close

Enter

Log in using OpenID

2014 Eylül

embedDownload
AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
Eylül
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
İÇİNDEKİLER
1.
2014 EYLÜL AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ....................................................... 1
2.
04 EYLÜL 2014 AKDENİZ – DOĞU BASENİ DEPREMİ MW: 5.2 ................................................................... 2
3.
2014 EYLÜL AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ......................................................... 8
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
1. 2014 EYLÜL AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Eylül ayı içerisinde toplam 1879 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2). Eylül ayı
içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo 1.1’de verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Eylül ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Eylül ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
Tablo 1.1 2014 Eylül ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
01/09/2014 20:50
34.1350
36.0771
4.1
53.77
Lübnan
04/09/2014 03:53
41.6153
32.4883
4.1
16.85
BARTIN MERKEZ
04/09/2014 09:04
34.3961
24.0430
4.1
4.06
AKDENIZ-DOGU BASENI
04/09/2014 17:43
40.1668
24.9058
4.7
27.08
EGE DENIZI
04/09/2014 21:00
36.1720
30.9301
5.2
41.03
AKDENIZ-DOGU BASENI
10/09/2014 19:46
45.2380
26.4730
4.5
110.30
Romania
12/09/2014 21:56
34.9673
23.4551
4.2
9.30
AKDENIZ-DOGU BASENI
12/09/2014 22:55
36.2768
31.0308
4.4
40.23
AKDENIZ-DOGU BASENI
14/09/2014 06:01
34.2141
25.0865
4.2
6.80
AKDENIZ-DOGU BASENI
14/09/2014 22:41
37.2820
23.1870
4.0
7.17
EGE DENIZI
19/09/2014 15:35
38.5436
22.1870
4.1
8.41
YUNANISTAN
20/09/2014 02:52
39.1693
38.7200
4.2
7.62
ERZINCAN KEMALIYE
20/09/2014 23:24
41.8160
35.9490
4.0
11.90
SAMSUN AÇIKLARI
22/09/2014 07:25
35.3931
35.6426
4.0
31.71
LAZKIYE AÇIKLARI
26/09/2014 07:51
34.4390
25.3440
4.0
45.30
AKDENIZ-DOGU BASENI
26/09/2014 19:26
34.6655
25.5693
4.1
17.64
AKDENIZ-DOGU BASENI
26/09/2014 23:38
37.3136
17.6861
4.1
8.08
Ionian Sea
28/09/2014 08:22
38.8356
40.9686
4.1
5.24
BINGÖL SOLHAN
29/09/2014 01:38
41.0928
47.8838
4.9
32.51
Azarbaycan
29/09/2014 08:15
39.4055
24.1898
4.2
12.13
EGE DENIZI
30/09/2014 22:16
35.1480
27.0591
4.2
15.42
AKDENIZ-DOGU BASENI
2. 04 EYLÜL 2014 AKDENİZ – DOĞU BASENİ DEPREMİ Mw: 5.2
04 Eylül 2014 günü, saat 00:00 (TS) da Akdeniz – Doğu Baseni’nde AFAD –TDVM (Türkiye
Deprem Veri Merkezi) ’nden alınan verilerle göre büyüklüğü Mw:5.2 olan 36.1720 K - 30.9301
D koordinatlarında 41.03 km. derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya İl
merkezi ve ilçelerde hissedilmiş olup herhangi bir hasar ve can kaybına neden olmamıştır.
Depremin meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim yeri yaklaşık 47.87 km. uzaklıktaki
Antalya ili Kumluca İlçesi Çavuşköy olarak belirlenmiştir.
Depremin meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim ili olan Antalya il merkezi 2. derecede
tehlikeli deprem bölgesinde olup bölge genelde denizde oluşan depremlerin tesirindedir (Şekil
2.1). 1911 MS=6.1, 1930 M=5.9, 1948 M=5.8 ve 1979 M=5.8 bölgede etkili olan depremlerdir
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
Şekil 2.1 Antalya İli’nin Deprem Bölgeleri Haritası’ndaki konumu
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
04 Eylül 2014 tarihli Mw: 5.2 Akdeniz – Doğu Baseni Depremi’nin tahmini sismik şiddet değeri
AFAD-RED Programı’na göre “IV – Çoğunlukla Hissedilir” olarak hesaplanmıştır (Şekil 3.3).
Şekil 2.2 AFAD-RED Programı sonuçlarına göre Tahmini Sismik Şiddet haritası
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
İVME DEĞERLERİ
Akdeniz Doğu Baseni Depremi (Mw: 5.2), deprem dış merkezine 58-456 km uzaklıklardaki
AFAD Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı’na ait 71 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından
kaydedilmiştir (Şekil). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup Tablo 2.1’de
verilmiştir. Ölçülen en büyük ivme değeri Kuzey-Güney yönünde Antalya-Alanya-Mahmutlar
istasyonu (0715) (15.0 cm/sn2) tarafından kaydedilmiştir.
Şekil 2.3 04 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen Akdeniz Doğu Baseni Depremini (Mw: 5.2)
kayıt eden Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonları’nın dağılımı
Tablo 2.1 04 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen Akdeniz Doğu Baseni Depremini (Mw: 5.2)
kayıt eden ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Rakım
(m)
1
Antalya
KEMER
36.60
30.56
9.00
2
Antalya
KUMLUCA
36.34
30.29
22.00
3
Antalya
FINIKE
36.30
30.15
1.00
4
Antalya
MERKEZ
36.89
30.67
42.00
Cihaz
KG
CMG5TD
CMG5TD
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
9.12 11.5
4.22
58
9.31 9.52
3.85
60
GMSplus 12.1 9.27
CMG5TD
2.15 1.82
5.7
72
1.17
84
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
299
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
Eylül
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
1
Antalya
KEMER
36.60
30.56
9.00
5
Antalya
SERIK
36.92
31.09
35.00
CMG5TD
CMG5TD
6
Antalya
KEPEZ
36.95
30.64
194.00
GMSplus
7
Antalya
ALANYA
36.56
31.99
12.00
8
Antalya
KORKUTELI
37.00
30.35
9
Antalya
ELMALI
36.74
29.92
10
Antalya
MAHMUTLAR
36.49
32.10
15.00
11
Antalya
KAS
36.20
29.65
25.00
12
Antalya
GAZIPASA
36.23
32.32
13
Antalya
KALKAN
36.27
29.41
14
Burdur
SOGUT
37.04
29.82
15
Burdur
BUCAK
37.46
16
Burdur
KOZLUCA
37.49
17
Burdur
TEFENNI
37.32
29.78
18
Burdur
GOLHISAR
37.15
29.51
19
Muğla
FETHIYE
36.63
29.12
20
Mersin
ANAMUR
36.08
32.84
21
Denizli
CAMELI
37.07
29.35
22
Burdur
MERKEZ
37.70
23
Karaman
ERMENEK
24
Denizli
25
26
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
9.12 11.5
4.22
58
2.59 2.73
1.3
84
1
90
2.22
104
0.58
106
0.57
110
9.64
110
0.72
115
394.00
GMSplus 15 13.2
CMG5TD
1.08 0.88
CMG5TD
1.82 2.03
1.62
124
78.00
GMSplus 1.19 0.65
0.78
136
1412.00 GMSplus 1.12 1.14
0.7
138
30.59
803.00
GMSplus 0.51 0.66
0.42
146
30.13
1119.00 GMSplus 1.15 0.92
CMG1153.00
5TD
1.11 0.94
0.9
163
0.64
163
0.51
166
1.4
1.18
GMSplus 4.38 4.62
CMG1303.00
5TD
0.73 0.84
CMG1095.00
5TD
1.76 0.9
1000.00 GMSplus 0.62 0.75
CMG3.00
5TD
3.26 3.08
694
367
1.44
169
GMSplus 0.81 0.69
0.41
172
0.66
173
344
30.22
1297.00 GMSplus 0.89 1.24
CMG874.00
5TD
0.4 0.46
0.22
181
294
36.64
32.89
1285.00 GMSplus 2.93 3.04
1.61
183
ACIPAYAM
37.43
29.35
906.00
GMSplus 0.84 1.07
0.54
198
Denizli
CARDAK
37.82
29.67
863.00
GMSplus 0.35 0.34
0.49
215
395
Isparta
SENIRKENT
38.10
30.56
970.00
0.12
217
445
27
Muğla
KOYCEGIZ
36.97
28.69
17.00
0.62
218
372
28
Afyon
DINAR
38.06
30.15
862.00
GMSplus 0.3 0.28
CMG5TD
1.15 1.09
CMG5TD
0.59 0.76
0.33
221
198
29
Denizli
TAVAS
37.57
29.07
958.00
GMSplus 1.21 1.64
0.5
226
30
Mersin
MUT
36.64
33.44
317.00
GMSplus 1.15 1.09
0.53
230
31
Denizli
KALE
37.44
28.84
0.61 0.65
0.41
232
32
Karaman
MERKEZ
37.17
33.23
0.74 0.95
0.51
232
33
KKTC
GIRNE
35.34
33.32
0.97
1.1
0.49
236
34
Denizli
MERKEZ_KINIKLI 37.74
29.10
0.32 0.36
0.25
237
35
Konya
MERKEZ
32.52
1055.00 GMSplus
CMG1060.00
5TD
CMG23.00
5TD
CMG482.00
5TD
CMG1013.00
5TD
0.37
0.26
238
37.90
44.00
0.4
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
248
457
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
Eylül
İlçe
Rakım
(m)
1
Antalya
KEMER
36.60
30.56
9.00
36
Mersin
AKKUYU
36.16
33.58
17.00
37
Denizli
MERKEZ
37.77
29.08
395.00
38
Denizli
MERKEZ
37.81
39
Konya
AKSEHIR
40
Muğla
41
Cihaz
KG
CMG5TD
CMG5TD
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
9.12 11.5
4.22
58
0.66 0.55
0.88
238
0.43
241
29.11
332.00
GMSplus 0.75 0.64
CMG5TD
0.49 0.61
0.47
243
38.34
31.42
1020.00 GMSplus 0.54 0.34
0.21
245
ULA
37.11
28.41
615.00
0.84 1.07
0.77
246
Muğla
MARMARIS
36.84
28.24
19.00
1.28
1.4
0.78
250
393
42
Muğla
MERKEZ
37.21
28.36
638.00
0.49 0.58
0.7
256
466
43
Denizli
BABADAG
37.81
28.86
689.00
GMSplus
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
0.39 0.32
0.23
257
44
Muğla
YERKESIK
37.13
28.28
661.00
GMSplus 1.41 0.91
0.7
258
45
Afyon
SANDIKLI
38.44
30.25
1056.00 GMSplus 0.72 0.49
0.25
259
357
46
Denizli
SARAYKOY
37.93
28.92
157.00
GMSplus 0.53 0.86
0.27
263
232
47
Afyon
SUHUT
38.53
30.54
0.23
265
48
Mersin
SILIFKE
36.38
33.94
1145.00 GMSplus 0.46 0.6
CMG10.00
5TD
1.16 1.82
0.73
270
49
Aydın
BUHARKENT
37.97
28.75
212.00
GMSplus 0.29 0.24
0.19
277
390
50
Denizli
BULDAN
38.04
28.83
621.00
GMSplus 0.35 0.51
0.28
278
345
51
Muğla
YATAGAN
37.34
28.14
684.00
0.31
279
696
52
KKTC
BEYARMUDU
35.04
33.71
87.00
0.21
283
505
53
KKTC
TUZLA
35.16
33.91
4.00
GMSplus 0.61 0.84
CMG5TD
0.3 0.41
CMG5TD
0.38 0.4
0.26
293
263
54
Muğla
DATCA
36.71
27.69
25.00
0.38
0.4
0.24
295
55
Muğla
BODRUM_2
37.07
27.44
368.00
0.32 0.35
0.19
325
56
Aydın
MERKEZ
37.85
27.80
65.00
0.21 0.25
0.22
332
271
57
Mersin
MERKEZ
36.78
34.60
4.00
GMSplus
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
0.56 0.45
0.19
334
366
58
İzmir
ODEMIS
38.22
27.96
112.00
0.18 0.25
0.2
345
286
59
Aydın
KUSADASI
37.86
27.27
24.00
0.32 0.48
0.38
373
369
60
Adana
SEYHAN
37.04
35.32
76.00
0.2
0.14
0.1
401
946
61
İzmir
PINARBASI
38.42
27.26
76.00
0.06
0.1
0.09
406
827
62
İzmir
BORNOVA
38.45
27.22
35.00
0.25 0.31
0.3
410
270
63
İzmir
MANAVKUYU
38.48
27.21
184.00
0.08
0.1
0.1
413
875
64
İzmir
KARSIYAKA
38.45
27.11
10.00
0.23 0.21
0.16
418
131
65
İzmir
BALCOVA
38.41
27.04
3.00
GMSplus
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
0.15
0.07
420
313
0.1
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
356
6
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
Eylül
İlçe
Rakım
(m)
1
Antalya
KEMER
36.60
30.56
9.00
66
İzmir
SEFERIHISAR
38.20
26.84
34.00
67
İzmir
GUZELBAHCE
38.37
26.89
17.00
68
Adana
YUMURTALIK
36.77
35.79
35.00
69
İzmir
ALIAGA
38.80
26.96
17.00
70
Adana
KOZAN
37.43
35.82
71
İzmir
FOCA
38.66
26.76
Cihaz
KG
CMG5TD
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
9.12 11.5
4.22
58
GMSplus 0.13 0.12
CMG5TD
0.17 0.17
CMG5TD
0.12 0.1
0.07
423
0.16
429
0.07
438
0.08
451
119.00
GMSplus 0.07 0.06
CMG5TD
0.13 0.13
0.07
454
13.00
GMSplus 0.12 0.08
0.04
456
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
460
328
7
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
3. 2014 EYLÜL AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Eylül ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 152 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 3.1 2014 Eylül ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 3.1 2014 Eylül ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
04/09/2014
06/09/2014
06/09/2014
10/09/2014
17/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
05:33:45
19:23:00
06:53:13
02:46:07
06:14:46
11:16:12
17:51:17
09:13:51
-21.4
18.8
-26.6
-0.1
13.8
-23.79
61.97
-9.54
-173.28
-107.07
-114.6
125.2
144.44
-66.47
-151.79
156.4
Derinlik
4
20
10
30
140
186
102
15
Büyüklük
6
6
6.1
6.3
6.7
6.2
6.2
6
Yer
TONGA
OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
EASTER ISLAND REGION
MOLUCCA SEA
GUAM REGION
JUJUY, ARGENTINA
SOUTHERN ALASKA
SOLOMON ISLANDS
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
8
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 Duman T.Y., Emre O., Olgun Ş. ve Özalp S., 2012, 1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay
Haritası Serisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara - Türkiye
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
9
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
21
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
10
AYLIK DEPREM RAPORU
Eylül
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
40
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 490 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content