close

Enter

Log in using OpenID

Bazı Basın Yayın Organlarındaki Haber Hk.

embedDownload
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. / ASYAB 14.10.2014 11:23:41
Haber veya Söylentilerin Doğrulanması
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 Ümraniye/İSTANBUL
: (0216) 633 50 00 - (0216) 633 50 50
: [email protected]
:
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
:
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? :
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
:
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
:
(0216) 633 59 60 - (0216) 633 50 24
Hayır
Hayır
Hayır
12.08.2014
Bazı basın yayın organlarındaki haber Hk.
AÇIKLAMA:
Uzun süredir Bankamız hakkında, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesapları
vasıtasıyla bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatına açıkça aykırı, sistematik ve
kasıtlı bir karalama kampanyası sürdürülmektedir. Söz konusu karalama kampanyası
dahilinde, gerçeğe, akla, mantığa, hukuka, vicdana ve her türlü değere aykırı olarak
yapılan haberler karşısında Bankamız yasal haklarını korumak için ilgili mercilere
başvuru ve suç duyurularını yapmaktadır.
Ancak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun bankaların itibarının korunmasına ilişkin 74.
maddesi karşısında açıkça suç teşkil eden söz konusu karalama kampanyası ile
istedikleri sonucu elde edemeyeceklerini anlayan kampanya sahipleri, eylemlerini,
haberlerindeki yalan ve iftiralara kamu otoritelerini de dahil ederek ulusal gazetelerde
yazı dizileri yayınlayacak kadar ileri götürmüşlerdir.
Söz konusu yalan haber ve iftiralara kamuoyunca herhangi bir ehemmiyet verilmediği
bilinse de, Bankamız yasal haklarını savunma çerçevesinde söz konusu kampanyaya
ilişkin birçok kere özel durum açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirmiştir.
Bu çerçevede, bazı basın yayın organlarında Bankamızın mali durumu ve mali tabloları
hakkında kasıtlı olarak yapılan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız
tarafından ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuoyuna duyurulan ve kamu otoriteleri ile
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenen mali tablolarındaki bilgiler ve Bankamızca
yapılan açıklamalar haricindeki kasıtlı, yalan ve yanıltıcı haber ve yayınlara itibar
edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
172 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content