close

Enter

Log in using OpenID

10 Şubat 2014 Sayın Üyelerimiz, Sigorta ve Reasürans Brokerleri

embedDownload
10 Şubat 2014
Sayın Üyelerimiz,
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Şubat 2014 Salı günü
saat 14.00 de Milli Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonu Teşvikiye, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 4 Mart 2014 Salı
saat 14.00’de aynı yerde yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Yönetim kurulu adına
H.Basri Batıkarayel
Başkan
Gündem:
1- Açılış ve yoklama
2- Başkanlık Divanı Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Divan heyetine Genel Kurul tutanakları ile ilgili imza yetkisinin verilmesi
5- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
7- Gelecek dönem bütçesinin ve yeni dönem üyelik aidatının görüşülerek karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi,
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış
NOT: Derneğimiz Anatüzüğünün 14.ncü maddesinin birinci bendi gereği, Genel Kurul Toplantısına
Üyelerimizin katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için 2013 yılına ilişkin aidatlarının ödenmiş
olması gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content