close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire

embedDownload
BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN :
Aşağıdaki belirtilen şartları taşıyanlardan öğretim üyesi alınacaktır.
657 sayılı Kanunu’nun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili
maddelerindeki şartları sağlamak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1- Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar; dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi
kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanat da
yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini altı takım
dosya yaparak başvuru yapacaklardır. Adaylar, doçentlik unvanı aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlarından birini başlıca
araştırma eseri olarak belirteceklerdir.
2- Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Özgeçmiş, yayın listesi, resmi
kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), iki adet fotoğrafını, hizmet cetveli
(varsa), bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine
katkılarını kapsayan belgelerini dört takım dosya yaparak başvuru yapacaklardır.
3- Yardımcı Doçent kadrosu için adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın
listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık belgeleri) özgeçmişini,
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır.
-Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adaylar “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6. ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil
sınavına tabi tutulacaklardır.
BİRİMİ
UNVANI
ABD
DRC.
ADET
ARANAN NİTELİKLER
AKDAĞMADENİ
MYO
Yrd. Doç.
-
3
1
Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olup, aynı anabilim
dalında doktora yapmış ve Doğal Lif Takviyeli Sandviç
Kompozit Yapılar konusunda çalışmaları olmak.
Yrd. Doç.
Fen Bilgisi Eğitimi
3
1
Fizik Bölümünde doktora yapmış olup, Hücre Zararlarında
Enerji Hesaplamaları üzerinde çalışmaları olmak.
Yrd. Doç.
Eğitim Programları ve Öğretim
1
1
Doktorasını Program Geliştirme alanında yapmış ve çocuk
hakları konusunda çalışmaları olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
1
1
Siyasi Partilerin en az birinin program ve siyasi gelişme
eğilimleri ve Alman Seyyah A.D. Mordtmann konusunda
çalışmaları olmak.
Yrd. Doç.
Makine Mühendisliği
3
1
Rotor Dinamiği konusunda çalışma yapmış olmak.
Yrd. Doç.
Jeoloji Mühendisliği
3
1
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış
olup, Bor Minerallerinin eser element içeriği ile ESR
özelliği konusunda çalışmaları olmak.
Prof. (Daimi)
Nöroloji
1
1
-
Prof. (Daimi)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
1
1
Skolyoz prevelansı ve el rahabilitasyonu konularında
çalışmaları olmak.
Doç. (Daimi)
İç Hastalıkları
1
1
-
Doç. (Daimi)
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1
1
-
Yrd. Doç.**
Göz Hastalıkları
3
1
ROP konusunda çalışmış olmak.
Yrd. Doç.*
Kalp ve Damar Cerrahisi
3
1
-
Yrd. Doç.*
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
3
1
-
Yrd. Doç.*
Radyoloji
3
1
-
EĞİTİM FAK.
FEN-EDEBİYAT
FAK.
Doç. (Daimi)
MÜH-MİM FAK.
TIP FAK.
Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Yrd. Doç. Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru
yapılacaktır.
*: Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmamak.
**: Başvuru tarihi itibariyle en çok 6 ay mecburi hizmeti kalmış olmak.
Müracaat tarihleri: 23/05/2014-12/06/2014 Perşembe günü saat 17.00 kadar,
AÇIKLAMALAR :
1- İlanımız Sabah Gazetesinde 22/05/2014 tarihinde yayımlanmıştır.
2- Başvurular şahsen yapılacaktır.
3 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.
4-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin II. Bölümünde bulunan Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik
Başvurularında Aranacak Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Esasları tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.
5- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content