close

Enter

Log in using OpenID

Çorum - Merkez - Kale Mah. 509 Ada 5 ve 9 Parseller ile 256 Ada 22

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2014 - 94
Karar Tarihi ve No : 21.10.2014 - 1080
Toplantı Yeri: ANKARA
Çorum İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde yer alan, tarihi Çorum Kalesinin
içerisinde yer alan ve tapunun 509 ada, 5 ve 9 parsel ve 256 ada, 22 parsel numarasında
kayıtlı taşınmazların tesciline ilişkin, Çorum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 2733 sayılı yazısı, Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 04.06.2014 tarih ve 768 sayılı yazısı ile Ankara II Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 22.04.2014 tarih ve 1513 sayılı uzman
raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Çorum İli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesinde yer alan, tarihi Çorum Kalesinin
içerisinde yer alan ve tapunun 509 ada, 5 ve 9 parsel ve 256 ada, 22 parsel numarasında
kayıtlı taşınmazların, 2863 sayılı kanunun 6. ve 7. maddesindeki kıstasları taşıması nedeniyle
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2. grup
yapı olarak belirlenmesine ve tescil fişinin onaylanmasına karar verildi.
AVRUPA
KONSEYİ
ĞAL DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
D.K.V.K.E.
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇESİ: MERKEZ
İLİ: ÇORUM
SOKAK VE KAPI NO:
YAPTIRAN:
ADI:
YAPIM TARİHİ : --
MAHALLE VE KÖY : KALE MAH.
KADASTRO :
PAFTA:
ADA: 509
YAPAN:
ANIT
PARSEL: 5
ENVANTER NO :
HARİTA NO :
ANITSAL
KORUMA
DERECESİ ÇEVRESEL
MİMARİ ÇAĞI:
1 2 3
1 X 3
VAKFİYE:
GENEL TANIM : GELENEKSEL MİMARİ ÖZELLİKLER TAŞIYAN BİR YAPIDIR.
KORUMA
DURUMU
A
B
X
İYİ
ORTA
FENA
TAŞIYICI
A
X
C
DIŞ YAPI
A
B
X
VAZİYET PLANI:
A İÇ YAPI
B
C
FOTOĞRAF:
ÜST YAPI
A SÜSLEME
X ELEMANLARI
C
A RUTUBET
X
C
A YOK
X İZİ VAR
C ÖNEMLİ
GÖZLEMLER :
Yapı oldukça atıl bırakılmış ve kullanılmadığı için kötü durumdadır.
BUGÜNKÜ SAHİBİ:
BAKIMDAN SORUMLU OLAN :
YAPILAN ONARIMLAR :
TEKNİK
Su Elektrik Isıtma
BİLGİLER
ORİJİNAL KULLANIMI: Konut
AYRINTILI TANIM:
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut
509 ada, 5 parsel: üzeri sundurmalı bir kapıdan girilmektedir. Kapı üzerinde kafes
şeklinde ahşap pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu yapı çok özellikli olmamakla
birlikte kapıları göze çarpmaktadır(ahşap kemerli kasası bulunan kapılar ahşap oyma
ve yontma tekniği ile yapılmış olup kapı mandalı, tokmağı ve kapı kolu ile orijinal
olduğunu düşünmekteyiz). Tek katlı olan yapının bağımsız bir odası ve aynı kapalı
sofaya açılan 3 odası bulunmaktadır. Evin altında bodrum katı diyebileceğimiz ve
muhtemelen erzak veya odun- kömür deposu olarak kullanılmış olabilecek bir mekan
yer almakta olup buraya birkaç basamak inilerek girilebilmektedir. Avlu içerisinde
yer alan yapının yanında da üstü kapalı sundurmalı bir yönü (bahçeye bakan kısmı
açık) muhtemelen ekmeklik olarak kullanılmış olabilecek müştemilat bulunmaktadır.
Yapının çatısı ahşap kırma çatı ve alaturka kiremit örtülüdür.
ÖNERİLEN KULLANIMI:
HAZIRLAYANLAR: 22.09.2014
Perihan DÖNERTAŞ - Arkeolog
Sibel KAHRAMANLAR - Şehir Plancısı
Neylan ALPAY SERİ - Arkeolog
KONTROL EDEN:
MURAT ARIK - MÜDÜR V.
KURUL ONAYI.
YAYIN DİZİNİ:
EKLER
RAPOR
FOTOĞRAF
RÖLÖVE PROJESİ
RESTORASYON
PROJESİ
HARİTA
KROKİ
KİTABE
VAKFİYE
DİĞER
x
x
x
Kanalizasyon
AVRUPA
KONSEYİ
ĞAL DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
D.K.V.K.E.
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇESİ: MERKEZ
İLİ: ÇORUM
SOKAK VE KAPI NO:
YAPTIRAN:
ADI:
YAPIM TARİHİ : --
MAHALLE VE KÖY : KALE MAH.
KADASTRO :
PAFTA:
ADA: 509
YAPAN:
ANIT
PARSEL: 9
ENVANTER NO :
HARİTA NO :
ANITSAL
KORUMA
DERECESİ ÇEVRESEL
MİMARİ ÇAĞI:
1 2 3
1 X 3
VAKFİYE:
GENEL TANIM : GELENEKSEL MİMARİ ÖZELLİKLER TAŞIYAN BİR YAPIDIR.
KORUMA
DURUMU
A
X
C
İYİ
ORTA
FENA
VAZİYET PLANI:
TAŞIYICI
A
X
C
DIŞ YAPI
A
X
C
A İÇ YAPI
B
C
FOTOĞRAF:
ÜST YAPI
A SÜSLEME
X ELEMANLARI
C
A RUTUBET
X
C
A YOK
X İZİ VAR
C ÖNEMLİ
GÖZLEMLER :
BUGÜNKÜ SAHİBİ:
BAKIMDAN SORUMLU OLAN :
YAPILAN ONARIMLAR :
TEKNİK
Su Elektrik Isıtma
BİLGİLER
ORİJİNAL KULLANIMI: Konut
AYRINTILI TANIM:
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut
Sundurmalı bir bahçe kapısı ile girilen evde avlu içersinde tuvalet, bahçe çeşmesi ve
sundurma bulunmaktadır. 3 basamağı taş ve 3 basamağı ahşap olmak üzere toplam 6
merdiven ile evin hayat kısmında çıkılır. Tamamen ahşap olan hayat kısmında 2
sütuncenin taşıdığı 3 kemerli bir taşıma sistemi ve bir abdestlik kısmından oluşan
hayat kısmında 4 ayrı kapı bulunmaktadır. Bunlardan 1 tanesi çatı katına çıkan
merdiven ve 2 ayrı odanın bulunduğu odalara girişi sağlayan kapı olup diğer 2 tanesi
yaşama alnı ve 1 tanesi de mutfak kapısıdır. Çok süslü kapı ve pencereleri olmamasına
rağmen, yapı genel itibariyle bir bütünlük arz etmektedir. Ayrıca bir odanın tavan
kısmında ahşap bir oyma bulunmaktadır.
ÖNERİLEN KULLANIMI:
HAZIRLAYANLAR: 22.09.2014
Perihan DÖNERTAŞ - Arkeolog
Sibel KAHRAMANLAR - Şehir Plancısı
Neylan ALPAY SERİ - Arkeolog
KONTROL EDEN:
MURAT ARIK - MÜDÜR V.
KURUL ONAYI.
YAYIN DİZİNİ:
EKLER
RAPOR
FOTOĞRAF
RÖLÖVE PROJESİ
RESTORASYON
PROJESİ
HARİTA
KROKİ
KİTABE
VAKFİYE
DİĞER
x
x
x
Kanalizasyon
AVRUPA
KONSEYİ
ĞAL DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
D.K.V.K.E.
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇESİ: MERKEZ
İLİ: ÇORUM
SOKAK VE KAPI NO:
YAPTIRAN:
ADI:
YAPIM TARİHİ : --
MAHALLE VE KÖY : KALE MAH.
KADASTRO :
PAFTA:
ADA: 256
YAPAN:
ANIT
PARSEL: 22
ENVANTER NO :
HARİTA NO :
ANITSAL
KORUMA
DERECESİ ÇEVRESEL
MİMARİ ÇAĞI:
1 2 3
1 X 3
VAKFİYE:
GENEL TANIM : GELENEKSEL MİMARİ ÖZELLİKLER TAŞIYAN BİR YAPIDIR.
KORUMA
DURUMU
A
İYİ
X ORTA
C FENA
VAZİYET PLANI:
TAŞIYICI
A
X
C
DIŞ YAPI
A
X
C
A İÇ YAPI
B
C
FOTOĞRAF:
ÜST YAPI
A SÜSLEME
X ELEMANLARI
C
A RUTUBET
X
C
A YOK
X İZİ VAR
C ÖNEMLİ
GÖZLEMLER :
BUGÜNKÜ SAHİBİ:
BAKIMDAN SORUMLU OLAN :
YAPILAN ONARIMLAR :
TEKNİK
Su Elektrik Isıtma
BİLGİLER
ORİJİNAL KULLANIMI: Konut
AYRINTILI TANIM:
BUGÜNKÜ KULLANIMI: Boş
256 ada, 22 parsel; büyük bir ahşap kapıdan genişçe bir avluya girilmektedir. Evin
tamamını kaplayan çatı örtüsü, aynı zamanda ana girişi sağlayan ahşap kapının ve
avlunun bir kısmını tamamen örtmektedir. Tek katlı olan yapının alında bodrum katı
bulunmaktadır. Bahçede tuvalet ve taş malzemeden yapılmış çamaşır kurnası (Kale
içerisindeki evlerin genelinde bu iki gözlü çamaşır yıkama teknesi görülmektedir.) ve
bir müştemilat bulunmaktadır. Kapıları ve dolap kapakları ahşap işçiliğe sahip olan
taşınmazın tavanlarında da bazı yerlerde süsleme izlerinin olduğu ancak yerlerinde
olmadıkları görülmüştür.
ÖNERİLEN KULLANIMI:
HAZIRLAYANLAR: 22.09.2014
Perihan DÖNERTAŞ - Arkeolog
Sibel KAHRAMANLAR - Şehir Plancısı
Neylan ALPAY SERİ - Arkeolog
KONTROL EDEN:
MURAT ARIK - MÜDÜR V.
KURUL ONAYI.
YAYIN DİZİNİ:
EKLER
RAPOR
FOTOĞRAF
RÖLÖVE PROJESİ
RESTORASYON
PROJESİ
HARİTA
KROKİ
KİTABE
VAKFİYE
DİĞER
x
x
x
Kanalizasyon
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 321 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content