close

Вход

Log in using OpenID

3IUSF_Üçüncü Duyuru.indd - 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu

embedDownload
Kayıt zamanı!
27-29 Mayıs 2014
3. İSTANBUL
ULUSLARARASI
SU FORUMU
Haliç Kongre Merkezi
İstanbul
ÜÇÜNCÜ
DUYURU
Nisan 2014
Su Güvenliği ve Suyun Hukuki Yönleri:
Risk ve zorluklarla yüzleşmek, fırsatları
yakalamak
Forum’a Genel Bakış

TARİH
27-29 Mayıs 2014

YER
Haliç Kongre Merkezi (HKM)
İstanbul’un kalbi Haliç’te bulunan Haliç Kongre Merkezi,
eşsiz bir İstanbul manzarasına hâkimdir. Bu mekân, 2009
yılında 5. Dünya Su Forumu’na ev sahipliği yapmıştır.
157,000 m2’lik kongre merkezi büyük ve özel etkinliklerin
ihtiyacına kolayca cevap verebilecek özelliktedir. Helikopter
pisti, 1 km uzunluğunda iskele ve otoparka sahip mekâna
hava, deniz ve kara yoluyla ulaşılabilir. Yakın mesafede
bulunan Taksim (şehir merkezi), Eminönü, Aksaray ve
havaalanı çevresindeki pek çok otelden kongre merkezine
kolayca ulaşmak mümkündür. Ayrıntılı bilgi için:
http://www.haliccc.com/

TEMALAR
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu, “Su Güvenliği” ve
“Suyun Hukuki Yönleri” olmak üzere iki çok önemli konuyu
işleyecektir.
Forum, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne geçiş sürecinde küresel su güvenliği
konularına yanıtlar arayacak, iklim değişikliği, su-gıdaenerji-ekoloji bağlantısı, su yönetişimi, bütünleşik havza
yönetimi konularını tartışmaya açacaktır. Bunun yanısıra
su ve hıfzıssıhha hakkı, ulusal su kanunları, sınıraşan
sularda işbirliği ve su kaynaklarının korunmasının hukuki
yönleri de ele alınacaktır. Bu konular, “Su Güvenliği” (S
oturumları) ve “Suyun Hukuki Yönleri” (L oturumları)
ana tema başlıkları altında düzenlenecek sekiz tematik
oturumda tartışılacaktır. Oturumlar bir moderatör ve önde
gelen uluslararası su uzmanlarının katılımıyla 105 dakikalık
paneller halinde düzenlenecektir. Oturum sonlarındaki
soru-cevap bölümlerinde dinleyiciler de tartışmaya katılma
fırsatına sahip olacaklardır.

YAN ETKİNLİKLER
Tematik oturumların yanı sıra çeşitli ulusal/uluslararası
kurum ve organizasyonlar tarafından bir dizi yan etkinlik
düzenlenecektir. Yan etkinlikler hakkında güncellenmiş
bilgilere http://www.iusf.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


KAYIT
Forum’a katılım ücretsizdir. Katılımcıların online kayıt
olması gereklidir. Daha fazla bilgi ve kayıt için lütfen http://
www.iusf.org.tr/ adresini ziyaret ediniz..

DÜZENLEYİCİ KURUM
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’na bağlı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından
düzenlenecektir.

KİMLER KATILACAK?
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu su uzmanları,
akademisyenler, bilim insanları, kamu kurumları,
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel
sektör temsilcilerini ağırlayacaktır.
Katılımcılar su sektöründeki diğer meslektaşları ile farklı
yaklaşım ve deneyimleri yüz yüze paylaşma, hükümet
yetkilileri ve iş ortakları ile görüşme ve yeni teknolojiler
hakkında araştırmacı ve uzmanlardan bilgi alma imkânı
bulacaklardır.
SU FUARI
Forum ayrıca çeşitli su kuruluşları ve firmalarının su ile
ilgili faaliyet, hizmet ve ürünlerini sergileyecekleri bir Su
Fuarı’na ev sahipliği yapacaktır. Stantlar web sitesindeki
form doldurularak rezerve edilebilir. Stantların her biri 9 m²
büyüklüktedir. Yer müsaitliğine bağlı olarak daha büyük
stantlar da satın alınabilir.

TEKNİK GEZİ
Forum’un son günü, İSKİ’ye bağlı 1 milyon 600 bin nüfusa
hizmet veren Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile
5 milyon kişiye içme suyu sağlayan İkitelli İçmesuyu Arıtma
Tesisi’ne teknik gezi düzenlenecektir. Teknik geziye katılım
için Forum’un ilk iki günü HKM fuayesinde bulunan SUEN
standında kayıt yapılabilecektir.

FORUM DİLİ
Sunumlar İngilizce ve Türkçe dillerinde yapılacaktır. İki dilde
simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ
Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: http://www.iusf.org.tr/
Sorularınız için: [email protected]
27-29 Mayıs 2014
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu
Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
1. GÜN | 27 Mayıs, Salı
Program
09:00-10:00
Kayıt
Tema 1. Su Güvenliği (S-oturumları)
10:00-10:30
Açılış Töreni
Tema 2. Suyun Hukuki Yönleri (L-oturumları)
10:30-13:00
Açılış Konuşmaları
Yan/Özel Etkinlikler (konu başlıkları arka kapaktadır)
Öğle Yemeği
14:30-15:45
Açılış Oturumu:
Su Güvenliği ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri
Yan Etkinlik 2
Su Elçileri
(14:00’te başlar)
Kahve Arası
İstanbul Su Mutabakatı 16:15-18:00
09:00-10:45
2. GÜN | 28 Mayıs, Çarşamba
Yan Etkinlik 1
K-Water, Kore
Kentler, Yerel ve Bölgesel
Yönetimler için bir Küresel Hareket
Dünya Su Konseyi; GWOPA
S-1. Su Yönetişiminin Farklı
Seviyelerde ve Bölgelerde
Uygulanabilirliği
Yan Etkinlik 2
Su Elçileri
Yan Etkinlik 3
YÖDAK, KKTC
L-1.Uluslararası
Su Hukukunda
Su Kaynaklarının
Korunması
(devam)
Yan Etkinlik 4
DSİ
Yan Etkinlik 2
Su Elçileri
(devam)
Kahve Arası
11:15-13:00
S-2. Su-Gıda-Enerji-Ekoloji
Bağıntısı: Etkileşim Nasıl
Sağlanır
Öğle Yemeği
14:00-14:30
14:45-15:45
L-2. Sınıraşan Sular ve
İşbirliği
Yan Etkinlik 6
WWF-Türkiye
S-3. Kaynak Yönetiminden
Kentsel Su Yönetimine Doğru:
Yeni Paradigmalar
L-3. Ulusal Su Hukuku:
Mukayeseli Bakış
S-4. İklim: Ne Değişti?
L-4. Su ve Hıfzıssıhha
Hakkı
Yan Etkinlik 5
SYGM
Yan Etkinlik 2
Su Elçileri
(devam)
Yan Etkinlik 8
Yan Etkinlik 7
IWRA
AQUA ForMED, Fransa
Yan Etkinlik 10
Yan Etkinlik 9
SYGM
Yan Etkinlik 11
ICID
Yan Etkinlik 12
OECD
Özel Etkinlik 15
DWF; FWP
Yan Etkinlik 16
DSİ
7. Dünya Su Forumu S.
Kahve Arası
16:15-18:00
3. GÜN | 29 Mayıs, Perşembe
09:00-09:45
09:45-10:30
Sonuç Oturumu 1:
Su Güvenliği
Yan Etkinlik 14
İSKİ
Yan Etkinlik 17
İSKİ
Yan Etkinlik 13
IWRA
Kahve Arası
11:00-12:30
12:30-13:00
Sonuç Oturumu 2:
Suyun Hukuki Yönleri
Yan Etkinlik 18
MGM
(devam)
Yan Etkinlik 19
MINECO, İspanya
Kapanış
Öğle Yemeği
13:30-18:00
Özel Etkinlik 15
DWF; FWP
Teknik Gezi
(İstanbul’daki su ve atıksu arıtma tesisleri)
Programda küçük değişiklikler olabilir.
Özel Etkinlik 20
SIWI; ICBA
(kapalı toplantı)
Su
güvenliği
Oturum S.1.
SU YÖNETİŞİMİNİN FARKLI SEVİYELERDE VE
BÖLGELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ
Moderatör:
Doğan ALTINBİLEK, Uluslararası Su Kaynakları Birliği
(IWRA)
Açılış Konuşmacısı:
Aziza AKHMOUCH, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD)
Su kıtlığı ve yönetişim eksikliği sonucunda,
dünya genelinde kamu kurumları ve
sivil toplum kuruluşları su güvenliğini
politikalarının odak noktası haline getirmiştir.
Artan dünya nüfusu, küreselleşen pazarlar,
sürdürülebilir olmayan su tüketimi
alışkanlıkları ve iklim değişikliğinin sonuçları,
kullanılabilir tatlı su kaynaklarının üzerinde
baskı oluşturmakta, bu nedenle temel insan
ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik kalkınma
ve çevre için yeterli ve uygun kalitede suya
erişim zorlaşmaktadır. Su, 2015 Sonrası
Kalkınma Gündemi’nde enerji, gıda güvenliği
ve tüm diğer ilgili alanlarda değerlendirilmeli
ve kalkınma hedeflerine entegre edilmelidir1.
Panelistler:
Henning BJORNLUND, Güney Avustralya Üniversitesi
Ngai Weng CHAN, Sains Malaysia Üniversitesi, Malezya
İpek ERZİ, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
James NICKUM, Water International
Mustafa ÖZTÜRK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Oturum S.2.
SU-GIDA-ENERJİ-EKOLOJİ BAĞINTISI:
ETKİLEŞİM NASIL SAĞLANIR
Moderatör:
Benedito BRAGA, Dünya Su Konseyi
Açılış Konuşmacısı:
Lütfi AKCA, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Panelistler:
2013 Stockholm Bildirisi, Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI)
1
Masum BURAK, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM)
Ximing CAI, University of Illinois at Urbana-Champaigne, ABD
Hüseyin GÜNDOĞDU, Uluslararası Sulama ve Drenaj
Komisyonu (ICID)
Karin KRCHNAK, WWF-ABD
Ali Ünal ŞORMAN, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC
Oturum S.3.
KAYNAK YÖNETİMİNDEN KENTSEL SU
YÖNETİMİNE DOĞRU: YENİ PARADİGMALAR
Moderatör:
Tom SOO, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA)
Açılış Konuşmacısı:
Mark REDWOOD, Uluslararası Kalkınma Araştırmaları
Merkezi (IDRC)
Panelistler:
© CIMMYT/fickr
İrfan AKER, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD)
Torkil Jønch CLAUSEN, DHI Group, Danimarka
Ngai Weng CHAN, Sains Malaysia Üniversitesi, Malezya
Azime TEZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İzzet ÖZTÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Oturum S.4.
İKLİM: NE DEĞİŞTİ?
Moderatör:
Mark REDWOOD, Uluslararası Kalkınma Araştırmaları
Merkezi (IDRC)
Açılış Konuşmacısı:
Zekai ŞEN, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Panelistler:
İsmail GÜNEŞ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kun-Yeun HAN, Ulusal Kyungpook Üniversitesi, Kore
Giuseppe ROSSI, Catania Üniversitesi (UNICT), İtalya
Paula SILVA, CH2M HILL, Meksika
Kaoru TAKARA, Kyoto Üniversitesi, Japonya
Suya erişim için rekabetin büyüdüğü ve
anlaşmazlık riskini arttırdığı günümüz
koşullarında, su yönetimi, su kaynaklarının
korunması, adil dağıtımı ve su alanında
işbirliğinin güçlendirilmesi daha da önem
kazanmaktadır. Ulusal ve uluslararası su
hukuku, su kaynaklarının iyi yönetimini
sağlamak, su ile ilgili anlaşmazlıkları
önlemek ve gidermek amacıyla devletler
ve uluslararası toplum için mevcut
araçlardandır.
Suyun
hukuki
yönleri
Oturum L.3.
ULUSAL SU HUKUKU: MUKAYESELİ BAKIŞ
Moderatör:
Aslıhan KERÇ, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
Açılış Konuşmacısı:
Stefano BURCHI, Uluslararası Su Hukuku Birliği (AIDA)
Oturum L.1.
ULUSLARARASI SU HUKUKUNDA SU
KAYNAKLARININ KORUNMASI
Moderatör:
Jean-François DONZIER, Uluslararası Havza
Organizasyonları Ağı (INBO)
Açılış Konuşmacısı:
Karin KRCHNAK, WWF-ABD
Panelistler:
Carl BRUCH, Çevre Hukuku Enstitüsü, ABD
Hilal ELVER, Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi, ABD
Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
Raya Marina STEPHAN, Su Hukuku Uzmanı, Fransa
Panelistler:
Emmanuel M. AKPABIO, Uyo Üniversitesi, Nijerya; Kyoto
Üniversitesi, Japonya
Hüseyin GÖKÇEKUŞ, Yükseköğretim Planlama,
Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurumu
(YÖDAK), KKTC
Naim HAIE, Minho Üniversitesi, Portekiz
Patrick LAVARDE, Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma
Bakanlığı, Fransa
Hasan Zuhuri SARIKAYA, Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi, Bosna Hersek
Oturum L.4.
SU VE HIFZISSIHHA HAKKI
Moderatör:
Oturum L.2.
SINIRAŞAN SULAR VE İŞBİRLİĞİ
Patrick LAVARDE, Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma
Bakanlığı, Fransa
Moderatör:
Açılış Konuşmacısı:
İlter TURAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Lilian Del Castillo-LABORDE, Buenos Aires Üniversitesi,
Arjantin
Açılış Konuşmacısı:
Yaşar YAKIŞ, T.C. Dışişleri Eski Bakanı
Panelistler:
Altay ALTINÖRS, T.C. Dışişleri Bakanlığı
Stefano BURCHI, Uluslararası Su Hukuku Birliği (AIDA)
Gabriel ECKSTEIN, Texas A&M Üniversitesi, ABD
Lilian Del Castillo-LABORDE, Buenos Aires Üniversitesi,
Arjantin
Raya Marina STEPHAN, Su Hukuku Uzmanı, Fransa
Panelistler:
Aynur AYDIN, İstanbul Üniversitesi
Gabriel ECKSTEIN, Texas A&M Üniversitesi, ABD
Naim HAIE, Minho Üniversitesi, Portekiz
Bülent SELEK, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Genel
Oturumlar
Su Güvenliği ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri
1. Gün, 27 Mayıs 2014 | 14:30-15:45
Son yıllarda su güvenliği konusu nüfus artışı, iklim
değişikliği ve su yönetimi ile ilgili idari boşluklardan
kaynaklanan sorunlar nedeniyle giderek önem
kazanmaktadır. Su güvenliği doğrudan gıda, enerji ve
ekoloji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunurken
havza yönetimi, yönetişim, iklim değişikliğine uyum
politikaları çerçevesinde şekillenmektedir. Bu politikalar
küresel ölçekte bir anlayış birliğine ve sağlam hukuki
araçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu araçlardan biri olan
ve su ve hıfzıssıhha konularını ele alan Binyıl Kalkınma
Hedefleri, 2015 yılı itibariyle yerini Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine bırakacaktır. Bu bakımdan su ile ilgili 2015
sonrası kalkınma gündemi yine su ve hıfzıssıhha konusunu
ayrı olarak ele alırken atıksu arıtımı, atıksuyun yeniden
kullanımı, su verimliliği, bütünleşik havza yönetimi,
ekosistemlerin korunması, suya bağlı afet risklerinin ve
etkilerinin azaltılması konularına vurgu yapmakta; su,
enerji ve gıda güvenliği bağıntısını da kapsamaktadır.
Moderatör:
Benedito BRAGA, Dünya Su Konseyi
Açılış Konuşmacıları:
Loïc FAUCHON, Dünya Su Konseyi Eski Başkanı
Emre YUNT, T.C. Dışişleri Bakanlığı
Panelistler:
Doğan ALTINBİLEK, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA)
Torkil Jønch CLAUSEN, DHI Group, Danimarka
Jean-François DONZIER, Uluslararası Havza
Organizasyonları Ağı (INBO)
Cumali KINACI, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
Akif ÖZKALDI, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
İstanbul Su Mutabakatı Kentler, Yerel ve Bölgesel Yönetimler
için bir Küresel Hareket
1. Gün, 27 Mayıs 2014 | 16:15-18:00
Düzenleyiciler: Dünya Su Konseyi; Küresel Su İşletmecileri Ortaklıkları İttifakı (GWOPA)
Halihazırda 1116 kent, kasaba, yerel ve bölgesel
idare su kaynakları ile su ve hıfzıssıhha yönetimlerini
geliştirmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu idareler,
yükümlülüklerini belirlemek ve kendi bölgelerindeki
değişiklikleri hızlandırmak için İstanbul Su Mutabakatı’nı
bir çerçeve olarak kullanmaktadırlar. 2014 yılının Nisan
ayında Kolombiya’nın Medellin kentinde gerçekleşen
Dünya Kent Forumu’nda diyalogların başlatılması ile
birlikte bu çalışma ve tartışmalar hız kazanacaktır.
Bu oturumda İstanbul Su Mutabakatı’nı imzalayan
taraflara ait örnekler sunulacak, su ve hıfzıssıhhaya
erişimin geliştirilmesinde karşılaşılan tehdit ve fırsatların
tartışılması teşvik edilecek ve böylelikle yerel ve bölgesel
idarelerin rollerini etkinleştirmelerine veya etkinliklerini
artırmalarına olanak sağlanacaktır. Oturumda yerel ve
bölgesel idareler arasında izleme ve kıyaslama yapmak
için yeni bir online sistem/araç başlatılacak, daha güçlü bir
İstanbul Su Mutabakatı anlayışının geliştirilebilmesi için
yeni ortaklıklara fırsat verilecektir.
http://registration.iusf.org.tr/ adresinden Forum’a kayıt olabilirsiniz.
Yan/Özel
Etkinlikler
1. Su ve Yeşil Büyüme
Düzenleyici: K-Water, Kore
Eş-düzenleyiciler: Dünya Su Konseyi; 2015 Dünya Su
Forumu Kore Ulusal Komitesi (WWFKNC)
2. Birinci Dünya Genç Su Elçileri Meclisi
Düzenleyici: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Eş-düzenleyiciler: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF); T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
3. KKTC’de Mevcut Su Sorununa İlişkin Çözümler
ve Su Politikalarının Yeniden Oluşturulması
Düzenleyici: Yükseköğretim Planlama, Denetleme,
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurumu (YÖDAK), KKTC
Eş-düzenleyiciler: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ);
KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; KKTC Gıda,
Tarım ve Enerji Bakanlığı
4. Türkiye’de Su Sektöründe İklim Değişikliğine
Uyum
Düzenleyici: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
5. Havza Bazında Su Güvenliğine Genel ve
Türkiye Bakışı
Düzenleyici: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
Eş-düzenleyici: WWF-Türkiye
6. Sürdürülebilir Hidroelektrik Konusunda
Gelişmiş bir Araç: Hidroelektrik Sürdürülebilirlik
Değerlendirme Protokolü (HSAP)
11. 1. Dünya Sulama Forumu (WIF1) - Sonuçlar ve
Geleceğe Dönük Adımlar
Düzenleyici: Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu
(ICID)
Eş-düzenleyici: Türkiye Ulusal Sulama ve Drenaj Komitesi
(TUCID)
12. Etkin Su Yönetişimi için Paydaş Katılımı
Düzenleyici: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD)
13. Bilim-Politika Platformunun Yapılandırılması:
İyi Uygulamalar ve Politikalar
Düzenleyici: Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA)
14. İstanbul’da Tarihi Su Yolları
Düzenleyici: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
15. Dünya Su Forumu 2015 – Avrupa Bölgesi
Hazırlık Süreci
Düzenleyiciler: Danimarka Su Forumu (DWF), Fransız Su
Ortaklığı (FWP)
Eş-düzenleyici: Uluslararası Su Ofisi (IOWater), Danimarka
Hidrolik Enstitüsü (DHI)
16. Ergene Havzası’nda DSİ Atıksu Projeleri ve
Havzadaki Yeraltı Suyu Durum Değerlendirmesi
Düzenleyici: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
Düzenleyici: WWF-Türkiye
Eş-düzenleyici: Statkraft, Norveç
17. Yeni Kurulan Su ve Kanalizasyon İdarelerinde
Abonelik Uygulamaları ve Çevre Koruma
Faaliyetleri
7. Su Kalitesi Standartlarında Küresel bir Anlayışa
Doğru
18. Yeni Senaryolarla Türkiye’de İklim Değişikliği
Düzenleyici: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Düzenleyici: Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA)
Düzenleyici: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
8. AQUA ForMED: Sürdürülebilir Su Temini için
Mesleki Eğitime Yatırım
19. Değişen Dünyada Su Sorunları - Water JPI ve
WatEUr
Düzenleyici: Su Eğitim Merkezleri Akdeniz Ağı (AQUA
ForMED Network), Fransa
Eş-düzenleyici: Uluslararası Su Ofisi (IOWater)
9. Havza Bazında Uluslararası Su Hukuku
Düzenleyici: Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
10. 7. Dünya Su Forumu’nun Gelişimi:
İstanbul’dan Daegu-Gyeongbuk’a
Düzenleyici: 7. Dünya Su Forumu Sekretaryası
Eş-düzenleyici: Dünya Su Konseyi
Düzenleyici: İspanya Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı
(MINECO)
Eş-düzenleyiciler: Türkiye Su Enstitüsü (SUEN); Çevre ve
Tarım için Bilim ve Teknoloji Ulusal Araştırma Enstitüsü
(IRSTEA), Fransa
20. İkinci Ortak Ülkeler Toplantısı
(Kapalı Toplantı)
Düzenleyiciler: Stokholm Uluslararası Su Enstitüsü (SIWI);
Uluslararası Biyotuzluluğa Dayalı Tarım Merkezi (ICBA)
İstanbul, bir su ve tarih şehri
Dünyaca ünlü İstanbul Boğazı, Karadeniz’i Marmara
Denizi’ne bağlayan ve uluslararası denizcilik için kullanılan
dünyanın en dar boğazıdır. Boğaz’ın iki yakasını iki asma
köprü birbirine bağlar. Boğaziçi özellikle tarihi yalılarıyla
ünlüdür. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı,
Çırağan Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kız Kulesi,
Galata Kulesi, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı gibi kenti
simgeleyen sayısız anıtsal yapı Boğaziçi’nin kıyılarını ve
tepelerini süsler.
İstanbul günümüzde farklı kültürlerin eşşiz bir mozaiğini
sunan modern bir metropoldür. Müzeleri, kiliseleri, sarayları,
camileri, çarşıları ve doğal güzellikleri sayısızdır. Benzersiz
tarihi ve kültürel zenginliği ile turistik mekanlarının yanı
sıra, modern otelleri, seçkin restoranları, gece klüpleri,
çarşıları ve dükkanları ile İstanbul toplantılar, konferanslar
ve kongreler için mükemmel bir şehirdir.
© Laurent/flickr
İstanbul Avrupa ile Asya kıtalarını ve kültürlerini birleştiren,
Türkiye’nin en büyük şehridir. Roma, Bizans ve Osmanlı
İmparatorluklarının başkenti olarak hizmet veren bu şehir, iki
binyıldan uzun süre dünya tarihinin odak noktası olmuştur.
İstanbul çiçek açıyor:
Boğaziçi’nde erguvan
zamanı!
Forum zamanı İstanbul sizi en güzel manzaralarından biriyle
karşılayacak. Mayıs ayında İstanbul’un erguvan ağaçları çiçek
açar ve Boğaziçi’nin tepelerini mor renkle süsler. İlkbaharın müjdecisi erguvanların açmasıyla renklenen İstanbul’u yılın bu
zamanında gezmek daha da keyiflidir. Erguvan ağacı güç ve zenginliğin sembolü olan mor renkli çiçeklerinden dolayı Bizans ve
Osmanlı dönemlerinde önemli bir yere sahipti. İstanbul’da erguvan zamanının tadını en iyi çıkarabilmek için Boğaz’da vapurla
gezmenizi öneririz.
İletişim:
Libadiye Cad. No: 54 Küçükçamlıca - Üsküdar 34696 İstanbul
Tel: 0 216 325 4 992 | Faks: 0 216 428 0 992
E-posta: [email protected] | Web sitesi: www.suen.gov.tr
www.iusf.org.tr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 129 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа