close

Enter

Log in using OpenID

Böbrek kanseri nedir? - EAU Patient Information

embedDownload
Hasta Bilgilendirme Formu
1
3
Türkçe
Böbrek kanseri nedir?
Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir.
Böbrek kanseri böbrek içinde habis hücre büyümesidir
(bir tümör). Tıbbi ismi böbrek hücreli karsinom’dur.
Böbrekteki tümörler selim de olabilir.
Böbrek kanseri genel bir terimdir. Böbrekte farklı
tümör çeşitleri ve farklı hastalık evreleri bulunur.
Tedaviniz ve yasayacaklarınız tümöre ait özelliklere
ve tıbbi ekibinizin tecrübesine göre değişir.
Bu serideki bolümler böbrek kanseri, tanı ve tedavi
alternatifleri hakkında genel bilgiler sunar.
Böbrek kanserleri tüm dünyada tanı konulan
kanserlerin yaklaşık %2’sini oluşturur. Son 25 yılda
Avrupa’da böbrek kanserli hasta sayısı biraz arttı.
Ancak hayatta kalma oranı birçok bölgede arttı.
Ultrason ve BT gibi görüntüleme teknolojilerindeki
gelişmeler ve daha sık kullanılmalarından dolayı daha
fazla böbrek kanserine şimdilerde erken dönemde
tanı konulmakta.
Erkeklerde kadınlara kıyasla böbrek kanseri tanı
riski fazladır. Çoğu insana 60-70 yaş arasında teşhis
konulur.
Hastalığın dönemleri
Böbrek kanserinin farklı dönemleri vardır. Tümör
böbrekte sinirli ve yayılmamışsa lokalize böbrek
kanseri olarak adlandırılır. Lokal ilerlemiş böbrek
kanserinde tümör böbreğin dışına çevreleyen
dokuya doğru büyümüş, venlere, adrenal bezi ve lenf
nodlarına uzanmıştır. Uzak lenf nodlarına veya diğer
organlara sıçramışsa doktorlar metastatik hastalıktan
bahseder.
Hasta Bilgilendirme Formu - Böbrek kanseri nedir?
Sayfa 1 / 3
Böbrek kanseri için risk
faktörleri
Böbreklerin fonksiyonu nedir?
Böbrekler 2 adet fasulye şeklinde karnımızın
Böbrek kanserinin sebeplerini saptamak genellikle
zordur. Genel risk faktörleri sigara ve obezitedir.
arka
kısmında
bulunan,
kanı
süzüp
idrar üreten organlardır. Kan basıncının
düzenlenmesi, kan hücrelerinin üretilmesi
Birinci derece akrabasında böbrek kanseri olanlar
ve yüksek kan basıncı olanlar da risk altındadır.
Bazı yaşam tarzı değişiklikleri, en önemlisi sigaranın
bırakılması, sağlıklı kilonun korunması böbrek kanseri
gelişme riskini azaltabilir.
ve kemiklerinizin sağlıklı kalması gibi birçok
işlem için önemlidirler.
Adrenal bez
Kaval ven
Aort
Böbrek
Lenf bezleri
Renal fasya
Renal ven
Ureter
Resim 1: Böbrek ve etrafını saran dokular, ven ve arterler
Hasta Bilgilendirme Formu - Böbrek kanseri nedir?
Sayfa 2 / 3
Bu bilgilendirme formu Mayıs 2014’de
güncellendi.
Bu kitapçık EAU Hasta Bilgilendirilmesinin Böbrek Kanseri
bölümüdür. Bu hastalık hakkında genel bilgi içerir. Kişisel tıbbi
durumunuz hakkında özel sorularınız varsa doktorunuza veya
profesyonel tıbbi bakım veren diğer yerlere danışabilirsiniz. Hiçbir
broşür doktorunuzla yaptığınız görüşmenin yerini tutamaz.
Bu bilgilendirme formu Avrupa Üroloji Birliği (EAU) ile EAU
Üro-onkoloji bölümü (ESOU), Genç Akademik Ürologlar (YAU)
Böbrek Hücreli Kanser Çalışma Grubu ve Avrupa Üroloji
Hemşireleri Birliği (EAUN)’nin ortak çalışması sonucu üretilmiştir.
Bu broşürlerdeki içerik EAU Kılavuzları ile aynı doğrultudadır.
Bu ve diğer ürolojik hastalıklar hakkındaki bilgileri web
sitemizde bulabilirsiniz: http://patients.uroweb.org/tr
Katkıda bulunanlar:
Dr. Bülent Akdoğan
Dr. Sabine D. Brookman-May Prof. Dr. Martin Marszalek Dr. Andrea Minervini Prof. Dr. Haluk Özen Dr. Alessandro Volpe Sn. Bodil Westman Hasta Bilgilendirme Formu - Böbrek kanseri nedir?
Ankara, Türkiye
Münih, Almanya
Viyana, Avusturya
Floransa, İtalya
Ankara, Türkiye
Novaro, İtalya
Stokholm, İsveç
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
667 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content