close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI MUHTELİF TZK VE ÇZK DİŞLİLERİ DİŞLİ MİLLERİ

embedDownload
2014 YILI
MUHTELİF TZK VE ÇZK DİŞLİLERİ
DİŞLİ MİLLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ : TTK ihtiyacı olarak TZK ve ÇZK konveyör redüktörlerinde kullanılmak üzere
muhtelif dişli ve dişli milleri imal edilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-İmalat teknik şartname ekindeki resimlerde belirtilen şekil, ölçü, standart, malzeme,
işleme işareti, tolerans ve izahatlara göre yapılacaktır.
2.2-İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar işlenen
yüzeyler için DIN 7168’e göre ince mertebede olacaktır.
2.3-Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak çatlak, karıncalanma, kaynakla dolgu, çapak,
boşluk veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
2.4-Dişliler sementasyon sonu ısıl işleme tabi tutulup sertleştirilecektir. Isıl işlem sırası
a) sementasyon , b) 1. su verme , c) ara tav , d) 2. Su verme , e) meneviş şeklince olacaktır
2.5-Isıl işlem sonu malzemelerde ilgili resimlerde belirtilen sertlik ve sementasyon derinliği
elde edilecektir.
2.6-Birbirleriyle eş çalıştığı ilgili resimlerde belirtilen dişliler lebleme yapılarak alıştırılacak
ve birbirleriyle alıştırılan dişliler tanıtıcı bir işaretle veya numara ile numaralandırılacaktır. Eş
çalışan dişlilerden sipariş miktarları farklı olan dişlilerde eşlenemeyen miktar kadarı için bir
alıştırma yapılmayacaktır.
2.7- F-616-8 ile F-616-10, F-616-6 ile F-616-11, F-625-8 ile F-625-10, F-625-6 ile F-62511, F-502-13-27 ile F-502-15 ve F-502-14-29-31-37 ile F-502-16 ve F-502-a ile F-502-b
resim no.lu dişliler birbirleri ile eş çalışmaktadır. Eş çalışan dişli çifti aynı firmaya
sipariş verilecektir.
2.8-F-618-8 ile F-616-10, F-616-6 ile F-616-11 eş çalışan dişliler olup sementasyon
derinlikleri 1 ± 0,25 mm. olacaktır. F-502-a, F-502-b ve F-616-14 resim nolu dişlilerdeki
sementasyon derinlikleri 0,75 ± 0,2 mm olacaktır.
2.9-İlgili resimlerde referans profili (takımın ) DIN 3972-III olarak belirtilen dişlilerde diş
açma işleminden sonra diş yüzeyleri tam ölçüsünde taşlanacaktır.
2.10- F-502-b resim no.lu hidrolik kaplin bağlantı dişlisi aşağıdaki işlem sırasına göre imal edilecektir.
a) F-502-b/1 resim no.lu parça imal edilerek semente edilecek. Bu parça daha sonra F-502-b ‘deki
ölçülere göre işlenecek. İşlenmiş olan parçanın (F-502-b’deki 1 no.lu parça ) üzerine F-502-b/2
resim no.lu parça imal edilerek geçirilecek ve F-502-b no.lu resme göre kaynak edilecektir. Kaynaktan
sonra F-502-b no.lu resimdeki 2 no.lu parçaya tornada son şekil verilecek ve delikleri ekseninde
delinecektir.
b) F-502-b no.lu resim ölçülerinde imal edilmiş parça sertleştirilip menevişlendikten sonra dişli kısmı
sertliği HRC 55 ± 2 olacaktır.
2.11- Kaynak dikişleri kaynak boşluğu ihtiva etmeyecek ve dikişlerdeki curuflar temizlenmiş
olacaktır.
2.12- Kaynak ağızları standartlara uygun olacaktır.
2.13- Kaynak bağlantılarda imal edilecek malzemeye uygun bazik tip kaynak elektrodu kullanılacaktır.
Elektrodlar TSE Uygunluk Belgeli olacaktır.
2.14- Kaynaklı parçalarda şekil değişmesi (deformasyon) ve gerginliğin olmaması için kaynak işlem
sırası ve uygulama yöntemlerine riayet edilerek gereken tertibat alınacaktır. Kaynak yaparken eksen
kaçıklığının olmaması sağlanacaktır.
2.15- Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun ve kaynak dikişleri sürekli (kesintisiz) olacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.2-TTK lüzumu halinde firma iş yerini kontrol ederek yeterlilik belgesi verecektir.
4.3-Nakliye esnasında zedelenmemesi için ürünler uygun sandıklar içinde ambalajlanmış ve
işlenmiş yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanmış olarak teslim edilecektir.
4.4-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında tespit edilen
imalat ve malzeme hatalarına karşı ürünler firma garantisi altında olacaktır.
4.6-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise
Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1-Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir.
5.2-Malzemenin teslim süresi 90 takvim günü olacaktır.
5.3-Faturalar aşağıda belirtilen malzeme dağılım tablosuna uygun olarak ihtiyaç birimlerinin
fatura bilgilerine göre düzenlenecektir
Sıra
No
Etinorm
1
817 091 0019
2
3
Resim No Malzemenin Cinsi
F-616-44a-4b
F-616-6,
817 091 0021 616-6a,
37, - 38
15 hp ÇZK red. dişli
mili ve kaması
15 hp ÇZK red.2.
kad. pinyon dişlisi
mili Z-20
817 091 0022 F-616-8-
-
15
-
19
-
4
-
10
-
14
15 hp ÇZK 3.kad.
çık.mili pin.diş. Z-12
-
4
-
10
-
14
15 hp ÇZK 3. Kad.
dişli Z-50
-
4
-
10
-
14
F-616-11 15 hp ÇZK 2. Kad.
dişlisi Z-40
-
4
-
10
-
14
-
4
-
10
-
14
-
10
-
50
45
105
-
5
-
15
45
65
10
5
-
15
45
75
10
5
-
15
40
70
817 091 0024 F-616-10
5
817 091 0025
8
9
Sip.Mik
(ad.)
4
4
7
Mad.
Mak.
-
8a
6
Armut
Kozlu Üzülmz Karadn
çuk
F-616-14 15 hp ÇZK red.
başlık dişlisi Z-21
F-625-4- ÇZK 15 hp red. çıkış
817 091 0204
30-4a mili ve kaması
F-625-6,
18,5 kw ÇZK red. 2.
616-a Kad.pinyon dişli
817 091 0206
616-37,
mili
616-38
18,5 kw ÇZK red. 3.
817 091 0207 F-625-8 - Kad. Çıkış pinyon
61
dişlisi ve mili
817 091 0026
10 817 091 0209 F-625-10
18,5 kw ÇZK red. 3.
Kad. Dişlisi Z- 41
Sıra
No
11
Etinorm
Resim No Malzemenin Cinsi
817 091 0210 F-625-11
18,5 kw ÇZK red. 2.
Kad.dişlisi Z - 43
Armut
Kozlu Üzülmz Karadn
çuk
Mad.
Mak.
Sip.Mik
(ad.)
10
5
-
15
35
65
F-502817 094 0038 13-27
12
ÇZK red. 2. Kad.
dişli mili Z-12
-
-
10
-
20
30
F-502817 094 0039 14-2913
31-37
ÇZK red. 1.kad. dişli
mili Z-14 (kamaları)
-
-
-
-
20
20
10
-
10
-
20
40
10
-
10
-
20
40
-
-
10
-
-
10
-
-
10
-
-
10
10
-
80
-
23
113
-
10
-
-
-
10
ÇZK red. 2.kad.
dişlisi Z-41
ÇZK red. 1. Kad.
15 817 094 0043 F-502-16
dişlisi Z-48
33 kw ÇZK motor
16 817 094 0046 F-502-a mili kap.dişli göbeği
Z-34
14 817 094 0042 F-502-15
17 817 094 0048
F-502-b, ÇZK red. hid. kaplin
b/1,b/2 bağlama dişlisi
F-502- ÇZK red. çıkış mili
12-19-25 (kamalarıyla)
TZK redüktör
19 817 095 0053 F-330-14
çıkış dişlisi
18 817 094 0048
6- FATURA BİLGİLERİ
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
No: 2
67090 ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS
815 003 4586
KARAELMAS
859 006 4265
KARAELMAS
815 007 8618
KARAELMAS
879 003 3931
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
128 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content