close

Enter

Log in using OpenID

Course Prerequisites - Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik

embedDownload
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kod
EE 102
EE 211
EE 212
EE 226
EE 232
EE 241
EE 242
EE 254
EE 323
EE 333
EE 334
EE 354
EE 361
EE 371
EE 372
EE 384
EE 400
EE 421
EE 431
20 EE 492
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kod
EE 409
EE 415
EE 417
EE 425
EE 426
EE 427
EE 428
EE 429
EE 433
EE 434
EE 435
EE 436
EE 444
EE 446
EE 448
EE 454
EE 455
EE 456
EE 458
EE 466
EE 468
EE 469
EE 474
EE 475
EE 476
EE 477
EE 478
EE 479
EE 487
EE 489
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Zorunlu Dersler
Dersin İngilizce Tam Adı
Dersin Türkçe Tam Adı
Introduction to Electrical and Electronics EngineeringElektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş
Electrical Circuits
Elektrik Devreleri
Circuits and Systems
Devreler ve Sistemler
Fundamentals of Electromagnetic Fields
Elektromagnetik Alanların Temelleri
Introduction to Electronics
Elektroniğe Giriş
Digital Circuits
Sayısal Devreler
Microprocessor Systems
Mikroişlemci Sistemleri
Applied Probability
Uygulamalı Olasılık
Electromagnetic Waves and Transmission Lines
Elektromagnetik Dalgalar ve İletim Hatları
Analog Electronic Circuits
Analog Elektronik Devreleri
Digital Eletronic Circuits
Sayısal Elektronik Devreleri
Communication Systems
Haberleşme Sistemleri
Introduction to Digital Signal Processing
Sayısal İşaret İşlemeye Giriş
Electromechanical Energy Conversion
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Fundamentals of Power Systems
Güç Sistemlerinin Temelleri
Introduction to Control Systems
Kontrol Sistemlerine Giriş
Summer Practice
Staj
Antennas and Propagation
Antenler ve Propagasyon
Industrial Electronic Systems
Endüstriyel Elektronik Sistemleri
Engineering Project
Mühendislik Projesi
Seçime Bağlı Dersler
Dersin İngilizce Tam Adı
Dersin Türkçe Tam Adı
Mechatronics
Mekatronik
Logic Circuit Design
Lojik Devre Tasarımı
Network Synthesis
Devre Sentezi
Microwave Antennas
Mikrodalga Antenleri
Fiber Optics
Fiber Optik
Microwave Circuits
Mikrodalga Devreleri
Numerical Electromagnetics
Sayısal Elektromagnetik
Biomedical Electromagnetics
Biyomedikal Elektromagnetik
Physical Design of Integrated Circuits
Tümdevrelerin Fiziksel Tasarımı
Analog Integrated Circuit Design
Analog Tümdevre Tasarımı
Mixed-Signal Integrated Circuits
Karışık İşaretli Tümdevreler
VLSI System Design
VLSI Sistem Tasarımı
Embedded System Design
Gömülü Sistem Tasarımı
Audio and Electroacoustics
Ses ve Elektroakustik
RF Microelectronic Circuits
RF Mikroelektronik Devreler
Information Transmission Systems
Enformasyon İletişim Sistemleri
Radar Systems
Radar Sistemleri
Introduction to Coding and Information Theory
Kodlama ve Bilgi Teorisine Giriş
Wireless Communications
Telsiz Haberleşme
Speech Processing
Konuşma İşleme
Digital Signal Processing
Sayısal İşaret İşleme
Image Processing
İmge İşleme
Illumination Techniques and Indoor Installation
Aydınlatma Tekniği ve İç Tesisat
High Voltage Technique
Yüksek Gerilim Tekniği
Power Quality
Güç Kalitesi
Electrical Distribution Systems
Elektrik Dağıtım Sistemleri
Power Electronics
Güç Elektroniği
Electric Machines
Elektrik Makinaları
Robotics
Robotik
Digital Control Systems
Sayısal Kontrol Sistemleri
Eski Önkoşul
Yok
Yok
EE 211
MATH 152
EE 211
Yok
ES112, EE 241
MATH 152
EE 226
EE 232
EE 241
EE 254, EE 361
ES 112
Yok
Yok
EE 361
ES 108
Yok
Yok
Yeni Önkoşul
Yok
Yok
EE 211
MATH 152
EE 211
Yok
ES112, EE 241
MATH 152
EE226, MATH241
EE 232
EE 241
EE 254, EE 361
ES 112
Yok
EE 371
EE 361
AFE 158
EE 323
Yok
Yok
Yok
Eski Önkoşul
EE 382
EE 311
EE 212
EE 321
EE 321
EE 321
EE 222
EE 222
Yok
EE 331
EE 434
Yok
Yeni Önkoşul
EE 384
EE 241
EE 212
EE 421
EE 323
EE 323
EE 226
EE 323
Yok
EE 333
EE 434
Yok
EE 242
EE 333
EE 333
EE 354
EE 323
EE 354
EE 354
EE 361
EE 361
EE 361
EE 372
EE 226
EE 372
EE 372
Yok
EE 371
EE 384
EE 384
EE 331
EE 331
EE 321
ES 224
ES 224
ES 224
EE 372
EE 372
EE 372
EE 372
Yok
EE 371
EE 382
EE 382
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
53
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content