close

Enter

Log in using OpenID

1234 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

embedDownload
YÜZÜNC
T.C.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Sayı : 14803817/934.04/1234
Konu :Malzeme Alımı
Birim Adı:KBB. Ab.D/Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi/Dahiliye Yoğun Bakım
04.06.2014
06.06.2014 tarihinde saat 14:00’da Doğrudan Temin usulü ile yapılacak ihale için aşağıda yazılı
malzemelere müesseseniz tarafından temini mümkün ise satın alınmasına esas olmak üzere 06.06.2014
Cuma günü saat 13:45 ’e kadar bir teklif göndermeniz gerekmektedir.
Kemal KUŞMAN
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Dikkat Edilecek Hususlar:
1-Teklifler işletmemize elden teslim edileceği gibi posta ile de gönderilebilir.
2-Komisyon Kararı onaylandıktan sonra siparişi takiben malzemeleri hemen teslim etmeyen firmalar teklif
vermeyeceklerdir.
3-Yazımızın sayı numarası teklif üzerine yazılacaktır.
4-Verilen fiyatlara KDV hariç tutulacaktır.
5-Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6-Gerektiğinde numune istenecektir.
7- 7 gün içinde malzemeyi teslim Etmeyen firmalar Teklif vermeyeceklerdir.
8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10/f maddesinde yer alan “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde,
ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilen firmalar ihaleye katılamazlar.
9-İlaç ve tıbbi malzeme tekliflerinde UBB kodları yazılacaktır.
10- UBB, firma tanımlaması ve SUT fiyatlarından kaynaklanan maddi zararlar yüklenici firmaya aittir.
FİRMALARIN DİKKATİNE :
TIBBİ SARF İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERDEKİ ALIMLARIN KİK UZANTILI XML
DOSYASIYLA CD ORTAMINDA İDAREMİZE SUNMALARI ZORUNLUDUR
SATIN ALMA TEKLİFİ
MALZEMENİN CİNSİ
S.NO:
MİKTARI
1-
Ear Tips INE 3,5 mm Mevcut Cihaza Uyumlu
50 Adet
2-
Ear Tips INE 4 mm Mevcut Cihaza Uyumlu
50 Adet
3-
İnsertphone Ear Tips 3 A Mevcut Cihaza Uyumlu
50 Adet
4-
İnsertphone Ear Tips 3 B Mevcut Cihaza Uyumlu
50 Adet
5-
İnsertphone Ear Tips 3 C Mevcut Cihaza Uyumlu
48 Adet
6-
Sefsrs Adsorbsiyon Tüp Seti
10 Adet
7-
Plazma filtresi
15 Adet
8-
Adsorbsiyon kolonu
5 Adet
9-
Adsorbsiyon Tüp Seti
5 Adet
10-
SET POMPA ENTERAL YIKAMALI
11-
500 ADET
500 KUTU
(100’LÜK KUTU)
1.500 ADET
HEMOTOKRİT PİPETİ
12-
HASTA TEMİZLEME LİFİ
13-
AĞIZ BAKIM SETİ
750 ADET
NOT: ŞARTNAME EKTEDİR.
Adres: 65080 YYÜ.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi B Blok Giriş Kat
Zeve Kampüs – VAN
E-Posta: webmaster yyu.edu.tr.
Web: http//yyu.edu.tr
Fax: 0-432-216 83 47
Tel: 0-432-225 10 24-29 Dahili (2922)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 868 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content