close

Вход

Log in using OpenID

Daha fazla ayrıntı için broşürümüzü inceleyin

embedDownload
THORNTON
Enerji Üretimi Endüstrisi
Saf Su Analizinde Lider
Proses Ölçüm ve Kontrol Çözümleri
Enerji Üretiminde Optimizasyon
METTLER TOLEDO Yeterliliği
METTLER TOLEDO
Yeniliğe ve Kaliteye Verilen Değer
METTLER TOLEDO Şirketler Grubu
Şirketimiz tüm endüstrilerdeki müşteriler için hassas ölçüm ve tartım cihazları
üretimi, satışı ve servis hizmetlerinin sunulması alanlarında uzmanlaşmıştır.
METTLER TOLEDO, 2012 yılında 2,3 milyar ABD Doları gelir elde etmiştir.
Şirketin hisseleri, 1997 yılından beri New York Borsasında işlem görmektedir.
Dünya Çapında Faaliyet
Gösteriyoruz
Dünya genelinde distribütör ağına
ve 12.400 kişiden fazla iş gücüne
sahibiz. Tüm endüstrilerdeki müşterilerimize, çalışmaları sırasında
yapacakları ölçümden, hammadde
kabulü, tüm üretim aşamaları,
ambalaj kontrolü, lojistik ve nakliye
gibi aşamalarda kampsamlı
çözümler sunuyoruz.
METTLER TOLEDO çözümleri, Ar-Ge,
üretim ve Kalite Kontrol safhalarında
kullanılmaktadır. İlaç, biyoteknoloji,
Ar-Ge ve Üretim Merkezi
Pazarlama Yönetim Merkezi
Satış ve Hizmet Ofisi
METTLER TOLEDO
Bayi ve Ortak
2
kozmetik, kimya, gıda ve içecek,
enerji üretimi gibi endüstriler
basilica hedef kitlemizdir.
müşterilerimizin aynı politikalara ve
uluslararası standartlara uymalarını
sağlamak için paylaşıyoruz.
Yenilik ve Kalitede Öncü
Şirketimiz, kendi alanında yapmış
olduğu ve ortalamanın üzerinde
kaynak ayırdığı Ar-Ge yatırımları ile
dünya çapında kendini “Kalite ve
Yenilik Öncüsü” olarak kanıtlamıştır.
Hem ürünlerimizde hem de proseslerimizde uluslararası kalite politikalarına uyarak, en yüksek kalitede
çözümleri sizlere sunmak için çalışıyoruz. Bu edindiğimiz tecrübeyi de,
Proses Ölçüm ve Kontrol Bölümü
METTLER TOLEDO şirketi içinde
Proses Ölçüm ve Kontrol Bölümü,
endüstriyel üretim prosesleri için,
online analitik çözümler tasarlama
konusunda uzmanlaşmıştır. Bölüm,
Ingold ve Thornton olmak üzere iki
alt birimden oluşmaktadır. Her iki
birimdeki çözümlerimiz de hedef
pazarlarda uluslararası boyutta
tanınmış pazar lideridirler.
Thornton – Saf Su Analizinde Lider
Kırk beş yılı aşkın bir süredir Thornton, ultra saf su analizi için analog iletkenlik ölçüm cihazları
tasarlayıp üretmektedir. Pazar lideri olarak, enerji üretimi endüstrisi için su saflaştırma
konusunda çözümlerimizle kabul görürken; mikro-elektronik endüstrisinde saf suyun
iletkenlik özelliğinin iyileştirilmesini sağlayarak ölçüm standartlarını belirler hale geldik.
Endüstri Lideri
Thornton’un teknoloji lideri olması,
ultra saf su ölçüm teknolojilerindeki
geniş çaplı aplikasyon bilgi birikimine dayanmaktadır. Yenilikçi, çok
parametreli ölçüm ekipmanlarımız
ve sensörlerimiz, UPW (Ultra Saf Su)
sistemlerinizi izlemek için özel
olarak üretilmiştir.
Genişletilebilen ölçüm kapasiteleri
sayesinde cihazlarımız. Su
saflaştırma işleminden, soğutma
suyuna, atık suyundan geri
dönüşüme kadar tüm su
çevriminde kullanılabilmektedir
METTLER TOLEDO Proses Ölçüm
ve Kontrol Bölümü’Nün bir parçası
olarak Thornton, iletkenlik, sodyum,
silika, pH, ORP, Çözünmüş Oksijen
ve Toplam Organik Karbon ölçümü
alanlarında dünya standartlarında
bir teknoloji geliştirmiştir. Termal
Enerji Üretimi endüstrisinin taleplerini
karşılamak için, yenilikçi çözümler
sunmaya devam etmekteyiz.
Geniş çaplı global servis ve satış
ağımızla dünyada pek çok ülkede
müşterilerimize ulaşmaktayız.
Endüstriyel Katılım
Pazar lideri olarak,teknik bilgi
altyapısı bakımından ileri düzeyde
olan çalışanlarımız, ultra saf su
ölçümleri ile ilgili yapılmış aşağıdaki
organizasyonlarda katılımcı ve
lider olmuştur:
• ASTM D19 Su Komitesi, Görev
Grubu Başkanı
• Ultra Saf Su Konferansı, Katılımcı
ve lider Endüstri Uzmanı
• EPRI, VGB, Eskom ve diğer güç
endüstrisi konferansları
• Uluslararası Su Konferansı,
yayınlar ve sunumlar
• Uluslararası Su ve Buhar
Özellikleri Derneği
Yardımcı Prosesler
(sayfa 10-11)
Su Kaynağı
İlave Saf Su
Arıtımı
(sayfa 6-7)
Atık Su Arıtımı
(sayfa 12-13)
Çevre
Çevrim Kimyası
İzleme
(sayfa 8-9)
3
Akıllı Sensör Yönetimi
Gelişmiş Analitik Prosesler İçin
Yenilikçi Ölçüm Çözümleri
Akıllı Sensör Yönetimi (ISM®), sensörün içine yerleştirilen ve kalitesi kanıtlanmış bir
teknolojidir ve bu teknoloji güçlü dijital bir sinyal çıkışı bulunur, geçerli kalibrasyon
verilerini saklar ve sensörün bakım, kalibrasyon ve değişim ihtiyacını tahmin eder.
ISM, kritik uygulamalar için kesin, güvenilir, doğru ve güvenli sonuçlar verir.
Önceden Teşhis Etme
• Sensörlerdeki real-time teşhis
algoritmaları, online ölçüm
performansınızı optimize
etmenizi sağlar.
• Dinamik Yaşam Süresi Göstergesi
(DLI), Bakım Zamanı (TTM) ve
Adaptif Kalibrasyon Zamanlayıcı
(ACT) işlevleriyle birlikte önleyici
bakım bilgileri.
4
ISM, pH’tan, çözünmüş
oksijene,iletkenlikten sodyumsilikaya ve TOC’a kadar kapsamlı
çözümler sunmaktadır. Dijital
sensor teknolojisi, önceden
kalibrasyonu yapılmış “Tak
ve Ölç” sensörler ile, gelişmiş
sensor performansıyla ve dahili
performans kontrol sistemi ile
kolay kullanım sunar.
Önleyici Bakım
• Maliyetleri azaltmak ve beklenmedik aksaklıkları önlemek için bakım programlarını optimize edin.
• ISM, önleyici servis bildirimleri
gönderir, bu da zamandan ve
masraflardan tasarruf sağlar.
• Önleyici bakım, sensor kullanım
ömrü maliyetlerini azaltır.
M300 Çok Parametreli
Transmitter
M800 Çok Parametreli
Transmitter
• Birden çok parametrenin bir arada ölçülmesi
stoktan tasarruf sağlar.
• Hızlı bir başlangıç için ISM “Tak ve Ölç” kolaylığı
• Bir veya iki ölçüm kanalı
• Dört kanala kadar ölçüm
• iMonitor ekranı, sensörün durumu hakkında
gerçek zamanlı değerlendirme sağlar
• Sensör hasarını önlemek için proaktif sensor
bakım planı
Geniş Aralıklı UniCond®
İletkenlik Sensörleri
Hızlı Yanıt Veren Optik
Çözünmüş Oksijen Sensörü
• Hafızaya kaydedilebilen, sertifikalı
kalibrasyon verileri
• ISM teknolojisi, geniş ölçüm aralığı ile daha
yüksek oranda doğruluk sağlar
• Doğrudan sensörden gelen güçlü dijital sinyal
• Kemiluminesansa dayalı güvenilir ölçüm
• Membran, elektrolit veya elektrot
gerektirmeyen düşük maliyetli bakım
• Statör soğutulması esnasında hidrojen
karışmaması
5
Saf Su Arıtımı
Analitik Ölçüm Teknolojisinde Lider
Enerji Santrallerinde Ham Su Arıtma
Yüksek saflıkta su arıtımının kontrolü, hassas ve doğru analitik cihazlar gerektirmektedir.
Deiyonize Su kalitesi ölçüm gereksinimleri için uygun olan METTLER TOLEDO Thornton
ölçümleri dünyadaki su arıtım sistemlerinde su kalitesi için bir standart oluşturmuştur.
METTLER TOLEDO Thornton çok
parametreli transmitterler ve sensörler, ön arıtmadan deiyonize edilmiş
suyun depolanmasına kadar su
sistemi çerçevesindeki ölçümler
için rahat bir platform sunmaktadır.
Problemli çalışma şartlarını tespit
etmek ve düzeltmek, pahalı membranların hasar görmesini engellemek için ters ozmos sisteminin çalışması sürekli olarak izlenmelidir.
Cihaz platformlarımız membranları
korumak için pH ve ORP ölçümlerini
6
de içermektedir. Aynı platformlar,
membranın performansını daha
yakından izlemek için iletkenliği,
sıcaklığı ve debiyi de ölçmektedir.
İyon değiştiricilerin verimli çalışması
ve rejenerasyonu ayrıca, önemli
parametrelerin sürekli olarak izlenmesine dayanmaktadır. UniCond
iletkenlik, 2300Na sodyum, 2800Si
silika ve 5000TOCi toplam organik
karbon (TOC) analizörlerimiz,
gerektiğinde düzeltici ve sorunlarını
önleyici işlem yapmak için gerçek
zamanlı verilerle birlikte su
kalitesinin eksiksiz bir
raporunu sunmaktadır.
Ölçüm Parametreleri
• pH/ORP
• İletkenlik
• Geri çevirme %
• Kurtarma %
• Akış
• Sodyum
• Silika
• Çözünmüş Oksijen
• TOC
M800 Çok Parametreli
Transmitter
Kompakt pH/ORP Sensörleri
• Dört kanala kadar ölçüm
• iMonitor ekranı, sensör durumunun gerçek
zamanlı değerlendirilmesini sağlar
• Sensör bakımını sorunları önleyici şekilde
planlamak için ön bakım
• Tek bir prob ile Ph ve ORP ölçümü
• Dijital sinyal güvenilirliği
• ISM ile ön görücü bakım
Yeterlilik merkezini ziyaret edin
www.mt.com /pro_power
Geniş Ölçüm Aralıklı UniCond®
İletkenlik Sensörü
5000TOCi ile Sürekli Ölçüm
Toplam Organik Karbon Sensörü
• En yüksek fabrika kalibrasyon doğruluğuyla
Tak ve Ölç kolaylığı
• Geniş ölçüm aralığı, tüm su saflaştırma
sistemini tek bir modelde kapsamaktadır
• Dijital sinyal güvenilirliği
• Anyon değişimli reçinenin organik kirlenme uyarıları
• Kojenerasyon yoğuşma dönüşündeki ppb
seviyesindeki organik maddeleri tespit eder
• Bir tek M800 vericide en fazla dört TOC sensörü
7
Çevrim Kimyası İzleme
Güvenilir Ölçümler
Korozyonu ve Birikimi Azaltır
Uzun vadeli verimli enerji üretimi, korozyona ve birikme şartlarına karşı korumayı ve EPRI,
VGB ve diğer yönetmelikleri güvence altına almak için dikkatli bir izleme gerektirmektedir.
METTLER TOLEDO Thornton’un bu ölçümlerdeki uzmanlığı, sezgisel çok parametreli
transmitterlerini ve sensörlerini içermektedir. Özellikle düşük hacimli sensör muhafazaları,
korozyon oluşturan ürünlerin sensor üzerindeki algılama elemanlarının etrafında birikmesini
engelleyerek, zamanında yanıt verme sağlar.
Dahili ölçüm devresinin, hücre sabitinin ve sıcaklık sensörünün sistem
kalibrasyonu sayesinde UniCond
iletkenlik sensörleri, en yüksek hassaslıkta katyon ve degaze katyon
iletkenliği ölçümleri gerçekleştirir.
Hassas iletkenlik ölçümleri, hesaplanan pH, tüm transmitter platformlarımızda mevcuttur.
pHure Sensörü, minimum bakımla
doğrudan güvenilir pH ölçümü
sağlamaktadır. Su saflaştırma
işlemi istenmeyen şartlarda
8
sınırların dışına çıkarsa, doğru
pH hesaplaması için, bu yedek
ölçüm faydalıdır.
METTLER TOLEDO Thornton,
su saflaştırma işleminde kullanılan,
uygun kontrolü sağlamak amacıyla,
ppb seviyelerinde çözünmüş
oksijeni ölçmek için çok sayıda
seçenek sunmaktadır.
Sodyum ve silika analizörlerimiz,
türbinlerdeki korozyonu ve birikimi
engellemek için buhar kalitesi
üzerinde oldukça hassas bir izleme
sağlar. Bu analizörler ayrıca,
kondansatör sızıntılarını ve yoğuşma düzelticideki kaçakları
tespit etmek için mükemmeldir.
Ölçüm Parametreleri
• Spesifik ve katyon iletkenlik
• Hesaplanan pH
• Elektroda göre pH/ORP
• Çözünmüş oksijen
• Sodyum
• Silika
• TOC
Hızlı Yanıt Veren Optik
Çözünmüş Oksijen Sensörü
Tam Otomatik 2300Na
Sodyum Analizörü
• ISM ile Tak ve Ölç
• Uzun süreli mükemmel stabilite
• Membran, elektrolit veya elektrot gerektirmeyen düşük bakım
• Minimum operatör denetimi
• Gözetimsiz otomatik elektrot şartlandırma
ve kalibrasyon
• Elverişli numune alma kabiliyeti
Düşük Bakım Gerektiren
2800Si Silika Analizörü
Saf Sular için Optimize edilmiş
pHure pH ve UniCond® Sensörleri
• Reaktif tasarrufu için ayarlanabilir ölçüm aralığı
• Gözetimsiz otomatik kalibrasyon
• Her bir ölçümle sıfırlama (doğrulama)
• Sıvı akışlı elektroliti sayesinde yüksek doğrulukta
pH ölçümü
• Geniş ölçüm aralıklı iletkenlik elektrodu kirlenmeyi önler
• Spesifik ve katyon iletkenlikli numuneler için hassas
sıcaklık kompanzasyonu
9
Yardımcı Prosesler
Tesis suyu kullanımındaki denge
Güvenilir Analitiklere Bağlıdır
Taşlanmayı, biyokirlenmeyi ve korozyonu minimuma indirmek için soğutma suyunun yakından izlenmesi gerekir. Thornton’un iletkenlik, pH ve ORP sensörleri, kirli şartlar altında bile
güvenilir ölçüm yapılmasını sağlar.
Soğutma kulelerindeki iletkenlik,
aşırı mineral birikiminin boşaltılmasını kontrol etmek için kullanılır.
pH’ın ölçülmesi ve kontrol edilmesi
taşlanmayı önler ve su saflaştırma
işleminin verimliliği için şartları
optimize eder. ORP, oksitlenen
biyositleri izlemek için kullanılabilir.
METTLER TOLEDO Thornton’un çok
parametreli transmitterleriyle ve
sensörleriyle birlikte bu üç ölçüm
verimli bir şekilde birleştirilebilir.
10
METTLER TOLEDO Thornton pH
sensörlerinin bir diğer kullanımı,
baca gazındaki kükürdün
giderilmesi sırasında wet scrubberlardaki kireçtaşı çamur dozajının
kontrol edilmesidir. Bu proseste,
SOx’in verimli şekilde giderilmesini
ve istenilen alçıtaşı çamuru
özelliklerinin elde edilmesini
sağlamak önemlidir.
Jeneratör statörünün soğutulması
gibi uygulamalarda, korozyon minimuma indirilirken sensörlerin bakımında zorluklar ortaya çıkmaktadır.
Sensörlerimiz ve otomatik
sensor temizleme sistemlerimiz
sayesinde,bu zorlukların kolaylıkla
üstesinden gelinmektedir.
Ölçüm Parametreleri
• İletkenlik
• pH/ORP
• Çözünmüş oksijen
Uzaktan rahat görülebilme özelliğine sahip M300 transmitter
Kompakt pH/ORP Sensörleri
• Çok parametreli kapasite envanteri azaltır
• Hızlı devreye alma için ISM ile birlikte Tak ve
Ölç kolaylığı
• Dayanıklı pH sensörleri, zor şartlar altında da
uzun ömürlüdür
• Tek bir prob ile pH ve ORP ölçümü
• Sensör içerisindeki elektronik parçalar,
ölçüm sonuçlarında yüksek doğruluk sağlar
ve öngörücü teşhislere olanak sunar
Yeterlilik merkezini ziyaret edin
www.mt.com /pro_power
Kimyasala Dirençli 4 Elektrotlu
İletkenlik Sensörleri
Boiler için dayanıklı iletkenlik
sensörü
• Deiyonizör rejenerasyonu için geniş aralıklı ölçüm
• Asit/kostik seyreltme işlemni hassas olarak kontrol eder
• Doğrudan konsantrasyon okumaya imkan tanır
• Soğutulmamış numuneler için yüksek sıcaklık/
basınç derecelendirmeleri
• Kazan boşaltımı için ve diğer makul
sıcaklıktaki numuneler için uygundur
• Geniş aralıkta sıcaklık kompanzasyonu
11
Atık Su Arıtımı
Ölçüm ve Bakım
Zor ortam şartlarını basitleştirmek
Atıklar, kirletici maddeleri yok etmek ve çevresel düzenlemeleri yerine getirmek için arıtılır.
METTLER TOLEDO, bu aplikasyonlarda bakımı azaltmak için pH elektrotlarına ve temizleme
tekniklerine yönelik geniş seçenekler sunmaktadır.
Ölçüm elemanını, referans
sensörünü, sıcaklık sensörünü ve
topraklama elemanını tek bir ph
sensöründe barındıran, temizleme
ve kalibrasyon için probu kolay
takma ve sökme imkanı tanır.
EasyClean™ sensör temizleme ve
kalibrasyon sistemleri kullanılarak
manuel veya otomatik olarak
yapılabilir. Atık su nötralizasyonu
için METTLER TOLEDO Thornton
transmitterlerinde, tüm kontrol
valfları ve ölçüm pompaları ile
uyumlu çıkış sinyallerine sahip
dahili PID kontrol bulunmaktadır.
Özellikle, PLC veya diğer kontrol
sistemleri olmayan alanlarda
kolaylık sağlar.
Ölçüm Parametreleri
• pH/ORP
• İletkenlik
EasyClean Sensör
Temizleme ve Kalibrasyon
Sistemi
• Gözetimsiz temizleme ve kalibrasyon
• Maksimum sensör performansı ve
kullanılabilirliği sağlar
12
İşçilikten tasarruf sağlayan pH/ORP
Sensör Muhafazaları
M300 ve M800
Çok Parametreli Transmitterler
• Manuel ve pnömatik olarak kontrol edilen geri çekme
• Proses bağlantı parçaları ve malzeme seçimi
• Çok parametreli ölçüm esnekliğine sahip çok kanallı
transmitterler
• ISM ile Tak ve Ölç kolaylığı
13
Eğitim ve Hizmetler
Ürün Hizmet Teklifleri
Son kullanıcılar ve Proje Mühendisleri için
METTLER TOLEDO, ürün seçimindeki rehberlikten, kurulum ve servis sözleşmelerine kadar
değişen eksiksiz hizmet tekliflerini memnuniyetle kabul etmektedir.
Geniş Servis Hizmeti Yelpazesi
Ürün danışmanlığından ve uygulama
desteğinden, kuruluma ve satış
sonrası servis sözleşmelerine kadar
kapsamlı hizmetler sunmaktayız.
Satış danışmanlarımız ve teknik
servisimiz, METTLER TOLEDO’nun
dünya genelindeki global
kullanıcılarımız için uzman bir
ortak olduğunu kanıtlamıştır. Çok
sayıda tesis, bakım programlarını
güçlendirmek için uzmanlığımıza ve
köklü deneyimimize güvenmektedir.
İzlenebilirlik Yapısı
Thornton Ölçüm Cihazları
Thornton Kalibratörleri
Thornton
Sensörler
Hassas Çoklu
Ölçüm Cihazı
Thornton Referansı
Sensörler
Kalibrasyon Laboratuvarı
American Society of
Testing & Materials (ASTM)
(ASTN) Çözümleri
Ulusal Standartlar ve
Teknoloji Enstitüsü
(NIST)
14
Küresel Erişim
Sayısız uluslararası satış ofisiyle
birlikte çok sayıdaki global üretim
tesislerine sahip METTLER TOLEDO,
müşterilerimize çözüm ortağı olmak
amacıyla dünya çapındaki dağıtımın
ve hizmet ağının devamlılığını
sağlamaktadır.
Üstün Aplikasyon Desteği
Aplikasyonlar için danışma desteği,
zamandan ve paradan tasarruf
sağlar. Spesifikasyon, kurulum ve
devreye alma, detaylı teknik dokümantasyonla birlikte projenin zamanında gerçekleştirilmesine katkıda
bulunmaktayız.
Üstün Hizmetler
• Serviste Onarım
• Sensör yenileme
• Kurulum/devreye alma
• Eğitim/seminerler/web seminerleri
• Bakım sözleşmeleri
• Fabrika kalibrasyonu yenilenmesi
• Yerinde nitelendirme/doğrulama
• Kalite dokümantasyonu
• Onaylama desteği
• SOP oluşturma sırasında destek
Yeterlilik merkezini ziyaret edin
www.mt.com /pro_power
15
Yetkinlik Merkezi
Uygulama ve Ürün Haberleri
METTLER TOLEDO ürünlerinin ve çözümlerinin, tesisinizdeki
ölçümleri nasıl geliştirebileceğini keşfetmek için sitemizi
ziyaret edin.
• ürün bilgileri
• raporlar
• Aplikasyon notları
• web üzerinden eğitimler
• videolar
4www.mt.com/pro_power
www.mt.com/thornton
Daha fazla bilgi için
Mettler-Toledo TR
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Arka Sok.
No: 6 Z-1 34662 Üsküdar / İstanbul
Tel +90 (216) 400 20 20
Fax +90 (216) 400 20 29
[email protected]
[email protected]
Teknik değişikliler yapılabilir
© 10/13 Mettler-Toledo Thornton, Inc.
58 087 010 Rev H 10/13
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 236 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа