close

Вход

Log in using OpenID

Birlikten Haberler Sektörden Haberler Üyelerden Haberler

embedDownload
Birlikten
Haberler
sayfa 1
Sektörden
Haberler
sayfa 8
Üyelerden
Haberler
sayfa 9
KASIM 2014 I SAYI 147 I ISSN 1304-8155
aylık bültenidir
ParamveBen Sitesinde “Varlıklı Geleceğin Sırrı”
E-Eğitimi Kullanıcılara Açıldı
Değerli Gündem okurları,
Sektörümüzün öncelikli sorunlarını
belirleyerek yeni bir yol haritası
oluşturma amacıyla düzenlediğimiz
Arama Konferansı’nın ardından,
sektörümüz için en doğru
çözümleri geliştirme yolunda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
kapsamda, bütçe kanunun TBMM
gündemine gelmek üzere olduğunu
da dikkate alarak önceliğimizi vergi
ile ilgili konulara ayırdık.
Vergi politikaları, piyasalarımızın
gelişmesinde en önemli faktörlerin
başında geliyor. Vergi politikalarına
ilişkin düzenlemelerin gerekliliği,
Arama Konferansı’nda da
birçok üyemiz tarafından farklı
yönleriyle önemli bir sorun olarak
belirtilmişti. Biz de bu gerçekten
yola çıkarak, sermaye piyasamızın
www.tspb.org.tr
Birlik bünyesinde 2012 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Finansal Eğitim
Komitesi’nde yer alan uzmanlar tarafından hazırlanan “Varlıklı Geleceğin Sırrı”
eğitimi, www.paramveben.org sitesinde ve E-nocta platformunda ücretsiz
olarak kullanıma açıldı. Türkiye’nin “tasarruf ve yatırım” konusundaki ilk
ücretsiz online eğitimlerinden biri olan “Varlıklı Geleceğin Sırrı”, bireylere
güvenli bir geleceğe sahip olmaları için yapılması gerekenleri aktarıyor.
Tasarruf ve yatırım olmak üzere iki aşamadan oluşan eğitimde, “Zeynep”
adlı karakterin çocukluk yaşından emekliliğe kadar uzanan hayat hikayesi
anlatılıyor. Her yaştan kullanıcıya yönelik ipuçları bulunan eğitimi hazırlayan
TSPB Finansal Eğitim Çalışma Komitesi üyeleri, e-eğitim sayesinde Türkiye’nin
her bölgesinde yaşayan bireylere finansal kararlar alma aşamasında yol
göstermeyi amaçladı. “Varlıklı Geleceğin Sırrı” eğitimi, finansal ürünlerle ilgili
bilgilerin yanı sıra para yönetimine ve para biriktirmeye yönelik tutumları da
içermektedir. Eğitime www.paramveben.org adresinden ulaşılabiliyor.
➥
t
Devamı arka sayfada...
@tspakb
f
TSPAKBResmiSayfasi
TSPAKB
Birlikten Haberler
vergilendirilmesine ilişkin
önerilerimizi bir raporda detaylı
bir şekilde ifade etmeye çalıştık.
Bu amaçla, üyelerimizin görüş ve
önerilerini dikkate alarak “Sermaye
Piyasalarımızın Vergisel Sorunları
ve Çözüm Önerileri” Raporumuzu
hazırladık.
Ekim ayı içerisinde, Birlik olarak
Gelir Politikaları Genel Müdürü
Sayın Erol Öz ve Gelir İdaresi
Başkanı Sayın Adnan Ertürk’ü ziyaret
ederek, bu raporu kendileriyle
paylaştık. Bu görüşmelerde
bundan sonra nasıl bir yöntemle
ilerlememiz gerektiği konusunda da
mutabakata vardık. Raporumuzda
yer alan her bir konuda alt çalışma
grupları oluşturulacak ve bu çalışma
grupları Maliye Bakanlığı içerisinde
ilgili kişilerle doğrudan toplantılar
yapacaktır. Bu yöntemle, bütün
önerilerimizi yılsonuna kadar
sonuçlandırmayı hedefliyoruz.
Bu konulara ilgili duyan
arkadaşlarımızın alt komitelerde
görev almalarını bekliyoruz.
Sermaye piyasası araçlarına yönelik
vergi politikaları oluşturulurken
bazı temel ilkelerin mutlaka dikkate
alınması gerektiği görüşündeyiz.
Öncelikle, vergi politikalarımız
uzun vadeli yatırım araçlarını
teşvik edici ve yönlendirici
olmalıdır. Aynı dayanak varlığa
dayalı yatırım araçlarında aynı
vergi esasları uygulanmalıdır.
Ayrıca, vergisel düzenlemeler yeni
yatırım ürünlerinin yaratılmasına
uygun bir ortamı desteklemeli ve
işlemlerin yurtdışına yönelmesini
engellemelidir. Bu ilkelerin yanı
sıra İstanbul’un uluslararası finans
merkezi olma hedefi her zaman
göz önünde bulundurulmalı
ve vergi düzenlemeleri bu
amaca da hizmet etmelidir. Tüm
bu ilkeler çerçevesinde, sermaye
piyasamızın öncelikli vergi sorunları
olarak gördüğümüz hususları
ve önerilerimizi raporumuzda
ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Birlik
olarak takipçisi olacağımız bu
raporun hayata geçmesi halinde,
piyasalarımızın gelişimine önemli
katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
Değerli okurlar,
Bildiğiniz üzere, gelişme sürecindeki
ülkelerde tasarrufların yetersizliği
ekonomik kalkınmanın önünde
duran en temel sorunlardan
biridir. Ülkemizin yakın zamanda
oluşturduğu Finansal Erişim ve
Finansal Tüketicinin Korunması
Stratejisi, bireylerin finansal
okuryazarlık seviyelerini yükselterek
bilinçli finansal kararlar almaları
için geniş ve kapsamlı düzenlemeler
içermektedir. Bu kapsamda,
Birliğimizin ana faaliyetlerinden
olan yatırımcı eğitimi konusunda
uzun zamandır üzerinde çalıştığımız
e-eğitim projesini hayata
geçirdiğimizi sizlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyorum.
Birliğimiz bünyesindeki Finansal
Eğitim Çalışma Komitesi’nde yer
alan uzmanlar tarafından hazırlanan
“Varlıklı Geleceğin Sırrı” eğitiminin
birçok vatandaşımıza ışık tutacağını
düşünüyoruz. Eğitimimizin amacı,
kişilere gençlik dönemlerinden
itibaren güvenli bir geleceğe sahip
olmaları için tasarruf ve yatırım
konularında yapılması gerekenleri
anlatarak kişilerin daha bilinçli
finansal kararlar almalarına
yardımcı olmaktır. Varlıklı Geleceğin
Sırrı isimli e-eğitim programımızı
paramveben.org adresli sitemizde
ücretsiz olarak hizmete açtık. Siz
değerli üyelerimizin de eğitimimizi
kurumsal internet ve sosyal
medya adreslerinizde paylaşmanız,
geleceğin yatırımcı adaylarını
sektörümüze kazandırmakta son
derece etkili olacaktır. Sizlerin de
desteğiyle, ülkemizin gelecekte
yüksek finansal okuryazarlık
seviyesine ulaşacağına ve çok
daha güçlü bir ekonomiye sahip
olacağımıza inanıyorum.
Saygılarımla,
İlhami Koç
BAŞKAN
Üye Toplantısı Yapıldı
27 Ekim 2014 tarihinde Birlik Merkezinde 200’e
yakın temsilcinin katılımıyla Üye Toplantısı
yapıldı. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile
Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber” ayrıca, aracı
kurum ve bankaların yeni düzenlemeler uyarınca
faaliyet izinlerinin yenilenmesine ilişkin başvuru
formları ve süreçler değerlendirilmiştir.
Üyelerimizce, konuya ilişkin sorunlar ve
tereddütler dile getirilmiş, sektör görüş ve
önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır.
2
•
Birlikten Haberler
“Varlıklı Geleceğin Sırrı” Adlı Tiyatro Oyunumuz Ödül Aldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak
Param ve Ben Çocuk Şenliği kapsamında sergilenen Varlıklı
Olmanın Sırrı isimli tiyatro oyunu, 14. Direklerarası Seyirci
Ödülleri’nde “Kurumlar” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Ödül töreni 16 Kasım 2014 tarihinde Bakırköy Yunus
Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
TSPB Finansal Eğitim Çalışma Komitesi ve FODER Yönetim
Kurulu Üyesi Doğan Murat Ergin’in senaryosunu yazdığı ve
Dr. Bülent Öner’in yönetmenliğini üstlendiği “Varlıklı Geleceğin Sırrı” isimli oyunda, Babil’in en zengin adamı Arkad’ın
hikayesi üzerinden çocuklara para biriktirmenin önemi anlatılıyor. Oyunda öğretmenleri tarafından verilen bir ödev
üzerine “Nasıl daha varlıklı bir geleceğe sahip olunur?” sorusuna yanıt arayan iki çocuk, Arkad’ın uyguladığı altın kurallara ulaşıyor. Varlıklı Geleceğin Sırrı oyununun oyuncuları
arasında 2012-2014 Dönemi TSPB Başkanı Attila Köksal, Dr.
İlknur Üner ve Doğan Murat Ergin yer alıyor.
ParamveBen TV Sitesinde Hayaller İsimli Video Yayınlandı
Finansal Eğitim Çalışma Komitesi, Param ve Ben projesiyle
kitlelere ulaşmak için birçok farklı alanda çalışmalarını
sürdürüyor. Ekim ayı içerisinde takipçisi 50.000’e yaklaşan
Param ve Ben Facebook sayfası üzerinde yeni kısa filmler
takipçilerle buluştu.
“Hayaller” isimli kısa film, tasarruf yapmanın kolaylığını
bisiklet almak isteyen küçük bir kız ve ev hayali kuran
bir adam üzerinden izleyicilere anlatıyor. Hayaller
filmini www.facebook.com/Paramveben adresinden
izleyebilirsiniz.
Yatırım Araçları Bulmaca Yarışması Sonuçlandı!
ParamveBen Facebook sayfası
üzerinde bir gün boyunca
düzenlenen Yatırım Araçları Bulmaca
Yarışması katılımcılardan yoğun ilgi
gördü. Yarışmada, katılımcılardan
bulmacada gizli olan üç yatırım
aracının isimlerini sayfaya yazmaları
istendi. Yarışmada cevapları doğru
olarak yazan 1., 100., 250. ve 300.
kişilere para sayan kumbara ödülü
verildi. Yarışmayı kazanan isimler
Nilüfer Canbuldu Şimşek, Efe
Bayraktar, Zişan Akrık ve Gülşen
Özdemir oldu.
•
3
Birlikten Haberler
TSPB Google Plus Açıldı!
Birliğimizin yeni bir sosyal medya kanalı daha takipçilerle buluştu. Ekim ayında TSPB Google Plus sitesi yayına başladı.
Facebook ve Twitter sayfalarına ek olarak açılan sitede, Birlik bünyesinde yayınlanan araştırma rapor videoları, uzman
görüşleri ile tasarruf ve yatırım süreçlerine dair bilgiler bulunuyor. Siteye http://bit.ly/1wjdrwS adresinden ulaşılabiliyor.
IOSCO 39. Yıllık Toplantısı Yapıldı
Üyesi olduğumuz Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (International Organisation of Securities CommissionsIOSCO) 39. Yıllık Konferansı, 28 Eylül-2 Ekim 2014 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde yapıldı.
Toplantıya, Birliğimizi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Alparslan Budak katıldı. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), IOSCO Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (Growth and Emerging Markets Committee – GEM) temsilcisi
olarak IOSCO Yönetim Kuruluna (IOSCO Board) seçildi.
ICSA 2014 Yarıyıl Toplantısı Yapıldı
Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyinin (International Council of Securities Associations-ICSA) Yarıyıl Toplantısı,
3 Ekim 2014 tarihinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde yapıldı. Toplantıda Birliğimizi Genel Sekreter Yardımcısı Alparslan Budak temsil etti.
4
•
Sektörden Haberler
Birlikten Haberler
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Ekim ayı içerisinde düzenlediğimiz 5 mesleki gelişim eğitimine 93 kişi katıldı.
Tarih
Eğitim Adı
Katılımcı Sayısı
13 Ekim
Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
26
14 Ekim
Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan Teminat Sözleşmeleri
12
17 Ekim
Yatırım Danışmanlığı
16
21 Ekim
Birleşme Devralma ve Bölünmeler (TTK, SPK ve Vergi Düzenlemelerine Göre)
16
27 Ekim
Fon Performansının Ölçülmesinde Sayısal Yöntemler
23
TOPLAM
93
KASIM 2014 MESLEKI - K İ Şİ SEL GELIŞIM EĞITIM PROGRAMI
Kasım ayı içinde farklı konulara yönelik mesleki gelişim eğitimlerimiz planlandı. Eğitimlere başvurular yeni internet sitemiz
www.birlikteegitim.org üzerinden yapılmaktadır.
Tarih
Eğitim Adı
Süre
6-7 Kasım
Sahte Belge İncelemeleri
2 gün
10 Kasım
Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
1 gün
27 Kasım
Yeni Düzenlemeler Işığında Yatırımcı İlişkileri Görev ve Sorumlulukları
(TSPB&TKYD İş Birliği)
1 gün
•
5
Birlikten Haberler
Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri
20-21 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlenecek lisanslama sınavları öncesinde Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3, Türev Araçlar,
Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme, Konut Değerleme ve Gayrimenkul Değerleme sınavlarına hazırlık
eğitimleri planlandı. Başvurular www.birlikteegitim.org internet sitemiz üzerinden yapılmaktadır.
Tarih
Eğitim Adı
4-5 Kasım
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
6-7 Kasım
10-13 Kasım
12-14 Kasım
Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında
Vergilendirme
Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
Meslek Kuralları
Temel Finans Matematiği ve Değerleme
Yöntemleri
Sınav Türü
Süre
Düzey 1 / Düzey 2 / Düzey 3
2 gün
Düzey 3 / Türev
2 gün
Düzey 2 / Düzey 3
Türev / Kurumsal / Kredi
Düzey 3
Türev / Kurumsal / Kredi
Düzey 1 / Düzey 2
Düzey 3 / Türev
Düzey 2 / Düzey 3
Türev
4 gün
3 gün
17 Kasım
Sermaye Piyasası Araçları 1
1 gün
18 Kasım
Sermaye Piyasası Araçları 2
17-18 Kasım
Genel Ekonomi
Düzey 3
2 gün
19 Kasım
Yatırım Kuruluşları
Düzey 1 / Düzey 2
Düzey 3 / Türev
1 gün
20-23 Kasım
Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi
Türev
4 gün
21-23 Kasım
Muhasebe ve Finansal Raporlama
Düzey 2 / Düzey 3
Kurumsal / Kredi
3 gün
24-25 Kasım
Finansal Piyasalar
Düzey 2 / Düzey 3 / Türev
2 gün
24-25 Kasım
Ticaret Hukuku
Düzey 2 / Düzey 3
Kurumsal / Kredi
2 gün
27-28 Kasım
Finansal Yönetim ve Mali Analiz
Düzey 2 / Düzey 3
2 gün
29-30 Kasım
Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Düzey 1 / Konut
Kuralları
Gayrimenkul
2 gün
3-4 Aralık
Kurumsal Yönetim
Kurumsal
2 gün
3-4 Aralık
Gayrimenkul Değerleme Esasları
Konut / Gayrimenkul
2 gün
8-9 Aralık
Gayrimenkul Mevzuatı
Gayrimenkul
2 gün
10-12 Aralık
Kredi Derecelendirmesi
Kredi
3 gün
1 gün
Kasım ayı içerisinde SPF Düzey 3 Lisanslama Sınavı konularına yönelik kişiye özel eğitimler planlandı. Ayrıca, üyemiz Gedik
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘ ye özel olarak SPF Düzey 3 lisansına yönelik Genel Ekonomi, Temel Finans Matematiği ve
Değerleme Yöntemleri ile Finansal Yönetim ve Mali Analiz konularında eğitimler planlandı.
6
•
Borsa İstanbul’un aracı kurumlar ile birlikte düzenlemiş olduğu VİOP eğitimleri, Birliğimizin Av. Bedii Ensari eğitim salonunda
yapıldı.
EYLÜL- EK İM 2014 Bİ ST-V İ OP SEM İNERLER İ
Tarih
Eğitim Adı
17 Eylül
Borsa İstanbul - Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. - VİOP Eğitimi
20 Eylül
Borsa İstanbul - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - VİOP Eğitimi
16 Ekim
Borsa İstanbul - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - VİOP Eğitimi
21 Ekim
Borsa İstanbul - Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. - VİOP Eğitimi
22 Ekim
Borsa İstanbul - Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - VİOP Eğitimi
Ayrıca, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 18 Eylül tarihinde, Finansal Kurumlar Birliği de 23 Ekim tarihinde Birliğimizin
Av. Bedii Ensari eğitim salonunda seminerlerini gerçekleştirdi.
2014 yılı Ocak ayından itibaren eğitimlerimizden ücretsiz yararlanan öğrenci sayısı ise 74’e ulaştı.
Birliğimiz Fırat Üniversitesi’nde
2014-2015 akademik takvim yılında dördüncüsü
düzenlenen 7 Bölge 7 Üniversite sertifika
programı 21-23 Ekim 2014 tarihlerinde Fırat
Üniversitesi’nde yapıldı. Seminere, Birliğimiz adına
Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür katıldı.
Büyükşengür, öğrencilere sermaye piyasası ve
kariyer olanakları konularında bilgi verdi.
Birliğimiz Hitit Üniversitesi’nde
7 Bölge 7 Üniversite sertifika programı, 27-31 Ekim
2014 tarihlerinde Hitit Üniversitesi ile devam etti.
Birliğimiz adına seminere Eğitim Müdürü Dr. Gökhan
Büyükşengür katıldı ve öğrencilere Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği ile İstanbul Uluslararası Finans
Merkezi Vizyonu konularında bilgi verdi.
•
7
Sektörden Haberler
Birlikten Haberler
VİOP Eğitimleri Birliğimizde Yapıldı
Sektörden Haberler
2. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi Yapıldı
Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda ortak bilinç ve gündem yaratmayı amaçlayan 2. Finansal Okuryazarlık ve Erişim
Zirvesi, FODER ve TEB ortaklığında, 27 Ekim 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall salonunda yapıldı.
Zirveye finansal okuryazarlık ve erişim alanında uzman John Hope Bryant ile Prof. Dr. Annamaria Lusardi’nin yanı sıra kamu,
özel sektör, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler olmak üzere 200’e yakın temsilci katıldı.
Dünyaca Ünlü Uzman Prof. Dr. Annamaria Lusardi’den Finansal Okuryazarlık Semineri
Çalışmaları dünya çapında takip edilen George Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annamaria Lusardi’nin
katılımıyla “Finansal Okuryazarlık ve Erişim Üzerine Sohbet” başlıklı toplantı FODER tarafından 28 Ekim 2014 tarihinde
Birlik merkezinde düzenlendi. Seminer kapsamında katılımcılarla dünyadaki finansal okuryazarlık gelişmeleri paylaşılırken,
katılımcılar da Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdi.
6 Kasım’da Masak Çalıştayı Düzenlenecek
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından, 6 Kasım 2014 tarihinde Masak Çalıştayı
düzenlenecek. Çalıştaya Birliğimiz üyelerinin uyum görevlileri ve bağlı bulundukları üst düzey yöneticileri katılacak.
Çalıştay kapsamında, temsilcilerin konuyla ilgili farkındalıklarının arttırılması ve mevcut sorunlara ortak çözüm bulunması
hedefleniyor.
8
•
IşıkFX’den Foreks Eğitimleri
Akbank tarafından yürütülen “Ekonominin Kahramanı Çocuklar Projesi” üçüncü
yılına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile imzalanan protokol ile başladı.
Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen “Ekonominin Kahramanı Çocuklar
Projesi” ile 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 10.000 öğrenciye ulaşarak,
tasarruf konusunda bilinç ve farkındalık yaratılması hedefleniyor.
IşıkFX A.Ş., Türkiye’de ve dünyada
yatırımcı sayısı giderek artan foreks
piyasasına ilişkin bilgilendirici
seminerlerini farklı illerde
sürdürüyor.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız törende yaptığı konuşmada,
Akbank’ın düzenlediği tasarruf eğitimlerini desteklediklerine işaret ederek,
“Giderek daha fazla tüketim odaklı olduğumuz bir dönemde, öğrencilerimize
harçlıklarını sadece harcamak için değil, yardım ve tasarruf için de kullanmaları
yönünde bilgiler veren bu projeyi destekliyoruz” dedi.
Seminer kapsamında katılımcılara
güncel piyasalara ilişkin bilgiler ile
temel analize dair değerlendirme
süreçleri aktarılıyor. IşıkFX
tarafından önümüzdeki dönemde
düzenlenecek seminerlere ulaşmak
için www.isikfx.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Tera Menkul Değerler A.Ş.’de Yeni Atama
Vakıf Portföy A.Ş. ‘nin
Yeni Adresi
Tera Menkul Değerler A.Ş Yönetim
Kurulu Murahhas Üyeliğine Dr.
Serdar Sümer atandı.
Dr. Serdar Sümer
Üyelerden Haberler
Ekonominin Kahramanı Çocuklar Projesi
Kariyerine 1996 yılında Türkiye
Hazine Müsteşarlığında Bankalar
Yeminli Murakıbı olarak başlayan
Sümer, 2001 yılında Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna
atandı. 2002-2004 yılları arasında ise
Legg Mason Business School’da MBA
yaptı. 2008 yılında Başkan Yardımcısı
olarak Aktif Bank’a Katıldı. 2014
yılında ise Kurumsal Finansman
Sorumlu Ortağı ve Yönetim Kurulu
Üyesi olarak Tera Menkul Değerler
A.Ş.’ ye katıldı.
Vakıf Portföy A.Ş. yeni adresinde
faaliyetlerini
sürdürüyor.
Vakıf
Portföy A.Ş.’nin yeni adresi aşağıda
gibidir:
Vakıf Portföy Nispetiye Mah. Nispetiye Cad.
Ayyıldız İşhanı No:4 K:1
Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon: 0212 275 43 03 Faks: 0212 275 46 99
Türkiye Tasarruf Eğilimleri Araştırması 2014 Yılı 3. Çeyrek Sonuçları Açıklandı
ING Bank tarafından 2011
yılından beri sürdürülen
Türkiye Tasarruf Eğilimleri
Araştırması’nın 2014 yılı
3.çeyrek sonuçları açıklandı.
ING Bank Bireysel Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı
Barbaros Uygun, tasarruf
oranının gerilediğini belirtti:
“2014’ün ilk iki çeyreğinde
araştırma tarihinin en yüksek
oranı olan yüzde 15,3’e çıkan
tasarruf sahipliği oranı, son
çeyrekte yüzde 12,4’e kadar
geriledi. Bu düşüşte, büyüme
performansının yavaşlamaya
başlaması, artan işsizlikle
birlikte gelir kısıtının rol
oynadığını söyleyebiliriz.”
•
9
SE R M AY E Pİ YA S A S I ÖZ E T V E Rİ LE R İ
Veriler
Yurtiçi Yerleşiklerin Yatırım Tercihleri
Milyon TL
TL Mevduat
Döviz Tevdiat Hesabı*
Repo
DİBS
Eurobond
Yatırım Fonları
Pay Senedi
Özel Sektör Borçlanma Senedi
Emeklilik Yatırım Fonları
Toplam
2012
2013
2014/09
%D
512.185
225.448
26.438
66.518
4.812
30.184
71.803
26.779
15.741
979.908
584.019
306.950
52.931
71.391
6.852
30.647
73.034
34.573
21.329
1.181.726
619.403
345.867
35.299
347.158
6.560
33.745
79.911
41.417
25.745
1.535.105
6,1%
12,7%
-33,3%
386,3%
-4,3%
10,1%
9,4%
19,8%
20,7%
29,9%
*Kıymetli Madenler Depo Hesapları dahildir.
Yurtdışı Yerleşiklerin Yatırım Tercihleri
Milyon TL
Mevduat
Pay Senedi
DİBS
Repo
Diğer
Toplam
2012
2013
2014/09
%D
34.702
128.704
111.365
17.252
2.684
292.022
54.932
107.634
109.696
26.016
3.502
298.279
67.141
123.559
109.640
27.137
4.012
327.477
22,2%
14,8%
-0,1%
4,3%
14,6%
9,8%
2012
2013
2014/09
%D
550.439
212.296
157.334
28,6%
503.668
200.419
143.550
28,5%
540.788
217.132
156.995
29,0%
7,4%
8,3%
9,4%
A.D.
Menkul Kıymet Sayısı
2012
2013
2014/10
%D
Şirket*
Diğer Şirket**
Borsa Yatırım Fonu + Menkul Kıymet Yat. Ort.
Varant
Sertifika
271
117
34
281
50
263
145
30
328
0
251
160
25
601
0
-4,6%
10,3%
-16,7%
83,2%
A.D.
2012
2013
2014/09
%D
1.244
3
0
1.766
97
1.670
0
13.464
1.358
11.931
175
808
711
1
95
0,0
0,0
-
1.492
4
0
1.946
144
1.802
0
13.490
1.271
11.508
712
830
745
0
85
0,2
0,2
-
1.236
3
0
994
87
906
0
11.200
997
9.642
560
629
625
0
4
1,2
1,2
0,0
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
2012
2013
2014/09
%D
25
521
1
98
4
29
648
15
1.052
3
388
1
6
1.446
8
130
1
19
0
0
149
A.D
A.D
A.D
A.D
A.D
A.D
A.D
2012
103
1
41
145
2013
101
1
40
142
2014/10
98
0
43
41
11
31
6
230
%D
-3,0%
A.D.
7,5%
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
62,0%
Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri
Milyon TL
Toplam Piyasa Değeri
Saklamadaki Pay Senetleri
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri*
Ortalama Halka Açıklık Oranı
*BIST TÜM endeksine dahil şirketleri kapsamaktadır.
*Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi / **İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, GİP ve SİP
Borsa İstanbul İşlem Hacimleri*
Milyar TL
Pay Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)
Serbest İşlem Platformu (SİP)
Tahvil-Bono Kesin Alım-Satım Pazarı**
Aracı Kurum
Banka
TCMB+Takasbank
Repo-Ters Repo Pazarı**
Aracı Kurum
Banka
TCMB+Takasbank
VOB/VİOP Vadeli İşlem Pazarı
Aracı Kurum
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketi
Banka
VİOP Opsiyon Pazarı
Aracı Kurum
Banka
*Alım-Satım Toplamıdır. / **Piyasa ve Tescil Toplamıdır.
Birincil Halka Arzlar
Milyon TL
Şirket Sayısı (GİP dahil)
Şirket Halka Arz Tutarı
Yatırım Ortaklığı Sayısı (GYO ve Girişim Ser. dahil)
Yatırım Ortaklığı Halka Arz Tutarı
Borsa Yatırım Fonu Sayısı
Borsa Yatırım Fonu Halka Arz Tutarı
Toplam Halka Arz Tutarı
TSPB Üyeleri
Aracı Kurum
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketi
Banka
Portföy Yönetim Şirketi
Yatırım Ortaklığı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Toplam
10 •
Kurumsal Yatırımcı Portföy Büyüklüğü
Milyon TL
A Tipi Yatırım Fonları
B Tipi Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Toplam
2012
2013
2014/08
%D
1.619
29.069
20.358
527
15.769
852
68.195
1.836
28.246
26.186
328
18.119
1.015
75.731
1.895
32.012
33.189
330
21.542
1.439
90.408
3,2%
13,3%
26,7%
0,4%
18,9%
41,8%
19,4%
Portföy Yönetim Şirketlerince Yönetilen Portföy
Milyon TL
Bireysel
Kurumsal
Tüzel
Toplam
2012
2013
2014/09
%D
1.444
49.821
5.104
56.369
1.872
57.991
5.056
64.919
1.845
67.629
4.733
74.207
-1,5%
16,6%
-6,4%
14,3%
Yatırımcı Sayısı
Pay Senedi
Yatırım Fonu
Özel Sektör Borçlanma Aracı
Varant + Sertifika
VTMK+ VDMK
2012
1.088.566
2.810.015
193.618
1.945
81
2013
1.110.408
2.768.108
166.558
3.306
2.606
2014/09
1.079.614
2.698.565
142.770
2.340
1.838
%D
-2,8%
-2,5%
-14,3%
-29,2%
-29,5%
Yabancı Yatırımcı İşlemleri
Milyon $
Pay Senedi Saklama Bakiyesi
Saklamadaki Payı
Pay Senedi İşlem Hacmi
İşlem Hacmi Payı
Net Pay Senedi Yatırımı
2012
2013
2014/09
%D
78.545
66%
123.008
18%
5.277
56.954
63%
171.293
20%
4.847
60.341
63%
116.223
21%
1.117
5,9%
1,2%
A.D.
A.D.
-77,0%
Aracı Kurumlarla İlgili Veriler
Milyon TL
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
Faaliyet Gelirleri
Net Komisyon Gelirleri
Faaliyet Kârı/Zararı
Net Kâr
Personel Sayısı
Şubeler
İrtibat Bürosu
Acente Şubeleri
2012
2013
2014/06
%D
10.346
1.021
11.367
8.219
89
3.059
11.367
1.126,8
563,6
113,8
274,8
5.258
161
66
6.684
12.964
1.023
13.987
10.579
71
3.337
13.987
1.368,0
669,5
265,2
528,5
5.480
153
71
6.950
13.244
1.077
14.321
10.805
74
3.442
14.321
708,4
451,8
104,9
169,2
5.460
150
66
7.006
2,2%
5,3%
2,4%
2,1%
4,5%
3,1%
2,4%
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
-0,4%
-2,0%
-7,0%
0,8%
BIST-100 Endeksi ve Pay Piyasası
2012
2013
2014/10
%D
BIST-100
BIST-100 (En Yüksek)
BIST-100 (En Düşük)
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon TL)
51.267
70.702
49.622
2.464
67.802
93.179
63.885
3.266
80.384
84.218
61.189
3.327
18,6%
-9,6%
-4,2%
1,9%
Yurtdışı Borsa Endeksleri
2012
2013
2014/10
%D
ABD Nasdaq 100
ABD S&P 500
Almanya DAX
Brezilya Bovespa
Çin Shanghai Bileşik
Fransa CAC 40
Güney Afrika FTSE/JSE
Hindistan BSE Sens
Hong Kong Hang Seng
İngiltere FTSE 100
Japonya Nikkei 225
Meksika IPC
Rusya RTS
2.661
1.426
7.612
60.952
2.233
3.641
39.250
19.760
22.392
5.898
10.395
41.588
1.527
3.592
1.848
9.552
51.507
2.116
4.296
46.256
21.171
23.306
6.749
16.291
42.727
1.443
4.158
2.018
15.765
54.629
2.420
4233,09
49.723
27865,83
23.998
6.546
16.414
45.028
1.099
15,8%
9,2%
65,0%
6,1%
14,4%
-1,5%
7,5%
31,6%
3,0%
-3,0%
0,8%
5,4%
-23,8%
A.D.: Anlamlı değil
Sermaye Piyasası Özet Verileri Tablosuna www.tspb.org.tr adresindeki internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Borsa İstanbul, Financial Times, Garanti Yatırım, Kalkınma Bakanlığı, MKK, SPK, TCMB, TSPB, TÜİK
• 11
Veriler
SE R M AY E Pİ YA S A S I ÖZ E T V E Rİ LE R İ
Büyükdere Caddesi No:173
1.Levent Plaza Kat:4
1.Levent 34394 İstanbul
Tel: 0212 280 85 67
Faks: 0212 280 85 89
www.tspb.org.tr
[email protected]
sermaye piyasasında
www.tspb.org.tr
t
@tspakb
f
TSPAKBResmiSayfasi
TSPB Adına İmtiyaz Sahibi
İlkay Arıkan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Alparslan Budak
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
İlkay Arıkan
Editör
Tuğba Oğan
Genel Sekreter
Müdür / Kurumsal İletişim
Bu bültene www.tspb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Gündem, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki değerler,
hazırlandığı tarih itibariyle güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak
gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir.
TSPAKB
Tasarım ve Basım
Printcenter
Mizanpaj
Eda Cabbar
Uzman / Kurumsal İletişim
Yayın Türü
Yaygın, süreli
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 811 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа