close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Takvimi

embedDownload
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Program Adı
Sınıfı
Adalet
1. Sınıf
Bankacılık ve
Sigortacılık
Bilgisayar
Programcılığı
Çağrı Merkezi
Hizmetleri
1. Sınıf
1. Sınıf
1. Sınıf
Çocuk Gelişimi
1. Sınıf
Dış Ticaret
1. Sınıf
Güvenlik Bilimleri
Lisans Tamamlama
1. Sınıf
Halkla İlişkiler Lisans
1. Sınıf
Halkla İlişkiler
Önlisans
1. Sınıf
İlahiyat Önlisans
1. Sınıf
İş Sağlığı ve
Güvenliği
1. Sınıf
İşletme Lisans
1. Sınıf
İşletme Yönetimi
1. Sınıf
14 Nisan 2014
Pazartesi
Anayasa
Hukuku
Müşteri İlişkileri
Yönt.
Veri Tabanı
Yön. Sis.
Müşteri İlişkileri
Yönt.
Çocuk ve
Drama
16 Nisan 2014
Çarşamba
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Çocuk Gelişimi
II
Dış Ticaret
Belgeleri
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Anayasa
Hukuku
Anayasa
Hukuku
Anayasa
Hukuku
İslam Kurumları
ve Med.
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Anayasa
Hukuku
Anayasa
Hukuku
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
17 Nisan 2014
Perşembe
18 Nisan 2014
Cuma
Yabancı Dil II
Ceza Hukuku
Yabancı Dil II
Para ve
Bankacılık
Yabancı Dil II
WEB Editörü
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Özel Eğitim II
Yabancı Dil II
Dış Ticaret
İşlemleri Muh.
Mağdur Bilimi
Organize Suçlar
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Arapça II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
21 Nisan 2014
Pazartesi
Temel Kredi
İşlemleri
Animasyon
Tasarımı
Sözlü İletişim ve
Hitabet
Kaynaştırma
Eğitimi
Ticaret Hukuku
22 Nisan 2014
Salı
Mali Hukuk
Bilgisi
Türk Dili II
Türk Dili II
Kişilerarası
İletişim
Öğrenme ve
Öğr. Tekn.
Girişimcilik ve
Küçük İşlet.
İletişim Tarihi
ve Sosy.
İletişim Tarihi
ve Sosy.
İslam Hukukuna
Giriş
Sözlü İletişim ve
Hitabet
Sözlü İletişim ve
Hitabet
Tefsir Tarihi ve
Usulü
Türk Siyaset
Tarihi
Kişilerarası
İletişim
Kişilerarası
İletişim
Hadis Tarihi ve
Usulü
İlk Yardım ve
Acil Sağl. Hizm.
Etiketleme ve
İşaretleme
Makine ve
Teçhizat
Dönem Sonu
Muh. İşlm.
Dönem Sonu
Muh. İşlm.
Matematik II
Matematik II
24 Nisan 2014
Perşembe
Medeni Hukuk
II
Sermaye ve
Para Piyasaları
25 Nisan 2014
Cuma
Adalet Meslek Etiği
Temel Sigortacılık ve
Risk
Bilgisayar Donanımı
Pazarlama
İlkeleri
Sos. Bilim. Arş. Yönt.
Aile Eğitimi
Dış Ticaret
İşlemleri
Yönetimi
Mikro İktisat
Güvenlik Yönetimi
İletişim
Kuramları
İletişim
Kuramları
Türk İslam
Edebiyatı
Kimyasal
Maddeler ve
Tehl.
Pazarlama
İlkeleri
Pazarlama
İlkeleri
Önemli Not
Her bir ders için ilk 7 üniteden toplam 20 soru sorulacaktır. Sınav süresi her bir ders için 30 dakika olarak belirlenmiştir.
Sistemde oluşabilecek muhtemel yoğunluk nedeniyle sınavlara 09:00-17:00 saatleri arasında katılmanız önerilir.
Sınav sonuçları 25 Nisan 2014 Cuma günü ilan edilecektir.
İş Hijyeni
Mikro İktisat
Mikro İktisat
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Program Adı
Sınıfı
Lojistik
1. Sınıf
Menkul Kıymetler
1. Sınıf
Reklamcılık
1. Sınıf
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
1. Sınıf
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
Sosyal Hizmet
Önlisans
1. Sınıf
Sosyoloji
1. Sınıf
Adalet
2. Sınıf
Bankacılık ve
Sigortacılık
Çağrı Merkezi
Hizmetleri
2. Sınıf
2. Sınıf
Dış Ticaret
2. sınıf
Güvenlik Bilimleri
Lisans Tamamlama
2. Sınıf
Halkla İlişkiler Lisans
2. Sınıf
Halkla İlişkiler
Önlisans
2. Sınıf
14 Nisan 2014
Pazartesi
Lojistik
Yönetimi
Vadeli Piyasa
İşlemleri
Tüketici
Davranışları
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
16 Nisan 2014
Çarşamba
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Sos. Hiz. Bilişim
Tekn.
Sos. Hiz. Bilişim
Tekn.
Temel Bilgi
Teknolojileri II
Ceza
Muhakemesi
Huk
Finansal
Yönetim
Çağrı Merkezi
Yönt. II
Avrupa Birliği
ve Tür. İl.
Kolluk Hukuku
Kriminoloji
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Halkla İliş. Strat.
ve Pln.
Halkla İliş. Strat.
ve Pln.
Biyoistatistik
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Gelişim
Psikolojisi
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
17 Nisan 2014
Perşembe
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
18 Nisan 2014
Cuma
Dağıtım
Kanalları Plan.
Dönem Sonu
Muh. İşlm.
Örgütsel
İletişim
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Yabancı Dil II
Banka
Muhasebesi
Çağrı Mer.için
Temel Satış Tek.
E-Ticaret
Kültürlerarası
İletişim
Kültürlerarası
İletişim
Sosyal Hizmet
Tarihi
Sosyal Hizmet
Tarihi
21 Nisan 2014
Pazartesi
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku
22 Nisan 2014
Salı
Tedarik Zinciri
Yönetimi
Finansal Hizmet
Pazarlaması
Pazarlama
İletişimi
Temel Sağlık
Bilgisi
Kişilerarası
İletişim
Felsefe
Türk Dili II
Felsefe
Türk Dili II
24 Nisan 2014
Perşembe
Pazarlama
İlkeleri
Sermaye ve
Para Piyasaları
Reklam
Fotoğrafçılığı
Tıbbi
Terminoloji
Sosyal
Antropoloji
Sosyal
Antropoloji
Sosyal
Antropoloji
25 Nisan 2014
Cuma
Sos. Bilim. Arş. Yönt.
Sağlık Hukuku
Türkiye'nin Top. ve
Eko. Yapısı
Türkiye'nin Top. ve
Eko. Yapısı
Mantık
Felsefe
Cezaevi Yön. ve
İnf. Huk. Bil.
Ticaret Hukuku
Türk Dili II
Kalem Mevz. Ve
Tebl. Huk. Bil.
İcra ve İflas Hukuku
Ticaret Hukuku
Finansal Hizmet
Pazarlaması
Sigortacılık
Uygulamaları
Uluslararası
Bankacılık
Türk Dili II
Kriz Yönetimi
Sigorta
Muhasebesi
Örgütsel
İletişim
Dış Ticaret
Teşvikleri
Organizasyon
Güvenliği
Örgütsel
İletişim
Örgütsel
İletişim
Kurumsal İletişim
Yönetimi
Dış Ticarette
Yazışma Tekn.
Uluslararası
Hukuk
Pazarlama
İletişimi
Pazarlama
İletişimi
Türk Dili II
Uluslararası
İktisat
Vatandaşlık ve
Yab. Hukuku
Sos. Bilim. Arş. Yönt.
Türk Vergi Sistemi
Türk Dili II
Sos. Bilim. Arş. Yönt.
Türk Dili II
Sos. Bilim. Arş. Yönt.
Önemli Not
Her bir ders için ilk 7 üniteden toplam 20 soru sorulacaktır. Sınav süresi her bir ders için 30 dakika olarak belirlenmiştir.
Sistemde oluşabilecek muhtemel yoğunluk nedeniyle sınavlara 09:00-17:00 saatleri arasında katılmanız önerilir.
Sınav sonuçları 25 Nisan 2014 Cuma günü ilan edilecektir.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Takvimi
Program Adı
Sınıfı
İlahiyat Önlisans
2. Sınıf
İşletme Lisans
2. Sınıf
İşletme Yönetimi
2. Sınıf
Lojistik
2. Sınıf
Menkul Kıymetler
2. Sınıf
Reklamcılık
2. Sınıf
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
2. Sınıf
Sosyal Hizmet
2. Sınıf
Sosyoloji
2. Sınıf
Halkla İlişkiler Lisans
3. Sınıf
İşletme Lisans
3. Sınıf
Sosyal Hizmet
3. Sınıf
14 Nisan 2014
Pazartesi
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Sos. Hizmet
Etiği
16 Nisan 2014
Çarşamba
Arapça IV
İstatistik Analiz
İstatistik Analiz
Lojistik Maliyet
Analizi
Finansal
Yönetim
17 Nisan 2014
Perşembe
Din Eğ. ve Din
Hiz. Rehberlik
Şirketler
Muhasebesi
Şirketler
Muhasebesi
Bireylerle
Sosyal Hiz.
Borsa İstanbul
İşlemleri
Kültürlerarası
İletişim
Hasta ve
Çalışan Güvenl.
İnsan Dav. ve
Sos. Çev II
Atatürk İlk. ve
İnk. Tar. II
Aile Sosyolojisi
Modern Mantık
Tüketici
Davranışları
İletişim Hukuku
Adli Sosyal
Hizmet
Finansal
Yönetim
Araştırma
Yöntem ve
Teknikleri
E-Ticaret
18 Nisan 2014
Cuma
21 Nisan 2014
Pazartesi
22 Nisan 2014
Salı
24 Nisan 2014
Perşembe
Din Sosyolojisi
Hadis
Türk Dili II
Kelama Giriş
Ticaret Hukuku
Türk Dili II
Ticaret Hukuku
Türk Dili II
Pazarlama
Yönetimi
Pazarlama
Yönetimi
Dış Ticaret
İşlemleri Muh.
Depolama ve
Envanter Yön.
Sermaye Piyasası
Mevzuatı
Medya
Planlaması
Sağlık
Ekonomisine Giriş
Sivil Toplum
Örgütleri
Sosyal Güvenlik
Sistemi
Çağdaş
Sosyoloji
Kuram.
Sosyoloji Tarihi
Türk Dili II
Sponsorluk
Kurumsal İletişim
Yönetimi
Maliyet
Muhasebesi II
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri
Yönetimi
Okul Sosyal
Hizmeti
İnsan Hakları ve
Sosyal Hizmet
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
Marka Yönetimi
İlk Yardım ve
Acil Sağl. Hizm.
Türk Dili II
Uluslararası
İktisat
Uluslararası
İktisat
Uluslararası
İktisat
Türk Dili II
Türk Dili II
Türk Dili II
25 Nisan 2014
Cuma
Yaşayan Dünya
Dinleri
Sos. Bilim. Arş. Yönt.
Sos. Bilim. Arş. Yönt.
Gümrük İşlem ve
Uygulamaları
Mikro İktisat
Görsel İletişim
Tasarımı
Sağlık Kurumları
Yön. II
Sosyal Politika
Reklam Kamp. Ve
Rek. Uyg.
Sağlık Kurum. Fin.
Yönetim
Rapor Yazma İlke ve
Tek.
Türkiye'nin Topl.
Yapısı
Kriz Yönetimi
Halkla İliş. Uyg. Tekn.
Vergi Hukuku
Sosyal Hizmet
Yönetimi
Önemli Not
Her bir ders için ilk 7 üniteden toplam 20 soru sorulacaktır. Sınav süresi her bir ders için 30 dakika olarak belirlenmiştir.
Sistemde oluşabilecek muhtemel yoğunluk nedeniyle sınavlara 09:00-17:00 saatleri arasında katılmanız önerilir.
Sınav sonuçları 25 Nisan 2014 Cuma günü ilan edilecektir.
Toplumla Sosyal
Hizmet
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content