close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru esnasında aranan evraklar: A. Kimlik Kartı/Set Tüzel Kişi

embedDownload
Başvuru esnasında aranan evraklar:
A. Kimlik Kartı/Set Tüzel Kişi Belgelerinin Fotokopisi
i.
Başvuru sahibine ait kimlik kartı fotokopisi;
ii.
Eğer başvuru şirket adına ise set tüzel kişi belgeleri aranmaktadır.
Set Tüzel Kişi Belgeleri olarak; adres onay belgesi, şirket onay belgesi,
direktör onay belgesi ve hissedar onay belgeleri yer almalıdır.
B. Tapu/Koçan Fotokopisi
i.
Sistemin kurulacağı yerin tapu/koçan fotokopisi yer almalıdır.
C. Arazi Bina Sahibinin İzni
Eğer başvuru sahibi malın tümüne sahip değil ise aşağıdaki belgeleri başvurusunda
belirtmelidir.
ii.
Diğer hissedarlardan veya mal sahibinden muhtardan onaylı dilekçe,
iii.
Diğer hissedarın eşi olması durumunda muhtardan onaylı olmayan yazılı bir
dilekçe,
iv.
Başvuru sahibi kirada ise kira sözleşmesi ve tapu sahibinden muhtardan onaylı
yazılı dilekçe yer almalıdır.
v.
Başvuru sahibi malı satın almış fakat tapu üzerine alınmamış ise izlenecek
prosedür aşağıdaki gibidir.
1.
Hem arazi sahibi (koçan sahibi) hem de inşaat firmasından yazılı izin
verilmelidir.
2.
Verilecek YEK izni sözleşme süresi kadar olacaktır. Eğer sözleşme
süresinde koçan devri gerçekleşmezse 1. Maddedeki izinler tekrar talep
edilecektir.
3.
Koçan devrinden sonra da YEK süresi ilave edilecektir.
D. İnşaat İzin Belgesi
Off-Grid Sistemlerde konut vb. şekilde kullanılan yapılar için inşaat izin belgesi yer
almalıdır.
E. Site Plan Fotokopisi
Tüm on/off grid sistemler için site plan fotokopisi yer almalıdır.
F. Sistem Kurulum Şeması
Sistem Kurulum şemalarının EMO vizeli ve/veya Kıb-Tek Planlama Şubesi’nden
onaylı olması şartı aranmaktadır.
G. Yerleşim, operasyon, Emniyet Proje ve Planı ile ilgili hususlar
i.
Sistem mevcut ise; PV panel yerleşim bir resim ile veya bir çizim ile,
ii.
Sistem yeni ise; PV panel yerleşim vaziyet planında
gösterilecek şekilde yer almalıdır.
H. Fizibilite Raporu
Başvuru ekinde, firmaların, başvuru sahiplerine proje tasarımı esnasında hazırladıkları
fizibilite raporu yer almalıdır.
İ. Kıb-Tek’ten Alınan Döküm
KIBTEK’ten alınan aboneye ait; abonelik bilgileri, yasal yük durumu, tüketim
dökümünü gösteren belge ekte yer almalıdır.
J. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (gerekmesi halinde)
Gerekmesi halinde Kurul tarafından talep edilecek Çevresel Etki Değerlendirme
Raporu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content