close

Enter

Log in using OpenID

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

embedDownload
Dr.niedy707
2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
3
1
1
3
3
1
1
2
2
2
3
2
2
-2
2
2
2
2
--------1
--1
-1
---1
------1
------
Dr.niedy707
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
108621016
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Adana Numune EAH
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Keçiören EAH
Ankara Numune EAH
Antalya EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
2
3
1
1
1
2
2
2
3
2
1
2
1
1
3
3
1
1
3
4
6
6
5
3
4
6
5
5
6
6
3
4
8
--1
---1
--------1
---1
-------2
------
Dr.niedy707
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İstanbul Ümraniye EAH
İzmir Bozyaka EAH
İzmir Tepecik EAH
Kayseri EAH
Kocaeli Derince EAH
Konya EAH
Samsun EAH
sbAkdeniz Üniversitesi
sbAnkara Üniversitesi
sbAtatürk Üniversitesi
sbÇukurova Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbEge Üniversitesi
sbErciyes Üniversitesi
sbEskişehir Osmangazi Üniversitesi
sbHacettepe Üniversitesi
sbİstanbul Medeniyet Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
sbİzmir Katip Çelebi Üniversitesi
sbKocaeli Üniversitesi
sbSelçuk Üniversitesi
sbTrakya Üniversitesi
sbYıldırım Beyazıt Üniversitesi
Adana Numune EAH
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp
Acil Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
12
6
6
3
5
4
3
3
5
6
2
5
6
4
2
5
2
2
5
6
5
5
2
2
4
2
4
1
1
1
1
-1
--2
----------------------------1
--
Dr.niedy707
Bülent Ecevit Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
sbAkdeniz Üniversitesi
Adalet Bak. İstanbul Adli Tıp
sbİstanbul Adli Tıp
Adalet Bak. İstanbul Adli Tıp
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp
Adli Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
2
1
3
6
3
1
3
3
4
8
1
3
2
3
8
3
2
2
2
-------1
-----------------2
1
-------
Dr.niedy707
Harran Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Adana Numune EAH
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Keçiören EAH
Ankara Numune EAH
Antalya EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İstanbul Ümraniye EAH
İzmir Bozyaka EAH
İzmir Tepecik EAH
Konya EAH
Samsun EAH
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
2
20
2
2
3
-4
2
-2
2
10
1
2
8
5
3
6
2
2
2
3
6
2
5
2
3
6
3
2
8
2
2
-----2
--1
1
1
------1
---1
----2
-------
Dr.niedy707
sbAdnan Menderes Üniversitesi
sbAtatürk Üniversitesi
sbBülent Ecevit Üniversitesi
sbCelâl Bayar Üniversitesi
sbÇukurova Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbİstanbul Medeniyet Üniversitesi
sbKocaeli Üniversitesi
sbMarmara Üniversitesi
sbNecmettin Erbakan Üniversitesi
sbTrakya Üniversitesi
sbAnkara Üniversitesi
sbÇukurova Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbEge Üniversitesi
sbGazi Üniversitesi
sbHacettepe Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
sbUludağ Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
3
K
4
T
4
T
4
T
4
T
3
T
4
T
3
T
4
T
3
T
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
4
4
3
5
10
5
5
6
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
3
-------------------------1
--------
Dr.niedy707
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
---1
-1
-1
------1
-1
------------1
----
Dr.niedy707
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şifa Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
Antalya EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İzmir Bozyaka EAH
İzmir Tepecik EAH
Kocaeli Derince EAH
sbİstanbul Medeniyet Üniversitesi
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
Anesteziyoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
2
1
1
2
1
1
6
4
1
2
2
4
3
2
1
2
2
4
1
1
2
3
1
2
4
1
1
1
1
1
-------1
-1
1
----------1
---1
-1
------
Dr.niedy707
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ankara Pediatri Hematoloji Onkoloji EAH
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Pediatri EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
İzmir Tepecik EAH
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Anesteziyoloji
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
2
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
--------1
-------1
---------1
-1
-----
Dr.niedy707
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
sbAdnan Menderes Üniversitesi
sbAnkara Üniversitesi
sbEskişehir Osmangazi Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul EAH
İstanbul Haseki EAH
Adana Numune EAH
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
ÇRS
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma
Derma (K.K.T.C. Uyruklu)
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
K
1
2
2
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
------------1
----1
----------------
Dr.niedy707
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Numune EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İzmir Tepecik EAH
Ankara EAH
sbAnkara Üniversitesi
sbDicle Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbEge Üniversitesi
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
Enfeks. Hast. ve Kl.Mikr.
(K.K.T.C. Uyruklu)
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
3
T
3
T
3
T
3
T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
--1
1
1
1
1
1
1
1
1
-----------------1
1
-------1
--
1
1
1
1
-----
Dr.niedy707
sbErciyes Üniversitesi
103821108
sbHacettepe Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
-2
1
-1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
----------1
----1
--1
---------------
Dr.niedy707
Turgut Özal Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH
Ankara Numune EAH
İstanbul EAH
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İzmir Bozyaka EAH
Konya EAH
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
FTR
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
1
1
1
1
-2
1
3
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
----1
--------------1
--------------
Dr.niedy707
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Adana Numune EAH
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
Antalya EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İzmir Bozyaka EAH
Kayseri EAH
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
2
1
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
2
1
1
1
1
---------1
----1
-1
1
----1
--1
--------
Dr.niedy707
Konya EAH
sbİstanbul Medeniyet Üniversitesi
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Cerrahisi (K.K.T.C. Uyruklu)
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----------1
---------1
--------1
----
Dr.niedy707
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları (K.K.T.C. Uyruklu)
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
1
-1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
------1
---------------------------
Dr.niedy707
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
Ankara Ulucanlar Göz EAH
Antalya EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz EAH
İstanbul Ümraniye EAH
İzmir Bozyaka EAH
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Göz
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-2
1
2
3
1
1
-1
2
1
3
2
1
1
1
2
1
1
------1
--1
-1
-1
1
------1
------------
Dr.niedy707
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
sbÇukurova Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbİnönü Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
sbKaradeniz Teknik Üniversitesi
sbKocaeli Üniversitesi
sbMarmara Üniversitesi
sbPamukkale Üniversitesi
sbSakarya Üniversitesi
sbSelçuk Üniversitesi
sbSüleyman Demirel Üniversitesi
sbAnkara Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
3
T
3
T
2
1
1
2
1
1
3
4
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
--1
------1
------1
-----------------
Dr.niedy707
sbEge Üniversitesi
sbGazi Üniversitesi
sbHacettepe Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
sbNecmettin Erbakan Üniversitesi
sbUludağ Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
3
T
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
6
5
3
1
1
3
2
4
1
2
8
8
1
4
6
3
-3
9
4
1
3
1
-------------1
1
1
-----1
-1
1
-1
----2
--
Dr.niedy707
Hitit Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şifa Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Adana Numune EAH
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
5
2
2
1
2
1
2
2
-6
3
1
1
1
3
3
3
2
2
3
2
1
3
6
1
1
4
9
5
2
3
1
-1
-------1
1
-----1
1
-------1
---1
----
Dr.niedy707
Ankara Numune EAH
Erzurum Bölge EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İstanbul Ümraniye EAH
İzmir Bozyaka EAH
İzmir Tepecik EAH
Kayseri EAH
Konya EAH
sbAnkara Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbEge Üniversitesi
sbGazi Üniversitesi
sbHacettepe Üniversitesi
sbİstanbul Medeniyet Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
sbYıldırım Beyazıt Üniversitesi
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
6
2
5
2
4
3
6
4
3
4
2
1
4
3
4
3
3
2
2
3
3
5
2
2
3
1
--3
2
3
1
1
--1
-1
---------------------1
1
------
Dr.niedy707
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
Adana Numune EAH
Ankara Numune EAH
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Bursa Yüksek İhtisas EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs KVC EAH
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs KVC EAH
Kayseri EAH
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
KBB
KBB
KBB
KBB
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
-2
2
1
1
1
2
1
-1
3
2
2
1
1
2
1
1
---------------1
--1
----1
----------
Dr.niedy707
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Adana Numune EAH
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
Antalya EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Ümraniye EAH
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
KBB
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
-1
2
-1
-----------1
1
-------1
-------1
---
Dr.niedy707
İzmir Bozyaka EAH
Kayseri EAH
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bozok Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
KBB
KBB
KBB
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
-1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
3
3
1
-1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
---1
--------1
---1
----------------
Dr.niedy707
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Adana Numune EAH
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Pediatri EAH
Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH
Antalya EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İstanbul Ümraniye EAH
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
-1
3
2
2
3
9
8
3
2
2
2
1
1
1
1
5
1
2
2
2
1
1
1
---1
-----2
---1
-----1
---------1
Dr.niedy707
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH
İzmir Tepecik EAH
Kocaeli Derince EAH
Konya EAH
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Bursa Yüksek İhtisas EAH
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs KVC EAH
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs KVC EAH
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
KHD
KHD
KHD
KHD
KHD
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
KVC
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
-1
1
1
1
--------------1
-1
--1
--------1
-----
Dr.niedy707
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
Antalya EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İzmir Bozyaka EAH
İzmir Tepecik EAH
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
Nöroloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
-----1
------------1
-1
----------1
--
Dr.niedy707
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İzmir Tepecik EAH
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ
NRŞ (K.K.T.C. Uyruklu)
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
2
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
-------1
----1
---------1
-------1
---
Dr.niedy707
Dokuz Eylül Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
-1
1
2
1
---------1
----1
------------1
1
-----
Dr.niedy707
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul EAH
İstanbul Fatih Sultan Mehmet EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İzmir Bozyaka EAH
İzmir Tepecik EAH
sbİstanbul Medeniyet Üniversitesi
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
1
1
3
4
3
5
1
1
1
----2
1
----------------------2
-----
Dr.niedy707
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
3
1
3
1
3
5
4
1
1
2
4
2
1
5
7
5
1
12
3
4
1
1
3
4
1
2
3
2
1
2
3
3
5
---------2
2
----1
-2
-1
-------1
--1
1
--
Dr.niedy707
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şifa Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Pediatri Hematoloji Onkoloji EAH
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Pediatri EAH
Ankara EAH
Ankara Keçiören EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İstanbul Ümraniye EAH
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
Kayseri EAH
Konya EAH
sbAnkara Üniversitesi
sbÇukurova Üniversitesi
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
2
2
3
1
1
1
1
6
5
5
3
3
15
14
2
5
3
2
4
2
3
1
3
2
5
3
2
3
12
4
2
4
2
-1
-------2
--------1
----1
--1
-------
Dr.niedy707
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbEge Üniversitesi
sbHacettepe Üniversitesi
sbİstanbul Medeniyet Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Antalya EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
PRC
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
4
K
4
K
4
K
4
K
3
5
5
3
3
3
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-------1
---------------1
--------1
Dr.niedy707
Bülent Ecevit Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara Numune EAH
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
--------------1
-------------1
1
1
---
Dr.niedy707
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bağcılar EAH
İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH
Konya EAH
sbAnkara Üniversitesi
sbİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
10
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-2
1
5
2
1
1
1
1
----------------------1
-1
1
---1
----
Dr.niedy707
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İstanbul Ümraniye EAH
KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
sbİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Radyoloji
Spor Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
2
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
3
K
3
K
4
T
4
T
4
T
4
T
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
-1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
3
2
2
2
1
1
1
1
----1
-----2
-----------------------
Dr.niedy707
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Antalya EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İzmir Tepecik EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
Ankara Numune EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
sbAkdeniz Üniversitesi
sbAnkara Üniversitesi
sbÇukurova Üniversitesi
sbDokuz Eylül Üniversitesi
sbEge Üniversitesi
sbGazi Üniversitesi
sbHacettepe Üniversitesi
sbKocaeli Üniversitesi
sbMarmara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya (K.K.T.C. Uyruklu)
Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
3
K
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
----1
-----------------------1
-----
Dr.niedy707
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celâl Bayar Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Şişli Etfal Hamidiye EAH
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji (K.K.T.C. Uyruklu)
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
T
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
------------1
--------------1
1
-----
Dr.niedy707
Mersin Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Ankara Numune EAH
Antalya EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH
İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH
İstanbul Ümraniye EAH
İzmir Tepecik EAH
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
4
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
-1
1
1
1
1
-2
1
---------------------1
--1
-----2
---
Dr.niedy707
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Ankara EAH
Ankara Numune EAH
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas EAH
Antalya EAH
Bursa Şevket Yılmaz EAH
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH
İstanbul Haseki EAH
İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
İstanbul Okmeydanı EAH
İzmir Bozyaka EAH
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
Üroloji
* Kaynak belirtmek kaydıyla her türlü ortamda paylaşılabilir.
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
5
K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
---------1
--
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 024 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content