close

Вход

Log in using OpenID

1 ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 3

embedDownload
Bar Diyagramı
ENM 5210
İSTATİSTİK VE YAZILIMLA
UYGULAMALARI
Ders 3
Minitab’da Grafiksel Analiz-III
(Bar-Pareto-Neden Sonuç-Saçılım Diagramları)
Sayıları, ortalamaları veya diğer özet istatistiksileri kıyaslamak için grupları yada
kategorileri temsil eden barları kullanabilirsiniz. Barların yüksekliği ya sayıları, ya
ortalama, standart sapma vb. istatistikleri yada bir grubun özet değerini gösterir.
Yukarıdaki örnekte barlar, bir otomobil parçası üzerindeki boya kusur nedenlerinin
sayısını göstermektedir.
Bar Diyagramı İçin
Checklist
Özet veri yada ham veri kullan
Özet veri yada ham veri için diyagramı oluşturabilirsiniz. Özet veriler için
her bir gözlem bir kategoriyi özetler. Özet veri bir sayı yada örneğin
ortalama gibi hesaplanmış bir değer olabilir.
Ham veri için her bir gözlem, bir olay yada bir hata olabilir. Tüm ham
veri, her bir gözlem ayrı bir satırda olacak şekilde bir sütuna yazılır.
Rassal Örneklem
İstatistikte bir popülasyon hakkında çıkarımda bulunmak yada sonuçları
genelleştirmek için rassal örneklemler kullanılır. Eğer veriler rassal
olarak toplanmazsa, sonuçlar populasyonu temsil etmeyebilir.
Bar Diyagramı
Bir otomotiv parçası tedarikçisinde çalışan kalite
mühendisi boya çatlakları nedeniyle reddedilen kapı
panelleri sayısını düşürmek istemektedir. Mühendis, ön
araştırma için boya çatlağı sayılarını karşılaştırmak
amacıyla bar diyagramı oluşturmuştur.
• 
• 
• 
• 
Paintflawsbyshift.MTW dosyasındaki örneklem verisini aç.
GRAPH > Bar Chart > Counts of Unique Values > Simple
Categorical variable, enter Flaws.
Click OK.
1
Bar Diyagramı
Bar Diyagramı
Bir elektronik tasarım mühendisi ortam sıcaklığının ve 3 farklı
siper ayna tablasının osiloskop tüpünün ışık çıktısı üzerindeki
etkisini incelemektedir. Ön araştırmanın bir parçası olarak
mühendis çeşitli ısı ve tabla tipi kombinasyonlarının ışık
çıktılarını kıyaslamak için bar diyagramı oluşturmuştur.
Örneklem verisi, Lightoutput.MTW.
Bu bar diyagramı, boya kabarması en yaygın boya kusur nedenidir.
En az boya çatlağı nedeni leke ve diğer nedenlerdir.
Bar Diyagramı
GRAPH > Bar Chart > Function of a variable > Single Y Variable:
Clustered
In Function, select Mean.
In Continuous variable, enter LightOutput.
In Categorical variable, enter Temperature and GlassType.
Click OK.
Bar Diyagramı
Bir şemsiye fabrikasında, şemsiye sapları ölçülür ve eğer
spesifikasyonları sağlamıyorsa montajdan çıkarılır. Üç vardiyanın
her birinde 3 presin hangisinde ne kadar hatalı şemsiye sapı
üretildiği günlük olarak raporlanır. Kalite mühendisi pres ve vardiya
arasındaki ilişkiyi belirlemek istemektedir. Başlangıç araştırması
olarak mühendis her bir makine ve vardiyada reddedilen şemsiye
sapı sayısını kıyaslamak için bir bar diyagramı oluşturmuştur.
Örneklem verisi, UmbrellaHandles.MTW.
En yüksek ışık çıktısı üreten sıcaklık çoğunlukla 150 derecedir. Tabla tipleri
arasındaki ışık çıktısı farkı az olmasına karşın, en yüksek ışık çıktısını
çoğunlukla 1. tip tabla tipi üretir. Grafiğin tümüne baktığımızda, en yüksek ışık
çıktısı 150 derece sıcakla ve 1. tip tablada üretilir.
GRAPH > Bar Chart > Summarized Data > Data in a Two-Way
Table > Clustered
In Summary variables, enter 1st shift, 2nd shift, and 3rd shift.
In Column of row labels, enter Machine ID.
Click OK.
2
Bar Diyagramı
Pareto Diyagramı
Pareto diyagramı, çizilen değerlerin büyükten küçüğe doğru
sıralandığı bar diyagramlarının özel bir tipidir. Pareto
diyagramları en sık karşılaşılan hataları, hataların en yaygın
nedenlerini veya en sık karşılaşılan müşteri şikâyetlerini
belirlemek için kullanılır.
En fazla reddedilen şemsiye ilk vardiyada 2. makine tarafından üretilmiştir.
En düşük ise 3. vardiya ve 2. makinede üretilmiştir.
Pareto Diyagramı
Pareto diyagramı ismi, Vilfredo Pareto’dan ve onun "80/20
kuralı” prensibinden gelir. Buna göre zenginliğin % 80’i
nüfusun % 20’si tarafından kontrol edilir; yada müşteri
şikâyetlerinin % 80’i, müşterilerin % 20’si tarafından yapılır
vb.
Pareto Diyagramı
Detergent.mtw dosyası
3
Pareto Diyagramı
Pareto Diyagramı
By variable in: line
Neden Sonuç Diyagramı
Neden Sonuç Diyagramı
Tüm potansiyel nedenler i bir sayfada yazdiktan sonra
Öncelikle potansiyel
nedenleri yaz.
Sütunlar birincil
nedenleri içerir
Birincil nedenlerin
isimleri
Ikincil seviye
nedenleri girmek için
4
Neden Sonuç Diyagramı
Saçılım Diyagramı
Pulse.mtw dosyası
X variables bölümü icin X (yatay)
eksende yer alacak veri sutunu;
Y variables bolumu icinse Y
(dikey) ekseninde yer alacak veri
sutununu sec.
Saçılım Diyagramı
Saçılım Diyagramı
Boy ve kilo arasındaki
ilişkinin saçılım
diyagramı ile
değerlendirilmesi
5
Saçılım Diyagramı
Saçılım Diyagramı
Cars.mtw
Cinsiyet bağlamında boy
ve kilo arasındaki ilişkinin
saçılım diyagramı ile
değerlendirilmesi
Saçılım Diyagramı
Saçılım Diyagramı
Fiyat (Y) ve Güç (X) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
6
Saçılım Diyagramı
Saçılım Diyagramı
Reheat.mtw
Dondurulmuş Gıda Üretimi
Saçılım Diyagramı
Marginal Plots
Saçılım Diyagramı
Cars.mtw
7
Saçılım Diyagramı
Saçılım Diyagramı
Saçılım Diyagramı
8
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 901 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа