close

Enter

Log in using OpenID

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ HAYATIN HER ALANINDA Burdur İl

embedDownload
BURDUR İL ÖZEL İDARESİ HAYATIN HER ALANINDA
Burdur İl Özel İdaresi, şehir merkezinde ve kırsalda yaptığı yatırım ve hizmetler ile
vatandaşın memnuniyetini kazanarak, özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar için
vazgeçilmez olmaya devam etmektedir.
Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat ortamlarda yaşamlarını
sürdürebilmeleri için yol, içme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinin yapımı gibi alt yapı
hizmetlerini sürdüren BURDUR İL ÖZEL İDARESİ, şehir merkezi ve kırsal kesimdeki
okulların ve kamuya ait binaların her türlü yapım, bakım ve onarımlarını da
geçekleştirmektedir.
Yapılan veya modernize edilen okul binaları ile, geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın SAĞLIKLI ORTAMLARDA EĞİTİM GÖRMELERİNE gayret edilerek,
vatandaşlarımızın her türlü KAMU HİZMETİNDEN AZAMİ DERECEDE
FAYDALANMASI için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.
AMACIMIZ KÖYDE ŞEHİR KONFORUNU YAŞATMAK
Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini ilke edinen BURDUR İL
ÖZEL İDARESİ, tarım ve hayvancılığın köylerde yaşayan vatandaşlarımız için öneminin
bilincindedir.
Bu nedenle, vatandaşlarımızın evlerinde şehir konforunda bir hayat sürdürebilmeleri
için her türlü alt yapı yatırımını hayata geçirirken, geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıkta
da modern tekniklerle üretim yapabilmesi için asgari imkanlar ile azami hizmetler vermeye
devam ederek refah seviyelerini artırmaktadır.
193 köyümüze bu güne kadar, BİR KÖY İÇİN GEREKLİ OLABİLECEK
HEMEN HER TÜRLÜ YATIRIM götürülmüş ve götürülmeye devam etmektedir.
İÇME SUYU TESİSLERİ YENİLENİYOR
İdaremizin, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile köylerimiz ve bağlı mahallelerinin
tamamı içme suyuna kavuşturulmuş, en ücra köy evindeki mutfağın musluğundan temiz ve
sağlıklı içme suyu akıtılmıştır.
Yapılan içme suyu çalışmaları ile İdaremiz, Türkiye ortalamalarının üzerinde bir yer
edinmiştir.
İdaremiz THM tarafından sürdürülen köylerimizdeki İçme suyu çalışmalarında son
yıllarda yeni tesis yapımından ziyade, köylerimizdeki mevcut olan ve ekonomik ömrünü (3040 yıllık) doldurmuş tesislerin yenilenmesi veya gelişen ve büyüyen yerleşim yerlerine ilave
tesisler yapılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Yapılan çalışmalar ile 2014 yılı içinde,
 13 köyümüzdeki İÇME SUYU DEPOSU, İSALE, TERFİ HATTI VE ŞEBEKE
TESİSİ daha yenilenerek
 59.602 m. kanal kazısı yapılıp içme suyu borusu döşenmiş olup,
 194 köyümüzün 103 ünde şebeke yenileme çalışması tamamlanmıştır.
1
Köylümüze yeni ve sağlıklı teknikler ile üretilmiş içme suyu boruları ile getirilen
ve içi seramikle kaplanmış içme suyu depolarından klorlanmış sağlıklı içme suyu
içirebilmiş olmak İdaremiz için en büyük gurur kaynağıdır.
SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN TEMİZ ÇEVRE OLUŞTURUYORUZ
İdaremiz öncelikle temiz bir çevre oluşturmak uğruna köylerimizde kanalizasyon
tesisleri yaparak sayılarını artırmaya devam etmektedir.
2014 yılında tamamlanan 7 kanalizasyon tesisi ile 27.650 mt. kanal kazısı yapılıp
korige boru döşenerek 193 köyümüzden 143 tanesinde KANALİZASYON TESİSİ
tamamlanmış ve il genelinde % 74 oranına ulaşılmıştır.
Bazı köylerimizdeki kot farkı ve ferdi fosseptik yapılabilecek küçük köylerimizi
çıkardığımızda, köylerimizin kanalizasyon tesisine kavuşma oranı % 95 düzeyindedir.
Sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanında gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek
için İdaremiz, 2014 yılı içinde 4 köyümüzde daha DOĞAL ARITMA TESİSİNİN yapımını
gerçekleştirmiş, 194 köyümüzden sulak alanlar kenarında bulunan 29 köyümüzde DOĞAL
ARITMA TESİSİNİ tamamlamıştır.
2
SUYUN İKTİSATLI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
HEDEFİMİZ, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en temel geçim kaynağı olan
tarım ve hayvancılıkta içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojisine uygun en son teknikleri
uygulayarak, ÇİFTÇİMİZİN MİNİMUM MALİYETLE MAKSİMUM ÜRÜN ELDE
EDEREK REFAH DÜZEYİNİN artırılmasıdır.
Bu hedef için İdaremiz, 2014 yılında,
 9 SULAMA TESİSİNİN yapımını tamamlayarak toplam
 48.333 mt. KANAL KAZISI yapıp çeşitli çaplarda sulama borusu döşenmesini
gerçekleştirerek,
 630 Ha. ARAZİYİ daha sulama sahasına açarak İl genelindeki
 179.451 Ha. sulanabilir tarım arazisinden
 66.475 Ha. TARIM ARAZİSİNİ SULANABİLİR duruma getirerek sulanabilir arazi
oranını
 % 37 seviyesine getirmiştir.






Yapılan sulama tesisleri ile İdaremiz, il genelinde toplam;
259 YÜS,
144 YAS,
14 GÖLET SULAMASI,
6 HİS ve
6 TOPLULAŞTIRMA çalışması ile toplam
429 SULAMA TESİSİNE ulaşmıştır.
3
İdaremiz, çiftçimizin ihtiyacı olan sulama suyunu temin etmenin yanında, küresel
ısınma nedeniyle su kaynaklarının her geçen gün azaldığı günümüzde önemi daha da artan
suyun israf edilmeden en ekonomik biçimde kullanımı için modern sulama teknikleri
uygulayarak bunları çiftçimize öğretmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.
Böylelikle ürün çeşitliliği ve kalitesi artırılarak, tarlaya ekilen tohumun ürüne
dönüşmesi için yağacak yağmurun beklenmesine gerek olmadan ihtiyaç olduğunda
tarladaki ürün sulanabilecektir.
Tüm bu alt yapı çalışmalarının yapımı yanında mevcut içme suyu, sulama ve
kanalizasyon tesislerinin zaman içerisinde arızalanan ve yıpranan kısımlarının bakım onarımı
ve gelişen yerleşim yerlerindeki ilave tesisler için 2014 yılı içerisinde toplam,
 16 köyümüze 1.000 kg inşaat demiri,
 14.500 kg çimento ile
 67 köyümüze kanalizasyon tesisleri için 58.004 m. çeşitli çaplarda KORİGE,
 İÇME SUYU İÇİN PE VE SULAMA İÇİN PVC BORU yardımında
bulunmuştur.
KÖY YOLU STANDARTLARINI YÜKSELTİYORUZ
İlimizin en ücra köşelerinde bulunan köylerimize her türlü hizmetin ve medeniyet
yolundaki ilerlemeyi sağlayacak köy yollarının her zaman ve her şatta açık ve
kullanılabilir kalması, ilimizde İdaremiz, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
deneyimli personeli ile sağlanmaktadır.
2014 yılı içinde bütçeden ayrılan ödenek ile ilimizde önemli bir madencilik sektörü
olan mermerin ocaklardan nakliyesinde kullanılan ana arterler olan grup köy yollarının
standardının yükseltilmesi için genişletme ve iyileştirme çalışması başlatılmıştır.
Bu nedenle yol alt yapılarının ağır tonajlı kamyonların geçişine uygun hale
getirilmesine ağırlık vererek 2014 yılı içerisinde toplamda,
 54 KM I. KAT VE
 21 KM II. KAT Asfalt Sathi Kaplama yapımı ile Karayolları standartlarında
yol yapımını gerçekleştirmiştir.
Ayrıca 2014 yılı içerisinde köy yollarında,
 173 km malzemeli bakım,
 25 km stabilize yol yapımı ile
 1.216 m. muhtelif çaplarda büz döşeme işi,
 1.600 km Greyderli yol bakımı,
 12 km Onarım,
 1.500 km asfalt (yama) bakımı yapılmıştır.
İdaremiz, 2008 yılında başlatılan köylerimizin ortak yaşam alanlarının BETON
KİLİTLİ PARKE ile kaplanması çalışmalarını her geçen yıl artırmış ve 2014 yılı itibariyle
193 köyümüzden alt yapısı bitirilmiş 169 köyümüzde kilitli parke döşenme işi
tamamlanmış ve toplamda 179 km beton yol yapımını gerçekleştirmiştir.
4
MERKEZ - BÜĞDÜZ GRUP ( ALTERNATİF ÜNİVERSİTE ) YOLU
YAPIM ÇALIŞMALARI
2013 yılında Büğdüz – Aziziye grup yolunun Antalya yol ayrımından itibaren 3 km
lik kısmı için yol projesi hazırlanmıştır.
Püremanet olarak toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına başlanılmıştır. Toplam
142.000 m3 her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı, 11.498 m3 dolguya gelen
cins ve klastaki malzemenin sulanması ve sıkıştırılması, 1.583 m3 zayıf zemin kazısı, 1.680
km reglaj işleri yaptırılmıştır.
1.500 mt lik kısmında 1.kat asfalt sathi kaplama uygulaması yapılmıştır . Dolgu olan
alanın oturmasına müteakip 2015 yılı içerisinde yol tamamen asfaltlanarak hizmete girecektir
5
İBECİK YOLU YAPIM ÇALIŞMALARI
Gölhisar Dy. İltisaki – Yeşildere – İbecik Köy yolumuzun mevcut uzunluğu 25 km,
ortalama genişliği ise 6,5 metredir. Ayrıca yol çok fazla dar virajlardan oluştuğu için trafik
seyir ve güvenliği yönünden oldukça tehlikelidir. Proje ile bu yol 20,3 km uzunluğunda 12 mt
yol platformu genişliğinde gerçekleştirilecektir.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından destek alınarak yapılan yol
çalışması 1. Etabının sanat yapısı, alt temel ve üst temel işleri bitirilmiş asfalt çalışması ise
2015 te tamamlanacaktır.
KARLA MÜCADELE
Geçtiğimiz kış sezonunda kar yağışı nedeniyle toplam 254 km köy yolunda kar
mücadelesi yapılarak, okullarına gidecek olan öğrenciler, hastaneye gidecek olan
hastalar ve ürettiği sütü fabrikaya ulaştıracak olan çiftçimiz mağdur edilmemiştir.
6
ŞANTİYELERİMİZ, TASARRUFLU ÇALIŞMAMIZI SAĞLAMAKTADIR
İdaremiz bütçesini en verimli şekilde kullanan Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,
HACILAR VE KAPAKLI köylerinde bulunan TAŞ OCAĞI VE ASFALT
ŞANTİYELERİNİ kendi personeli ile en yüksek verim ve düşük maliyetle yılın her
mevsiminde çalıştırarak ürettiği malzeme ile alt yapı maliyetlerindeki tasarrufu
yakalamıştır.
YOL ALT YAPISINDA MERMER ATIKLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ
İdaremiz son yıllarda, özellikle mermer ocaklarının zengin olduğu ilimizde,
ocaklardan çıkan MERMER ATIKLARINI DEĞERLENDİREREK YOL ALT YAPISI
MALZEMESİ olarak kullanmaktadır.
Bu suretle, yol yapım maliyetlerini düşürmenin yanında, bu atıkları hem
ekonomiye kazandırmakta hem de, doğadaki görüntü kirliliğinin ortadan
kaldırılmasına katkı sağlayarak çevreye olan duyarlılığını sürdürmektedir.
KÖYDES ÖDENEKLERİ ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KATIYOR
Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi ( KÖYDES ) kapsamında 2005 yılından bu
güne kadar gönderilen ödenek, 2014 yılında gönderilen 4.033.786,00 TL. ödenek ile birlikte
toplam 55.509.670,00 TL. ye ulaşmıştır.
Bu ödenekler ile önceki yıllarda köy yolları yapımları ile birlikte içme suyu
çalışmalarına ağırlık verilmiştir. İçme suyu sorunu olan köyümüz kalmadıktan sonra son
yıllardaki gelen ödenekler ile genellikle köy yolu ve köyiçi beton kilit parke yapımına
ağırlık verilmiştir.
2014 yılında gelen ödenekler ile;
 3 km I. KAT ve
 10 km de II. KAT Asfalt Sathi Kaplama yapımı gerçekleştirilmiş olup,
 15 köyümüzde 21.070 m2 BETON KİLİT PARKE döşenmiştir.
KAMUYA AİT BİNALAR
İL ÖZEL İDAREMİZ ELİYLE YENİLENİYOR
İdaremizce yapılan Kamu Binalarının yapım, bakım ve onarımına ait yatırımların
büyük bir bölümü eğitime yönelik yatırımlar olmaktadır.
İdaremizce 2014 yılı içinde, toplam 79 adet eğitim yatırımı işinden,
 Burdur Fen Lisesi Pansiyon ve Spor Salonu Yapımı İşi,
 Bucak (24 Derslik) Endüstri Meslek Lisesi Pansiyon ve Atölye Yapım işi
 Merkez Anaokulu Çevre Düzenleme Yapım İşi
 Bucak Çamlık Hacıbağ ( 4 Derslik ) İlköğretim Okulu Yapımı İşi,
7
 Gölhisar İbecik 4 Derslik İlköğretim Okulu Ek Bina Yapımı İşi
tamamlanmış olup, diğer işlerin inşaat çalışmaları devam etmektedir.
 208 Yataklı Öğrenci Yurdu İnşaatı tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Teslim Edilmiştir.
Bucak (24 Derslik) Endüstri Meslek Lisesi Pansiyon ve Atölye Yapım işi
8
MERKEZ ADİLE ÖNAL ANAOKULU
Sağlık sektöründe yine daha önce idaremiz tarafından yapılan ve İl merkezinde
bulunan
 Merkez İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Bahçe Duvarı Yapımı işi
tamamlanmıştır.
Güvenlik sektöründe bulunan toplam 9 adet yapım, bakım ve onarım işinden
 Merkez Şerbetçioğlu Polis Lojmanları Mantolama İşi
 Merkez Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Beton Duvar ve Çift
Yapılması
 Merkez Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Mantolama İşi
 Merkez Emniyet Müdürlüğü İletişim Alt Yapı Değişim İşi
 Çavdır Bölge Trafik İstasyon Amirliği Mantolama İşi
 Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı İşi
 Yeşilova Trafik Büro Amirliği Mantolama İşi
tamamlanmış olup geçici kabulleri yapılmıştır.
9
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait,
 Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası
Bakım Onarım İşi tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.
Kültür ve Turizm alanında;
 Ağlasun Sagalassos Ören Yeri Çevre Düzlemesi Onarım İşi tamamlanmış
olup geçici kabulü yapılmıştır.
10
 Kemer Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapım İnşaatı : 02.01.2013 tarihinde
ihalesi yapılmıştır. İşin süresi 600 Gün olup, 22.11.2014 tarihi iş bitimidir. Şu
an itibariyle inşaat çalışmaları devam etmekte olup işin fiziki
gerçekleştirilmesi % 95 seviyesindedir. Toplama Maliyeti : 2.342.300,00.TL.dir.
11
Kamuya ait hizmet binalarının yapım, bakım ve onarımları kapsamındaki her türlü
ihale iş ve işlemleri, İdaremiz YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ bünyesindeki
personelimiz tarafından büyük bir titizlik ve özveri ile sürdürülmeye devam etmektedir.
KÖYLERİMİZDE PLANLI YAPILAŞMAYA ÖNEM VERİYORUZ
İdaremiz, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern binalarda
yaşamaları için, İmar Kanununa uygun yapıların inşa edilmesine önem veriyor. Bu çalışmalar
kapsamında, İdaremiz İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
bünyesindeki personelimiz tarafından 2014 yılı içerisinde;






25 adet YAPI RUHSATI,
12 adet YAPI KULLANMA İZİN BELGESi,
70 adet KÖY İÇİNDEKİ YAPILAR İÇİN UYGUN GÖRÜŞ VERİLMİŞ,
24 adet İFRAZ – TEVHİT İŞLEMİ YAPILMIŞ,
5 adet HALİ HAZIR,
5 adet İMAR PLANI onaylanmıştır.
TİCARİ FAALİYETLER DENETİMİMİZ ALTINDA
İlimizde madenciliğin özellikle de mermerciliğin yoğun olması bu sektörün sıkı bir
takibini gerektirmekte olup, İdaremiz Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü bu sektörün
ve diğer ticari işletmelerin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması için
çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.
2014 yılı içerisinde,
SIHHİ MÜESSESE kapsamında 12 adet yeni ruhsat,
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT EĞLENCE YERİ kapsamında 5 adet,
MADENCİLİK GAYRİ SIHHİ MÜESSESE kapsamında 62 adet ruhsat
düzenlenmiş olup, toplam 79 işyeri ruhsatlandırılmış ve 238.154,00 TL ruhsat bedeli tahsil
edilmiştir.
12
İl Özel İdaremiz, yukarıda açıklanan çalışmaların başarılmasında gösterdikleri ve her
yıl giderek artan başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı, İdaremizin her kademesinde
görevli tüm personelimize teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatlarında da başarılar
diler.
İl Genel Meclisi tarafından alınan Kararlar Sn. Valimiz adına Genel Sekreterlik
sorumluluğunda 11 Müdürlük tarafından icra edilmektedir.
Yukarıda belirtilen yol, içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, sulama,….vb
çalışmaların hemen hepsi ihaleye çıkılmaksızın İdaremiz ekip ve ekipmanları ile ihaleli
fiyatın neredeyse yarı fiyatına yapılmaktadır. Dolayısıyla memurumuz işçimiz aldığı
maaşın hakkını sonuna kadar vermektedir.
Ayrıca 2008 yılından bu yana kamuya ait binaların yapım, bakım ve onarım
çalışmaları İdaremiz sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Hemen her yıl 100 ün üzerinde
ihale yapılmaktadır.
Yapılan bu ihalelerin % 99 u aynen uygulanmakta, % 1 i ise itiraz edilebilmektedir.
Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazların hemen hepsi kazanılmış, başlanamayan, yarım
kalan işimiz bulunmamaktadır.
İl Özel İdaremiz, yukarıda açıklanan çalışmaların başarılmasında gösterdikleri
başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı, İdaremizin her kademesinde görevli tüm
personelimize teşekkür eder, sağlıklı mutlu bir gelecek diler.
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 447 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content