close

Enter

Log in using OpenID

26.02.2015 Tarihli Yerinde Satış Hurda Malzeme Listesi(MUHTELİF

embedDownload
HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 9 kalem (Muhtelif Yatak ve Tekstil
Hurdaları), kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 26.02.2015 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
İhale, tekliflerin okunmasını müteakip; ihaleye ara verilmeden açık artırma
şeklinde yapılacaktır.
Açık artırmaya, en yüksek tekliften sonra gelen ilk 3 fiyat sahibi firmalar
katılabilecektir. Diğer teklif sahibi firmalar en yüksek fiyatı % 20 oranında
artırmak suretiyle açık artırmaya katılabilirler.
İçinde akaryakıt, fuel-oil, asfalt, zift vb. patlayıcı-parlayıcı tehlikeli
maddeler bulunan tankların ve ekli tesislerinin demontaj çalışmaları esnasında her
türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından alıcı firma sorumludur. Firma bu koşullara
itirazda bulunamaz.
Beton direk, beton köprü ve beton travers hurdalarının, ilgili kuruluşun
uygun görmesi halinde; ilgili kuruluş yetkilileri ile MKE hurda İşletme Müdürlüğü
yetkili elemanının mutabık kalacağı miktar üzerinden teslimatı yapılacak olup; bu
miktar faturaya esas olacaktır. Mutabakat sağlanamaması durumunda ise, mevcut
malzeme kantardan tartılarak teslim edilecektir. İlgili kuruluşun müsaade etmesi
halinde alıcı firma malzemeyi yerinde kırabilir, müsaade edilmemesi durumunda ise
mevcut haliyle teslim almak zorundadır. Çıkacak molozların sahadan taşınmasından
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b.
masraflar alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20
toleranslıdır. İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir.
Belirtilen malzeme miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz
sorumlu değildir.
Alıcı firmalar hurda malzemelerin teslimatı sırasında kesim-söküm gerektiren
işlerde, çalıştırdığı işçilerin veya çalıştıracağı işçilerin ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabileceğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından alacağı raporu
vermek zorundadır.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt
etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/193–182 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR.
YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2014YERSAT1731
130.400
Geçici Teminat
KG
Çekim Süresi
15
10.000,00 TL
İş Günü
IĞDIR,AĞRI, KARS, ERZURUM,BAYBURT, ERZİNCAN İLİ VE İLÇELERİ 7 AYRI DEPO (E-H BÖLGELERİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN IĞDIR,AĞRI, KARS, ERZURUM,BAYBURT ERZİNCAN İLİ VE
İLÇELERİ (E-H BÖLGELERİ) 7 AYRI DEPO/SAHADA BULUNAN 130.400 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF
YATAK VE TEKSTİL HURDASI OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN
% 18 KDV UYGULANACAKTIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM
EDECEK VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR
TAKRİBİ OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN
FAZLA ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
2014YERSAT1731 - IĞDIR,AĞRI, KARS, ER)URUM,BAYBURT, ER)İNCAN İLİ VE İLÇELERİ
7 AYRI DEPO (E-H BÖLGELERİ
1
DEPO/SAHA ADI
KARS KKK . MEKANİ)E PİYADE
TUGAY KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
10.000
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
Malze e kapalı depoda ulu a
adet yaylı yatak
hurdası da oluş aktadır.
2
KARS KKK . MOTORLU PİYADE
TUGAY LOJ.DESTEK KOM.LIĞI
3
IĞDIR . HUDUT TUGAY KOM.LIĞI 6.000
Malze e Muhtelif tekstil yorga , çarşaf, atta iye, ku aş
parçaları v . ve yaylı yatak hurdasıda oluş aktadır.
4
AĞRI KKK . MEKA)Nİ)E PİYADE
TUGAY KOM.LIĞI
15.000
Malze e kapalı depoda ulu a
hurdası da oluş aktadır.
5
ERZURUM KKK 55. BAKIM
MERKE) KOM.LIĞI
30.000
Malze e açık ve kapalı ala da ulu a tekstil ve yaylı yatak
hurdaları da oluş aktadır.
6
BAYBURT . MOTORLU PİYADE
TUGAY KOM.LIĞI YARDIMCILIĞI
25.000
Malze e Muhtelif .
kg yaylı yatak ve
hurdası da oluş aktadır.
7
ER)İNCAN KKK . ORDU
KARARGAH DESTEK KOM.LIĞI
26.400
Malze e .
kg
adet yaylı yatak , 3.000 KG tekstil
yastık, yorga , çadır , ça ta v . hurdası da oluş aktadır.
18.000
TOPLAM 130.400
Malze e su dur a altı da ulu a
hurdası da oluş aktadır.
±%
.
.
kg
kg
yaylı yatak
adet yaylı yatak
.
kg tekstil
tolera slı
2
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1014
111.000
KG
20
10.000,00 TL
İş Günü
EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO/SAHA (K BÖLGESİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLİ VE İLÇELERİ 5 AYRI
DEPO/SAHADA (K BÖLGESİ) BULUNAN 111.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL
HURDASI OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 8 KDV
UYGULANACAKTIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK
VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
2015YERSAT1014-EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ İLİ VE İLÇELERİ AYRI DEPO/SAHA K
BÖLGESİ
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
1
TEKİRDAĞ . KOLORDU KOM.LIĞI
ENGİN KIŞLASI
6.000
Malzeme Muhtelif tekstil (uyku tulumu, nevresim, çanta,
atta iye, yastık v . hurdası da oluş aktadır.
2
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
8.000
Malze e yaylı yatak hurdası da oluş aktadır.
3
TEKİRDAĞ . KOLORDU KOM.LIĞI
ENGİN KIŞLASI
13.000
Malze e yaylı yatak hurdası da oluş aktadır.
4
EDİRNE KKK . MEKANİ)E PİYADE
80.000
TUGAY KOM.LIĞI
Malze e Muhtelif tekstil atta iye, çarşaf, el ise, ça ta v .
hurdası da oluş aktadır.
5
KIRKLARELİ LÜLEBURGA) KKK
MEKANİ)E PİYADE TUGAY
KOMUTANLIĞI
Malze e takri i .
Kg Tekstil, .
hurdası da oluş aktadır.
.
4.000
TOPLAM 111.000
±%
Kg yaylı Yatak
tolera slı
3
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1015
12.500
KG
1.500,00 TL
8
İş Günü
AMASYA,SAMSUN İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHA (D BÖLGESİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN AMASYA,SAMSUN İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA (D
BÖLGESİ) BULUNAN 12.500 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 8 KDV UYGULANACAKTIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
YERSAT
1
2
AMASYA,SAMSUN İL VE İLÇELERİ AYRI DEPO/SAHA D BÖLGESİ
DEPO/SAHA ADI
AMASYA İL JANDARMA
KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
5.500
SAMSUN SAHRA SIHHİYE OKULU
7.000
VE EĞİTİM MERKE) KOM.LIĞI
TOPLAM 12.500
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
Malze e Muhtelif yaylı yatak hurdası da oluş aktadır.
Malze e Muhtelif tekstil kıyafet, evresi , çarşaf, atta iye
v . hurdası da oluş aktadır.
(± %
tolera slı
4
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1016
267.780
KG
25
15.000,00 TL
İş Günü
İZMİR,MUĞLA,MANİSA,BAKIKESİR İL VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHA (I BÖLGESİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İZMİR,MUĞLA,MANİSA,BALIKESİR İLİ VE İLÇELERİ 6 AYRI
DEPO/SAHADA (I BÖLGESİ) BULUNAN 267.780 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL
HURDASI OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV
UYGULANACAKTIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK
VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
YERSAT
İ)MİR,MUĞLA,MANİSA İL VE İLÇELERİ AYRI DEPO/SAHA I BÖLGESİ
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
1
BALIKESİR KKK BAKIM OKULU VE
EĞT. MRK. KOMUTANLIĞI
2
MANİSA . PİYADE EĞİTİM TUGAY
Malze e Muhtelif
160.000
KOM.LIĞI
depodadır.
yaylı yatak hurdasıda oluş aktadır. Kapalı
3
İ)MİR DKK İKMAL DESTEK
KOM.LIĞI
8.000
Malze e Muhtelif
depodadır.
yaylı yatak hurdasıda oluş aktadır. Kapalı
4
İ)MİR/GA)İEMİR HAVA TEKNİK
OKULLAR KOM.LIĞI
10.000
Malze e Muhtelif tekstil yatak, atta iye v . ve yaylı yatak
hurdasıda oluş aktadır.
5
İ)MİR GA)İEMİR ULAŞTIRMA
PERSONEL OKULU VE EĞİTİM
MERK. KOMUTANLIĞI
48.780
Malze e Muhtelif Tekstil
adet yaylı yatak, .
adet
evresi takı ı,
adet ka uflajlı ühi
at yeleği,
adet
yorga ,
adet yastık,
adet pike,
adet atta iye ve
uhtelif tekstil. hurdası da oluş aktadır.
6
MUĞLA/MARMARİS DKK AKSA)
DENİ) ÜS KOM.LIĞI
15.000
Malze e Muhtelif tekstil halat, atta iye v . ve yaylı yatak
hurdasıda oluş aktadır.
26.000
TOPLAM 267.780
Malze e Muhtelif Tekstil yorga ,yastıkiel ise,hü u
ve yaylı yatak hurdası da oluş aktadır.
±%
yeleği v.
tolera slı
5
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1017
366.700
KG
30
20.000,00 TL
İş Günü
AFYONKARAHİSAR,DENİZLİ İL VE İLÇELERİ 7 AYRI DEPO/SAHA
(M BÖLGESİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN AFYONKARAHİSAR,DENİZLİ İLİ VE İLÇELERİ 7 AYRI
DEPO/SAHADA (I BÖLGESİ) BULUNAN 366.700 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL
HURDASI OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 8 KDV
UYGULANACAKTIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK
VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
YERSAT
AFYONKARAHİSAR,DENİ)Lİ İL VE İLÇELERİ AYRI DEPO/SAHA
M BÖLGESİ
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
1
AFYONKARAHİSAR KKK . ANA
BAKIM MERKE) KOM.LIĞI
Malze e Muhtelif tekstil gizle e ağı, köpüklü a yeleği, asker
350.000 otu, reçi eli ko pozit kırpı tı ku aş, askeri ka uflaj,
v . hurdası da oluş aktadır.
2
AFYONKARAHİSAR İL JANDARMA
KOM.LIĞI
1.400
Malze e Muhtelif tekstil yaylı yatak, pamuklu yatak, battaniye,
evresi , yastık v . hurdası da oluş aktadır.
3
AFYONKARAHİSAR DEVLET
HASTANESİ DÖNER SERMAYE
1.200
Malze e Muhtelif
yaylı yatak hurdasıda oluş aktadır.
4
AFYONKARAHİSAR DEVLET
HASTANESİ GENEL BÜTÇE
600
Malze e Muhtelif
yaylı yatak hurdasıda oluş aktadır.
5
AFYONKARAHİSAR MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
Malze e uhtelif tekstil yaylı sü ger
yatak, atta iye,yastık,halıfleks v. . hurdasıda oluş aktadır.
6
AFYONKARAHİSAR KKK . İKMAL
4.000
MERKE)İ KOMUTANLIĞI
Malze e uhtelif tekstil
oluş aktadır.
7
DENİ)Lİ/HONA)-KOCABAŞ D TİPİ
KAPALI VE AÇIK CE)A İNFA)
KURUMU
Malzeme 4.500 Kg (450 Adet) Muhtelif
hurdasıda oluş aktadır.
4.500
TOPLAM 366.700
(± %
adet ez ra da çadır hurdası da
sünger yatak
tolera slı
6
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1018
63.900
KG
10
8.000,00 TL
İş Günü
İSTANBUL,BOLU İL VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHA(A-B BÖLGESİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN İSTANBUL,BOLU İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA (A-B
BÖLGESİ) BULUNAN 63.900 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
YERSAT
1
İSTANBUL,BOLU İL VE İLÇELERİ AYRI DEPO/SAHA A-B BÖLGESİ
DEPO/SAHA ADI
İSTANBUL HKK . FÜ)E ÜS
KOM.LIĞI . HAVA FİLO KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
5.000
Malze e yaylı yatak hurdası da oluş aktadır.
2
İSTANBUL GKB HARP
AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI
8.900
Malzeme takribi 3.000 kg battaniye,takrib, 2.000 kg yorgan,
takri i
Kg koltuk takı ı,takri i .
kg yaylı yatak ve
takri i .
kg aza hurdası da oluş aktadır.
3
BOLU KKK 2. KOMANDO TUGAY
KOM.LIĞI
50.000
Malze e uhtelif tekstil yaylı yatak, battaniye, nevresim,
hü u yeleği, tulu , ka uflaj v . hurdası da oluş aktadır.
TOPLAM 63.900
±%
tolera slı
7
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1019
53.460
KG
10
6.000,00 TL
İş Günü
ANKARA,KONYA İL VE İLÇELERİ 7 AYRI DEPO/SAHA (G-N BÖLGELERİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN ANKARA,KONYA İLİ VE İLÇELERİ 7 AYRI DEPO/SAHADA (G-N
BÖLGESİ) BULUNAN 53.460 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
YERSAT
1
ANKARA,KONYA İL VE İLÇELERİ AYRI DEPO/SAHA G-N BÖLGELERİ
DEPO/SAHA ADI
ANKARA HKK 4. ANA JET ÜS
KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
5.000
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
Malze e Muhtelif .
kg yaylı yatak ve .
hurdası da oluş aktadır.
kg tekstil
2
ANKARA MERKE) DSİ . BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
2.800
Malze e Muhtelif .
oluş aktadır.
3
ANKARA GENELKURMAY
BAŞKANLIĞI AYRI KAPALI DEPO
14.000
Malze e Muhtelif
oluş aktadır.
4
ANKARA JANDARMA BAKIM
KOMUTANLIĞI
20.000
Malze e Muhtelif tekstil kırpı tı ku aş, yatak kılıfı, ez, v.
hudası da oluş aktadır.
5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK
KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
1.500
Malze e Muhtelif yaylı yatak hurdaları da
oluş aktadır.Malze e kapalı ala da ulu aktadır.
6
KONYA KYK MEVLANA YURT
MÜDÜRLÜĞÜ
6.500
Malzeme 1.500 Kg Muhtelif tekstil (battaniye vb.) ve 5.000 Kg
Adet yaylı yatak hurdasıda oluş aktadır.
7
KONYA KYK BEYŞEHİR YURT
MÜDÜRLÜĞÜ
3.660
Malzeme 3.660 Kg (305 Adet) Muhtelif
hurdasıda oluş aktadır.
TOPLAM 53.460
±%
kg yaylı yatak hurdası da
.
kg
adet yaylı yatak hurdası da
sünger yatak
tolera slı
8
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1040
98.500
KG
10
10.000,00 TL
İş Günü
VAN,BATMAN, BİTLİS, HAKKARİ, ŞIRNAK İL VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHA (O BÖLGESİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN VAN, BATMAN, BİTLİS,HAKKARİ, ŞIRNAK İLİ VE İLÇELERİ
6 AYRI DEPO/SAHADA (O BÖLGESİ) BULUNAN 98.500 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE
TEKSTİL HURDASI OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV
UYGULANACAKTIR. MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK
VE TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
YERSAT
VAN,BATMAN, BİTLİS, HAKKARİ, ŞIRNAK İL VE İLÇELERİ AYRI
DEPO/SAHA O BÖLGESİ
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
Malzeme 5.000 Kg Muhtelif tekstil (battaniye, askeri yelek, elbise
ez ra da v . ve takri i .
Kg
.
adet yaylı yatak
hurdasıda oluş aktadır.
1
BİTLİS KKK .MOTORLU PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI
25.000
2
VAN ERCİŞ KKK
KOMUTANLIĞI
20.000 Malze e
uhtelif yaylı yatak hurdaları da oluş aktadır.
3
VAN KKK 6.HUDUT ALAY
KOMUTANLIĞI
16.000 Malze e
uhtelif yaylı yatak hurdaları da oluş aktadır.
4
HAKKARİ KKK . HUDUT TUGAY
KOMUTANLIĞI EFELER KIŞLASI
5.000
Malze e
uhtelif yaylı yatak hurdaları da oluş aktadır.
5
ŞIRNAK KKK . MOTORLU PİYADE
TUGAY KOMUTANLIĞI
Malzeme takribi 5.000 Kg Muhtelif tekstil (battaniye, askeri
30.000 yelek v . ve takri i .
Kg yaylı yatak hurdasıda
oluş aktadır.
6
BATMAN HKK HAVA ÜS
KOMUTANLIĞI
2.500
. TOPÇU ALAY
TOPLAM 98.500
Malzeme tahmini 250 adet yaylı yatak hurdaları da
oluş aktadır.
±%
tolera slı
9
26.02.2015 14:00
Perşembe
2015YERSAT1041
27.000
KG
8
3.000,00 TL
İş Günü
DİYARBAKIR İL VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHA (F BÖLGESİ)
MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
MALZEME EKLİ 1 ADET LİSTEDE BELİRTİLEN DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ 2 AYRI DEPO/SAHADA (F
BÖLGESİ) BULUNAN 27.000 KG
(± % 20 TOLERANSLI) MUHTELİF YATAK VE TEKSTİL HURDASI
OLUŞMAKTADIR.
MALZEME BEDELİ VE FAZLA MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN % 18 KDV UYGULANACAKTIR.
MALZEMENİN TESLİMATI LİSTEDEKİ SIRA İLE DEPO/SAHADAN BAŞLAYIP DEVAM EDECEK VE
TAMAMLANACAKTIR. SAHA TEMİZLİĞİ ESASTIR. SÖZ KONUSU DEPOLARDA BELİRTİLEN TONAJLAR TAKRİBİ
OLUP; MALZEMENİN NOKSAN ÇIKMASI HALİNDE ALICI FİRMA İTİRAZDA BULUNAMAZ. MALZEMENİN FAZLA
ÇIKMASI HALİNDE, VERİLİP VERİLMEYECEĞİ HUSUSUNDA KARAR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİTTİR.
MALZEMENİN YÜKLEME , NAKLİYESİ VE DİĞER TÜM MASRAFLAR ALICI FİRMAYA AİTTİR.
S. NO
YERSAT
DİYARBAKIR İL VE İLÇELERİ AYRI DEPO/SAHA F BÖLGESİ
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
1
DİYARBAKIR MÜ)E MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
2
DİYARBAKIR KKK 7. KOLORDU
KOMUTANLIĞI
25.000
TOPLAM 27.000
MAL)EMENİN NİTELİĞİ
Malze e Muhtelif yaylı yatak ve tekstil hurdası da
oluş aktadır.
Malze e Muhtelif tekstil yastık, yorga , evresi
yatak hurdası da oluş aktadır.
±%
v. . ve yaylı
tolera slı
10
26.02.2015 14:00
Perşembe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content