close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Akreditasyon No: AB-0428-T
Revizyon No: 02 Tarih: 26-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0428-T
Adresi : Serdar mh. İstanbul Karayolu cd.
No: 138/A İZMİT
41000
KOCAELİ / TÜRKİYE
Tel
: 0262 331 59 59
Faks
: 0262 331 00 24
E-Posta : [email protected]
Website : www.sgscevre.com
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
BACA GAZI
( TS CEN/TS 15675 ve TS EN
15259 Şartlarına Uygun )
ORTAM HAVASI
GÜRÜLTÜ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039
ile CO,O2 ve CO2 Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
ile SO2 Tayini
TS ISO 7935
Elektrokimyasal Hücre Metodu
ile NO, NO2 ve NOx Tayini
EPA CTM 022
Renk Karşılaştırma
(Bacharach) Metodu ile İsilik
Tayini
TS 9503
İzoteknik Örnekleme Metodu
(Gravimetrik Metod) ile Partikül
Madde Tayini
EPA Method 17
EPA Method 5
TS ISO 9096
Gravimetrik Metot ile Nem
Tayini
EPA Method 4
Yaş-Kuru yöntemi ile Baca
gazında Nem tayini (İşletme içi
Metod)
Nem Probu ile Baca gazında
Nem tayini ( İşletme İçi Metod)
SGS - TL .061
Hız ve Debi Tayini
EPA Method 2
TS ISO 10780
Askıda Katı Maddenin PM10
Kesrinin Tayini
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
Çöken Toz Tayini
BS 1747
Akustik-Çevre Gürültüsünün
Tayini, Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi - Bölüm 1:
Temel Büyüklükler ve
Değerlendirme İşlemleri
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
Çevre gürültüsünün tayini,
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
- Bölüm 2: Çevre Gürültüsü
Seviyelerinin Tayini
TS ISO 1996- 2
TS ISO 1996-2/T1
Akustik- Sesin Dışarıda
Yayılırken Azalması- Bölüm 1:
Sesin Atmosfer Tarafından
Soğrulmasının Hesabı
TS ISO 9613-1
SGS - TL.062
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Akreditasyon No: AB-0428-T
Revizyon No: 02 Tarih: 26-Mart-2014
AB-0428-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(GÜRÜLTÜ Devam)
ÇEVRESEL TİTREŞİM
İŞYERİ ORTAM MARUZİYET
DEĞERLENDİRMESİ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik- Sesin Dışarıda
yayılırken Azalması-Bölüm2 :
Genel Hesaplamalar
TS ISO 9613-2
Akustik- Çoklu Gürültü
Kaynağına Sahip Sanayi
Tesislerinde Çevredeki Ses
basınç Seviyelerinin Tayini
TS ISO 8297
Akustik- Gürültü Kaynaklarının
Ses Gücü Seviyelerinin Ses
Basıncı Kullanılarak Tayini- Bir
Yansıtma Düzlemi Boyunca,
Esas Olarak Serbest Bir Alan
İçinde Uygulanan Mühendislik
Metodu
TS EN ISO 3744
Akustik -Ses Basıncı
Kullanılarak Gürültü
Kaynaklarının Ses Gücü
Seviyelerinin Tayini- Bir
Yansıtma Düzlemi Boyunca
Çevreleyici Ölçme Yüzeyi
Kullanılarak Yapılan Gözlem
Metodu
TS EN ISO 3746
Madencilik- Hava Şoku ve Yer
Titreşimi Ölçümü
TS 10354
Mekanik Titreşim ve Şok
-Binaların Titreşimi _ Titreşimin
Ölçülmesi ve Binalara
Etkilerinin Değerlendirilmesi
TS ISO 4866
Akustik- İş yerinde Maruz
Kalınan Gürültünün tayini ve
Bu Gürültünün Sebep Olduğu
İşitme Kaybının Tahmini
TS 2607 ISO 1999
İnsanın Tüm Vücut Titreşimine
Maruz Kalmasının
Değerlendirilmesi - Bölüm 2:
Binalarda Süreklli ve Darbe İle
Meydana Gelen Titreşim ( 1- 8
Hz)
TS ISO 2631-2
Titreşime Karşı İnsan Tepkisi :
Ölçme Düzeneği
TS EN ISO 8041
TS EN ISO 8041 / AC
Mekanik Titreşim - Kişilerin
Maruz kaldığı Elle İletilen
Titreşimin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi - Bölüm 1:
Genel Kurallar
TS EN ISO 5349-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
SGS
Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
Akreditasyon No: AB-0428-T
Revizyon No: 02 Tarih: 26-Mart-2014
AB-0428-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İŞYERİ ORTAM MARUZİYET
DEĞERLENDİRMESİ Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mekanik Titreşim - Titreşim
Emisyon Değerinin
Belirlenmesi Amacıyla
Hareketli Makinelerin Deneye
Tabi Tutulması
TS EN 1032 + A1
Lüksmetre İle Ortam Işık
Şiddetinin Ölçülmesi
ISO 8995/1
Sıcak
Ortamlar-WBGT(Yaş-Hazne
Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre
Isının Çalışan Üzerindeki
Baskısının Tahmini
TS EN 27243
Termal Konfor ve Termal
Ergonomi Şartlarının
PMV/PPD Parametrelerinin
Ölçülmesi İle Analitik
Belirlenmesi
TS EN ISO 7730
Gravimetrik Metot İle
Solunabilir Toz(Partikül Madde)
Tayini
KAPSAM SONU
MDHS 14/3
NIOSH 500
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content