close

Enter

Log in using OpenID

4-Ev tekstili imalatları KOSGEB Desteği alan iş planı örneği ücretsiz

embedDownload
BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ Hazırlayan Esin ŞEN Şube Müdürü 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SINIFLANDIRMA Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler SITC ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) sınıflandırmasına göre aşağıda verilen fasıllarda yer almaktadır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
SITC NO: 656 Tül, dantel, broderi ürünler 658 Mensucattan mamul hazır eşya 658.3 Battaniyeler 658.4 Çarşaf, masa örtüsü, tuvalet ve mutfak bezleri 568.5 Perde ve diğer mefruşat eşyaları 658.9 Diğer hazır eşya (duvar halıları, temizlik bezleri vb.) GTİP NO: 5804 5804.10 5804.21­30 5805 6301 6302 6302.10­39 6302.40­59 6302.60­99 6303 6304 9404.30 9404.90 Tüller ve diğer mensucat (parça, şerit, motifler halinde) Tüller Dantelalar Duvar halısı; el dokuması, iğne işlemesi Battaniyeler Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri Yatak çarşafları Masa örtüleri Tuvalet ve mutfak bezleri Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları Yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyası Uyku tulumları Şilte, yorgan, yastık, puf, diz­ayak örtüleri, minderler vb. TÜRKİYE’DE ÜRETİM Türkiye’nin ev tekstili üretimi, ihracatının yükselmesine paralel olarak artış eğilimini sürdürmektedir. Ev tekstili üretiminin yoğunlaştığı başlıca iller; Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir ve Uşak’tır. Bursa özellikle havlu, tül ve çarşaf üretiminin; Denizli havlu ve çarşaf üretiminin; Uşak battaniye üretiminin; İstanbul ise tül ve çarşaf üretiminin yoğun olduğu illerdir. Ev tekstili sektöründe dünyanın en önde gelen ülkelerinden olan Türkiye’de birçok firma kendi markasını oluşturmuş, buna bağlı olarak da yurtiçi ve yurtdışında mağaza zincirleri kurmaya başlamışlardır. Sektördeki üreticilerin büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Sektörde bazı ünlü yabancı markaların da lisanslı üretimi yapılmaktadır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 1 TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ Ev tekstili sektörü ihracat ve ithalatımıza bakıldığında 2010 yılında ihracatımız 1,5 milyar dolar, ithalatımız 131,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat Türkiye’nin Ev Tekstili İhracatı Değer (1000 Dolar) 961.453 1.012.717 1.220.389 1.575.234 1.782.063 1.833.114 1.701.850 1.863.877 1.810.197 1.421.446 1.546.256 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye’nin ev tekstil ihracatı, 2000 – 2005 döneminde yıllık ortalama %16,7 gibi oldukça yüksek bir oranda artış göstererek 961 milyon dolardan 1,8 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu dönemde dünya ev tekstili yıllık ortalama ithalat artış hızının %13,6 olarak gerçekleştiği dikkate alınırsa, Türkiye’nin oldukça yüksek bir ihracat performansı sergilediği görülmektedir. Buna karşın, ev tekstili ihracatında görülen yüksek oranlı bu artış, 2006 yılından itibaren dalgalı bir seyir izlemiştir. 2007 yılının ortalarında ABD’de ortaya çıkan finansal kriz, 2008 yılından itibaren hem ABD’de hem de AB’de daha da derinleşmiş; büyük ölçüde bu pazarlara ihracat yapan gelişmekte olan ekonomilerde de daha yıkıcı etkiler yaratarak tüm dünyayı etkisine almıştır. Bu olumsuz koşullarda özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin zorunlu olmayan mallardaki tüketimlerini büyük ölçüde kısmaları pek çok üründe olduğu gibi ev tekstili harcamalarının da azalmasına yol açmış ve bu durumdan ülkemiz ev tekstili ihracatı da çok olumsuz bir biçimde etkilenmiştir. Özellikle 2009 yılında ev tekstili ihracatında yaşanan %21’lere varan düşüşler bunun en önemli göstergesi olmuştur. 2010 yılında ise ev tekstili ihracatı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık % 9 artışla 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Tür kiye'nin Ev Tekstili Ürünleri İhracatı (Değer:1000 Dolar) GTIP 5804.10 5804.21­30 5805 Ürünler Tül mensucat Dantelalar Goblen, flander, aubusson vb., elişi duvar halıları 6301 Battaniyeler ve diz battaniyeleri. 6302.10­39 Yatak çarşafları 6302.40­59 Masa örtüleri 2008 2009 2010 60.056 29.506 16 27.866 19.265 17 31.398 22.834 52 70.711 540.783 40.554 56.694 472.413 28.861 41.388 500.366 31.114
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 2 652.395 155.762 487.833 124.676 526.714 129.226 206.274 158.822 211.566 2.072 1.166 5.884 52.066 43.722 45.718 1.810.197 1.421.446 1.546.256 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
6302.60­99 Tuvalet ve mutfak bezleri (havlular). 6303 Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları 6304 Yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyası 9404.30 Uyku tulumları 9401.90 Yastıklar, yorganlar, şilteler TOPLAM Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye’nin ev tekstili ihracatında ilk sırayı içinde havluların da olduğu tuvalet ve mutfak bezleri almaktadır. 2008 yılında 652 milyon dolar olarak gerçekleşen tuvalet ve mutfak bezleri ihracatı 2009 yılında %25’lik bir düşüşle 488 milyon dolara gerilemiş 2010 yılında ise % 8 artışla 527 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte ABD ve AB’ye gerçekleştirilen ihracatın azalması önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu ürünler en çok Almanya (%24), Fransa (%12), ABD (%11), Hollanda (%8) ve İngiltere (%7) ihraç edilmiştir. Ev tekstili ihracatında ikinci sırayı yatak çarşafları almaktadır. 2008 yılında 541 milyon dolar olarak gerçekleşen yatak çarşafları ihracatı 2009 yılında %13 kayıpla 472 milyon dolara gerilemiştir. 2010 yılında ihracatımız % artışla 500 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yatak çarşafları 2010 yılında en çok Almanya (%41), ABD (%14), Fransa (%10), İtalya (%4) ve Hollanda’ya (%3) ihraç edilmiştir. Ev tekstili ihracatında önemli yer tutan yatak örtülerinde 2010 yılı ihracatı %33 artışla 211 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler; Almanya (%41), İran (%10), ABD (%7), Fransa (%7) ve İspanya (%5) olmuştur. Türkiye’nin ev tekstili ihracatında önemli yer tutan perde ve tüllerde son yıllarda çok ciddi ihracat kayıpları yaşanmaktadır. 2004 yılında 209 milyon dolar olan perde ihracatı 2010 itibarıyla 129 milyon dolara kadar gerilemiştir. 2010 yılında tül ihracatı 31,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkeler bazında toplam ev tekstili ihracatı incelendiğinde, uzun yıllardır Almanya’nın (%30) en önemli pazar olduğu görülmektedir. ABD (%11), Fransa (%9), İngiltere (%5), Hollanda (%4), İtalya (%4), Rusya (%4), ve İran (%3) diğer önemli pazarlar olarak sıralanmaktadır. Almanya’nın ardından en önemli pazar olan ABD’ye son yıllarda gerçekleştirilen ev tekstili ihracatında 2010 yılı itibarıyla bir düzelme yaşanmıştır. 2002 yılı ev tekstili ihracatında her iki ülkenin pazar payı da %23 iken; 2010 yılına gelindiğinde Almanya bu payı artırmış (30), ABD’nin payı ise %11’e kadar gerilemiştir.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 3 Türkiye’nin Ülkeler İtibarıyla Ev Tekstili İhracatı (Dolar) 2008 2009 2010 1.810.196.763 1.421.399.494 1.546.256.288 Almanya 409.318.732 401.855.725 466.017.112 A.B.D. 226.758.888 158.897.235 170.112.534 Fransa 141.727.807 118.495.569 141.431.303 İngiltere 127.276.472 97.208.786 71.433.668 Hollanda 83.428.935 53.123.477 69.183.944 İtalya 87.761.875 69.164.082 69.020.193 Rusya Federasyonu 94.591.037 46.697.092 65.706.385 İran 20.091.103 23.397.836 52.249.662 Avusturya 35.345.314 38.261.516 35.176.750 İspanya 53.810.721 40.234.473 31.965.762 Belçika 43.440.890 26.674.000 25.847.723 İsviçre 31.779.346 20.023.288 25.293.880 Yunanistan 36.410.801 27.715.142 24.651.460 Irak 43.606.505 38.204.268 24.094.879 Çin Halk Cumhuriyeti. 2.369.646 12.830.417 14.736.861 Polonya 26.980.775 16.646.006 14.490.171 Ukrayna 30.215.306 10.397.334 13.883.399 Kazakistan 11.652.116 12.578.583 13.701.541 İsveç 33.912.564 20.092.728 13.216.372 Romanya 32.867.397 18.252.724 12.805.882 Libya 7.892.143 10.204.950 12.529.177 İsrail 11.379.251 10.717.351 11.548.572 Çek Cumhuriyeti 13.317.073 11.078.883 10.852.308 Azerbaycan­Nahçıvan 9.167.910 10.810.205 10.500.914 Bulgaristan 14.916.736 6.497.315 9.992.832 Bir.Arap Emirlik. 8.559.889 5.837.014 8.894.195 Kanada 10.632.642 5.777.851 7.898.156 Cezayir 8.631.836 8.302.944 7.858.762 Finlandiya 7.262.271 5.903.437 7.633.952 Suudi Arabistan 9.661.167 6.828.096 7.448.704 Danimarka 8.747.265 4.792.575 4.785.095 Kuzey Kıbrıs T.C. 3.633.359 3.284.010 3.994.003 Bosna Hersek 5.202.126 3.405.830 3.951.518 Hırvatistan 5.073.002 3.889.316 3.910.838 Slovak Cumhuriyeti 2.919.538 1.866.439 3.740.910 Portekiz 5.994.903 3.262.559 3.334.021 Slovenya 2.889.114 2.997.650 3.274.270 Türkmenistan 2.107.822 2.906.500 3.192.210 Norveç 2.505.778 2.501.091 3.168.472 Macaristan 6.302.053 3.797.938 3.141.729 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Ülke Adı İthalat Türkiye’nin Ev Tekstili İthalatı Yıllar Değer
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 4 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1000 Dolar) 18.965 14.556 15.848 23.468 35.831 58.182 80.735 92.198 105.556 89.926 131.295 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye’nin ev tekstili ithalatı, ihracatına oranla oldukça düşük bir seviyededir. Buna karşın ithalattaki artışın süreklilik kazandığı görülmektedir. Ev tekstili ithalatı, 2002 – 2008 döneminde her yıl artarak 15,9 milyon dolardan 105,5 milyon dolara yükselmiştir. 2009 yılındaki %14 düşüşün ardından 2010 yılında %46 artarak 131,2 milyon dolar ev tekstili ithalatı gerçekleşmiştir. İthalatta en önemli payı; “yatak çarşafları” ile “yatak örtüleri” almaktadır. Tür kiye'nin Ev Tekstili Ürünleri İthalatı (Değer:1000 Dolar) GTIP 5804.10 5804.21­30 5805 Ürünler Tül mensucat Dantelalar Goblen, flander, aubusson vb., elişi duvar halıları. 6301 Battaniyeler ve diz battaniyeleri. 6302.10­39 Yatak çarşafları 6302.40­59 Masa örtüleri 6302.60­99 Tuvalet ve mutfak bezleri (havlular). 6303 Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbelaları. 6304 Yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyası 9404.30 Uyku tulumları. 9404.90 Yastıklar, yorganlar, şilteler. TOPLAM Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı 2008 2009 2010 2.022 1.859 2.311 4.785 50 3.061 41 3.492 66 3.002 12.347 8.298 4.085 2.454 12.005 4.736 4.874 3.726 19.286 8.080 5.931 10.435 9.953 26.938 20.153 20.360 859 37.239 105.556 610 29.689 89.766 666 56.112 131.295 Ülkeler bazında ev tekstili ithalatı incelendiğinde, ithalatın yarısından fazlasının Çin (%54) ve Hindistan’dan (%9) gerçekleştirildiği görülmektedir. 2002 – 2008 döneminde Çin’den ithal edilen ev tekstili 4,7 milyon dolardan 44,6 milyon dolara yükselmiş ve 2009 yılında 37 milyon dolar, 2010 yılında 71,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hindistan’dan yapılan ithalat da 2002 yılında 325 bin dolardan, 2006’da en yüksek seviyesi olan 13 milyon dolara yükselmiş ve 2009 yılında 9 milyon dolar, 2010 yılında 9,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ev tekstili ithalatında önemli yer tutan diğer ülkeler ise Pakistan (%7), Almanya (%3) , Türkmenistan(%2) ve İtalya(%2) olmuştur.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 5 Türkiye’nin Ülkeler İtibarıyla Ev Tekstili İthalatı (Dolar) Ülke Adı 2009 2010 89.926.736 131.295.999 37.081.071 71.287.775 7.873.144 11.842.195 11.716.837 4.611.517 2.700.540 120.223 4.919.402 327.330 359.412 2.688.083 1.762.769 2.100.487 1.243.136 1.018.367 1.088.737 898.098 324.893 1.845.674 489 8.931.792 4.847.904 2.808.352 189.535 2.950.507 3.095.947 2.683.700 1.042.796 1.116.885 2.204.463 1.083.525 1.080.220 1.016.932 982.046 142.276 1.165.824 0 9.471.145 3.713.075 2.990.235 2.914.458 2.893.824 2.747.166 2.062.945 1.980.897 1.724.518 1.705.006 1.344.146 1.255.481 1.144.260 1.040.215 1.032.294 983.896 910.422 1.717.500 229.555 917.099 1.108.420 778.118 575.037 856.932 652.107 0 1.753.480 222.923 711.858 937.378 445.723 359.167 585.214 215.640 13.704 682.554 629.174 566.487 541.239 512.724 506.823 505.102 487.163 480.122 586.813 202.636 571.485 240.948 240.851 242.370 137.795 114.061 231.378 155.033 169.547 38.500 132.023 278.991 273.950 202.066 256.370 203.608 174.123 60.740 97.244 47.443 171.139 48.681 362.935 222.946 218.595 216.182 215.998 196.683 194.207 164.408 156.255 153.210 142.059 120.818 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Çin İstanbul/Trakya Serbest Bölge Hindistan Pakistan Almanya Türkmenistan İtalya Macaristan Mısır Fransa Tayvan Polonya Bangladeş Vietnam Portekiz Endonezya Suriye İspanya İstanbul Deri Serbest Bölge Romanya Bulgaristan Estonya Moldovya Güney Kore İran İngiltere Danimarka Kayseri Serbest Bölge Hollanda Litvanya A.B.D. Tayland Yunanistan Ukrayna Bosna Hersek İsrail Çek Cumhuriyeti Avusturya Belçika Japonya 2008 105.556.181 44.630.597 3.301.579 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 6 DÜNYA TİCARETİ Dünya ev tekstili ticareti, 2004 – 2009 döneminde yaklaşık 23 milyar dolardan 32 milyar dolara yükselmiştir. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
2009 yılı dünya ev tekstili ticaretinde yaklaşık 8,1 milyar dolarla yatak çarşafları; 6,3 milyar dolarla yastık ve yorganlar; 5,3 milyar dolarla tuvalet ve mutfak bezleri en önemli yeri almıştır. İhracat 2009 yılı itibarıyla dünya ev tekstili ihracatında önde gelen ülkeler sırasıyla; Çin (%43), Pakistan (%10), Hindistan (%7), Türkiye (%5) ve Almanya (%3)’dır. Dünya Ev Tekstili Ürünleri İhracatı (Değer: 1000 dolar) GTIP 5804.10 Ürünler 2007 Tül mensucat 5804.21­30 Dantelalar 2008 2009 449.352 477.403 367.302 934.926 901.015 702.758 5805 Goblen, flander, aubusson vb., elişi duvar halıları 18.868 21.299 18.874 6301 Battaniyeler ve diz battaniyeleri 2.767.863 3.265.834 2.947.572 6302.10­39 Yatak çarşafları 8.488.592 8.968.409 8.139.949 6302.40­59 Masa örtüleri 1.219.081 1.331.730 1.103.348 6302.60­99 Tuvalet ve mutfak bezleri 5.443.164 6.068.316 5.231.846 Perdeler ve iç storlar, 3.401.953 perde ve yatak farbelaları 3.492.847 3.271.291 6303 © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 2009 Başlıca Pazarlar Tayvan(33) Çin(19) Hong Kong(12) Türkiye(8) G. Kore(6) Çin(29) Hong Kong(14) Fransa(10) G. Kore (8) Tayland(7) İngiltere(28) Japonya (12) Çin(12) Fransa(10) ABD(6) Çin(69) G.Kore(6) Almanya(3) Hindistan(2) Türkiye(2) Çin(37) Pakistan(21) Türkiye(6) Hindistan(4) Bangladeş(3) Çin(50) Belçika(4) Almanya(4) İtalya(3) Fransa(3) Çin(42) Pakistan(12) Türkiye(9) Portekiz(4) Belçika(3) Çin(50) Almanya(7)
7 Yatak örtüleri vb. 3.694.602 9404.30 Uyku tulumları 385.598 9404.90 Yastıklar, yorganlar, şilteler 6,574,381 TOPLAM 33.378.380 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
6304 Türkiye(4) Hindistan(4) Meksika(2) Çin(36) Hindistan(28) 3.921.936 3.704.197 Türkiye(4) Vietnam(3) Almanya(3) Çin(65) Belçika(8) Hong 440.765 383.521 Kong(6) Slovakya(3) Fransa(3) Çin(60) Almanya(5) 6,815,416 6,361,211 Polonya(4) ABD(3) Estonya(2) Çin(43) Pakistan(10) 35.704.970 32.231.869 Hindistan(7) Türkiye(5) Almanya(3) Kaynak: TradeMap İthalat 2009 yılı itibarıyla dünya ev tekstili ithalatında önde gelen ülkeler sırasıyla; ABD (%27), Almanya (%9), Japonya (%6), İngiltere (%6) ve Fransa (%6)’dır. Dünya Ev Tekstili Ürünleri İthalatı (Değer: 1000 dolar) GTIP 5804.10 Ürünler 2007 Tül mensucat 5804.21­30 Dantelalar 2008 2009 470.897 459.942 370.609 532.149 546.170 438.108 5805 Goblen, flander, aubusson vb., elişi duvar halıları 28.537 25.375 21.431 6301 Battaniyeler ve diz battaniyeleri 2.543.816 2.764.605 2.426.523 7.782.005 8.030.861 7.195.240 6302.10­39 Yatak çarşafları © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 2009 başlıca ithalatçılar (%) Çin(26) Vietnam(12) Hong Kong(11) Ukrayna(5) Tunus(5) Hong Kong(17) Çin(15) Sri Lanka(7) Endonezya(4) Vietnam(4) İngiltere (21) Fransa(11) Japonya(10) ABD (10) Portekiz(5) ABD(27) Japonya(9) Almanya(6) İngiltere(4) İspanya(3) ABD(28) Almanya(11) İngiltere(8)
8 1.424.915 1.446.750 1.139.376 6302.60­99 Tuvalet ve mutfak bezleri 5.515.037 5.899.192 5.160.759 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
6302.40­59 Masa örtüleri Fransa(7) Japonya(5) ABD(29) Almanya(12) Fransa(9) İtalya(4) İngiltere(4) ABD(32) Japonya (11) Almanya(7) Fransa(6) İngiltere(5) ABD(31) Almanya(10) İngiltere(7) Fransa(6) Japonya(5) ABD(23) Almanya(7) Fransa(7) İspanya(6) İngiltere(5) ABD(21) Fransa(10) İngiltere(9) Belçika(7) Almanya(6) ABD(28) Japonya(13) Almanya(9) İngiltere(5) Fransa(5) ABD(27), Almanya(9) Japonya(6) Fransa(6) İngiltere(6) 6303 Perdeler ve iç storlar, 3.619.385 perde ve yatak farbelaları 3.596.991 3.323.102 6304 Yatak örtüleri vb. 2.814.629 2.695.548 2.503.151 9404.30 Uyku tulumları 427.510 456.239 393.111 9404.90 Yastıklar, yorganlar, şilteler 6.827.907 6.988.309 6.203.305 TOPLAM 31.986.787 32.909.982 29.174.715 Kaynak: TradeMap
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2011 9 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
767 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content