close

Вход

Log in using OpenID

2015 Performans Programı

embedDownload
PERFORMANS
T.C. ÇEKMEKÖY
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Merkez Mahallesi
Piri Reis Caddesi No:5
Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 600 0 600
Fax: (0216) 600 0 602
www.cekmekoy.bel.tr
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
PROGRAMI
2015
PERFORMANS
PROGRAMI
2015
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
AHMET DAVUTOĞLU
BAŞBAKAN
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
KADİR TOPBAŞ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
AHMET POYRAZ
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
ŞENOL ÇETİN
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Bağlı Birimler:
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
EYÜP YILDIRIM
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Bağlı Birimler:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
FATİH SIRMACI
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Bağlı Birimler:
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
ŞAHMETTİN YÜKSEL
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Bağlı Birimler:
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
LATİF COŞAR
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Bağlı Birimler:
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
AHMET EPLİ
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Bağlı Birimler:
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
HASAN ÖZTÜRK
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Bağlı Birimler:
Plan ve Proje Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
Şenol ÇETİN
AK PARTİ
Celal BALTACI
AK PARTİ
Ekrem ESMERAY
AK PARTİ
Nagihan ÜRGEN
AK PARTİ
Selamet AYGÜN
AK PARTİ
Fatih SIRMACI
AK PARTİ
Eyüp YILDIRIM
AK PARTİ
Yılmaz SEZGİN
AK PARTİ
Mustafa Emrullah GÜR
AK PARTİ
Hatice SIRAÇ
AK PARTİ
Yücel YALÇINKAYA
AK PARTİ
Dursun HARMAN
AK PARTİ
Murat YILDIRIM
AK PARTİ
Mahmut SEZGİN
AK PARTİ
Hüseyin YÜKSEK
AK PARTİ
Hacer ŞAHİN POLAT
AK PARTİ
Celal CEBİR
AK PARTİ
Salih BOLELLİ
AK PARTİ
Keziban AŞIK
AK PARTİ
Erol UÇAR
AK PARTİ
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
Tankut GÜNDOĞAR
CHP
Ahmet MERİÇ
CHP
Muzaffer TOKMAK
CHP
Yusuf POLAT
CHP
Ali Abbas COŞKUN
CHP
Fatma Nigar BARUTÇU
CHP
Sait KORKMAZ
CHP
Sıtkı AYDEMİR
CHP
Yalçın DEMİRKOL
CHP
Kenan YILDIRIM
CHP
Gülali ALAGÖZ
CHP
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ENCÜMEN ÜYELERİ
Ahmet POYRAZ
Şenol ÇETİN
Hüseyin YÜKSEK
Murat YILDIRIM
Yücel YALÇINKAYA
Nalan IRMAK
Yadigar GÖNÜLLÜ
İkram YILMAZ
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ.............................................................................................................................................................................................. 5
I. GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................................................................... 7
A- MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER ............................................................................................................ 7
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .............................................................................................................8
C- TEŞKİLAT YAPISI ................................................................................................................................................ 11
D- İNSAN KAYNAKLARI ........................................................................................................................................... 13
1. Personel Sayısı ...................................................................................................................................... 13
2. Eğitim Durumu ....................................................................................................................................... 13
3. Yaş Ortalaması ..................................................................................................................................... 14
E- MALİ KAYNAKLAR .............................................................................................................................................. 15
F- FİZİKİ KAYNAKLAR ............................................................................................................................................ 17
1. Bilgi İşlem Altyapısı .......................................................................................................................... 17
2. Hizmet Binaları, Sosyal ve Kültürel Tesisler ................................................................................ 21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ ........................................................................................................................................... 24
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
............................................................................................................ 24
B-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER ........................................................................................................... 25
1. Kurumsal Gelişim Çalışmaları ....................................................................................................... 26
2. Kentsel Gelişim Çalışmaları ......................................................................................................... 28
3. Toplumsal Gelişim Çalışmaları ...................................................................................................... 29
C-PERFORMANS TABLOLARI ................................................................................................................................ 37
1. Performans Hedef Tabloları ............................................................................................................ 37
2. İdare Performans Tablosu ............................................................................................................. 120
3. Faaliyetlerden Sorunlu Harcama Birimleri ................................................................................. 128
III. MALİ BİLGİLER ............................................................................................................................................................. 134
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ......................................................................................................... 134
IV. EKLER ............................................................................................................................................................................... 136
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
1
2
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1: Personel Sayısı ........................................................................................................................................................13
Tablo 2: Personelin Eğitim durumu .................................................................................................................................13
Tablo 3: Yaş Durumu .............................................................................................................................................................14
Tablo 4: Kıdem Durumu ........................................................................................................................................................14
Tablo 5: Beş Yılın Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tablosu ............................................................................................15
Tablo 6: Beş Yılın Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu ............................................................................................15
Tablo 7: 2013 Yılı Gelirleri ................................................................................................................................................. 16
Tablo 8: 2013 Yılı Giderleri .................................................................................................................................................. 16
Tablo 9: Teknolojik Altyapı ................................................................................................................................................. 17
Tablo 10: Belediyede Kullanılan Yazılımlar ..................................................................................................................... 18
Tablo 11: Hizmet Binaları ve Tesisler ............................................................................................................................... 21
Tablo 12: Hizmet Binalarımız ............................................................................................................................................... 21
Tablo 13: Sosyal-Kültürel Tesisler ..................................................................................................................................... 22
Tablo 14: Bilgi Evleri ................................................................................................................................................................ 22
Tablo 15: Belediyemize Ait Spor ve Sosyal Tesisler ..................................................................................................... 23
Tablo 16: Mesire Alanlarımız ............................................................................................................................................... 23
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
3
4
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Değerli Meclis Üyeleri,
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali
saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak
üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı
bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans
programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.
Çekmeköy Belediyesi olarak bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da bilgi
teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir anlayış ile ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini
karşılamanın gayreti içerisindeyiz.
Bu bağlamda 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2015 yılı
Performans Programımızın ilçemizin gelişimine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum.
Çekmeköy Belediyesi olarak bir yandan ilçemizin doğal yapısına uygun huzurlu ve kaliteli bir yaşam
alanı oluşturulması, diğer yandan da sosyal ve kültürel yaşamın zenginleşmesi için çalışıyoruz.
Sosyal güvenin olmadığı toplumlarda gelişmenin kalıcı ve adil olarak sürdürülemeyeceği bilinci ile
insan odaklı belediyecilik hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Elbette bütün bunları katılımcı yönetim
anlayışı içinde Çekmeköy'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte uygulayacağız.
Çekmeköy Belediyesi olarak ilçemizi, 2015 yılında da yaşanabilir, özgün, tercih edilebilir bir kent haline
getirmek için yapmayı planladığımız çalışmaların yer aldığı Performans Programımızın ilçemize hayırlı olmasını
diliyorum.
Saygılarımla,
Ahmet POYRAZ
Belediye Başkanı
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
5
6
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
I. GENEL BİLGİLER
A- MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER
Misyonumuz
"İnsan merkezli ve katılımcı bir anlayışla Çekmeköy'ün doğal yapısına uygun, huzurlu ve kaliteli yaşam alanı
oluşturmak"
Vizyonumuz
"Kentsel ve Sosyal Yapısı ile Modern ve Model Çekmeköy"
Temel Değerlerimiz
• İnsan merkezli,
• Katılımcı,
• Adil, şeffaf ve hesap verebilir,
• Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan,
• Hukuka uygun ve değerlere saygılı,
• Hızlı, kaliteli ve güler yüzlü,
• Çevreye duyarlı,
• Yenilikçi ve gelişime açık.
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
7
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediye’nin yetki, görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanun’unun Üçüncü Bölümünde
“Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. maddesi ve “Belediye’nin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı
15. maddesi aşağıdaki gibi anlatılmıştır:
Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta
ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler
tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım
ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali
durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,
her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün
başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım,
bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri
için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda
engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
8
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun
kapsamı dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su,
atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;
kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı
ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin
vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
9
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek;
bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek
elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri
dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim
belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir
belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz
veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını
kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının
su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla
kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak
olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı
idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
10
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde
fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal
gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan
edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak
şekilde yapılamaz.
Belediyeye tanınan muafiyet
Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen
taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi,
resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.
C-TEŞKİLAT YAPISI
Çekmeköy Belediyesi’nde kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için kurumsal gelişimini de günün
koşulları ile uyum sağlaması gerekmektedir. O nedenle stratejik planlama çalışmaları sırasında kurumsal
yönetim fonksiyonları değerlendirilmiştir. Kurumda uygulanan stratejiler, performans değerlendirme
sistemleri, bilgi paylaşımı, denetleme ve kontrol gibi yönetim fonksiyonları gözden geçirilmiştir.
Belediye içerisinde çalışmalar organizasyon şemasında görüldüğü gibi 23 müdürlük altında
toplanmıştır. Birimler kendi faaliyet ve projelerini bütçelemekte ve yönetimin onayına sunmaktadır.
Çalışmaların denetlenmesi ve yürütülmesinden birim yöneticileri sorumludurlar. Belediye Başkanı ile yapılan
değerlendirmeler Başkanın ve yöneticilerin talebi üzerine gerçekleştirilmektedir. Birim hedeflerini, birim
yöneticileri belirlemekte ve takip etmektedir. Belediyenin projeleri, Başkanlık onayı ile birimlerde çalışmalara
dönüştürülmektedir. Birimler arası koordinasyonu belediye yönetimi sağlamaktadır. Birimlerin çalışmaları ile
ilgili performans değerlendirmeleri de aynı şekilde birim yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
11
12
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Sosyal
Yardım İşleri
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Ruhsat ve
Denetim
Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Fatih SIRMACI
Başkan Yardımcısı
Eyüp YILDIRIM
Özel Kalem
Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Şenol ÇETİN
Belediye Encümeni
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Yapı Kontrol
Müdürlüğü
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü
İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Şahmettin YÜKSEL
Teftiş Kurulu
Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Ahmet EPLİ
Belediye Başkanı
Ahmet POYRAZ
ORGANİZASYON ŞEMASI
İşletme ve
İştirakler
Müdürlüğü
Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Latif COŞAR
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Plan Proje
Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Hasan ÖZTÜRK
Belediye Meclisi
D- İNSAN KAYNAKLARI
Çekmeköy Belediyesi'nde personel, memur ve işçi statüsünde çalışanlardan oluşmaktadır. 31.07.2014
tarihi itibariyle personel sayısı, personelin, eğitim, kıdem ve yaş durumları ile ilgili veriler, aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
Personel Sayısı
Çekmeköy Belediyesi'nde memur ve işçi kadrosunda çalışan personel sayısı, aşağıdaki tabloda
görülmektedir.
Tablo 1: Personel Sayısı
Statüsü
Erkek
Kadın
Toplam
Memur
174
69
243
Kadrolu İşçi
72
44
116
Sözleşmeli
-
-
-
246
113
359
Toplam
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- 2014 Temmuz
Eğitim Durumu
Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumu, çalışanların ağırlıklı eğitim ortalaması ile
ilgili istatistiki veriler aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 2: Personelin Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Personel
Sayısı
Erkek
Kadın
OkurYazar
İlk
Orta
Öğretim Öğretim
Üniversite
Lise
Ön
Lisans
Lisans
Master/
Doktora
Memur
174
69
-
1
6
55
54
115
12
İşçi
72
44
4
34
9
31
9
28
1
Sözleşmeli
-
-
-
-
-
-
-
-
-
246
113
4
35
15
86
63
143
13
Toplam
Eğitimin
Ağırlıklı
Ortalaması
13.4
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-2014 Temmuz
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
13
Yaş Ortalaması
Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan personelin yaş ortalaması ile ilgili istatistiki veriler, aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 3: Yaş Durumu
Yaş Ortalaması
Personel Sayısı
Erkek
Kadın
Memur
174
İşçi
Sözleşmeli
18-25
26-35
36-45
46-55
56 ve
üstü
69
20
100
76
42
5
72
44
1
42
49
24
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
359
Yaş Ortalaması
37,2
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-2014 Temmuz
Personelin Kıdem Durumu
Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan personelin kıdem ortalaması ile ilgili istatistiki veriler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 4: Kıdem Durumu
Kıdem Ortalaması
Personel Sayısı
Erkek
Kadın
Memur
174
İşçi
Sözleşmeli
1-5
6-10
11-20
21-30
30 ve
üzeri
69
101
48
61
27
6
72
44
2
35
79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
359
Kıdem Ortalaması
10.68
Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-2014 Temmuz
14
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
E- MALİ KAYNAKLAR
Çekmeköy Belediyesinin 2009 - 2013 yıllarına ait bütçe ve gelir gider gerçekleşmeleri ile 2013 yılı gelir
ve giderleri ile ilgili mali verileri aşağıda tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 5: Beş Yılın Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tablosu
Yıl
Bütçe (TL)
Gerçekleşen (TL)
Oran %
2009
67.250.000
34.051.507
51%
2010
67.500.000
59.775.531
89%
2011
82.200.000
73.014.277
89%
2012
107.000.000
87.201.614
81%
2013
131.500.000
93.495.745
71%
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014
Belediye'nin bütçelenen gelirlerinin, 2009 yılında %51 oranında gerçekleştiğini, ancak gerçekleşme
oranının, 2010 ve 2011 yıllarında sıçrama yaparak % 89 seviyelerine çıktığı görülmektedir. Bu değerleri, ilgili
yıllar için bütçe performansı açısından olumlu olarak değerlendirebiliriz. Bütçe gelirlerinin, 2012 de % 81,
2013 yılında % 71 seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir.
Tablo 6: Beş Yılın Gider Bütçesi Gerçekleşme Tablosu
Yıl
Bütçe (TL)
Gerçekleşen (TL)
Oran %
2009
67.100.000
36.172.890
54%
2010
67.500.000
62.250.832
92%
2011
82.200.000
73.883.569
90%
2012
107.000.000
82.681.880
77%
2013
130.000.000
102.430.413
79%
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014
Gider bütçesinde ise; giderlerinin, 2009 yılından %54, 2010 yılında %92, 2011 yılında % 90, 2012 yılında
%77, 2013 yılında ise; % 79 seviyelerine gerçekleştiği görülmektedir.
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
15
Tablo 7: 2013 Yılı Gelirleri
2013 Yılı
Bütçelenen
Gerçekleşen
Gerçek %
Vergi Gelirleri
64.790.400
52.722.002
81
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
13.984.564
2.834.556
20
2.335.000
1.557.224
67
Diğer Gelirler
35.570.036
31.347.291
88
Sermaye Gelirleri
15.210.000
5.034.672
33
Red ve İadeler (-)
390.000
0
-
131.500.000
93.495.745
Alınan Bağış ve Yardımlar
Toplam
71
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014
Çekmeköy Belediyesi'nin 2013 yılı bütçe geliri, 131.500.000. TL olarak öngörülmüştür. Vergi gelirlerinde
bütçelenenin, % 81'i teşebbüs ve mülkiyet gelirlerde % 20'si, alınan bağış ve yardımlardan alınan gelirlerin,
% 67'si, diğer gelirlerin % 88'i sermaye gelirlerinin ise; % 33 gerçekleşmiştir. Toplamda 2013 yılı bütçe gelirleri
% 71 oranında gerçekleşmiştir.
Tablo 8: 2013 Yılı Giderleri
2013 Yılı
Bütçelenen
Personel Giderleri
Gerçekleşen
Gerçekleşme %
19.763.600
17.098.595
87
Sosyal Güvenlik Kurumu
2.950.900
2.579.697
87
Mal ve Hizmet Giderleri
60.871.799
52.846.526
87
100.000
0
-
7.801.001
4.844.315
62
31.417.700
25.061.279
80
85.000
0
-
0
0
-
7.010.000
0
-
130.000.000
102.430.412
Faiz giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenek
Toplam
79
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014
16
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
F- FİZİKİ KAYNAKLAR
Çekmeköy Belediyesi’nin fiziki kaynakları, bilgi işlem yazılım ve donanım alt yapısı, hizmet binaları,
sosyal ve kültürel tesisler ve araç parkı icmalinden oluşmaktadır.
1- Bilgi İşlem Altyapısı
Donanım Durumu
Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları aşağıda yer alan tabloda listelenmiştir.
Belediyemizin 2 hizmet binası arasında fiber optik yeraltı treni ethernet kapalı devre ağ mevcuttur Ayrıca
diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL ile internete bağlanmaktadır.
Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 10adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük
yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır. Sistem güvenliği için 2 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall)
kullanılmaktadır. Tüm internet çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı
web sitelerine girmeleri engellenmektedir.
Tablo 9: Teknolojik Altyapı
Türü
2011 2012 2013
Masaüstü Bilgisayar
332
403
443
Dizüstü Bilgisayar
46
43
45
Sunucu
18
10
12
Yazıcı
158
208
223
Tarayıcı (Scanner)
Çizici (Plotter)
Fotokopi Makinesi
Yönlendirici (Router)
Ağ Güvenlik Cihazları
Telco Switch
Switch 48 Port
Switch 24/16 Port
Santral
Projeksiyon Mk.
Televizyon
Ölçüm Aleti (Total Station)-Nivo
GPS Cihazı
Total Station
GNSS Cihazı
Güvenlik kamerası
33
1
13
1
4
2
10
12
6
9
16
1
1
2
1
217
33
1
21
1
4
2
10
12
6
18
16
1
1
2
1
246
35
2
18
1
5
2
10
10
6
20
36
1
1
2
1
288
Özellikleri
Yeri
P4, CoreDuo,
Core2Duo, QuadCore,
i3
Mobile, Core Duo, Core
2 Duo, Atom
Rack , Tower
Lazer, Çok
Fonksiyonlu, Nokta
Vuruşlu, Mürekkep
Püskürtmeli
Firewall , Analyzer
Tüplü, LCD, Plazma
Tüm Hizmet Binaları
Tüm Hizmet Binaları
Sistem Odaları
Tüm Hizmet Binaları
Tüm Müdürlükler
Plan ve Proje Md.
Tüm Hizmet Binaları
Sistem Odaları
Çekmeköy Sistem Odası
Sistem Odaları
Çekmeköy Sistem Odası
Sistem Odaları ve Katlarda
Tüm Hizmet Binaları
Tüm Hizmet Binaları
Tüm Hizmet Binaları
Hizmet Binaları
Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
17
Yazılım Durumu
Belediyemizdeki Müdürlüklerimizde kullanılan yazılımlar Tablo 12’de listelenmiştir. Müdürlüklerimizde
MIS uygulamaları dediğimiz ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili
işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır.
Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi
Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden
sorgulamalar yapılabilen web tabanlı BELNET uygulamasına tüm hizmet binalarımızdan erişilebilmektedir.
Bunların dışında İhale Takip, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş, Kütüphane Otomasyonu, İhale Takip, PDKS, Akıllı
Kalem, Dijital Arşiv, Betonarme Statik Proje Yazılımı, Çağrı Merkezi, 360° ile Panoramik Görüntü Yazılımları
ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır.
Tablo 10: Belediyede Kullanılan Yazılımlar
S.No
Modül
Yazılım
Durum
2011
2012
2013
1
Maaş Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
2
Personel Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
3
Analitik Bütçe Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
4
Muhasebe Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
5
Gelir Uygulamaları Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
6
E-Belediye/ Gelir Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
7
Ruhsat Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
8
Mernis/Nikâh Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
9
Mernis/Cenaze-Nüfus Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
10
Fatura Takip Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
11
Ruhsat/Pazaryeri Tezgâh Ruhsatı Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
12
Sosyal Yardım Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
13
Dijital Evrak Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
14
Encümen/Meclis Kararları Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
15
Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
16
Demirbaş Takip Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
17
Bilgi Edinme Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
18
Beyaz Masa Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
19
Kent Bilgi Sistemi Modülü
Saysis
Aktif
Aktif
Aktif
18
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Tablo 10 devamı
S.No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Modül
Müdürlük İstek Programı Modülü
Hukuk Dosyaları Takip Modülü
Toplantı Takip Modülü
Araç Takip Modülü
Satın Alma Modülü
Zabıta Vukuatlı Siciller Modülü
Basın Yayın Takip Modülü
Veteriner Takip Modülü
Randevu Takip Modülü
Telefon Fihrist Modülü
Demirbaş Takip Modülü
İşbaşvuru/İnsan Kaynakları Takip Modülü
Gezi Modülü
Stratejik Plan Modülü
Engelli Takip Modülü
Salon Takip Modülü
SMS Modülü
Seri Nokta
Çağrı Merkezi
Akıllı Kalem Modülü
Zabıta Modülü
Anket Modülü
Netcad
PDKS
Hakediş Programı
İhale Takip Programı
Kütüphane Otomasyon Programı
Akıllı Kalem Sunucusu
Betonarme Statik Proje Yazılımı
Arşiv Yazılımı
Çağrı Merkezi Yazılımı
Dijital Arşiv Yazılımı
360°Panoramik Görüntü Yazılımı
Yemekhane Modülü
Takbis Modülü
Ziyaretçi Takip Modülü
Yazılım
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
Saysis
NETCAD
MEYER
AMP Hakediş
Diyos
YORDAM
Formidable
Sta4cad
Arşivci
Sonitel
İMKA
ŞEHRİM 360
Saysis
Saysis
Saysis
Durum
2011
2012
2013
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
-
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
-
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Aktif
Kaynak: Bilgi İşlem Müdürlüğü, 2014
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
19
Ağ ve Sistem
Belediyemizin Taşdelen Hizmet Binasından Çekmeköy Merkez Binasına 5 Mbps hızında kapalı devre
Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Ayrıca Çekmeköy Merkez Binasından 50Mbps Metro Ethernet
İnternet bağlantısı ile hizmet binalarımızda hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır. Belediyemize
ait kültür merkezleri, bilgi evleri, zabıta binaları, veterinerlik binası, kademe binası ve diğer binalar ADSL
ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak
otomasyon sistemini kullanmaktadırlar.
Güvenlik sistemi
Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet güvenlik duvarı (firewall)
cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak
güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte, yasak ve
tehlikeli web sitelerine girişleri ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet,
e-posta trafiğini ve internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan
1 adet LogsignLog Sunucusu bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs
yazılımı mevcuttur ve her gün güncellenmektedir.
Sunucular
Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı Sunucusu, E-Belediye sunucusu, Domain
Sunucusu, PDKS Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Hakediş ve Yaklaşık
Maliyet Yazılımı Sunucusu, Kütüphane Otomasyonu Sunucusu, Çağrı Merkezi Sunucusu, Sanallaştırma
Sunucuları, Akıllı Kalem Sunucusu, Log Sunucu, Web Servisi Sunucuları ve Eski Belediye Sunucuları
mevcuttur. Belediyemizde 22 adet sanal 12 adet fiziksel sunucu kullanılmaktadır.
Web Sitesi
Belediyemizin resmi web sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden Belediyemizle ilgili
haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel
basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirilip
durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir.
20
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2- Hizmet Binaları, Sosyal ve Kültürel Tesisler
Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler
Belediyemiz aşağıdaki tabloda detayları görülebileceği üzere 1 hizmet binasında genel belediye
hizmetleri sunmakta ve çalışmalarını yürütmekte iken, 8 sosyal-kültürel tesis, 4 spor tesisi, 5 bilgi eviyle
belediyecilik hizmetleri vermektedir
Tablo 11: Hizmet Binaları ve Tesisler
Hizmet Binaları / Tesisler
2011 Yılı
Genel Hizmet Binası
Ek Hizmet Binası
Sosyal-Kültürel Tesis
Bilgi Evleri
Spor Tesisleri
Mesire Alanları
Toplam
2012 Yılı
2
5
6
5
4
5
27
2013 Yılı
2014 Yılı
1
9
6
5
4
3
28
1
11
8
5
4
3
32
1
9
6
5
4
3
28
Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2014
Hizmet Binaları
2009 yılı yerel seçimleriyle birlikte ilçe belediyesi olarak teşkilatlanan Belediyemiz, kamu hizmetinin
etkin ve verimli yürütülmesi açısından ilçe geneline dağılmış 11 ayrı binada faaliyetini sürdürmektedir.
Çekmeköy Merkez Mahallesinde bulunan Merkez Bina ile Taşdelen Ek Hizmet binasında kamu görevinin
gerektirdiği idari eylem veya işlemleri yerine getirilmekte; diğer binalar ise, zabıta ve veterinerlik hizmetleri
ile garaj, depo vs. maksatlı olarak kullanılmaktadır.
Tablo 12: Hizmet Binalarımız
Sıra
Adı
Mahalle
Sokak
Kullanım Şekli
Açıklama
1
Çekmeköy Merkez Binası
Merkez
Piri Reis
Belediye Binası
Hizmet Binası
2
Taşdelen Ek Hizmet Binası
Güngören
Turgut Özal
Ek Hizmet Binası
Ek Hizmet
3
Taşdelen Zabıta Karakolu
Sultançiftliği
Destan
Zabıta Karakolu
Ek Hizmet
4
Ömerli Zabıta Karakolu
Ömerli
Ömerli
Ömerli Zabıta Karakolu
Ek Hizmet
5
Ömerli Veterinerlik Binası
Ömerli
Kocatepe
Veterinerlik Binası
Ek Hizmet
6
Ömerli Ek Hizmet Binası
Ömerli
Ömerli
Zemin Kat Ek Hiz. Binası
Ek Hizmet
7
Çekmeköy Depo ve Garaj
Merkez
Oğuzeli
Depo Ve Garaj
Depo ve Garaj
8
Alemdağ Kademe Binası
Ekşioğlu
85. Sokak
Fen İşleri Şantiye Sahası
Depo ve Garaj
9
Taşdelen Kademe Binası
Sultançiftliği
Egemen
Araç Bakım İstasyonu
Depo ve Garaj
10
Ömerli Belediye Deposu
Ömerli
Ilgın
Afet Hizmetleri
Depo ve Garaj
11
Ömerli Ek Hizmet Binası
Ömerli
Beykoz
Zabıta Hizmetleri
Ek Hizmet
Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2014
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
21
Sosyal-Kültürel Tesisler
Belediyemiz toplumun kültürel açıdan gelişmesine büyük önem vermiş, bu amaçla ilçenin farklı
mahallelerinde 8 Kültür Merkezi inşa ederek kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü merkezleri halkın hizmetine
sunmuştur. Kültür Merkezlerinde, konferanslar, gösteriler, tiyatrolar, sinema gibi birçok eğitim ve kültürel
faaliyet sürdürülmektedir.
Tablo 13: Sosyal-Kültürel Tesisler
Sıra
Adı
Mahalle
Sokak
Kullanım Şekli
1
Hamidiye Kültür Merkezi
Hamidiye
Ümit
Kültür Merkezi
2
Murat Çobanoğlu Kültür Merkezi
Cumhuriyet
Demokrasi
Kültür Merkezi
3
Turgut Özal Kültür Merkezi
Sultançiftliği
Turgut Özal
Kültür Merkezi
4
Gösteri Sanatları Merkezi
Ömerli
Merdan
Kültür Merkezi
5
Mehmet Akif Kültür Merkezi
Mehmet Akif
Akasya
Kültür Merkezi
6
Çekmeköy Kültür Merkezi
Cumhuriyet
Demokrasi
Kültür Merkezi (Yapım Aşaması)
7
Hayır Çarşısı
Sultançiftliği
Atatürk
Sosyal Hizmet Binası
8
Güngörmüşler Konağı
Merkez
Piri Reis
Sosyal Hizmet Binası
Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2014
Bilgi Evleri
Belediyemiz ilçenin değişik mahallelerinde yaptığı Bilgi Evleri ile yetişkin nüfusa ve geleceğimizin
teminatı olan gençlerimize hizmet etmektedir. Bu merkezlerde bilgisayar, internet, kütüphane vb. hizmetler
sunulmaktadır.
Tablo 14: Bilgi Evleri
Sıra
Adı
Mahalle
Sokak
Kullanım Durumu
1
Fatih Bilgi Evi
Çamlık
Fatih
Bilgi Evi
2
Ömer Akyüz Bilgi Evi
Kirazlıdere
Kışla
Bilgi Evi
3
Yunus Emre Bilgi Evi
Merkez
Şükrükaya
Bilgi Evi
4
Ömerli Bilgi Evi
Ömerli
Cevher
Bilgi Evi
5
Alemdağ Bilgi Evi
Alemdağ
İlim
Bilgi Evi
Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2014
22
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Spor ve Sosyal Tesisler
Halkın spor yapmasına imkan tanımak sporu gençlere sevdirmek amacıyla beldenin farklı bölgelerine
spor merkezleri yaparak halkın kullanımına sunulmuştur.
Tablo 15: Belediyemize Ait Spor ve Sosyal Tesisler
Sıra
Adı
Mahalle
Sokak
Kullanım Durumu
1
Alemdağ Sosyal ve Spor Tesisleri
Alemdağ
126. Sokak
Spor Tesisi
2
Necati Alkan Spor ve Sosyal Tesisleri
Aydınlar
Gülçin
Spor Tesisi
3
Ömerli Halı Saha
Ömerli
Merdan
Spor Tesisi
4
Çekmeköy Halı Saha
Merkez
Çavuşbaşı
Spor Tesisi
Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2014
Mesire Alanları
Belediyemiz İstanbul gibi yoğun bir şehirde yaşamanın verdiği zorlukları ve stresi atmak aynı zamanda
kentin gürültüsünden uzaklaşmak adına günü birlik dinlenme ve eğlence yerleri oluşturmuş ve halkımızın
kullanımına sunmuştur. İstanbul’un birçok ilçesinde parkın dahi çok az olduğu yeşil ortamın bulunmadığı
yerler dikkate alındığında Belediyemiz parkları, mesire yerleri ile model ve modern bir ilçe olmaktadır
Tablo 16: Mesire Alanlarımız
Sıra
Adı
Mahalle
Malik
Kullanıcısı
1
Reşadiye Kopilin Yeri C Tipi
Reşadiye Köyü
Kanlıca Orman İşletmenliği
Belediye
2
Küçükkoru Parkı (Küçükkoru
Nihavent C Tipi Mesire Yeri)
Merkez
Kanlıca Orman İşletmenliği
Belediye
3
Cemal Güngör Parkı (Taşdelen C
Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri)
Taşdelen
Kanlıca Orman İşletmenliği
Belediye
4
Güvercinlik Mesire Alanı
Reşadiye
Kanlıca Orman İşletmenliği
Belediye
Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 2014
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
23
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
Stratejik Alanlar: Stratejik alanlar, kuruluşun stratejik plan döneminde odaklanacağı, ana yönleri
ortaya koymaktadır. Bunun yanında Belediye’ye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine
yönelik olarak “kurumsal gelişim”, kente yönelik olarak “kentsel gelişim” ve kentte yaşayanlara yönelik
olarak ta “toplumsal gelişim” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik alan / eksen / yön belirlenmiştir.
Belediyenin mevcut durumunu belirlemek amacıyla SWOT Analizi yapılmış ve Belediyenin güçlü
ve zayıf yönleri, çevredeki fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. Güçlü yanlar ile çevredeki fırsat ve
tehditler değerlendirilerek bu gücün kullanılabilme potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır.
Belediye başkanının Çekmeköy ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Çekmeköy Belediyesinin
stratejik alanları, amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen faaliyet / projeler
belirlenmiştir. Söz konusu stratejik alanların belirlenmesinin gerekçeleri şunlardır:
Kurumsal gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; Çekmeköy Belediyesinin kente ve kentliye
yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik
kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta
arzulu, yenilik ve değişime açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına inanmış, vatandaş
odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.
Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde
kalite odaklı yönetim modelleri uygulanmalıdır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletişim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin
kullanımı konusundaki çalışmaların geliştirilmesine devam edilecektir.
İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi,
belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda
niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının
oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.
Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet
kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları
sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda
vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı
sağlamaktadırlar.
24
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele
ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi
için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.
Kentsel gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da
yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı
yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon
alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu
ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise; Belediye Kanunu’nda açıkça belirtildiği gibi
belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel
faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar
gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi, doğal
ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.
İlçede yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz
arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin
desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.
B- STRATEJİK AMAÇLAR / HEDEFLER
Stratejik Amaçlar: Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.
Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.
Hedefler: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler
ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.
Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı
gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği
durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans
göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında
kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya
maliyet cinsinden ifade edilir. Belediyemizin her bir hedefi ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit
edilmiştir.
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
25
Çekmeköy Belediyesi’nin 2015 Yılı Performans Programında önceliklendirdiği amaç ve hedefleri
aşağıdaki gibidir:
1. Kurumsal Gelişim Çalışmaları
1.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Belediyenin hizmetlerini daha iyi sunabilmesi için insan kaynağının sürekli geliştirilmesi, eğitilmesi,
nitelikli insan sayısının artırması hedeflenmiştir. Bu bağlamda insan kaynaklarının geliştirilmesi, işlerini etkin
ve verimli yapmalarını sağlamak amacıyla çalışan başına ortalama yılda, 10 Adam /Saat eğitim verilecektir.
Her yıl personelin, eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim talepleri belirlenecek ve buna göre yıllık
eğitim programı hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitimi verilecektir.
1.2. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
İşlerin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, o kurumdaki organizasyonel yapılanmanın, günün şartlarına
sağlıklı olarak oluşturulmasını gerektirir . Bu bağlamda belediyenin mevcut organizasyon şeması her yıl
gözden geçirilecek, gerekli revizyonlar yapılacak ve revizyon sunucu yeni yapılanmayla oluşan görev tanımları
yetki ve sorumluluklar tekrar tanımlanacaktır.
Belediye’de, ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için
gerekli eğitimlerin verilmesine devam verilecek, sistem dokümanları gözden geçirilecek iç ve dış tetkikler
yapılacaktır. Avrupa İş Mükemmelliği ( EFQM ) Modeli için çalışmalara başlanacaktır.
İş süreçlerinin dijital ortama aktarılması devam edilecektir. Her yıl iki sürecin iyileştirme çalışması
yapılacaktır. Zaman içerisinde tüm kurumda süreç yönetimi ilkeleri uygulanacaktır.
1.3. Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Belediye’de kurum içi iletişimin, yatay ve dikeyde eksende çok iyi bir şekilde işlemesi gerekir. Birimler
arası dayanışma, başkan ve yardımcıları ile müdürler arasında, belediye karar ve uygulamalarında, iletişimin
sağlıklı olarak işletilmesi ile sağlanabilir. Bunun için başkanın, yardımcıları ve müdürlerle, müdürler, biriminde
çalışan personelle işlerin yürütümü, değerlendirme ve bilgi alış verişi anlamında periyodik gündemli toplantılar
yapmalıdır. Tüm bunların yanında bir yıl sonunda birazda motivasyon amaçlı bir genel değerlendirme toplantısı
yapılması, belirli zamanlarda birtakım sosyal aktivitelerin yapılması, birimler arası intranetin etkin kullanımı,
kurum içi iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.
1.5. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Belediye ile vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesinin sağlanması esastır. Zira belediyeler, devletin
vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar, diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha
26
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Belediye Kanunu’nun
13. maddesine göre hemşerilerin, belediye karar ve uygulamalarına katılma, belediye faaliyetleri hakkında
bilgilenme hakkı bulunmaktadır. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları
gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın
gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.
Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha
güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Başta; seri nokta iletişim ve çözüm merkezi
uygulamaları olmak üzere, halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar
hassasiyetle uygulanmalı, belediye olarak yapılan hizmetler ile ilgili olarak vatandaşa, bilgilendirici tanıtıcı
çalışmalar yapılmalıdır.
1.6. Çalışma Mekânlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi
Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekânlarının konforu
önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma mekanlarının havalandırılması, temizlik aydınlatma vb çalışmalara
özen gösterilerek, hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşa hizmet verilmesi
sağlanmalıdır. Çekmeköy Belediyesi olarak bu anlamda güzel bir mekan hazırlanmıştır. . Hizmetlerinin
yürütümü sırasında gerekli olan araç parkının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar ve periyodik olarak araçların
bakım ve onarımları yapılmaktadır.
1.7. Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve
verimli çalışma sağlanması için; iç kontrol eylem planı yapılacak ve uygulanacaktır. Performans programının
hazırlanması ve basımı yapılacaktır.
1.8. Mali Yapının Güçlendirilmesi
Çekmeköy’de yaşayan vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için belediye’nin mali imkanlarının
genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef
tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir
kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir. Bunun yanında Belediye yönetiminin kendi
kaynaklarının dışında kullanabilecekleri ulusal ve uluslararası değişik fonlar vardır. Çekmeköy Belediyesi,
uygulayacağı kaynak yönetimi sistemi çerçevesinde, ulusal ve uluslararası fonlar ve kaynaklar belirleyerek
projeler hazırlayacak ve bu fonlara müracaat edecektir. Önümüzdeki yıllarda her yıl, en az iki fondan
yararlanılması hedeflenmiştir.
1.9. Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi
Vatandaşın belediyeden hizmet ve beklentilerine daha kısa sürede ve sağlıklı bilgi sunabilmek, bilişim
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
27
alt yapısının iyi oluşturulmasından geçer. Bu bağlamda hizmetin etkin ve verimli sunulabilmesi açısından
gereksinme duyulan bilişim teknolojilerinden optimum düzeyde yararlanılmaya çalışılacak, donanım ve
yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecek, bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulacak ve bunların
etkin ve verimli kullanımı için kullanıcılara yoğun eğitimler verilecektir.
1.10. Dış İlişkilerin Geliştirilmesi
Çekmeköy Belediyesi, yerel yönetimler açısından önem arz eden konularda, aktif rol alarak ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin artırılması için çaba gösterecektir. Bu kapsamda; yurt dışı teknik
inceleme ve temas programının yapılması, ortak projeler geliştirilmesi, kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülmesi
ve kamu kurumları, üniversite ve STK ile işbirliğini arttırarak devam ettirecektir.
2. Kentsel Gelişim Çalışmaları
2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Ulaşım kentlerin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. İlçemizde, vatandaşlarımızın rahat
şekilde seyahat edecekleri ve gitmek istedikleri yere en kısa sürede gidebilecekleri bir sistem oluşturmak
amacı ile çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu bağlamda, 2015 yılında, yol ağının genişletilmesi, prestij
cadde, meydan ve otopark çalışmalarına yer verilmiştir.
Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi ulaşım ve altyapıdır. Ulaşım ve altyapısı yetersiz olan
kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Zaten,
belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden birisi de ulaşım ve altyapı çalışmalarıdır.
Çekmeköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ilçe belediyesi olduğu için, ulaşım
ve altyapı çalışmalarında, Büyükşehir’le koordinasyon içinde çalışmaktadır. Ayrıca elektrik, haberleşme gibi
altyapı yatırımları, merkezi idarece yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon önem arz etmektedir.
2.2. Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik,
kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en
önemlilerinden biri de altyapı çalışmalarıdır. Çekmeköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir
ilçe belediyesi olduğu için altyapı çalışmalarında da Büyükşehir’le koordinasyon içindedir.
2.3. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Bir kentin gelişiminin en önemli şartlarından birisi imar planlarının bulunmasıdır. Fakat imar planlarının
kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi için uygulanabilir olmaları gerekmektedir. Çekmeköy’ün
ülkemizde yaşanan göçten etkilenen yerleşim alanları arasında olması, bu baskının kentte planlara aykırı
yapılaşmaya meydan vermemesi için büyüme ve gelişmenin kontrol altında yapılması ve planlı-imarlı
28
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
yapılaşmanın geliştirilmesi gerekmektedir. Toplu konut alanları, ticaret merkezleri, ulaşım planları ve alt yapı
çalışmaları, bu planlara uygun olarak yürütülmelidir.
Planlı ve imara uygun yapılaşmasının sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim
çalışmalarına da önem verilmesi gerekir. Bu bağlamda, Çekmeköy Belediye’si olarak; imar planı revizyonları,
yapılaşmanın güvenli şartlarda sürdürülmesi ve kentsel tasarıma yönelik çalışmalara önümüzdeki yıllarda
da devam edilecektir.
2.4. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel
kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve
arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir.
Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de
büyük önem arz etmektedir. Çekmeköy, yüz ölçümünün % 70 inin ormanlarla kaplı, yeşil alan olması ve diğer
doğal yapısı ile bu anlamada İstanbul’ un şanslı ilçelerinden biridir.
2.5. Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
Kentler yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim imkanları sunan bir yer
değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir
düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan
bir merkezdir.
Çekmeköy belediyesi olarak, hemşehrilerimizin yaşadığı kenti çok iyi tanımaları ve yaşadığı kente sahip
çıkmalarını sağlamının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hemşehrilerimizin kendi geleceği ile yaşadığı kent
arasında bir bağ kurmasını yaşadığı kente sahip çıkmasının arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki kurulacak bu bağ,
kentimizin bu günü ve özellikle yarınlarının yaşanabilirliği açısından önemli olacaktır.
Bu bağlamda, Çekmeköy Belediye’si olarak önümüzdeki süreçte vatandaşlarınızda kentlilik bilincinin
oluşmasına yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenecek, organizasyonlar yapılacak, kentlilerin yaşadığı yerle ilgili
hizmetlere gönüllü olarak katılımları sağlanmaya çalışılacaktır.
3. Toplumsal Gelişim Çalışmaları
3.1. Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları
arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası’nda da belirtildiği üzere bir
sosyal hukuk devletidir (1982 AY., md. 2). Anayasamız devleti, ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirme görevi
ile sorumlu tutmuştur.
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
29
Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar
belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin, sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsaması gerekmektedir. Bu
bağlamda, sosyal güçsüzlere yardımların yapılması ile ilgili faaliyetlere devam edilmekte ve tüm bu faaliyetlerin
yanında Çekmeköy Belediyesi her zaman yanınızda projesi etkinleştirilerek devam sürdürülmektedir.
3.2. Toplum Sağlığının Korunması
Belediyeler hizmetleri üretmek kadar ürettikleri hizmetlerin ve kent içinde yürütülmekte olan her
türlü aktivite ve çalışmanın insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesini de sağlamak
durumundadırlar. Bu kapsamda, belediye denetimleri etkin bir şekilde devam edecektir. Belediye kendi
hizmetlerinde sağlıklı ortamlar oluşturmayı birincil unsur olarak görecektir. Gıda satışı yapılan işyerleri
denetlenecektir. Başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yaparak bu hayvanları korumaya alınması
gerekmektedir. Bu bağlamda Belediye’ce hayvanlar için doğal yaşam parkı projesine stratejik planda yer
verilmiştir.
Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme, toplumsal güvenliğin sağlanması sırasında hassasiyetin ilçe
sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının
yapılması gereklidir. Özellikle çocuk ve gençlere yönelik çağımızın en tehlikeli hastalığı olan uyuşturucu
ile mücadele bağlamında, okullarda STK lar ile de koordinasyon içinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları
yapılacaktır.
3.3. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Kentler, yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yerler
değildir. Aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir
düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda
olan bir merkezlerdir.
Avrupa Kentsel Şartı’nda yerel yönetimlerin, “kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel
özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama” gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer
almaktadır.
3.4. İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde, belediyelerin görev ve yetkileri sayılırken “kent
ekonomisi ve ticaretinin geliştirilmesi” de belirtilmektedir. İlçenin nüfusu artmakta ve yeni nesiller kendilerine
iş alanları oluşturulmasını istemektedirler. Kent ekonomisinin canlanması, işsizlik sorununun önlenmesine de
katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda ilçenin tanıtımı için tematik sempozyumlar düzenlenmesi, ilçe içi ulaşımın
desteklenmesi gibi faaliyetler sürdürecektir.
30
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
3.5. Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
İstanbul’un ve dolayısıyla ilçemizin olası bir deprem tehdidi altında olduğu bir gerçektir. Çarpık
yapılaşma, dar ve çıkmaz sokaklar gibi etkenler doğal afetlere karşı önlem ve müdahaleyi güçleştirmektedir.
Bu nedenle ilçede yaşayan vatandaşların olası Doğal Afetler karşısında hazırlıklı ve bilinçli olmasını sağlamak
ve riski azaltmak amacıyla, afet yönetim merkezinin kurulması ve vatandaşların, doğal afet hakkından
bilinçlendirilmesi ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.
3.6. Dejavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik Kapasitesinin Artırılması
Belediyelerin görevi yerel halkın, yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları
arasında sosyal konular da önemli bir husus olarak yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası’nda da
belirtildiği üzere bir sosyal hukuk devletidir (1982 AY., md. 2).
Belediye olarak dezavantajlı kesimleri topluma kazandırmak ve yapabilirlik kapasitelerini artırmak
amacıyla, onlara, beceri ve meslek kazandırma kursları verilmesi hedeflenmiştir. Dezavantajlı vatandaşlarımıza
eğitim hizmetleri ile danışmanlık ve sosyal destek vermek suretiyle, yaşam kalitelerini artırmak ve sosyal
hayata daha aktif katılımları amaçlanmıştır.
3.7. Çevrenin Korunması
Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir.
Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi’nde ise de, ilçe belediyelerine de bu
alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir
olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi
gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de
belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için
STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.
3.8. Sportif Hayatın Geliştirilmesi
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” diye güzel bir özdeyişimiz vardır. Belediyelerin sosyal
faaliyetlerinden biri de kentte yaşayan insanları spor yapmaya teşvik amaçlı organizasyonlar, turnuvalar
yarışmalar düzenlemektir. Bu bağlamda; Çekmeköy belediyesi olarak spor tesislerinin sayısını artırıcı projeler
hazırlamakta, sportif etkinlikleri düzenlemekte ve Çekmeköy’de faaliyette bulunan spor kulüplerine destek
verilmektedir.
3.9. Kent Temizliğinin Sağlanması
Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel
görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliğinin ile ilgili çalışmaların etkin
bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
31
Belediyesi’nde ise de, ilçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplaması yıkama temizleme çöp
toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmeleri gerekmektedir. İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi
daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak
sürdürülmesi gerekir. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile
işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.
3.10. İlçe Eğitimine Katkı
Okullarımızın büyük bakım ve onarımları, bahçe düzenlemesi gibi küçük bakımları mali imkânlara
göre yapılmalıdır. Okulların ihtiyacının karşılanması için hayırseverlere yönelik çalışma yapılmalıdır.
Öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamak için öğrencilere kitap setleri dağıtılarak onların okuma
alışkanlıklarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında çevre bilincini kültür ve tarihini öğrenmeye
yönelik organizasyonlar kampanyalar düzenlemeler yapılacaktır.
1.Kurumsal Gelişim Çalışmaları
1.1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
1.1.1. Hizmet İçi Eğitim
1.1.2. Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı
1.1.3. Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
1.1.4. Oryantasyon Eğitimi Verilmesi
1.1.5. Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım
1.1.6. İş Sağlığı ve Güvenliği
1.2. Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
1.2.1. Organizasyon Yapısının Revizyonu
1.2.2. İSO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi
1.2.3. Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
1.3. Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
1.3.1. Periyodik Toplantılar
1.4. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
1.4.1. Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
1.4.2. Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
1.4.3. Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması
1.4.4. Tanıtım Çalışmaları
1.4.5. Tanıtım Amaçlı Toplantılar Düzenlenmesi
1.4.6. Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
1.5. Çalışma Mekanlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi
1.5.1.
1.5.2. Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması
32
Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
1.5.3. Araç Pakının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımı
1.5.4. Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması
1.6. Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
1.6.1. İç Kontrol Sisteminin Kurulması
1.6.2. Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
1.7. Mali Yapının Güçlendirilmesi
1.7.1. Tahakkuk Artışının Sağlanması
1.7.2. Tahsilat Oranlarının Artırılması
1.7.3. Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi
1.7.4. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanma
1.8. Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi
1.8.1. Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
1.8.2. Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi
1.8.3. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması
1.8.4. E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi
1.9. Dış İlişkilerin Geliştirilmesi
1.9.1. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması
1.9.2. Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması
2.Kentsel Gelişim Çalışmaları
2.1. Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
2.1.1. Yol Ağının Genişletilmesi
2.1.2. Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları
2.2. Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
2.2.1. Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
2.3. Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
2.3.1. İmar Planı Revizyonlarının Yapılması,
2.3.2. İmar Uygulaması Yapılması
2.3.3. Kamulaştırma İşlemleri
2.3.4. Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi
2.3.5. Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetimi
2.3.6. Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi
2.3.7. Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi
2.3.8. Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması
2.3.9. Kentsel Tasarım (Kent Estetiğine) Yönelik Çalışmalar Yapılması
2.3.10. Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi
2.4. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
2.4.1. Rekreasyon Alanlarının Artırılması
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
33
2.4.2. Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
2.4.3. Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmaları
2.5. Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
2.5.1. Bilinçlendirme Çalışmaları
3.Toplumsal Gelişim Çalışmaları
3.1. Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
3.1.1. Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
3.1.2.
3.1.3. Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı
3.1.4. Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları
3.1.5. İstihdama Katkı Sağlanması
Çekmeköy Belediyesi Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi
3.2. Toplum Sağlığının Korunması
3.2.1. Veteriner Hizmetleri
3.2.2. Vektörle Mücadele Hizmetleri
3.2.3. Sağlık Destek Hizmetleri
3.2.4. Gıda Satış Yerlerinin Denetimi
3.2.5. Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
3.2.6. Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar
3.3. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
3.3.1. Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı
3.3.2. Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi
3.3.3. Kültürel Etkinlikler
3.3.4. Kültürel Yayınlar ve Kurslar
3.4. İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi
3.4.1. Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
3.4.2. İşyerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletlerinin Sayısını Artırılması
3.4.3. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
3.4.4. İlçenin Tanıtımı
3.4.5. İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi
3.5. Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
3.5.1. Doğal Afetlere Karşı Hazırlık
3.5.2. Park Aydınlatılması
3.6. Dejavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik Kapasitesinin Artırılması
3.6.1. Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi
3.7. Çevrenin Korunması
3.7.1. Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
3.7.2. Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları
34
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
3.8. Sportif Hayatın Geliştirilmesi
3.8.1. Spor Tesislerinin Yapılması
3.8.2. Sportif Etkinliklerinin Düzenlenmesi
3.8.3. Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
3.9. Kent Temizliğinin Sağlanması
3.9.1. Evsel Atık Toplama Çalışmaları
3.9.2. Süpürme-Yıkama Çalışmaları
3.10. İlçe Eğitimine Katkı
3.10.1. Okul Bakım Onarımı
3.10.2. Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları
3.10.3. Eğitime Destek Hizmetleri
3.10.4. İbadethanelerin Bakım ve Onarımı
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
35
36
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
C-PERFORMANS TABLOLARI
1. PERFORMANS HEDEF TABLOLARI
Performans Hedefi 1.1.1.1: Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.01.01) Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi
Performans Hedefi
Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Sayısı
1
1
1
2
Hizmet İçi Eğitim Planı Sayısı
1
1
1
3
Hizmet İçi Eğitim Saati
8
8
10
4
Eğitim Değerlendirme Anketi Sayısı
2
2
2
5
Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitim Saati
-
9
9
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Yapılması
35.000
-
35.000
2
Hizmet İçi Eğitim Yapılması
80.000
-
80.000
3
Eğitim Değerlendirme Anketi Yapılması
2.500
-
2.500
4
Yönetici Beceri Geliştirme Eğitimi Yapılması
5.000
-
5.000
122.500
-
122.500
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
37
Performans Hedefi 1.1.2.1: Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.01.02) Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
Performans Hedefi
Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Ödül-Öneri Sistemi Uygulama Sayısı
-
1
2
2
Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Sayısı
2
2
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Ödül Öneri Sistemi Uygulaması
22.000
-
22.000
2
Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Yapılması
20.000
-
20.000
42.000
-
42.000
Genel Toplam
38
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.1.3.1: Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.01.03) Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
Performans Hedefi
Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
Performans Göstergeleri
1
Motivasyon-İletişim Konulu Eğitim Sayısı
Faaliyetler
1
Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin
Güçlendirilmesi Eğitimi
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
-
1
1
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
50.000
-
50.000
50.000
-
50.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
39
Performans Hedefi 1.1.4.1: Oryantasyon Eğitimi Verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.01.04) Oryantasyon Eğitimi Verilmesi
Performans Hedefi
Oryantasyon Eğitimi Verilmesi
Performans Göstergeleri
1
Oryantasyon Eğitim Süresi
2014 Yılı
2015 Yılı
3
3
3
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
40
2013 Yılı
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 1.1.5.1: Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.01.05) Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın
Sağlanması
Performans Hedefi
Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Katılım Sağlanan Fuar Sayısı
1
1
1
2
Katılım Sağlanan Seminer Sayısı
11
5
5
Faaliyetler
1
Seminerlere Katılım
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
10.000
-
10.000
10.000
-
10.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
41
Performans Hedefi 1.1.6.1: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.01.06) İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Risk Analizi ve Eylem Planı Tamamlanma Oranı
-
-
100
2
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Saati
-
-
3
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
42
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 1.2.1.1: Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef
(01.02.01) Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması
Performans Hedefi
Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Revize Edilen Organizasyon Şeması Oranı
-
100
100
2
Revize Edilen Görev Tanımları Oranı
-
100
100
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
43
Performans Hedefi 1.2.2.1: ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef
(01.02.02) ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi
Performans Hedefi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Revize Edilen Sistem Dokümanı Oranı
-
100
100
2
ISO 9001:2000 KYS Eğitim Süresi
2
2
2
3
Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı Sayısı
1
2
2
4
Kıyaslama Çalışması Sayısı
-
-
3
5
İç Tetkik Sayısı
1
2
2
6
Dış Tetkik Sayısı
-
1
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
Dış Tetkik Çalışması
Genel Toplam
44
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
5.000
-
5.000
5.000
-
5.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.2.3.1: Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.02)Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef
(01.02.03)Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
Performans Hedefi
Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Dijital Ortamda Yürütülen Süreç Sayısı
-
1
5
2
Süreç İyileştirme Çalışması Sayısı
2
2
3
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
45
Performans Hedefi 1.3.1.1: Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Hedef
(01.03.01) Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi
Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantı Sayısı
40
40
40
2
Başkanın Müdürlerle Toplantı Sayısı
12
12
12
3
Başkan Yardımcılarının Müdürlerle Toplantı Sayısı
50
50
50
4
Müdürlerin Personeliyle Toplantı Sayısı
12
12
12
5
Genel Değerlendirme Toplantı Sayısı
2
2
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
Kurum İçi Toplantılar Yapılması
Genel Toplam
46
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
10.800
-
10.800
10.800
-
10.800
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.4.1.1: Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.04) Kurum Arşivinin Geliştirilmesi
Hedef
(01.04.01) Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi
Performans Hedefi
Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi
Performans Göstergeleri
1
Dijital Arşive Aktarılan Belge Oranı
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
47
Performans Hedefi 1.5.1.1: Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef
(01.05.01) Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
Performans Hedefi
Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
100
100
100
-
100
100
1
Web Sitesinde Yayınlanan Meclis Kararı Oranı
2
Süresinde Cevaplanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Gelen Evrak Oranı
3
Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı
451
500
550
4
Basının Davet Edildiği Etkinlik Sayısı
24
24
24
5
Etkinliğe Katılan Ortalama Basın Mensubu Sayısı
30
30
32
6
Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı
830
900
950
7
Görsel Basında Çıkan Haber (Haber-Etkinlik-Video vd.) Sayısı
155
170
180
8
Web Sitesinde Girilen Haber Sayısı
451
460
480
9
Web Sitesine Girilen Banner Sayısı
1980
1980
1980
10
Gazetelere Verilen İlan Sayısı
561
560
565
11
Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı
2
3
4
12
Mahalle Ziyareti Sayısı
1092
1092
1092
13
(Okul, İbadethane, Ev, İşyeri) Ziyaret Sayısı
34
34
34
7.801.071
12.000.000
10.000.000
500
600
650
14
Bilgilendirme SMS Sayısı
15
Esnaf Ziyareti Sayısı
16
Gelen Şikâyetlerin Kayıt Altına Alınma Oranı
-
100
100
17
Kent Konseyi Toplantı Sayısı
2
2
2
18
Kadın Meclisi Toplantı Sayısı
2
2
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1
Basının Etkinliklere Davet Edilmesi
2
Gazetelere İlan Verilmesi
3
Muhtarlarla Toplantı Yapılması
4
Mahalle Ziyaretleri Yapılması
5
SMS Bilgilendirme Faaliyeti
6
Kent Konseyi Toplantısı
7
Kadın Meclisi Toplantısı
Genel Toplam
48
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
30.250
-
30.250
200.000
-
200.000
2.500
-
2.500
33.000
-
33.000
300.000
-
300.000
2.000
-
2.000
2.000
-
2.000
569.750
-
569.750
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.5.2.1: Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef
(01.05.02) Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
Performans Hedefi
Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı Sayısı
43
30
40
2
Düzenlenen Kanaat Önderleri Toplantısı Sayısı
21
21
21
3
Kamuoyu Araştırması Sayısı
3
3
4
4
Vatandaş Ziyaretlerinde Şikâyetlerin Kayıt Altına
Alınma Sayısı
100
100
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Halk Meclisi Toplantıları
40.000
-
40.000
2
Kanaat Önderleri Toplantıları
22.000
-
22.000
3
Kamuoyu Araştırması
160.000
-
160.000
222.000
-
222.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
49
Performans Hedefi 1.5.3.1: Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.05) Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef
(01.05.03)Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması
Performans Hedefi
Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Düzenlenen Halk Meclisi Toplantısı Sayısı
43
30
40
2
Düzenlenen Kanaat Önderleri Toplantısı Sayısı
21
21
21
3
Kamuoyu Araştırması Sayısı
3
3
4
4
Vatandaş Ziyaretlerinde Şikâyetlerin Kayıt Altına
Alınma Sayısı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1
Tanıtım Filmi Hazırlanması
2
Sosyal Medya Tanıtım Çalışmaları
Genel Toplam
50
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
130.000
0
130.000
12.000
0
12.000
142.000
0
142.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.5.4.1: Tanıtım Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.05) Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef
(01.05.04) Tanıtım Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Tanıtım Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Çekmeköy Dergisi Baskı Sayısı
-
-
12
2
Hazırlanan Hizmetleri Tanıtıcı Broşür Sayısı
-
-
15
3
Hazırlanan Tanıtım Materyali (Billboard, afiş vd.)
Miktarı
-
-
11.000.000
Faaliyetler
1
Çekmeköy Dergisi Hazırlanması
2
Hizmetleri Tanıtıcı Broşür Hazırlanması
3
Tanıtım Materyalleri Hazırlanması
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
180.000
-
180.000
15.000
-
15.000
1.100.000
-
1.100.000
1.295.000
-
1.295.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
51
Performans Hedefi 1.5.5.1: Tanıtım Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.05)Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef
Tanıtım Amaçlı Toplantılar Düzenlenmesi
Performans Hedefi
Tanıtım Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri
İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Sayısı
14
14
14
2
Basın İçerikli Sosyal Projeler ve Tanıtım Lansmanı
Sayısı
2
2
1
3
Ulusal ve Yerel Basın Ziyareti Sayısı
36
36
36
4
Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlik Sayısı
3
3
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri
İle İlgili Bilgilendirme Toplantıları
60.000
-
60.000
2
Basın İçerikli Sosyal Projeler ve Tanıtım Lansmanları
50.000
-
50.000
3
Ulusal ve Yerel Basın Ziyaretleri
36.000
-
36.000
4
Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler
60.000
-
60.000
206.000
-
206.000
Genel Toplam
52
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.5.6.1: Şikâyet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.05.06) Şikâyet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef
Tanıtım Amaçlı Toplantılar Düzenlenmesi
Performans Hedefi
Şikâyet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Seri Nokta Çözüm Merkezi Sayısı
1
1
1
2
Seri Nokta İletişim Merkezi Sayısı
3
3
4
3
Seri Nokta Personeli Eğitim Süresi
6
6
6
4
Şikayet ve Taleplere Geri Dönüş Süresi
4
3
3
5
Seri Nokta Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
75
90
92
6
7/24 Çekmeköy Çağrı Merkezi Sayısı
1
1
1
7
Müdürlüklere Yönlendirilen İşlemlerin Ortalama Çözüm
Süresi
3
3
2
8
Çağrı Merkezi Görüşlemelerin Ortalama Bekleme
Süresi
40
39
37
9
Çağrı Merkezine Gelen Başvuruların Sonuçlandırılma
Oranı
100
100
100
10
Çağrı Merkezi Başvuru Sonuçlarından Memnuniyet
Oranı
98.60
99
99
11
Santral Hizmetleri Memnuniyet Oranı
98.60
99
99
12
Danışma Hizmetleri Memnuniyet Oranı
-
90
92
13
Süresinde Cevaplanan BİMER Başvurusu Oranı
-
100
100
14
Süresinde Cevaplanan Bilgi Edinme Başvurusu Oranı
-
100
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Seri Nokta İletişim ve Çözüm Merkezi Hizmetleri
410.000
-
410.000
2
7/24 Çekmeköy Çağrı Merkezi Hizmetleri
450.000
-
450.000
3
Seri Nokta İletişim Merkezleri Hizmetleri
250.000
-
250.000
1.110.000
-
1.110.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
53
Performans Hedefi 1.6.1.1: Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek
Sürdürülmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.06)Çalışma Mekânlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi
Hedef
(01.06.01)Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım)
Etkinleştirilerek Sürdürülmesi
Performans Hedefi
Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek
Sürdürülmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
1
1
1
Belediye Binalarının Temizliği İhale Sayısı
2
Belediye Bina Temizlik Kontrolleri Oranı
100
100
100
3
Bakım ve Onarımı Yapılan Bina Oranı
100
100
100
4
Güvenlik Hizmetleri Verilen Bina Oranı
100
100
100
5
Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım
Onarımlarının Yapılma Oranı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1
Belediye Binalarının Temizliği
2
Binaların Bakım ve Onarımı
3
Güvenlik Hizmetleri
4
Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım
Onarımları
Genel Toplam
54
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
1.500.000
-
1.500.000
500.000
-
500.000
4.750.000
-
4.750.000
56.265
-
56.265
6.806.265
-
6.806.265
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.6.2.1: Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) Çalışma Mekânlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi
Hedef
(01.06.02) Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması
Performans Hedefi
Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Karşılanan Demirbaş Malzeme Talebi Oranı
100
100
100
2
Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılanma Oranı
100
100
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Demirbaş Malzeme Taleplerinin Karşılanması
450.000
-
450.000
2
Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılanması
150.000
-
150.000
600.000
-
600.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
55
Performans Hedefi 1.6.3.1: Araçların Bakım Onarımının Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.06)Çalışma Mekânlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi
Hedef
(01.06.03)Araç Parkının Yenilenmesi ve Araçların Bakım Onarımının Yapılması
Performans Hedefi
Araçların Bakım Onarımının Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Ulaşım Araçları ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarım
Oranı
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Ulaşım Araçlarının Bakım ve Onarımı
300.000
-
300.000
2
İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı
300.000
-
300.000
600.000
-
600.000
Genel Toplam
56
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.6.4.1: Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.06)Çalışma Mekânlarının ve Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi
Hedef
(01.06.04)Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması
Performans Hedefi
Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Ulaşım Araçlarının Kiralanma Oranı
100
100
100
2
İş Makinelerinin Kiralanma Oranı
100
100
100
3
Yakıt Giderlerinin Karşılanma Oranı
100
100
100
Faaliyetler
1
Ulaşım Araçlarının Kiralanması
2
İş Makinelerinin Kiralanması
3
Yakıt Giderlerinin Karşılanması
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
8.500.000
-
8.500.000
500.000
-
500.000
2.450.000
-
2.450.000
11.450.000
-
11.450.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
57
Performans Hedefi 1.7.1.1: İç Kontrol Sisteminin Kurulması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.07) Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.07.01) İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Performans Hedefi
İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
ç Kontrol Eylem Planı Sayısı
1
1
1
2
İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantı
Sayıları
-
-
12
3
İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Eğitimi
Verilme Sayısı
1
1
3
4
İç Kontrollerin Yapılması (Uygulama Oranı)
-
-
60
5
İzleme Değerlendirme Kurulu Toplanması (Toplantı
Sayısı)
-
-
4
6
İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlama Sayısı
-
-
2
7
İç Kontrol Sistemi Yazılımı Sayısı
-
-
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
58
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 1.7.2.1: Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.07)Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
Hedef
(01.07.02)Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Hedefi
Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Performans Programının Hazırlanma ve Basılma Sayısı
1
1
1
2
Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanma Sayısı
4
4
4
3
İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanma ve Basım Sayısı
1
1
1
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Performans Programının Hazırlanması ve Basılması
25.000
-
25.000
2
İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı
35.000
-
35.000
60.000
-
60.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
59
Performans Hedefi 1.8.1.1: Tahakkuk Artışı Sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.08)Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef
(01.08.01)Tahakkuk Artışı Sağlanması
Performans Hedefi
Tahakkuk Artışı Sağlanması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1300
1400
1400
1
İşyeri Denetim Sayısı
2
Mükellef Taraması Yapılma Oranı
70
70
100
3
(İşyerlerinin) Yerinde Tahakkuk ve Tahsilatın Yapılma
Oranı
-
-
5
4
Beyana Davet Oranı
-
-
100
5
Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri
ile Eşleştirerek Hatalı Bildirimleri Tespit Oranı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Mükellef Taraması Yapılması
1.000
-
1.000
2
(İşyerlerinin) Yerinde Tahakkuk ve Tahsilatın Yapılması
2.000
-
2.000
3
Beyana Davet
9.000
-
9.000
4
Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri
ile Eşleştirerek Hatalı Bildirimleri Tespit
60.000
-
60.000
72.000
-
72.000
Genel Toplam
60
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.8.2.1: Tahsilat Oranlarının Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.08) Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef
(01.08.02) Tahsilat Oranlarının Artırılması
Performans Hedefi
Tahsilat Oranlarının Artırılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Ödeme Emirleri Gönderilme Oranı
100
100
100
2
İcra Takibi Yapılma Oranı
100
100
100
3
Borcu Yok Sorgusunun Yapılma Oranı
100
100
100
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Ödeme Emirleri Gönderilmesi
9.000
-
9.000
2
İcra Takibi Yapılması
9.000
-
9.000
18.000
-
18.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
61
Performans Hedefi 1.8.3.1: Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.01) Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef
(01.08.03) Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının
Sürdürülmesi
Performans Hedefi
Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Ecrimisil Alanlarının Azaltılarak Gelirlerinin Artırılma
Oranı
-
-
10
2
Belediye Taşınmazlarının Planlara Uygunluğunun
Sağlanma Oranı
-
31
34
3
4706 Sayılı Kanuna Tabi Hazine Arazilerinin Belediyeye
Devri Ve Kullanıcılara Satılması Oranı
100
100
100
4
Planda, Belediyenin Sorumluluk Alanında Kalan Hazine
Taşınmazlarının Belediyeye Devri Oranı
-
100
100
5
Kira Geliri Sağlayacak Yerlerin Artırılma Oranı
-
-
10
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
62
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 1.8.4.1: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.08)Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef
(01.08.03)Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının
Sürdürülmesi
Performans Hedefi
(01.08.04)Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması
Performans Göstergeleri
1
Projelerin Hazırlanma Sayısı
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
2
-
2
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
63
Performans Hedefi 1.9.1.1: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.09)Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi
Hedef
(01.09.01)Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
Performans Hedefi
Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Donanım Alım Oranı
100.00
100.00
100.00
2
Yazılım İhtiyacının Karşılanma Oranı
100.00
100.00
100.00
3
E-Belediye Hizmetlerinin Geliştirilme Sayısı
0.00
2.00
2.00
4
Mobil Uygulamaları Geliştirilme Oranı
0.00
2.00
2.00
5
Yazılım Programları Eğitim Sayısı
0.00
5.00
5.00
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1
Kullanıcı Temel Eğitimi
1
Donanım Alımı
2
Yazılım İhtiyacının Karşılanması
Genel Toplam
64
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
30.000
0
30.000
350.000
0
350.000
2.300.000
0
2.300.000
2.650.000
0
2.650.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.9.2.1: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.09)Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi
Hedef
(01.09.02)Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi
Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
1
Kullanıcı Temel Eğitim Sayısı
Faaliyetler
1
Kullanıcı Temel Eğitimi
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
-
-
15.00
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
30.000
-
30.000
30.000
-
30.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
65
Performans Hedefi 1.9.4.1: E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.09)Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi
Hedef
(01.09.04) E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi
Performans Hedefi
E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
E-Belediye Hizmetlerinin Geliştirilme Sayısı
-
2
2
2
Bölgesel Ücretsiz İnternet Projesi Tamamlanma Oranı
-
-
30
3
Web Siteleri (Kurumsal Web Sitesi/ Çocuk Sitesi/Kent
Konseyi) Güncellenme Oranı
-
100
100
4
Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı
442.820
500.000
550.000
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1
E-Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi
2
3
Toplam
50.000
-
50.000
Bölgesel Ücretsiz İnternet Projesi
200.000
-
200.000
Web Siteleri (Kurumsal Web Sitesi/ Çocuk Sitesi/Kent
Konseyi)
150.000
-
150.000
400.000
-
400.000
Genel Toplam
66
Bütçe Dışı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 1.10.1.1: Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.10) Dış İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef
(01.10.01) Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması
Performans Hedefi
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Yurt Dışı Teknik İnceleme ve Temas Programı Sayısı
1
1
1
2
Geliştirilen Ortak Proje Sayısı
-
-
1
3
Kardeş Şehir Sayısı
2
2
3
Faaliyetler
1
Yurt Dışı Teknik İnceleme ve Temas Programı
Yapılması
2
Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
200.000
-
200.000
50.000
-
50.000
250.000
-
250.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
67
Performans Hedefi 1.10.2.1: Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(01.10) Dış İlişkilerin Geliştirilmesi
Hedef
(01.10.02) Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması
Performans Hedefi
Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Kurumsal İşbirliği Protokolü Sayısı
-
1
3
2
Geliştirilen Ortak Proje Sayısı
-
-
3
3
İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlara Hazırlanan Proje Sayısı
3
2
4
4
İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Kabul Edilen Proje
Oranı
2
-
2
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Proje Yürütülmesi
Genel Toplam
68
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
20.000
-
20.000
20.000
-
20.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 2.1.1.1: Yol Ağının Genişletilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.01) Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef
(02.01.01)Yol Ağının Genişletilmesi
Performans Hedefi
Yol Ağının Genişletilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
4,26
3
2
1
Açılan Yol Miktarı (km)
2
Asfalt Kaplama /Asfalt Yol Yapım Miktarı (ton)
74.000
36.500
30.000
3
Asfalt Yama Miktarı (ton)
6.000
2.000
5.000
4
Bordür ve Tretuvar Kaplama Miktarı (m2)
67.000
12.700
30.000
5
Bordür ve Tretuvar Bakım Onarım Miktarı (m2)
19.000
10.000
10.000
6
Taş Duvar Yapımı Miktarı (m3)
550
400
300
7
Bordür Boyama Miktarı (km)
25,50
40
30
Faaliyetler
1
İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Proje Yürütülmesi
1
Yeni Yol Açılması
2
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
20.000
-
20.000
300.000
-
300.000
Asfalt Yapım İşleri
2.750.000
-
2.750.000
3
Bordür Tretuvar İşleri
2.000.000
-
2.000.000
4
Bordür Boyama
80.000
-
80.000
5.130.000
-
5.130.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
69
Performans Hedefi 2.1.2.1: Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.01) Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi
Hedef
(02.01.02) Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları
Performans Hedefi
Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları
Performans Göstergeleri
1
Yapılan Prestij Cadde Sayısı
2015 Yılı
-
-
1
Bütçe
Prestij Cadde Yapılması
Genel Toplam
70
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 2.2.1.1: Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.02) Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
Hedef
(02.02.01) Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi
Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
5.600
3.000
7.000
1
Yağmur Suyu Şebeke Yapım Miktarı (m)
2
Kanal Temizliği Miktarı (km)
-
15
15
3
Izgara Temizliği Miktarı (adet)
-
1.000
1.000
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Yağmur Suyu Şebeke Yapımı
3.000.000
0
3.000.000
2
Kanal ve Izgara Temizliği İşi
350.000
0
350.000
3.350.000
0
3.350.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
71
Performans Hedefi 2.3.1.1: İmar Planı Revizyonların Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.01) İmar Planı Revizyonların Yapılması
Performans Hedefi
İmar Planı Revizyonların Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Taşdelen İmar Planı Revizyonunun Tamamlanma Oranı
2015 Yılı
-
-
100
Bütçe
İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları
Genel Toplam
72
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
750.000
0
750.000
750.000
0
750.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 2.3.2.1: İmar Uygulaması Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03 Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Hedef
(02.03.02) İmar Uygulaması Yapılması
Performans Hedefi
İmar Uygulaması Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Ömerli ve Alemdağ Uygulaması Oranı
Faaliyetler
1
İmar Uygulaması Çalışmaları
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
-
-
100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
2.000.000
-
2.000.000
2.000.000
-
2.000.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
73
Performans Hedefi 2.3.3.1: Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.03) Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması
Performans Hedefi
Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması
Performans Göstergeleri
1
İmar Programlarında Öngörülen Kamulaştırma
İşlemlerinin Talep Doğrultusunda Gerçekleştirilme
Oranı
2015 Yılı
-
100
100
Bütçe
Kamulaştırma İşlemleri
Genel Toplam
74
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
2.000.000
-
2.000.000
2.000.000
-
2.000.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 2.3.4.1: Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.04) Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin
Sürdürülmesi
Performans Hedefi
Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Kot Kesit Belgesi Ortalama Cevap Süresi (gün)
3
3
3
2
Numarataj Belgesi Ortalama Cevap Süresi (gün)
1
1
1
3
İnşaat İstikamet Rölevesi Belgesi Ortalama Cevap
Süresi (gün)
3
3
3
4
Kontür Gabari Belgesi Ortalama Cevap Süresi (gün)
3
3
3
5
İpotek Kaldırma Yazısı Ortalama Cevap Süresi (gün)
7
7
7
6
Encümen Teklif Belgesi Kontrolü Ortalama Cevap
Süresi (gün)
3
3
3
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
75
Performans Hedefi 2.3.5.1: Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03)Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması
Hedef
02.03.05)Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması
Performans Hedefi
Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
İşyeri Teslim Tutanağı Hazırlama Cevap Süresi (gün)
7
7
7
2
Temel Üstü Vizesinin Düzenlenme Süresi (gün)
7
7
7
3
Isı Yalıtım Raporunun Düzenlenme Süresi (gün)
7
7
7
4
İş Bitirme Tutanağının Düzenlenme Süresi (gün)
7
7
7
5
Yapı Kullanma İzin Belgesinin Düzenlenme Süresi (gün)
30
30
30
6
Onayı Yapılan Hakediş (Seviye Tespit Tutanağı Sayısı)
5125
5600
6200
7
Yapı Denetimi (Zamanında tutulan seviye tespit
tutanağı oranı)
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
Yapı Kontrol Hizmetleri
Genel Toplam
76
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
1.334.000
-
1.334.000
1.334.000
-
1.334.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 2.3.6.1: Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.06) Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi
Performans Hedefi
Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi
Performans Göstergeleri
1
Denetimi Yapılan Sokak Sayısı
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
-
-
600
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
77
Performans Hedefi 2.3.7.1: Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.07) Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi
Performans Hedefi
Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi
Performans Göstergeleri
1
Bina Koruma Perdesi Uygulama Oranı
2014 Yılı
2015 Yılı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
78
2013 Yılı
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 2.3.8.1: Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.08) Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması
Performans Hedefi
Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Ortalama Riskli Yapı Tespit Onay Süresi
-
45
25
2
Kentsel Dönüşüm Hakkında Vatandaşların
Bilgilendirilmesi
-
2
2
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
79
Performans Hedefi 2.3.9.1: Kentsel Tasarım (Kent Estetiğine) Yönelik Çalışmalar Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.09) Kentsel Tasarım (Kent Estetiğine) Yönelik Çalışmalar Yapılması
Performans Hedefi
Kentsel Tasarım (Kent Estetiğine) Yönelik Çalışmalar Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Belirlenen Kentsel Tasarım Çalışma Bölge Sayısı
-
-
1
2
Kentsel Tasarım Proje Sayısı
-
-
1
3
Kentsel Tasarım Uygulaması Yapılan Bölge Sayısı
-
-
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
80
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 2.3.10.1: Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.03) Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Hedef
(02.03.10) Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi
Performans Hedefi
Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Yapı Ruhsat Onay Süresi (gün)
77
30
30
2
Yıkım Ruhsat Onay Süresi (gün)
-
7
7
3
İmar Durum Verilme Süresi (gün)
12
10
7
4
Asansör Tescil Belgesi Düzenlenme Süresi (gün)
9
5
5
5
Vaziyet Planı Düzenlenme Süresi (gün)
12
10
7
6
Kat İrtifakı Düzenlenme Süresi (gün)
6
5
5
7
Vaziyet Planı Onayı ve Bağımsız Bölüm Onay İşlem
Süresi (gün)
5
3
3
8
İmar Ruhsat Dosya Takip Programı ile Vatandaşlara
Ulaşma Oranı
-
50
100
9
Harç-Ücret Tarih ve Tahakkukların Otomasyon
Üzerinden Yapılma Oranı
-
50
70
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
0
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
0
Toplam
0
81
Performans Hedefi 2.4.1.1: Rekreasyon Alanlarının Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.04) Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Hedef
(02.04.01) Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Performans Hedefi
Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Projelendirilen Yeni Park ve Yeşil Alan Sayısı
10
10
12
2
Yeni Park Yapım Sayısı
8
7
4
3
Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m2)
2
2,5
3
4
Yapılan Yeni Refüj ve Yeşil Alan Sayısı
12
3
2
5
Düzenlenen Mesire Alanı Miktarı
-
-
1
6
Yeni Yapılan Oyun Grubu Alan Sayısı
8
7
4
7
Mevcut Rekreasyon Alanlarının (oyun grubu )
Donanımlarının Artırılma Miktarı
5
5
5
8
Açık Hava Spor Aletleri Miktarı
-
-
10
9
Skate Park Projesi Gerçekleşme Oranı
-
-
50
10
Dere Yaklaşma Mesafeleri Rekreasyon Alanına
Dönüşüm Projesi Miktarı (m)
-
-
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1
Yeni Park ve Yeşil Alanların Projelendirilmesi ve Yeni
Park Yapımı
2
Yeni Refüj ve Yeşil Alan Yapımı
3
Bütçe Dışı
Toplam
2.000.000
-
2.000.000
90.000
-
90.000
Mesire Alanı Düzenlemeleri
-
1.000.000
1.000.000
4
Oyun Grubu Alanı Yapılması
200.000
-
200.000
5
Mevcut Rekreasyon Alanlarının (oyun grubu )
Donanımlarının Artırılması
200.000
-
200.000
6
Açık Hava Spor Aletleri
150.000
-
150.000
7
Skate Park Projesi
200.000
-
200.000
8
Dere Yaklaşma Mesafeleri Rekreasyon alanına
Dönüşüm Projesi
100.000
-
100.000
2.940.000
1.000.000
3.940.000
Genel Toplam
82
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 2.4.2.1: Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.04) Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Hedef
(02.04.02) Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Performans Hedefi
Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
6
7
8
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Büyük revize yapılan
alanlar) Sayısı
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Küçük revize yapılan
alanlar) Sayısı
Montajı Yapılan Oyun Grubu Sayısı
Montajı Yapılan Açık Hava Spor Aleti Sayısı
Mevcut Rekreasyon Alanlarının (çöp kutusu bank ve
kamelya) Donanımlarının Artırılma Miktarı
Rekreasyon Alanlarının ( Ağaç, Çalı, Çim, Mevsimlik
çiçek) Alanın Arazöz İle Sulanma Miktarı
Rekreasyon Alanları Temizliği (m2)
Kamu Kurum Bahçeleri İçin Düzenleme Çalışması
Sayısı
Faaliyetler
1
2
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Büyük revize yapılan
alanlar)
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Küçük revize yapılan
alanlar)
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
18
10
10
20
10
10
24
10
10
103
10
10
475
400
400
207.347
210.000
220.000
4.500.000
4.500.000
4.600.000
4
3
3
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1.600.000
-
1.600.000
106.000
-
106.000
3
Montajı Yapılan Oyun Grubu
120.000
-
120.000
4
Montajı Yapılan Açık Hava Spor Aleti Sayısı
150.000
-
150.000
85.000
-
85.000
1.130.000
-
1.130.000
2.400.000
-
2.400.000
100.000
-
100.000
5.691.000
-
5.691.000
5
6
Mevcut Rekreasyon Alanlarının (çöp kutusu bank ve
kamelya) Donanımlarının Artırılması
Rekreasyon Alanlarının ( Ağaç, Çalı, Çim, Mevsimlik
çiçek) Alanın Arazöz İle Sulanması
7
Rekreasyon Alanları Temizliği
8
Kamu Kurum Bahçeleri İçin Düzenleme Çalışmaları
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
83
Performans Hedefi 2.4.3.1: Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.04) Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Hedef
(02.04.03) Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması
Performans Hedefi
Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Dikimi Yapılan Ağaç-Fidan Sayısı
1.727
1.500
1.000
2
Dikilen Çalı Sayısı
14.509
5.000
3.000
3
Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı
259.538
400.000
300.000
4
Dikilen Soğanlı Bitki Sayısı
417.300
300.000
350.000
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Ağaç-Fidan Dikimi
400.000
0
400.000
2
Çalı Dikilmesi
350.000
0
350.000
3
Mevsimlik Çiçek Dikimi
200.000
0
200.000
4
Soğanlı Bitki Dikimi
200.000
0
200.000
1.150.000
0
1.150.000
Genel Toplam
84
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 2.5.1.1: Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(02.05) Tarihi, Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
Hedef
(02.05.01) Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Çevre Tanıma ve Koruma Eğitimi Etkinliği Sayısı
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
-
1
1
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
-
85
Performans Hedefi 3.1.1.1: Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.01) Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Hedef
(03.01.01) Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Performans Hedefi
Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Performans Göstergeleri
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sıcak Yemek Yardım Sayısı
Kuru Gıda Yardım Sayısı
Medikal Yardım Yapılan Aile Sayısı
Araç Destek Talebinin Karşılanma Oranı
Asker Aile Yardım Sayısı
Yardım Yapılan Muhtarlık Sayısı
Engelli Servisi Hizmet Sayısı
Evde Temizlik Hizmetleri Sayısı
Engelli Bez Yardım Sayısı
Toplu Sünnet Yardımı Sayısı
Hoş Geldin Bebek Projesi Ziyaret Sayısı
Yaz Kurslarına Verilen İkram Sayısı
Nakdi Yardım Yapılan Hane Sayısı
Hayır Çarşısı
İftara 5 Kala Projesi
2015 Yılı
744
1.938
260
100
345
21
1.267
10.500
620
25.000
6.472
90.000
876
2.500
450
100
360
21
2.000
33.500
1.000
3.000
30.000
6.500
100.000
1.080
2.800
650
100
380
21
2.250
100
35.000
1.000
6.600
30.000
6.000
3.600
100.000
Bütçe
Sıcak Yemek Yardımı Yapılması
Kuru Gıda Yardımı Yapılması
Hayır Çarşısı
Engellilere Medikal Yardım Yapılması
Asker Aile Yardımı Yapılması
Muhtarlara Yardım Yapılması
Engellilere Servis Hizmeti Verilmesi
Evde Temizlik Hizmetleri Verilmesi
Engellilere Bez Yardımı Yapılması
Toplu Sünnet Yardımları Yapılması
Hoş Geldin Bebek Projesi
İftara 5 Kala Projesi
Yaz Kurslarına İkram Verilmesi
Nakdi Yardım Yapılması
Genel Toplam
86
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
200.000
1.100.000
1.000.000
80.000
1.150.000
126.000
80.000
328.000
20.000
245.000
350.000
120.000
100.000
1.800.000
-
200.000
1.100.000
1.000.000
80.000
1.150.000
126.000
80.000
328.000
20.000
245.000
350.000
120.000
100.000
1.800.000
6.699.000
-
6.699.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.1.2.1: Çekmeköy Belediyesi Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam
Ettirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.01) Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Hedef
(03.01.02) Çekmeköy Belediyesi Her Zaman Yanınızda Projesinin
Etkinleştirilerek Devam Ettirilmesi
Performans Hedefi
Çekmeköy Belediyesi Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek Devam
Ettirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Karşılanan Cenaze Otobüsü Talebi Sayısı
508
552
579
2
Taziye Evleri ve Taziye Çadırları Desteği Sayısı
250
275
300
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Cenaze Otobüsü İhtiyacının Karşılanmasına Devam
Edilmesi
550.000
0
550.000
2
Taziye Evleri Ve Taziye Çadırları Projesi
600.000
0
600.000
1.150.000
0
1.150.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
87
Performans Hedefi 3.1.3.1: Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.01) Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Hedef
(03.01.03) Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması
Performans Hedefi
Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı
2015 Yılı
5000
5000
5000
Bütçe
Okul Kırtasiye Yardımı Yapılması
Genel Toplam
88
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.1.4.1: Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.01) Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Hedef
(03.01.04) Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Verilen Aile Sayısı
204
250
300
2
Engelli Ailelere Yönelik Verilen Eğitim Sayısı
150
180
210
3
Verilen Çevre Bilinci Eğitimi Sayısı
11
11
11
4
Okullarda Düzenlenen Geri Dönüşüm Konulu
Kampanya Sayısı
1
1
1
5
Dağıtılan Broşür ve Benzeri Doküman Sayısı
-
-
30.000
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Verilmesi
36.000
0
36.000
2
Engelli Ailelere Yönelik Eğitimler Verilmesi
24.000
0
24.000
60.000
0
60.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
89
Performans Hedefi 3.1.5.1: İstihdama Katkı Sağlanması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.01) Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
Hedef
(03.01.05) İstihdama Katkı Sağlanması
Performans Hedefi
İstihdama Katkı Sağlanması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
İşe Yönlendirme Oranı
47
48
66
2
İstihdam Edilme Oranı
63
65
49
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
90
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 3.2.1.1: Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.02) Toplum Sağlığının Korunması
Hedef
(03.02.01) Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi
Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Muayene Edilen Hayvan Oranı
100
100
100
2
Aşılanan Hayvan Oranı
100
100
100
3
Kısırlaştırılan Hayvan Oranı
100
100
100
4
Toplanan Sokak Hayvan Oranı
100
100
100
5
Sahiplendirilen Hayvan Oranı
49
50
50
Faaliyetler
1
Veteriner Hizmetleri Verilmesi
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
30.000
-
30.000
30.000
-
30.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
91
Performans Hedefi 3.2.2.1: Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.02) Toplum Sağlığının Korunması
Hedef
(03.02.02) Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi
Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Vektör Mücadelesi İçin İlaçlanan (Açık-Kapalı) Alan
Sayısı
334
350
350
2
Kemirgen İlaçlama Sayısı
132
140
120
3
Dezenfeksiyon Sayısı
271
250
250
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
Vektörle Mücadele Edilmesi
Genel Toplam
92
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
125.000
-
125.000
125.000
-
125.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.2.3.1: Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.02) Toplum Sağlığının Korunması
Hedef
(03.02.03) Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Performans Hedefi
Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Hasta Nakil Aracı Talebinin Karşılanma Oranı
100
100
100
2
Cenaze Nakil Hizmeti Talebinin Karşılanma Oranı
100
100
100
3
Cenaze İşlemleri Talebinin Karşılanma Oranı
100
100
100
Faaliyetler
1
Hasta Nakil ve Cenaze Destek Hizmetleri
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
20.000
-
20.000
20.000
-
20.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
93
Performans Hedefi 3.2.4.1: Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.02) Toplum Sağlığının Korunması
Hedef
(03.02.04) Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması
Performans Hedefi
Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Gıda Satış Yapan İşyeri Denetim Sayısı
2014 Yılı
2015 Yılı
781
600
750
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
94
2013 Yılı
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 3.2.5.1: Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.02) Toplum Sağlığının Korunması
Hedef
(03.02.05) Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
Performans Hedefi
Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
Performans Göstergeleri
1
Okul ve STK Bilinçlendirme Eğitimi Sayısı
Faaliyetler
1
Okul ve STK'larda Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
13
16
30
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
5.000
-
5.000
5.000
-
5.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
95
Performans Hedefi 3.2.6.1: Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.02) Toplum Sağlığının Korunması
Hedef
(03.02.06) Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar
Yapılması
Performans Hedefi
Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Eğitim Çalışmaları Sayısı
2015 Yılı
-
-
50
Bütçe
Eğitim Çalışmaları Yapılması
Genel Toplam
96
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
50.000
-
50.000
50.000
-
50.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.3.1.1: Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.03)Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Hedef
(03.03.01)Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması
Performans Hedefi
Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Yapılan Kültür Tesisi Sayısı
-
1
1
2
Çekmeköy Sosyal Tesis Projesi Tamamlanma Oranı
-
-
100
3
Açılan Bilgi Evi Sayısı
-
-
1
4
Açılan Kütüphane Sayısı
-
-
1
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Kültür Tesisi Yapımı
3.000.000
-
3.000.000
2
Çekmeköy Sosyal Tesis Yapımı
2.500.000
-
2.500.000
3
Bilgi Evi Açılması
350.000
-
350.000
4
Kütüphane Açılması
200.000
-
200.000
6.050.000
0
6.050.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
97
Performans Hedefi 3.3.2.1: Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.03) Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Hedef
(03.03.02) Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi
Performans Hedefi
Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
İşletilen Kültür Tesisi Sayısı
5
5
6
2
Kültür Tesislerinin Kapasite Kullanım Oranı
-
-
60
3
İşletilen Kafe ve Restoran Sayısı
-
-
1
4
İşletilen Mesire Alanı Sayısı
-
-
2
5
Mesire Alanlarının Kapasite Kullanım Oranı
-
-
60
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Kültür Tesislerinin İşletilmesi
250.000
-
250.000
2
Kafe ve Restoranların İşletilmesi
450.000
-
450.000
3
Mesire Alanlarının İşletilmesi
120.000
-
120.000
820.000
-
820.000
Genel Toplam
98
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.3.3.1: Kültürel Etkinlikler Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.03) Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Hedef
(03.03.03) Kültürel Etkinlikler Yapılması
Performans Hedefi
Kültürel Etkinlikler Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Düzenlenen Panel-Konferans vb. Etkinlik Sayısı
96
100
180
2
Düzenlenen Önemli Gün ve Gece Etkinliği Sayısı
14
18
15
3
9.450
12.600
10.000
62
88
80
5
Kültür Gezilerine Katılan Kişi Sayısı
Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Program
Sayısı
Sokak İftarlarına Katılan Kişi Sayısı
35.000
30.000
35.000
6
Kültür-Sanat Etkinliği Haftası Sayısı
-
-
1
7
Aşure Günü Kutlaması Sayısı
1
1
1
8
Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinlik Sayısı
-
-
1
9
Uçurtma Şenliği Sayısı
-
-
1
10
Hobi Kursu Sayısı
50
50
50
4
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Panel-Konferans Vb Düzenlenesi
180.000
-
180.000
2
Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri
150.000
-
150.000
3
Geziler
900.000
-
900.000
4
Ramazan Etkinlikleri
400.000
-
400.000
5
Sokak İftarları
750.000
-
750.000
6
Kültür Sanat Haftasının Düzenlenmesi
500.000
-
500.000
7
Aşure Günü Kutlamaları
55.000
-
55.000
8
Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinlikleri
250.000
-
250.000
9
Uçurtma Şenliği
25.000
-
25.000
10
Hobi Kursları
50.000
-
50.000
3.260.000
-
3.260.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
99
Performans Hedefi 3.3.4.1: Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.03) Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Hedef
(03.03.04) Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi
Performans Hedefi
Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Yayınlanan Kitap Sayısı
1
1
2
2
Yayınlanan Aylık Etkinlik Takvimi Sayısı
12
12
12
3
Gerçekleştirilen Ailemizin Çınarları Projesi Sayısı
-
1
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Kitap Yayını
200.000
-
200.000
2
Dergi-Broşür Yayını (Aylık Etkinlik Takvimi)
140.000
-
140.000
3
Ailemizin Çınarları Projesi
100.000
-
100.000
440.000
-
440.000
Genel Toplam
100
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.4.1.1: Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.04) İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi
Hedef
(03.04.01) Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Performans Hedefi
Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
İşportacılarla Mücadele Edilen Gün Sayısı
365
365
365
2
Dilencilerle Mücadele Edilen Gün Sayısı
365
365
365
3
İşyeri Denetim Sayısı
2.893
3.000
3.300
4
Hafta Tatili Ruhsatı Kontrol ve Denetim Oranı
100
100
100
5
Pazar Yeri Denetim Gün Sayısı
317
317
317
Faaliyetler
1
Zabıta Denetim Hizmetleri
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
3.750.000
-
3.750.000
3.750.000
-
3.750.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
101
Performans Hedefi 3.4.2.1: İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletleri Kontrolü Sayısının Artırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.04)İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi
Hedef
(03.04.02)İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletleri Kontrolü Sayısının
Artırılması
Performans Hedefi
İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletleri Kontrolü Sayısının Artırılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Denetimin Kayıtlı İşyeri Sayısına Oranı
12
15
18
2
Ölçü ve Tartı Aletlerinin Kontrolü Yapılan İşyeri Sayısı
-
-
200
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
102
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 3.4.3.1: İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.04) İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi
Hedef
(03.04.03) İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
Performans Hedefi
İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
-
-
100
1
Dijital Kalemle Alınan Müracaat Sayısı
2
Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı
374
375
400
3
Ruhsatlandırılan İşyeri Oranı
60
65
68
4
Ruhsatlandırma Çerçevesinde Yapılan İşyeri Denetimi
Sayısı
394
450
500
5
Çekmeköy’de Sağlıklı ve Güvenli İşletmeler Projesi
İşletme Sayısı
-
-
50
Faaliyetler
1
İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
302.500
-
302.500
302.500
-
302.500
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
103
Performans Hedefi 3.4.4.1: İlçenin Tanıtımının Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.04) İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi
Hedef
(03.04.04) İlçenin Tanıtımının Yapılması
Performans Hedefi
İlçenin Tanıtımının Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Basılan Broşür Sayısı
2015 Yılı
-
-
30.000
Bütçe
Broşür Hazırlanması
Genel Toplam
104
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
50.000
-
50.000
50.000
-
50.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.4.5.1: İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.04) İlçe Ekonomisi ve Ticaretin Geliştirilmesi
Hedef
(03.04.05) İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi
Performans Hedefi
İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi
Performans Göstergeleri
1
Belediye-Şahinbey-Taşdelen-Alemdağ Ücretsiz Servis
Sayısı (adet/gün)
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
4
4
4
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
-
Toplam
-
105
Performans Hedefi 3.5.1.1: Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.05) Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
Hedef
(03.05.01) Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışması Sayısı
2
Yıkılan Harabe ve İş Görmez Bina ve Bina Dışı
Müştemilat Oranı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
1
1
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
106
2013 Yılı
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 3.5.2.1: Park Aydınlatılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.05) Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
Hedef
(03.05.02) Park Aydınlatılması
Performans Hedefi
Park Aydınlatılması
Performans Göstergeleri
1
Park Aydınlatması
Faaliyetler
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
15
45
5
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
-
Toplam
-
107
Performans Hedefi 3.6.1.1: Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.06) Dezavantajlı Kesimlerin Yapabilirlik Kapasitesinin Artırılması
Hedef
(03.06.01) Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi
Performans Hedefi
Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Meslek Edindirme Kursuna Katılan Engelli Öğrenci
Sayısı
-
-
50
2
Beceri Edindirme Kursuna Katılan Engelli Öğrenci
Sayısı
-
-
30
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Engellilere Meslek Kazandırma Kursu Verilmesi
10.000
-
10.000
2
Engellilere Beceri Kazandırma Kursu verilmesi
5.000
-
5.000
15.000
-
15.000
Genel Toplam
108
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.7.1.1: Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.07) Çevrenin Korunması
Hedef
(03.07.01) Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Performans Göstergeleri
1
Çevre Bilinci Eğitimi Yapılan Okul Sayısı
2
Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikâyet Üzerine
Denetim) Gün Sayısı
Faaliyetler
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
-
-
50
365
365
365
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi
50.000
-
50.000
2
Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim Ve Şikâyet Üzerine
Denetim)
18.000
-
18.000
68.000
-
68.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
109
Performans Hedefi 3.7.2.1: Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.07) Çevrenin Korunması
Hedef
(03.07.02) Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası Sayısı
1
1
1
2
Atık Pil Toplama Kutuları Konulan Nokta Sayısı
300
350
400
3
Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama
Nokta Sayısı
3.000
3.300
3.600
4
Cam Atık Toplama Nokta Sayısı
30
30
30
5
Bio-Çözünür Poşet Çalışmasının Yaygınlaştırılması
Amacıyla Bilgilendirilen İşletme Sayısı
-
-
2000
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Genel Toplam
110
Bütçe Dışı
-
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Toplam
-
PERFORMANS PROGRAMI 2015
-
Performans Hedefi 3.8.1.1: Spor Tesislerin Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.08) Sportif Hayatın Geliştirilmesi
Hedef
(03.08.01) Spor Tesislerin Yapılması
Performans Hedefi
Spor Tesislerin Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Düzenlenen Spor Alanı Sayısı
0
3
3
2
Basket Potası Konulan Yer Sayısı
20
2
10
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Spor Alan Düzenlemeleri
50.000
0
50.000
2
Basket Potaları Konulması
20.000
0
20.000
70.000
0
70.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
111
Performans Hedefi 3.8.2.1: Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.08) Sportif Hayatın Geliştirilmesi
Hedef
03.08.02) Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi
Performans Hedefi
Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1.300
0
1.500
1
Yaz Spor Okuluna Katılan Öğrenci Sayısı
2
Düzenlenen Sportif Turnuva Sayısı
1
2
5
3
Düzenlenen Doğa Sporu Yarışı Sayısı
6
5
6
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Yaz Spor Okulu
400.000
0
400.000
2
Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi
(Satranç, Siteler Arası Basketbol, Futbol vb)
250.000
0
250.000
3
Doğa Sporu Yarışlarının Düzenlenmesi ( Dağ Bisikleti,
Patika Koşusu, Ultra Maraton vb)
400.000
0
400.000
1.050.000
0
1.050.000
Genel Toplam
112
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.8.3.1: Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.08) Sportif Hayatın Geliştirilmesi
Hedef
(03.08.03) Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
Performans Hedefi
Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
Performans Göstergeleri
1
Karşılanan Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek
Talebi Oranı(Uygun Talep)
Faaliyetler
1
Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
350.000
-
350.000
350.000
-
350.000
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
113
Performans Hedefi 3.9.1.1: Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.09) Kent Temizliğinin Sağlanması
Hedef
(03.09.01) Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
1
Evsel Atık Toplama Yapılan Gün Sayısı
2015 Yılı
365
365
365
Bütçe
Evsel Atık Toplama
Genel Toplam
114
2014 Yılı
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
2013 Yılı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
5.500.000
0
5.500.000
5.500.000
0
5.500.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.9.2.1: Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.09) Kent Temizliğinin Sağlanması
Hedef
(03.09.02) Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
365
365
365
1
Cadde-Sokak Süpürülen Gün Sayısı
2
Cadde Yıkaması Yapılan Nokta Sayısı
3
3
3
3
Pazaryerleri Süpürme-Yıkama Oranı
100
100
100
4
Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Oranı
100
100
100
Faaliyetler
1
Cadde-Sokak Süpürülmesi
2
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
10.000.000
-
10.000.000
Cadde Yıkanması
175.000
-
175.000
3
Pazaryerleri Süpürme-Yıkama
300.000
-
300.000
4
Hafriyat-Boş Arsa Temizliği
450.000
-
450.000
10.925.000
-
10.925.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
115
Performans Hedefi 3.10.1.1: Okulların Bakım Onarımının Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.10) İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması
Hedef
(03.10.01) Okulların Bakım Onarımının Yapılması
Performans Hedefi
Okulların Bakım Onarımının Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Okullarda Yapılan Büyük Bakım Onarım Oranı
-
100
100
2
Okullara Yapılan Boya ve Benzeri Yardım Oranı
-
100
100
3
Okulların Temizlik Malzemelerinin Karşılanma Oranı
100
100
100
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
Bütçe
1
Okullarda Büyük Bakım Onarım Yapılması
2
3
Toplam
1.500.000
-
1.500.000
Okullara Boya ve Benzeri Yardım Yapılması
15.000
-
15.000
Okulların Temizlik Malzemelerinin Karşılanması
38.862
-
38.862
1.553.862
-
1.553.862
Genel Toplam
116
Bütçe Dışı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.10.2.1: Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.10) İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması
Hedef
(03.10.02) Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefi
Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Dağıtılan Eğitim Seti (Kitap Seti) Miktarı
-
-
2000
2
Yayımlanan Çekmeköy Çocuk Dergisi Sayısı
-
-
4
3
Gerçekleştirilen Okul Günlüğü Projesi Sayısı
1
1
1
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1
Eğitim Seti Dağıtımı (Kitap Seti) Dağıtılması
200.000
-
200.000
2
Çekmeköy Çocuk Dergisi
300.000
-
300.000
3
Okul Günlüğü Projesi
150.000
-
150.000
650.000
-
650.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
117
Performans Hedefi 3.10.3.1: Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.10) İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması
Hedef
(03.10.03) Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi
Performans Hedefi
Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
1
Okuma Yazma Kursuna Katılım Kişi Sayısı
50
50
150
2
Etüt Merkezi Sayısı
-
-
1
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Bütçe
Okuma Yazma Kursu
Genel Toplam
118
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Bütçe Dışı
Toplam
10.000
-
10.000
10.000
-
10.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Performans Hedefi 3.10.4.1: İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Amaç
(03.10) İlçe Eğitimine Katkıda Bulunulması
Hedef
(03.10.04) İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması
Performans Hedefi
İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması
Performans Göstergeleri
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
100
-
100
1
Yapılan Bakım Onarım Oranı
2
İbadethanelere Yapılan Boya ve Benzeri Yardım Oranı
-
-
100
3
İbadethanelerin Temizlik Miktarı
2
2
3
Faaliyetler
1
Bakım Onarım Yapılması
2
3
Kaynak İhtiyacı
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
1.600.000
-
1.600.000
İbadethenelere Boya ve Benzeri Yardımı Yapılması
15.000
-
15.000
İbadethanelerin Temizliği
60.000
-
60.000
1.675.000
-
1.675.000
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
119
2. İDARE PERFORMANS TABLOSU
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
PAY
(%)
TL
01.01.01.1
01.01.02.1
01.01.03.1
Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi
122.500
Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Yapılması
35.000
Hizmet İçi Eğitim Yapılması
BÜTÇE DIŞI
TL
PAY
(%)
0
100%
0
TOPLAM
PAY
(%)
TL
122.500
0.13%
0%
35.000
0.04%
80.000
100%
0
0%
80.000
0.08%
Eğitim Değerlendirme Anketi Yapılması
2.500
100%
0
0%
2.500
0%
Yönetici Beceri Geliştirme Eğitimi Yapılması
5.000
100%
0
0%
5.000
0.01%
42.000
0.04%
Çalışanların Karar ve Uygulamalara
Katılımının Sağlanması
42.000
0
Ödül Öneri Sistemi Uygulaması
22.000
100%
0
0%
22.000
0.02%
Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi
Yapılması
20.000
100%
0
0%
20.000
0.02%
50.000
0.05%
50.000
0.05%
Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin
Güçlendirilmesi Eğitimi
01.01.04.1
Oryantasyon Eğitimi Verilmesi
01.01.05.1
Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri
Etkinliklere Katılımın Sağlanması
Seminerlere Katılım
50.000
50.000
0
100%
0
0%
0
0
0
10.000
0
10.000
0.01%
10.000
0.01%
10.000
100%
0
0%
01.01.06.1
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi
0
0
0
01.02.01.1
Organizasyon Yapısının Revizyonunun
(Değerlendirme) Yapılması
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin
Revizyonu ve Geliştirilmesi
0
0
0
5.000
0
5.000
0.01%
Dış Tetkik Çalışması
5.000
5.000
0.01%
01.02.02.1
01.02.03.1
Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
01.03.01.1
Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi
01.04.01.1
Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının
Sürdürülmesi
Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında
Halkın Bilgilendirilmesi
Kurum İçi Toplantılar Yapılması
01.05.01.1
Basının Etkinliklere Davet Edilmesi
Gazetelere İlan Verilmesi
Muhtarlarla Toplantı Yapılması
Mahalle Ziyaretleri Yapılması
SMS Bilgilendirme Faaliyeti
120
100%
0
0%
0
0
0
10.800
0
10.800
0.01%
10.800
0.01%
10.800
100%
0
0%
0
0
0
569.750
0
569.750
0.58%
0%
30.250
0.03%
0.2%
30.250
100%
0
200.000
100%
0
0%
200.000
2.500
100%
0
0%
2.500
0%
33.000
100%
0
0%
33.000
0.03%
0.31%
300.000
100%
0
0%
300.000
Kent Konseyi Toplantısı
2.000
100%
0
0%
2.000
0%
Kadın Meclisi Toplantısı
2.000
100%
0
0%
2.000
0%
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
İdare Performans Tablosu Devam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
TL
01.05.02.1
Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın
Katılımının Artırılması
Halk Meclisi Toplantıları
Kanaat Önderleri Toplantıları
Kamuoyu Araştırması
01.05.03.1
Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak
Tanıtılması
Tanıtım Filmi Hazırlanması
Sosyal Medya Tanıtım Çalışmaları
01.05.04.1
Tanıtım Çalışmaları Yapılması
Çekmeköy Dergisi Hazırlanması
Hizmetleri Tanıtıcı Broşür Hazırlanması
Tanıtım Materyalleri Hazırlanması
01.05.05.1
Tanıtım Amaçlı Toplantılar Düzenlenmesi
0
100%
0
0%
PAY
(%)
222.000
0.23%
40.000
0.04%
22.000
100%
0
0%
22.000
0.02%
160.000
100%
0
0%
160.000
0.16%
142.000
0.14%
142.000
0
130.000
100%
0
0%
130.000
0.13%
12.000
100%
0
0%
12.000
0.01%
1.295.000
1.32%
1.295.000
0
180.000
100%
0
0%
180.000
0.18%
15.000
100%
0
0%
15.000
0.02%
1.100.000
100%
0
0%
1.100.000
1.12%
206.000
0.21%
206.000
0
0
0%
60.000
0.06%
50.000
100%
0
0%
50.000
0.05%
Ulusal ve Yerel Basın Ziyaretleri
36.000
100%
0
0%
36.000
0.04%
60.000
100%
0
0%
Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
1.110.000
410.000
0
100%
0
60.000
0.06%
1.110.000
1.13%
410.000
0.42%
0%
7/24 Çekmeköy Çağrı Merkezi Hizmetleri
450.000
100%
0
0%
450.000
0.46%
Seri Nokta İletişim Merkezleri Hizmetleri
250.000
100%
0
0%
250.000
0.26%
6.806.265
6.95%
1.500.000
1.53%
Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik,
Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek
Sürdürülmesi
Binaların Bakım ve Onarımı
Güvenlik Hizmetleri
01.06.04.1
40.000
TL
100%
Belediye Binalarının Temizliği
01.06.02.1
222.000
PAY
(%)
TL
60.000
Seri Nokta İletişim ve Çözüm Merkezi Hizmetleri
01.06.01.1
PAY
(%)
TOPLAM
Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye
Hizmetleri İle İlgili Bilgilendirme Toplantıları
Basın İçerikli Sosyal Projeler ve Tanıtım
Lansmanları
Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler
01.05.06.1
BÜTÇE DIŞI
Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin
Bakım Onarımları
Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının
Yapılması
6.806.265
1.500.000
0
100%
0
0%
500.000
100%
0
0%
500.000
0.51%
4.750.000
100%
0
0%
4.750.000
4.85%
56.265
100%
0
0%
56.265
0.06%
600.000
0.61%
600.000
0
Demirbaş Malzeme Taleplerinin Karşılanması
450.000
100%
0
0%
450.000
0.46%
Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılanması
150.000
100%
0
0%
150.000
0.15%
Araçların Bakım Onarımının Yapılması
600.000
600.000
0.61%
Ulaşım Araçlarının Bakım ve Onarımı
300.000
100%
0
0%
300.000
0.31%
İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı
300.000
100%
0
0%
300.000
0.31%
11.450.000
11.69%
Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması
Ulaşım Araçlarının Kiralanması
İş Makinelerinin Kiralanması
Yakıt Giderlerinin Karşılanması
PERFORMANS PROGRAMI 2015
0
11.450.000
0
8.500.000
100%
0
0%
8.500.000
8.68%
500.000
100%
0
0%
500.000
0.51%
2.450.000
100%
0
0%
2.450.000
2.5%
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
121
İdare Performans Tablosu Devam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
PAY
(%)
TL
01.07.01.1
İç Kontrol Sisteminin Kurulması
01.07.02.1
Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
01.08.01.1
01.08.03.1
01.08.04.1
01.09.01.1
0
0
60.000
0
60.000
0.06%
0
0%
25.000
0.03%
İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı
35.000
100%
0
0%
35.000
0.04%
72.000
0.07%
Tahakkuk Artışı Sağlanması
72.000
0
Mükellef Taraması Yapılması
1.000
100%
0
0%
1.000
0%
(İşyerlerinin) Yerinde Tahakkuk ve Tahsilatın
Yapılması
2.000
100%
0
0%
2.000
0%
Beyana Davet
9.000
100%
0
0%
9.000
0.01%
60.000
100%
0
0%
60.000
0.06%
Tahsilat Oranlarının Artırılması
18.000
0.02%
Ödeme Emirleri Gönderilmesi
9.000
100%
0
0%
9.000
0.01%
İcra Takibi Yapılması
9.000
100%
0
0%
9.000
0.01%
Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi
Çalışmalarının Sürdürülmesi
Ulusal ve Uluslararası Fonlardan
Yararlanılması
Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi
ve Güçlendirilmesi
01.09.02.1
Bilgisayar ve Programları Kullanım
Becerisinin Geliştirilmesi
01.09.04.1
E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması
ve Geliştirilmesi
Kullanıcı Temel Eğitimi
E-Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi
18.000
0
0
0
0
0
0
0
2.650.000
0
2.650.000
2.71%
350.000
100%
0
0%
350.000
0.36%
2.300.000
100%
0
0%
2.300.000
2.35%
30.000
0.03%
30.000
0.03%
400.000
0.41%
30.000
30.000
0
100%
400.000
0
0%
0
50.000
100%
0
0%
50.000
0.05%
Bölgesel Ücretsiz İnternet Projesi
200.000
100%
0
0%
200.000
0.2%
Web Siteleri (Kurumsal Web Sitesi/ Çocuk Sitesi/
Kent Konseyi)
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla
İlişkilerin Artırılması
Yurt Dışı Teknik İnceleme ve Temas Programı
Yapılması
150.000
100%
0
0%
150.000
0.15%
250.000
0.26%
Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi
Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle
İşbirliğinin Artırılması
İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Proje
Yürütülmesi
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
122
0
100%
Donanım Alımı
01.10.02.1
PAY
(%)
TL
25.000
Yazılım İhtiyacının Karşılanması
01.10.01.1
PAY
(%)
TL
TOPLAM
Performans Programının Hazırlanması ve
Basılması
Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi
Verileri ile Eşleştirerek Hatalı Bildirimleri Tespit
01.08.02.1
BÜTÇE DIŞI
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
250.000
0
200.000
100%
0
0%
200.000
0.2%
50.000
100%
0
0%
50.000
0.05%
20.000
0.02%
20.000
0.02%
20.000
20.000
26.741.313
0
100%
0
0%
26.741.313
PERFORMANS PROGRAMI 2015
İdare Performans Tablosu Devam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
PAY
(%)
TL
02.01.01.1
Yol Ağının Genişletilmesi
Yeni Yol Açılması
0
100%
0
TL
PAY
(%)
5.130.000
5.24%
300.000
0.31%
0%
2.750.000
100%
0
0%
2.750.000
2.81%
2.000.000
100%
0
0%
2.000.000
2.04%
80.000
100%
0
0%
80.000
0.08%
1.000.000
1.02%
1.000.000
1.02%
3.350.000
3.42%
3.000.000
3.06%
Prestij Cadde, Meydan ve Otopark
Çalışmaları
Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
Yağmur Suyu Şebeke Yapımı
Kanal ve Izgara Temizliği İşi
02.03.01.1
İmar Planı Revizyonların Yapılması
02.03.02.1
İmar Uygulaması Yapılması
02.03.03.1
Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması
02.03.04.1
Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve
Harita İşlerinin Sürdürülmesi
Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin
Denetiminin Yapılması
İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları
İmar Uygulaması Çalışmaları
Kamulaştırma İşlemleri
02.03.05.1
300.000
PAY
(%)
TL
Asfalt Yapım İşleri
Prestij Cadde Yapılması
02.02.01.1
5.130.000
TOPLAM
Bordür Tretuvar İşleri
Bordür Boyama
02.01.02.1
BÜTÇE DIŞI
Yapı Kontrol Hizmetleri
1.000.000
1.000.000
0
100%
3.350.000
100%
350.000
100%
750.000
100%
0%
0
0%
0
0%
0
100%
2.000.000
2.000.000
0
0
2.000.000
2.000.000
0%
0
3.000.000
750.000
0
0
100%
0
0.36%
0.77%
750.000
0.77%
2.000.000
2.04%
0%
0
350.000
750.000
2.000.000
2.04%
2.000.000
2.04%
2.000.000
2.04%
0%
0
0
0
1.334.000
0
1.334.000
1.36%
1.334.000
1.36%
1.334.000
100%
0
0%
02.03.06.1
Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi
0
0
0
02.03.07.1
Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda
Sürdürülmesi
0
0
0
02.03.08.1
Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması
0
0
0
02.03.09.1
Kentsel Tasarım (Kent Estetiğine) Yönelik
Çalışmalar Yapılması
0
0
0
02.03.10.1
Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi
02.04.01.1
Rekreasyon Alanlarının Artırılması
Yeni Park ve Yeşil Alanların Projelendirilmesi ve
Yeni Park Yapımı
Yeni Refüj ve Yeşil Alan Yapımı
0
0
0
2.940.000
1.000.000
3.940.000
4.02%
2.000.000
2.04%
2.000.000
100%
90.000
100%
Mesire Alanı Düzenlemeleri
0
0%
0
0
1.000.000
0%
0%
100%
90.000
0.09%
1.000.000
1.02%
Oyun Grubu Alanı Yapılması
200.000
100%
0
0%
200.000
0.2%
Mevcut Rekreasyon Alanlarının ( oyun grubu )
Donanımlarının Artırılması
200.000
100%
0
0%
200.000
0.2%
Açık Hava Spor Aletleri
150.000
100%
0
0%
150.000
0.15%
Skate Park Projesi
200.000
100%
0
0%
200.000
0.2%
Dere Yaklaşma Mesafeleri Rekreasyon alanına
Dönüşüm Projesi
100.000
100%
0
0%
100.000
0.1%
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
123
İdare Performans Tablosu Devam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
PAY
(%)
TL
02.04.02.1
Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Büyük revize
yapılan alanlar)
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Küçük revize
yapılan alanlar)
02.04.03.1
02.05.01.1
PAY
(%)
TL
0
TOPLAM
TL
PAY
(%)
5.691.000
5.81%
1.600.000
100%
0
0%
1.600.000
1.63%
106.000
100%
0
0%
106.000
0.11%
Montajı Yapılan Oyun Grubu
120.000
100%
0
0%
120.000
0.12%
Montajı Yapılan Açık Hava Spor Aleti Sayısı
150.000
100%
0
0%
150.000
0.15%
Mevcut Rekreasyon Alanlarının (çöp kutusu bank
ve kamelya) Donanımlarının Artırılması
Rekreasyon Alanlarının ( Ağaç, Çalı, Çim,
Mevsimlik çiçek) Alanın Arazöz İle Sulanması
85.000
100%
0
0%
85.000
0.09%
1.130.000
100%
0
0%
1.130.000
1.15%
Rekreasyon Alanları Temizliği
2.400.000
100%
0
0%
2.400.000
2.45%
100.000
100%
0
0%
100.000
0.1%
Kamu Kurum Bahçeleri İçin Düzenleme
Çalışmaları
Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma
Çalışmalarının Yapılması
1.150.000
0
1.150.000
1.17%
Ağaç-Fidan Dikimi
400.000
100%
0
0%
400.000
0.41%
Çalı Dikilmesi
350.000
100%
0
0%
350.000
0.36%
Mevsimlik Çiçek Dikimi
200.000
100%
0
0%
200.000
0.2%
Soğanlı Bitki Dikimi
200.000
100%
0
0%
200.000
0.2%
Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
124
5.691.000
BÜTÇE DIŞI
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
0
0
0
32.044.000
1.000.000
33044.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
İdare Performans Tablosu Devam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
PAY
(%)
TL
03.01.01.1
Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Sıcak Yemek Yardımı Yapılması
6.699.000
200.000
PAY
(%)
TL
0
100%
TOPLAM
0
TL
PAY
(%)
6.699.000
6.84%
0%
200.000
0.2%
Kuru Gıda Yardımı Yapılması
1.100.000
100%
0
0%
1.100.000
1.12%
Hayır Çarşısı
1.000.000
100%
0
0%
1.000.000
1.02%
Engellilere Medikal Yardım
80.000
100%
0
0%
80.000
0.08%
Asker Aile Yardımı Yapılması
1.150.000
100%
0
0%
1.150.000
1.17%
Muhtarlara Yardım Yapılması
126.000
100%
0
0%
126.000
0.13%
Engellilere Servis Hizmeti Verilmesi
80.000
100%
0
0%
80.000
0.08%
Evde Temizlik Hizmetleri Verilmesi
328.000
100%
0
0%
328.000
0.33%
Engellilere Bez Yardımı Yapılması
20.000
100%
0
0%
20.000
0.02%
Toplu Sünnet Yardımları Yapılması
245.000
100%
0
0%
245.000
0.25%
Hoş Geldin Bebek Projesi
350.000
100%
0
0%
350.000
0.36%
0.12%
İftara 5 Kala Projesi
120.000
100%
0
0%
120.000
Yaz Kurslarına İkram Verilmesi
100.000
100%
0
0%
100.000
0.1%
1.800.000
100%
0
0%
1.800.000
1.84%
1.150.000
1.17%
Nakdi Yardım Yapılması
03.01.02.1
BÜTÇE DIŞI
Çekmeköy Belediyesi Her Zaman Yanınızda
Projesinin Etkinleştirilerek Devam
Ettirilmesi
Cenaze Otobüsü İhtiyacının Karşılanmasına
Devam Edilmesi
Taziye Evleri ve Taziye Çadırları Projesi
1.150.000
0
550.000
100%
0
0%
550.000
0.56%
600.000
100%
0
0%
600.000
0.61%
200.000
0.2%
03.01.03.1
Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı
Yapılması
Okul Kırtasiye Yardımı Yapılması
200.000
03.01.04.1
Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması
60.000
Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Verilmesi
36.000
100%
Engelli Ailelere Yönelik Eğitimler Verilmesi
24.000
100%
200.000
03.01.05.1
İstihdama Katkı Sağlanması
03.02.01.1
Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
30.000
Veteriner Hizmetleri Verilmesi
30.000
100%
03.02.02.1
Vektörle Mücadele Edilmesi
125.000
03.02.03.1
Sağlık Destek Hizmetlerinin
Gerçekleştirilmesi
20.000
0%
0.04%
0
0%
24.000
0.02%
0
0
0%
0
0%
0
100%
0.06%
36.000
0
100%
0.2%
60.000
0%
0
100%
200.000
0
0
125.000
20.000
0
0
0
Vektörle Mücadele Hizmetlerinin
Gerçekleştirilmesi
Hasta Nakil ve Cenaze Destek Hizmetleri
0
0
0%
30.000
0.03%
30.000
0.03%
125.000
0.13%
125.000
0.13%
20.000
0.02%
20.000
0.02%
03.02.04.1
Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması
0
0
0
03.02.05.1
Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
5.000
0
5.000
0.01%
5.000
5.000
0.01%
03.02.06.1
Okul ve STK'larda Bilinçlendirme Eğitimleri
Verilmesi
Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı
Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması
50.000
0.05%
50.000
0.05%
Eğitim Çalışmaları Yapılması
PERFORMANS PROGRAMI 2015
100%
50.000
50.000
0
0%
0
100%
0
0%
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
125
İdare Performans Tablosu Devam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
PAY
(%)
TL
03.03.01.1
03.03.02.1
03.03.03.1
03.03.04.1
03.04.01.1
03.04.02.1
03.04.03.1
03.04.04.1
03.04.05.1
03.05.01.1
03.05.02.1
03.06.01.1
03.07.01.1
126
Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması
Kültür Tesisi Yapımı
Çekmeköy Sosyal Tesis Yapımı
Bilgi Evi Açılması
Kütüphane Açılması
Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi
Kültür Tesislerinin İşletilmesi
Kafe ve Restoranların İşletilmesi
Mesire Alanlarının İşletilmesi
Kültürel Etkinlikler Yapılması
Panel-Konferans Vb Düzenlenesi
Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri
Geziler
Ramazan Etkinlikleri
Sokak İftarları
Kültür Sanat Haftasının Düzenlenmesi
Aşure Günü Kutlamaları
Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinlikleri
Uçurtma Şenliği
Hobi Kursları
Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar
Verilmesi
Kitap Yayını
Dergi-Broşür Yayını (Aylık Etkinlik Takvimi)
Ailemizin Çınarları Projesi
Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Zabıta Denetim Hizmetleri
İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı
Aletlerinin Sayısını Artırılması
İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri
İlçenin Tanıtımının Yapılması
Broşür Hazırlanması
İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi
Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları
Yapılması
Park Aydınlatılması
Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma
Kursları Verilmesi
Engellilere Meslek Kazandırma Kursu Verilmesi
Engellilere Beceri Kazandırma Kursu verilmesi
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi
Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim Ve Şikâyet
Üzerine Denetim)
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
6.050.000
3.000.000
2.500.000
350.000
200.000
820.000
250.000
450.000
120.000
3.260.000
180.000
150.000
900.000
400.000
750.000
500.000
55.000
250.000
25.000
50.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
440.000
200.000
140.000
100.000
3.750.000
3.750.000
PAY
(%)
TL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
100%
100%
100%
100%
0
302.500
302.500
50.000
50.000
0
BÜTÇE DIŞI
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0
100%
100%
0
0
0
0
0
TOPLAM
6.050.000
3.000.000
2.500.000
350.000
200.000
820.000
250.000
450.000
120.000
3.260.000
180.000
150.000
900.000
400.000
750.000
500.000
55.000
250.000
25.000
50.000
PAY
(%)
6.18%
3.06%
2.55%
0.36%
0.2%
0.84%
0.26%
0.46%
0.12%
3.33%
0.18%
0.15%
0.92%
0.41%
0.77%
0.51%
0.06%
0.26%
0.03%
0.05%
440.000
0.45%
200.000
140.000
100.000
3.750.000
3.750.000
0.2%
0.14%
0.1%
3.83%
3.83%
TL
0
0%
0%
302.500
302.500
50.000
50.000
0
0.31%
0.31%
0.05%
0.05%
0
0
0
0
0
0
15.000
0
15.000
0.02%
0.01%
0.01%
0.07%
0.05%
0.02%
10.000
5.000
68.000
50.000
18.000
100%
100%
100%
0
0
0
0
0%
0%
0%
10.000
5.000
68.000
50.000
100%
0
0%
18.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
İdare Performans Tablosu Devam
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
BÜTÇE İÇİ
Kod
Performans Hedefi / Faaliyet
TL
03.08.01.1
70.000
Spor Alan Düzenlemeleri
50.000
100%
20.000
100%
Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi
0
0%
0
0%
0
PAY
(%)
70.000
0.07%
50.000
0.05%
20.000
0.02%
1.050.000
1.07%
400.000
100%
0
0%
400.000
0.41%
250.000
100%
0
0%
250.000
0.26%
100%
0
0%
400.000
350.000
03.09.01.1
Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması
03.09.02.1
Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
10.925.000
Cadde-Sokak Süpürülmesi
Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek
Evsel Atık Toplama
350.000
0
100%
5.500.000
5.500.000
0
0%
0
100%
0
0.41%
0.36%
350.000
0.36%
5.500.000
5.61%
0%
0
400.000
350.000
5.500.000
5.61%
10.925.000
11.15%
10.000.000
100%
0
0%
10.000.000
10.21%
Cadde Yıkanması
175.000
100%
0
0%
175.000
0.18%
Pazaryerleri Süpürme-Yıkama
300.000
100%
0
0%
300.000
0.31%
450.000
100%
0
0%
Hafriyat-Boş Arsa Temizliği
Okulların Bakım Onarımının Yapılması
1.553.862
Okullarda Büyük Bakım Onarım Yapılması
0
450.000
0.46%
1.553.862
1.59%
1.500.000
100%
0
0%
1.500.000
1.53%
Okullara Boya ve Benzeri Yardım Yapılması
15.000
100%
0
0%
15.000
0.02%
Okulların Temizlik Malzemelerinin Karşılanması
38.862
100%
0
0%
38.862
0.04%
650.000
0.66%
200.000
0.2%
Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım
Çalışmaları Yapılması
Eğitim Seti Dağıtımı (Kitap Seti) Dağıtılması
650.000
200.000
0
100%
0
0%
Çekmeköy Çocuk Dergisi
300.000
100%
0
0%
300.000
0.31%
Okul Günlüğü Projesi
150.000
100%
0
0%
150.000
0.15%
Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi
10.000
10.000
0.01%
10.000
0.01%
1.675.000
1.71%
Okuma Yazma Kursu
03.10.04.1
TL
Yaz Spor Okulu
Doğa Sporu Yarışlarının Düzenlenmesi
03.10.03.1
PAY
(%)
TL
Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi
Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
03.10.02.1
TOPLAM
0
1.050.000
03.08.03.1
03.10.01.1
PAY
(%)
Spor Tesislerin Yapılması
Basket Potaları Konulması
03.08.02.1
BÜTÇE DIŞI
10.000
İbadethanelerin Bakım ve Onarımının
Yapılması
1.675.000
Bakım Onarım Yapılması
0
100%
0
0%
0
1.600.000
100%
0
0%
1.600.000
1.63%
İbadethanelere Boya ve Benzeri Yardımı
Yapılması
15.000
100%
0
0%
15.000
0.02%
İbadethanelerin Temizliği
60.000
100%
0
0%
60.000
0.06%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
38.179362
38.179362
Genel Yönetim Giderleri
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
PERFORMANS PROGRAMI 2015
1.000.000
96.964.677
1.000.000
97.964.677
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
127
3. FAALİYETLERDEN SORUNLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
Kod
01.01.01.1
01.01.02.1
Çekmeköy Belediyesi
Performans Hedefi/Faaliyet
Sorumlu Müdürlük
Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi
Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Yapılması
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hizmet İçi Eğitim Yapılması
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Eğitim Değerlendirme Anketi Yapılması
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yönetici Beceri Geliştirme Eğitimi Yapılması
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
Ödül Öneri Sistemi Uygulaması
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Yapılması
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
01.01.03.1
Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
01.01.04.1
Oryantasyon Eğitimi Verilmesi
01.01.05.1
Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılımın
Sağlanması
Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin Güçlendirilmesi Eğitimi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Seminerlere Katılım
01.01.06.1
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi
01.02.01.1
Organizasyon Yapısının Revizyonunun (Değerlendirme) Yapılması
01.02.02.1
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Geliştirilmesi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Dış Tetkik Çalışması
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
01.02.03.1
Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları
01.03.01.1
Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi
01.04.01.1
Dijital ve Kurum Arşiv Çalışmalarının Sürdürülmesi
01.05.01.1
Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
Kurum İçi Toplantılar Yapılması
01.05.02.1
01.05.03.1
01.05.04.1
128
Özel Kalem Müdürlüğü
Basının Etkinliklere Davet Edilmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gazetelere İlan Verilmesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Muhtarlarla Toplantı Yapılması
Özel Kalem Müdürlüğü
Mahalle Ziyaretleri Yapılması
Özel Kalem Müdürlüğü
SMS Bilgilendirme Faaliyeti
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kent Konseyi Toplantısı
Özel Kalem Müdürlüğü
Kadın Meclisi Toplantısı
Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
Halk Meclisi Toplantıları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kanaat Önderleri Toplantıları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kamuoyu Araştırması
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması
Tanıtım Filmi Hazırlanması
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sosyal Medya Tanıtım Çalışmaları
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tanıtım Çalışmaları Yapılması
Çekmeköy Dergisi Hazırlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hizmetleri Tanıtıcı Broşür Hazırlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Tanıtım Materyalleri Hazırlanması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Faaliyetlerden Sorunlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo Devam
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Performans Hedefi/Faaliyet
Kod
01.05.05.1
01.05.06.1
01.06.01.1
01.06.02.1
01.06.03.1
01.06.04.1
01.07.01.1
01.07.02.1
01.08.01.1
01.08.02.1
01.08.03.1
01.08.04.1
01.09.01.1
01.09.02.1
Tanıtım Amaçlı Toplantılar Düzenlenmesi
Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri İle İlgili
Bilgilendirme Toplantıları
Basın İçerikli Sosyal Projeler ve Tanıtım Lansmanları
Ulusal ve Yerel Basın Ziyaretleri
Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler
Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi
Seri Nokta İletişim ve Çözüm Merkezi Hizmetleri
7/24 Çekmeköy Çağrı Merkezi Hizmetleri
Seri Nokta İletişim Merkezleri Hizmetleri
Bina Destek Hizmetlerinin ( Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım)
Etkinleştirilerek Sürdürülmesi
Belediye Binalarının Temizliği
Binaların Bakım ve Onarımı
Güvenlik Hizmetleri
Klima ve Merkezi Isıtma Soğutma Sistemlerinin Bakım Onarımları
Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması
Demirbaş Malzeme Taleplerinin Karşılanması
Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılanması
Araçların Bakım Onarımının Yapılması
Ulaşım Araçlarının Bakım ve Onarımı
İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı
Birimlerin Araç İhtiyacının Karşılanması
Ulaşım Araçlarının Kiralanması
İş Makinalarının Kiralanması
Yakıt Giderlerinin Karşılanması
İç Kontrol Sisteminin Kurulması
Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Programının Hazırlanması ve Basılması
İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı
Tahakkuk Artışı Sağlanması
Mükellef Taraması Yapılması
(İşyerlerinin) Yerinde Tahakkuk ve Tahsilatın Yapılması
Beyana Davet
Emlak Bildirim Kayıtlarının Kent Bilgi Sistemi Verileri ile Eşleştirerek
Hatalı Bildirimleri Tespit
Tahsilat Oranlarının Artırılması
Ödeme Emirleri Gönderilmesi
İcra Takibi Yapılması
Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının
Sürdürülmesi
Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanılması
Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
Donanım Alımı
Yazılım İhtiyacının Karşılanması
Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi
Kullanıcı Temel Eğitimi
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Sorumlu Müdürlük
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
129
Faaliyetlerden Sorunlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo Devam
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
Kod
01.09.04.1
01.10.01.1
01.10.02.1
Çekmeköy Belediyesi
Performans Hedefi/Faaliyet
Sorumlu Müdürlük
E - Belediyecilik Hizmetlerinin Uygulaması ve Geliştirilmesi
E-Belediye Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Bölgesel Ücretsiz İnternet Projesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Web Siteleri (Kurumsal Web Sitesi/ Çocuk Sitesi/Kent Konseyi)
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Artırılması
Yurt Dışı Teknik İnceleme ve Temas Programı Yapılması
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülmesi
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Kamu Kurumları, Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması
İSTKA, TUBİTAK vb. Kurumlarca Proje Yürütülmesi
02.01.01.1
02.01.02.1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Yol Ağının Genişletilmesi
Yeni Yol Açılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt Yapım İşleri
Fen İşleri Müdürlüğü
Bordür Tretuvar İşleri
Fen İşleri Müdürlüğü
Bordür Boyama
Fen İşleri Müdürlüğü
Prestij Cadde, Meydan ve Otopark Çalışmaları
Prestij Cadde Yapılması
02.02.01.1
02.03.01.1
Fen İşleri Müdürlüğü
Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi
Yağmur Suyu Şebeke Yapımı
Fen İşleri Müdürlüğü
Kanal ve Izgara Temizliği İşi
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar Planı Revizyonların Yapılması
İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları
Plan ve Proje Müdürlüğü
02.03.02.1
İmar Uygulaması Yapılması
02.03.03.1
Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması
02.03.04.1
Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi
İmar Uygulaması Çalışmaları
Plan ve Proje Müdürlüğü
Kamulaştırma İşlemleri
02.03.05.1
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması
Yapı Kontrol Hizmetleri
02.03.06.1
Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi
02.03.07.1
Yapılaşmanın Güvenli Şartlarda Sürdürülmesi
02.03.08.1
Riskli Yapı Tespit Çalışmalarının Yapılması
02.03.09.1
Kentsel Tasarım (Kent Estetiğine) Yönelik Çalışmalar Yapılması
02.03.10.1
Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi
02.04.01.1
Rekreasyon Alanlarının Artırılması
130
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yeni Park ve Yeşil Alanların Projelendirilmesi ve Yeni Park Yapımı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Yeni Refüj ve Yeşil Alan Yapımı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mesire Alanı Düzenlemeleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Oyun Grubu Alanı Yapılması
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mevcut Rekreasyon Alanlarının ( oyun grubu )Donanımlarının Artırılması
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Açık Hava Spor Aletleri
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Skate Park Projesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Dere Yaklaşma Mesafeleri Rekreasyon alanına Dönüşüm Projesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Faaliyetlerden Sorunlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo Devam
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Performans Hedefi/Faaliyet
Kod
02.04.02.1
02.04.03.1
Sorumlu Müdürlük
Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Büyük revize yapılan alanlar)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Geliştirilen Rekreasyon Alan (Küçük revize yapılan alanlar)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Montajı Yapılan Oyun Grubu
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Montajı Yapılan Açık Hava Spor Aleti Sayısı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mevcut Rekreasyon Alanlarının (çöp kutusu bank ve kamelya)
Donanımlarının Artırılması
Rekreasyon Alanlarının ( Ağaç, Çalı, Çim, Mevsimlik çiçek) Alanın Arazöz
İle Sulanması
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Rekreasyon Alanları Temizliği
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kamu Kurum Bahçeleri İçin Düzenleme Çalışmaları
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması
Ağaç-Fidan Dikimi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çalı Dikilmesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mevsimlik Çiçek Dikimi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Soğanlı Bitki Dikimi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
02.05.01.1
Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması
03.01.01.1
Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması
Sıcak Yemek Yardımı Yapılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Kuru Gıda Yardımı Yapılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hayır Çarşısı
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Engellilere Medikal Yardım ( Tekerlekli Sandalye, beyaz baston, Havalı
Yatak İşitme cihazı Araç Ger
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Asker Aile Yardımı Yapılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Muhtarlara Yardım Yapılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Engellilere Servis Hizmeti Verilmesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Evde Temizlik Hizmetleri Verilmesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Engellilere Bez Yardımı Yapılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Toplu Sünnet Yardımları Yapılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Hoş Geldin Bebek Projesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İftara 5 Kala Projesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yaz Kurslarına İkram Verilmesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Nakdi Yardım Yapılması
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
131
Faaliyetlerden Sorunlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo Devam
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
Kod
03.01.02.1
03.01.03.1
03.01.04.1
03.01.05.1
03.02.01.1
03.02.02.1
03.02.03.1
03.02.04.1
03.02.05.1
03.02.06.1
03.03.01.1
03.03.02.1
03.03.03.1
03.03.04.1
03.04.01.1
132
Çekmeköy Belediyesi
Performans Hedefi/Faaliyet
Sorumlu Müdürlük
Çekmeköy Belediyesi Her Zaman Yanınızda Projesinin Etkinleştirilerek
Devam Ettirilmesi
Cenaze Otobüsü İhtiyacının Karşılanmasına Devam Edilmesi
Taziye Evleri Ve Taziye Çadırları Projesi
Öğrencilere Yönelik Eğitim Seti Yardımı Yapılması
Okul Kırtasiye Yardımı Yapılması
Bilinçlendirme-Eğitim Çalışmaları Yapılması
Anne-Baba-Çocuk Eğitimi Verilmesi
Engelli Ailelere Yönelik Eğitimler Verilmesi
İstihdama Katkı Sağlanması
Veteriner Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Veteriner Hizmetleri Verilmesi
Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Vektörle Mücadele Edilmesi
Sağlık Destek Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
Hasta Nakil ve Cenaze Destek Hizmetleri
Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması
Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
Okul ve STK'larda Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi
Sokak Çocukları ve Madde Bağımlısı Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılması
Eğitim Çalışmaları Yapılması
Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapılması
Kültür Tesisi Yapımı
Çekmeköy Sosyal Tesis Yapımı
Bilgi Evi Açılması
Kütüphane Açılması
Sosyal ve Kültürel Tesislerin İşletilmesi
Kültür Tesislerinin İşletilmesi
Kafe ve Restoranların İşletilmesi
Mesire Alanlarının İşletilmesi
Kültürel Etkinlikler Yapılması
Panel-Konferans Vb Düzenlenesi
Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri
Geziler
Ramazan Etkinlikleri
Sokak İftarları
Kültür Sanat Haftasının Düzenlenmesi
Aşure Günü Kutlamaları
Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinlikleri
Uçurtma Şenliği
Hobi Kursları
Kültürel Yayınlar Basılması ve Kurslar Verilmesi
Kitap Yayını
Dergi-Broşür Yayını (Aylık Etkinlik Takvimi)
Ailemizin Çınarları Projesi
Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Zabıta Denetim Hizmetleri
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Md.
Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Faaliyetlerden Sorunlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo Devam
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı
Çekmeköy Belediyesi
Performans Hedefi/Faaliyet
Kod
03.04.02.1
03.04.03.1
03.04.04.1
03.04.05.1
03.05.01.1
03.05.02.1
03.06.01.1
03.07.01.1
03.08.01.1
03.08.02.1
03.08.03.1
03.09.01.1
03.09.02.1
03.10.01.1
03.10.02.1
03.10.03.1
03.10.04.1
Sorumlu Müdürlük
İşyerlerinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Aletlerinin Sayısını Artırılması
İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri
İlçenin Tanıtımının Yapılması
Broşür Hazırlanması
İlçe İçi Ulaşımın Desteklenmesi
Doğal Afetlere Karşı Hazırlık Çalışmaları Yapılması
Park Aydınlatılması
Engellilere Beceri ve Meslek Kazandırma Kursları Verilmesi
Engellilere Meslek Kazandırma Kursu Verilmesi
Engellilere Beceri Kazandırma Kursu verilmesi
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi
Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi
Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim Ve Şikâyet Üzerine Denetim)
Spor Tesislerin Yapılması
Spor Alan Düzenlemeleri
Basket Potaları Konulması
Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi
Yaz Spor Okulu
Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi (Satranç, Siteler Arası
Basketbol, Futbol, Okullar a
Doğa Sporu Yarışlarının Düzenlenmesi ( Dağ Bisikleti, Patika Koşusu,
Ultra Maraton vb)
Spor Kulüplerine Destek Verilmesi
Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek
Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması
Evsel Atık Toplama
Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması
Cadde-Sokak Süpürülmesi
Cadde Yıkanması
Pazaryerleri Süpürme-Yıkama
Hafriyat-Boş Arsa Temizliği (Talep Edil.%100)
Okulların Bakım Onarımının Yapılması
Okullarda Büyük Bakım Onarım Yapılması
Okullara Boya ve Benzeri Yardım Yapılması
Okulların Temizlik Malzemelerinin Karşılanması
Öğrencilere Yönelik Eğitim ve Yardım Çalışmaları Yapılması
Eğitim Seti Dağıtımı (Kitap Seti) Dağıtılması
Çekmeköy Çocuk Dergisi
Okul Günlüğü Projesi
Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi
Okuma Yazma Kursu
İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması
Bakım Onarım Yapılması
İbadethanelere Boya ve Benzeri Yardımı Yapılması
İbadethanelerin Temizliği
PERFORMANS PROGRAMI 2015
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
133
III. MALİ BİLGİLER
2015 Yılı Performans Programı hazırlanırken yapılması planlanan tüm faaliyetlerin yıllara göre
tahmini maliyetleri belirlenmiştir. Faaliyet ve Projelere ilişkin maliyetler Performans Hedefi Tablosu, İdare
Performans Tablosu'nda gösterilmiştir.Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişki ise Toplam Mali
Kaynak İhtiyacı tablosunda gösterilmiştir. Bütçenin %59'u Performans Programında belirlenen faaliyet ve
projeler için ayrılmıştır.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
2015 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU
Ekonomik Kod
Bütçe Kaynak
İhtiyacı
Genel
Toplam
Oran%
22.061.000
0
23.666.000
7%
91.500
2.755.500
0
2.847.000
3%
64.114.177
22.208.823
0
86.323.000
74%
0
100.000
0
100.000
0%
4.076.000
1.051.000
2.584.000
7.711.000
53%
27.078.000
7.175.000
0
34.253.000
79%
Sermaye Transferleri
0
0
0
0
8
Borç Verme
0
0
0
0
9
Yedek Ödenekler
0
10.100.000
0
10.100.000
0%
96.964.677
65.451.323
2.584.000
165.000.000
59%
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
100%
97.964.677
64.434.323
166.000.000
59%
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Sermaye Giderleri
7
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
134
Faaliyet
Toplamı
1.605.000
1
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer
İdarelere
Transfer
Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
Genel
yönetim
Giderleri
Toplamı
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
3.601.000
PERFORMANS PROGRAMI 2015
100%
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
135
IV. EKLER
136
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
137
138
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
PERFORMANS PROGRAMI 2015
PERFORMANS PROGRAMI 2015
ÇEKMEKÖY BELEDIYESI
139
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 467 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа