close

Enter

Log in using OpenID

2014-075 2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

embedDownload
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2014/075
30.12.2014
Konu: 2015 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
01.01.2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 Sayılı
Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler, 29221 Sayılı Resmi
Gazete’de yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanmıştır.
İlgili Tebliğ ektedir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Kay Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0271) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Resmî Gazete
30 Aralık 2014 SALI
Sayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 45)
I - Vergileme Ölçü ve Hadleri
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl
için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
Dördüncü fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk
Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve
6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.
——————————————
1
23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2
15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Kay Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0271) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
(I) Sayılı Tarife
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Motor Silindir Hacmi (cm³)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
591,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
945,00
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.667,00
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.626,00
2001 - 2500 cm³ e kadar
3.939,00
2501 - 3000 cm³ e kadar
5.491,00
3001 - 3500 cm³ e kadar
8.362,00
3501 - 4000 cm³ e kadar
13.147,00
4001 cm³ ve yukarısı
21.516,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
112,00
251 - 650 cm³ e kadar
231,00
651 - 1200 cm³ e kadar
591,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.429,00
7 - 11 yaş
16 ve
yukarı yaş
12 - 15 yaş
412,00
709,00
1.304,00
2.024,00
2.860,00
4.777,00
7.524,00
11.352,00
16.135,00
231,00
412,00
768,00
1.189,00
1.787,00
2.985,00
4.533,00
6.686,00
9.556,00
175,00
291,00
469,00
709,00
1.068,00
1.607,00
2.263,00
2.985,00
4.296,00
63,00
112,00
182,00
280,00
423,00
591,00
831,00
1.189,00
1.667,00
85,00
175,00
352,00
945,00
63,00
112,00
175,00
591,00
40,00
63,00
112,00
469,00
17,00
40,00
63,00
231,00
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş
Azami Toplam Ağırlık
1) Minibüs
709,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
945,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.429,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.787,00
26 - 35 kişiye kadar
2.143,00
36 - 45 kişiye kadar
2.384,00
46 kişi ve yukarısı
2.860,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
637,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.286,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar
1.930,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
2.143,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.574,00
20.001 kg ve yukarısı
3.220,00
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
469,00
231,00
591,00
945,00
352,00
591,00
1.068,00
1.787,00
2.024,00
2.384,00
469,00
709,00
945,00
1.429,00
423,00
746,00
1.607,00
1.821,00
2.143,00
2.574,00
209,00
423,00
637,00
855,00
1.286,00
1.497,00
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Kay Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0271) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar
1.151 - 1.800 kg'a kadar
1.801 - 3.000 kg'a kadar
3.001 - 5.000 kg'a kadar
5.001 - 10.000 kg'a kadar
10.001 - 20.000 kg'a kadar
20.001 kg ve yukarısı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
11.950,00
17.929,00
23.907,00
29.887,00
35.865,00
41.844,00
47.821,00
9.556,00
14.339,00
19.125,00
23.907,00
28.691,00
33.474,00
38.254,00
7.167,00
10.755,00
14.339,00
17.929,00
21.516,00
25.102,00
28.691,00
5.732,00
8.603,00
11.473,00
14.339,00
17.211,00
20.077,00
22.952,00
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığıtarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil
edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Kay Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0271) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
267 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content