close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17-Şubat-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0096-T
Adresi : Kadıpaşa Mah. Damlataş Cad.
No:14/1-2-3
Alanya 07400
ANTALYA / TÜRKİYE
Tel
: 0 242 513 50 56
Faks
: 0 242 513 50 59
E-Posta : [email protected]
Website : www.alanyacevre.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
ATIKSU, YÜZEYSEL SULAR,
YER ALTI SULARI, BARAJ
SULARI, GÖL SULARI, NEHİR
SULARI (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
(Elektrometrik Metot)
SM 4500- H+ B
Askıda Katı Madde Tayini
(Gravimetrik Metod)
SM 2540 D
Sıcaklık Tayini
(Laboratuvar Metodu)
SM 2550 B
Bulanıklık
(Nefolometrik Metot)
SM 2130 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Tayini
(Açık Refluks Metodu)
(Küçük Skala Tüp Metodu)
SM 5220 B
ISO 15705
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOİ5) Tayini
TS EN ISO 9408
E.coli ve Koliform bakterilerin
tespiti ve sayımı
(Membranla süzme yöntemi)
TS EN ISO 9308-1
Fekal Streptokok
(Membran Süzme Yöntemi)
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform
(Membran Süzme Yöntemi)
SM 9222 D
Pseudomonas Aeruginosa
Tayini ve sayımı
(Membran Süzme Yöntemi)
TS EN ISO 16266
Kültürü Yapılabilen
Mikroorganizmaların SayımıAgar Besiyerinde Aşılama İle
Koloni Sayımı (22oC-36oC)
TS EN ISO 6222
Amonyak Azotu, Amonyak
Tayini
(Fenat Metodu)
SM 4500-NH3 F
Permanganat İndeksi Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 6288 EN ISO 8467
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0096-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIKSU, YÜZEYSEL SULAR,
YER ALTI SULARI, BARAJ
SULARI, GÖL SULARI, NEHİR
SULARI (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç) Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Renk Tayini (Spektrofotometrik
- Tek Dalga Boyu Metodu)
SM 2120 C
Toplam Fosfor
(B: Ön İşlem)
(D: Kalay Klorür Metodu)
SM 4500-P (B,D)
Nitrat Azotu, Nitrat Tayini
(UV Spektrofotometrik Tarama
Metodu)
(Kadmiyum İndirgeme Metodu)
SM 4500 NO3- (B,E)
Nitrit Azotu, Nitrit Tayini
(Kolorimetrik Metot)
SM 4500-NO2- B
Krom (VI) Tayini
(Kolorimetrik Metot)
SM 3500-Cr B
Yağ ve Gres Tayini
(Sıvı sıvı ayırma Gravimetrik
Metot)
SM 5520 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
(Membran Elektrot Metot)
SM 4500-O G
Klorofil-a Tayini
SM 10200 H
Aluminyum Tayini
(Eriokrom Siyanid R Metodu)
SM 3500-Al B
Alkalinite Tayini
(Titrasyon Metodu)
SM 2320 B
Toplam Klor, Serbest Klor,
Bağlı Klor Tayini
(Kolorimetrik Metot)
TS 6229 EN ISO 7393-2
Hidrojen Peroksit Tayini
(Titrimetrik Metot)
EN 902-2009
Elektriksel İletkenlik Tayini
(Laboratuvar Metodu)
SM 2510 B
Bakır Tayini (Kolorimetrik
Metot-Bathocuproine)
SM 3500- Cu C
Toplam Azot Analizi
(Persülfat Metodu)
SM 4500- N C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0096-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIKSU, YÜZEYSEL SULAR,
YER ALTI SULARI, BARAJ
SULARI, GÖL SULARI, NEHİR
SULARI (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
kapsamı hariç) Devam)
HAVUZ SUYU
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Legionella Tesbiti ve Sayımı
TS ISO 11731
ISO 11731-2
pH Tayini
(Elektrometrik Metot)
SM 4500- H+ B
Elektriksel İletkenlik Tayini
(Laboratuvar Metodu)
SM 2510 B
Bulanıklık Tayini
(Nefolometrik Metot)
SM 2130 B
Sıcaklık Tayini
(Laboratuvar Metodu)
SM 2550 B
Alkalinite Tayini
(Titrasyon Metodu)
SM 2320 B
Amonyak Azotu, Amonyak
Tayini
(Fenat Metodu)
SM 4500-NH3 F
Nitrit Azotu, Nitrit Tayini
(Kolorimetrik Metot)
SM 4500-NO2- B
Nitrat Azotu, Nitrat Tayini
(UV Spektrofotometrik Tarama
Metodu)
(Kadmiyum İndirgeme Metodu)
SM 4500 NO3- (B, E)
Siyanürik Asit Tayini
(UV Absorbans Metodu)
İşletme içi metot
AÇEVLAB-SA-01, Water Research,
18(3), 277-280
Permanganat İndeksi Tayini
(Titrimetrik Metot)
TS 6288 EN ISO 8467
Toplam Klor, Serbest Klor,
Bağlı Klor Tayini
(Kolorimetrik Metot)
TS 6229 EN ISO 7393-2
Renk Tayini
(Spektrofotometrik - Tek Dalga
Boyu
Metodu)
SM 2120 C
E.coli ve Koliform bakterilerin
tespiti ve sayımı
(Membranla Süzme Metodu)
TS EN ISO 9308-1
Pseudomonas Aeruginosa
Tayini ve sayımı
(Membranla Süzme Metodu)
TS EN ISO 16266
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0096-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(HAVUZ SUYU Devam)
DENİZ SUYU
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kültürü Yapılabilen
Mikroorganizmaların SayımıAgar Besiyerinde Aşılama İle
Koloni Sayımı (22oC-36oC)
TS EN ISO 6222
Aluminyum Tayini
(Eriokrom Siyanid R Metodu)
SM 3500-Al B
Bakır Tayini
(Kolorimetrik Metot
-Bathocuproine)
SM 3500-Cu C
Hidrojen Peroksit Tayini
(Titrimetrik Metot)
EN 902-2009
Legionella Tesbiti ve Sayımı
TS ISO 11731
ISO 11731-2
pH Tayini
(Elektrometrik Metot)
SM 4500- H+ B
Elektriksel İletkenlik Tayini
(Laboratuvar Metodu)
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
(Laboratuvar Metodu)
SM 2550 B
Yağ ve Gres Tayini
(Sıvı sıvı ayırma Gravimetrik
Metot)
SM 5520 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
(Membran Elektrot Metot)
SM 4500-O G
Klorofil a Tayini
SM 10200 H
Toplam Fosfor
(B: Ön İşlem)
(D:Kalay Klorür Metodu)
SM 4500-P (B,D)
Amonyak Azotu, Amonyak
Tayini
(Fenat Metodu)
SM 4500-NH3 F
Nitrit Azotu, Nitrit Tayini
(Kolorimetrik Metot)
SM 4500-NO2- B
Nitrat Azotu, Nitrat Tayini
(Kadmiyum İndirgeme Metodu)
SM 4500-NO3- E
E.coli ve Koliform bakterilerin
tespiti ve sayımı
(Membranla süzme yöntemi)
TS EN ISO 9308-1
Fekal Streptokok Tespiti ve
Sayımı
(Membran Süzme Yöntemi)
TS EN ISO 7899-2
Fekal Koliform Tespiti ve
Sayımı
(Membran Süzme Yöntemi)
SM 9222 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0096-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Deniz Suyundan Numune Alma
TS ISO 5667-9
Su Numunelerinin Muhafaza,
Taşıma ve Depolanması
TS EN ISO 5667-3
Göl ve Göletlerden Numune
Alma
TS 6291
Mikrobiyıolojik Analizler için
Numune Alma
TS EN ISO 19458
Akustik-Çevre Gürültüsünün
Tarifi, Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi
TS 9315 ISO 1996-1+T1
Akustik-Çevre Gürültüsünün
Tarifi, Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi
TS ISO 1996-2+T1
Koliform Bakteri ve E.Koli
Analizi
(EMS ve Katı Besiyerine Ekim)
FDA/BAM Bölüm 4
ISO 16649-1
ISO 16649-2
ISO 16649-3
Koliform Bakteri Tespiti ve
Sayımı
TS ISO 4832
Maya ve Küf Tespiti ve Sayımı
FDA/BAM Bölüm 18
ISO 21427-1
ISO 21427-2
TS 5000
Salmonella Tespiti
TS EN ISO 6579
Aerobik Koloni Sayısı
FDA/BAM Bölüm 3
ISO 4833-1
ISO 4833-2
Listeria Monocytogenes Tespiti
FDA/BAM Bölüm 10
TS EN ISO 11290-1
Gıda İşletmeleri - Tüm Yüzeyler
Yüzeylerin Mikrobiyolojik
Kalitesi- ContackPlate Ve
Swab Yöntemleri
ISO 18593
Çalışma Ortamı
Çalışma Ortamında Işık
Şiddetinin Ölçülmesi
COSHR-928-1-IPG-039
Termal Konfor Ölçümü
TS EN 27243
Solunabilir Toz Örneklemesi Ve
Analizi
MDHS 14/3
Kişisel Gürültü Maruziyeti
Ölçümü
TS 2607 ISO 1999
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
NUMUNE ALMA
GÜRÜLTÜ
TÜM GIDALAR
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
AÇEV LAB
Alanya Çevre Lab. Müh. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0096-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17-Şubat-2014
AB-0096-T
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
(Çalışma Ortamı Devam)
El, Kol Titreşimi Ölçümü
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
Vücut Titreşimi Ölçümü
TS EN 1032+A1
TS ISO 2631-1+A1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content