close

Enter

Log in using OpenID

Ben «Ben» Olduğumu Nasıl Fark Ediyorum?

embedDownload
Ben «Ben» Olduğumu
Nasıl Fark Ediyorum?
Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI
Başkent Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Benlik Duygusunun Gelişimi
• Diğerlerinden ayrı şekilde var olduğumuz duygusunu ne
zaman hissediyoruz?
• Başkalarının «başka» olduğunun ne kadar farkındayım?
• Kendimin ne kadar farkındayım?
Benlik Duygusu Ne Zaman Gelişiyor?
• Tartışmalar:
• Yenidoğan çalışmaları
• Bebeklerde empati
çalışmaları
• Başkalarını
birbirinden ayırt
edebiliyor mu?
Benlik Duygusu Nasıl Gelişiyor?
• Organizasyon ve
adaptasyon
• Dikkat
• Nesne devamlılığı
• Diğerleriyle etkileşim
• Hareket etme ve
eylemlilik duyumunun
gelişimi
• Sosyal referans alma
• Benlik bilinci duyguları
Organizasyon ve Adaptasyon
• Temel amaç; dünyayı
bilişsel olarak
yapılandırmak
• Organizasyon
• Adaptasyon:
asimilasyon ve
okodomasyon
Dikkat
•
•
•
•
Yönlendirici
Araştırmacı
Odaklanmış dikkat
Alışma
(habituation)
• Tanıdık ve yeni
uyarıcı
Nesne Devamlılığı
• Nesneler sürekli ve
kendisinden ayrı:
• Kendimiz ve dış
dünya arasında
ayrım yapabilmek
Diğerleriyle etkileşim
• Ortak dikkat (joint
attention)
– Bakış takibi yapabilme
– Dikkatini onun dikkat
ettiğine yöneltme
– Karşılıklı etkileşim
• Başkalarının niyetini
ve amaçlarını anlama
• Bağlanma ve kültür
Hareket etme ve
eylemlilik duyumunun gelişimi
• Sosyal dünyayı
keşfetme isteği
• Sosyal değiş-tokuşlar
• Nesneler ve diğer
kişiler üzerindeki
etkilerini fark etme
• Elde edilen ödüller ve
daha fazla çaba
gösterme
Sosyal Referans Alma
• Belirsiz durumlarda
nasıl davranmalıyım?
• Diğerlerinin duygusal
ipuçlarını okuma
• Kendini düzenleme
• 14-22. aylar
Benlik Bilinci Duyguları
(Self-Conscious Emotions)
•
•
•
•
•
Kıskançlık
Mahcubiyet
Gurur
Utanma
Suçluluk
Özel Gruplar
• Otizm:
– Kendini bağımsız,
sosyal bir varlık olarak
fark etmede zorluk
– Benliği fark edememe
– Benliği fark etmede
gecikme
– Düşük duygusal tepki
• Down sendromu:
– 18-20 aylık zeka yaşı
Şempanzeler
•
•
•
•
Kırmızı leke deneyi
Bilişsel gelişim düzeyi
Sosyal deneyim
Sosyal izolasyon
Sabrınız için teşekkür ederim
Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI
Başkent Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
703 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content