close

Enter

Log in using OpenID

Ailesiyle birlikte küçük bir kulübede yaşayan Simon, ayakkabıcılık

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRERİM YILI
TÜRKÇE DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı :
Sınıf : 4/C
FEVZİ ÖBEY İLKOKULU
No. :
Sonuç :
Ailesiyle birlikte küçük bir kulübede yaşayan Simon, ayakkabıcılık yaparak geçiniyordu.
Fazla para kazandığı söylenemezdi. Yoksulluktan dolayı iki yakası bir araya gelmiyordu.
Yaptığı işten eline geçen parayla karınları ancak doyuyordu. Oturdukları ev bile
kendilerine ait değildi.
Karı koca bütün kış boyunca artık parçalanmaya yüz tutmuş olan koyun derisi paltoyu
paylaşmıştı. Simon, iki yıldır yeni bir palto dikmek üzere koyun derisi satın almak istiyordu.
Bütün yaz dişinden tırnağından artırarak biraz para biriktirmişti. Karısının para kutusunda
üç rublelik bir banknot duruyordu.
İnsan Ne İle Yaşar?-Tolstoy
1. Metne göre 5N 1K sorularını yanıtlayınız.
Simon ne satın almak istiyordu?
................................................................................................
• Simon ne zaman para biriktirmişti?
................................................................................................
• Simon niçin geçim sıkıntısı yaşıyordu?
................................................................................................
• Simon nerede yaşıyordu?
................................................................................................
• Simon geçimini nasıl sağlıyordu?
................................................................................................
• Simon kulübede kim ile yaşıyordu?
................................................................................................
2. Simon’un sorunu için çözüm öneriniz nedir? 8 p.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Aşağıdaki atasözünü açıklayınız.
“İyilik eden iyilik bulur.”
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRERİM YILI
TÜRKÇE DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı :
Sınıf : 4/C
FEVZİ ÖBEY İLKOKULU
No. :
Sonuç :
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
( ) A. Piyeste on iki öğrenci rol aldı.
( ) B. Arda, rolünü çok güzel oynadı.
( ) C. Öğretmenimiz çok neşeli bir insandır.
( ) D. Bir piyes hazırlamak zaman kaybıdır.
5. İlk beste çalışmasını “Han Duvarları” adlı şiir ile yaptı.
Yukarıdaki cümlede altı çizili terim anlamlı kelimenin ilgili olduğu dersin adı
nedir?
( ) A. Müzik
( ) B. Resim
( ) C. Türkçe
( ) D. Dil bilgisi
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
( ) A. Annesi mutfakta yemek pişirdi.
( ) B. Okul yolunda çalışma vardı.
( ) C. Ömer ile ilk tanışmasını anlattı.
( ) D. O gün iki saat bahçe suladı.
7. Şeref, hikâyeyi okumayı tamamladıktan sonra “Bu hikâyede ne anlatıyor?”
sorusunun cevabını yazdı.
Şeref, bu çalışması ile hikâyenin hangi unsurunu bulmuş olur?
( ) A. Yardımcı karakter
( ) B. Yer
( ) C. Zaman
( ) D. Olay
8. Bir metin okuyan Aslı, hangi sorunun cevabını verirse metnin ana fikrini
belirlemiş olur?
( ) A. Yazıdaki olay ne zaman yaşanmış?
( ) B. Metnin kahramanları kimlerdir?
( ) C. Yazıdan nasıl bir ders çıkarmalıyız?
( ) D. Yazıda anlatılan olay nedir?
9. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri, alfabetik sıralamaya uyun şekilde
sıralayınız.
a) barış - başkan - büyük - benek - buruk
…………………………………………………………………………………………………………………….
b) güzel - gurur
- görüş
- gazel günlük
…………………………………………………………………………………………………………………….
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRERİM YILI
TÜRKÇE DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı :
Sınıf : 4/C
FEVZİ ÖBEY İLKOKULU
No. :
Sonuç :
10 . Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını (anlamdaş) yazınız.
a) yüzyıl : ………………………
b) uyarlık : ……………………… c) kara: …………………….
ç) güz : ………………………
d) ak :
……………………… e) dize: …………………….
f) hatıra: ………………………
g) vatan: ……………………… ğ) ulus: ……………………
11. Aşağıdaki tümcelerin hangisi nesnel bir yargı içermemektedir?
( ) A) Yurdumuz yedi bölgeden oluşmaktadır.
( ) B) Dayımın üç çocuğu vardır.
( ) C) Elbisenin rengini hiç beğenmedim.
( ) D) Polis hırsızı yakaladı.
12. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri “-e, -i, -de, -den” eklerinden uygun
olanı ile tamamlayınız.
Salonun seyirci koltuğun .......... bir ben vardım. Münire Öğretmen ve arkadaşları
sahne.......... çalışıyorlardı. Münire Öğretmen'in kimi yer.......... yaptığı espriler ben..de
güldürüyordu. Arada suflörün söylediklerini kaçırıyor, rolün... yarı..... kesiyor, ban...
sahne....... laf atıyordu:
- Sen.... görünce rolümüz..... şaşırdık küçük hanım, diye takılıyordu.
- Gel bakalım bir de sahne..... ol, dedi. Sahne...... çıktım.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?
( ) A) Bu kış hava çok soğuktu.
( ) B) Soğuk içecekler içtiği için hastalandı.
( ) C) Son karşılaşmamızda çok soğuk davrandı.
( ) D) Evleri o kadar soğuktu ki otururken hep titriyorduk.
14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını birer cümle
içinde kullanınız.
• Çok güzel bir bebekti, âdeta gözleri yaşama sevinciyle dolup taşıyordu.
..................................................................................................................................
• Küçük kardeşine hep sevgiyle yaklaşır, onu korurdu.
..................................................................................................................................
• Yeni elbiselerini giydi, saçını taradı ve evden çıktı.
..................................................................................................................................
• Son zamanlarda hastalanmış, çok zayıflamıştı.
..................................................................................................................................
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRERİM YILI
TÜRKÇE DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı :
Sınıf : 4/C
FEVZİ ÖBEY İLKOKULU
No. :
Sonuç :
15. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım hatalarını bulunuz ve boş bırakılan yerlere doğru
cümleyi yazınız.
 Güneş, satürn’e yaklaşıyordu.
 ..........................................................................................................................
 Kurtuluş savaşı’nı Türk milleti tüm güçlüklere rağmen kazandı.
 ..........................................................................................................................
 Türk dil kurumu Atatürk tarafından kurulmuştur.
 ..........................................................................................................................
 Atatürk’ün baş yaveri Salih bozok’tur.
 ..........................................................................................................................
 Atatürk, 1881’de selanik’te doğdu.
 ..........................................................................................................................
16. “Yüz, gül, yol” kelimelerini farklı anlamlarda kullanarak cümleler yazınız.
yüz: ………………………………………………………………………………………………………………………..
yüz: ……………………………………………………………………………………………………………………….
gül: ………………………………………………………………………………………………………………………..
gül: ……………………………………………………………………………………………………………………….
yol: ………………………………………………………………………………………………………………………..
yol: ………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Aşağıdaki metindeki uyun noktalama işaretlerini koyunuz
İskoçyalı bir bilim adamı olan Alexander Graham Bell (Aleksandır Gıraham Bel)( )
1847( )de Edinburg( )da doğdu( ) Eğitimini Edinburg ve Londra( )da tamamladı( )
Bundan sonra yoğun ve yorucu bir çalışma içine girdi( ) Bir süre sonra sağlığı
bozuldu( ) Babasının ısrarı üzerine ana vatanını terk ederek Kanada( )ya gitti( ) Burada
bilgisini ve yeteneğini çevresine kabul ettirdi(
) Oradan Boston Üniversitesi
profesörlüğüne atandı( )
Bell ve yardımcısı Vatson (Vatsın)( ) bir evin odasında gece gündüz çalıştılar ( )
Amaçları( ) yeni bir buluşu gerçekleştirmekti( )
Bell( ) bir gün atölyesinde uzun süre çalıştı( ) Sonunda amacına ulaştığını
anladı( ) Elindeki aracı ağzına tutarak aşağıda çalışan yardımcısına seslendi( ) ( )Bay
Vatson( ) buraya geliniz lütfen( ) sizi görmek istiyorum( )( ) Vatson çok şaşırdı( ) Soluk
soluğa Bell( ) in bulunduğu odaya geldi( )
( ) Dediklerinizi duydum( ) diye haykırdı( )
Alexandır Graham Bell( ) telefonu bulmuş ve insanlık tarihinde yeni bir çığır açmıştı( )
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content