close

Enter

Log in using OpenID

Broşürü görmek veya bilgisayarınıza indirmek için

embedDownload
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
zesi,Anadolu’nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın
sayılı müzeleri arasında yer alan bir müzedir.Başlarda yalnızca Hitit dönemine ait eserlerin
sergilendiği müzenin koleksiyonu
daha sonraları diğer uygarlıklara ait eserlerle
zenginleşmiş ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline gelmiştir. Bugün kendine özgü
koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bu müzede, Paleolitik Çağdan
başlayarak günümüze kadar Anadolu arkeolojisi sergilenmektedir.Avrupa Konseyi’ne bağlı
Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından verilmekte olan Avrupa Yılın
Müzesi Ödülü’nü1997 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde 68 müze arasından birinci
seçilerek almıştır. Türkiye’de bu ödülü kazanan şu an için tek müzedir.
Etnografya Müzesi
Etnografya Müzesi, Türk Sanatının Selçuklu Devrinden zamanımıza kadar devam eden
örneklerinin sergilendiği bir müzedir.Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk
giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya örnekleri,Türklere özgü teknik malzeme ve
desenlerle kendi içinde halı dokuma merkezlerinden Uşak, Gördes, Bergama, Kula, Milas,
Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir yörelerine ait halıve kilim koleksiyonları,XV.Yüzyıldan
kalma Memlük kazanları,Osmanlı şerbet kazanları,Osmanlı Devri yayları, okları, çakmaklı
tabancalar, tüfekler kılıç ve yatağanlar,Türk çini porselenleri ve Kütahya porselenleri,
tasavvuf ve tarikat ile ilgili eşyalar, Türk yazı sanatının güzel örneklerinden
levhalar,Selçuklu Sultanı III. Keyhüsrev'in tahtı (13.yy), Ahi Şerafettin Sandukası
(14.yy),Nevşehir Ürgüp’ün Damsa Köyü Taşhur Paşa Camii mihrabı (12.yy),Siirt Ulu Camii
Mimberi (12. yy) Merzifon Çelebi Sultan Medresesi Kapısı (15.yy) müzenin önemli
eserlerindendir.
Adres: Hendem cd. Yükseliş sk. No13/1 34775 Şerifali-Ümraniye- İstanbul
Tel : 90 216 420 11 22 Fax: 90 216 422 72 22 www.madox.com.tr [email protected]
şı Müzesi
Kurtulu
Kurtuluşş Sava
Savaşı
I.Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının inşaasına, 1915
yılında başlanmış,23 Nisan
1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan
bina 1961'de "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi"ve son olarak Atatürk'ün doğumunun
100. yılını kutlama programı çerçevesinde, 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon Ve teşhir-tanzim çalışmaları
sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adıyla yeniden ziyarete
açılmıştır.
Müzenin koleksiyonunda; 1918-1923 yılları arasındaki
olaylar, tarih sıralamasına göre yağlıboya tablo, fotoğraf, belge, bazı objeler, harp silah
araç gereçleri,Sivas Kongresi'nde kullanılan başkanlığa ait masa, ortada uzunca bir
masa ile sandalyeler,Mondros Müterakesi'nden başlayarak Mustafa Kemal'in Samsun'a
çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Misak-ı Milli belgeler, fotoğraflar
ve bazı objeler,Meclisin açılışı, Sevr ve Lozan anlaşmalarına göre Türkiye'nin durumu 1.
ve 2. İnönü muharebeleri fotoğraf, belge ve haritalar,Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan
telefon santralı, bazı harp araç ve gereçler,Kurtuluş Savaşı'nın son aşaması olan Büyük
Taarruzun fotoğraf, belge ve haritalarla anlatımları,Misak-ı Milli'yi temsil eden sembolleri
taşıyan bir halı, istiklal madalyaları, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Meclis
balkonunda gösteren yağlıboya tablolar,Mustafa Kemal'e ait baston, mavzer mühürler ile
Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı dürbün, üniforma örnekler ve daha
birçok dönem eserleri sergilenmektedir.
Adres: Hendem cd. Yükseliş sk. No13/1 34775 Şerifali-Ümraniye- İstanbul
Tel : 90 216 420 11 22 Fax: 90 216 422 72 22 www.madox.com.tr [email protected]
An
Anııtkabir
An
Anııtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
Cumhurbaşkanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün,Anıttepe'de bulunan anıt
mezarıdır.Anıtkabir birçok bölümden oluşur;
ış Park
Bar
Barış
Parkıı: Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh”
özdeyişinden ilham alınarak,
dünyanın 24 ülkesinden ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden getirilen ağaçlar ve süs
bitkilerinden oluşturulmuştur.
Mozole: Mozole’ye 42 basamaklı merdivenle ulaşılır.“Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabı”,
ve “Onuncu Yıl Nutku” taş üzerine varak harflerle yazılmıştır.Tavan ve galeriler Osmanlı
halı ve kilim motiflerinden oluşan mozaiklerle süslenmiştir.
Müdafaa-i Hukuk Kulesi: Atatürk ve Anıtkabir ile ilgili hatıralık eşyalar ve yine Atatürk ve
Atatürkçülük ile ilgili yayınların satıldığı bölümdür.
Hürriyet Kulesi: Anıtkabir’in yapım aşamasıyla ilgili fotoğraflar ve yapımında kullanılan
taş örnekleri sergilenmektedir.
ürk ve Kurtulu
ş Sava
şı Müzesi
Atat
Atatü
Kurtuluş
Savaşı
zesi: Atatürk’ün özel eşyaları ve kendisine hediye edilen
objeler,Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’yla ilgili panoramalar ve tablolar;Kurtuluş
Savaşı sürecinin ve modern Türkiye’nin doğuşunun anlatıldığı galeriler bulunur.Atatürk’ün
mezar odasının girişi de bu bölümdedir
Adres: Hendem cd. Yükseliş sk. No13/1 34775 Şerifali-Ümraniye- İstanbul
Tel : 90 216 420 11 22 Fax: 90 216 422 72 22 www.madox.com.tr [email protected]
An
Anııtkabir
Aslanl
Aslanlıı Yol: 262 metre olan bu yolun sağında ve solunda Türk milletinin gücünü temsil
eden 24 adet aslan heykeli bulunur ve Mozole'ye çıkar.
İstiklal Kulesi: Anıtkabir maketi
ve fotoğraflarla Anıtkabirin tanıtımının yapışdığı
bölümdür
çik Kulesi: 60 kişi kapasiteli “Sinevizyon Salonu”nda Atatürk, Kurtuluş Savaşı
Mehmet
Mehmetç
ve Anıtkabir ile ilgili belgesel filmler in gösterildiği bölümdür.
ığı
An
Anııtkabir Kitapl
Kitaplığı
ığı:: Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Devrimler ile ilgili çalışma yapacak
okuyuculara kaynak niteliğindedir.
Tören Meydan
Meydanıı: 15 bin kapasiteli Tören Meydanı’nın zemini; siyah, kırmızı sarı ve beyaz
renkte traverten taşlardan oluşan 373 adet halı ve kilim deseniyle bezenmiştir.
Zafer Kulesi: Kulenin içerisinde Atatürk’ün aziz naaşını Dolmabahçe Sarayı’ndan
Sarayburnu’na taşıyan top arabası sergilenmektedir.
ış Kulesi: Kulenin içerisinde Atatürk’ün 1935 – 1938 yılları arasında kullandığı
Bar
Barış
Lincoln marka tören ve makam arabaları sergilenmektedir.
23 Nisan Kulesi: Kule içerisinde Atatürk’ün kullandığı Cadillac marka özel otomobili ile
Haliç Tersanesi’nde yaptırılmış olan Atatürk’ün Çubuk Baraj Gölü’nde kullanmış olduğu
gezinti teknesi sergilenmektedir.
MisakMisak-ıı Milli Kulesi: Kulenin içerisinde Anıtkabir’deki törenlere katılan heyetlerin imza
için kullandıkları imza kürsüsü ile Anıtkabir’de yapılan törenlere ait fotoğraflar yer
almaktadır.
Adres: Hendem cd. Yükseliş sk. No13/1 34775 Şerifali-Ümraniye- İstanbul
Tel : 90 216 420 11 22 Fax: 90 216 422 72 22 www.madox.com.tr [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 771 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content