close

Enter

Log in using OpenID

2 Mart 2015 Pazartesi Gününden İtibaren Geçerli Ders Programımız

embedDownload
9/B
11/A
10/A
12/A
ATATÜRK
İHO
EK BİNA
9/C-A.MES.
9/D-A.MES.
11/B-DEN
11/D-Ç.G.
12/D-Ç.G.
12/B-DEN
İHL-9
İHL-10
1 Murat Cumhur EZENGİN
1
MAT9
15
FİZİK9
21
TED10
27 S.COĞ-11 10 S.SOSET
8
GÖRSEL
18
09:00
TAR9
13
BED9
24
AVARAÇ
26
OYYAP
12
AVTEK
23
DİLA12
20
1
2 Muzaffer YENİLMEZ
2
MAT9
15
FİZİK9
21
TED10
27 S.COĞ-11 10
8
GÖRSEL
18
09:50
TAR9
13
BED9
24
AVARAÇ
26
OYYAP
12
AVTEK
23
DİLA12
20
2
MÜZ12
3
S.İŞLET
5
COĞ-9
10
MAT10
15
BED11
24
DİLA12
27
GÖRSEL
18
10:40
SOSET
1
TAR9
13
BAL.HA.
26
TED11
20
TED12
17
OYYAP
12
3
4
S.İŞLET
5
COĞ-9
10
MAT10
15
BED11
24
DİLA12
27
GÖRSEL
18
11:30
SOSET
1
TAR9
13
CANLI Y.
26
ÖZBAK
16
TED12
17
OYYAP
12
4
5
COĞ-9
10
S.İŞLET
5
FİZİK10
21
TCİT11
13
TED12
17
GÖRSEL
18
13:10
TED9
27
DİLA9
20
CANLI Y.
26
EÇPR
16
TRAFİK
24 S.COĞ-12
2
5
6
COĞ-9
10
S.İŞLET
5
FİZİK10
21
TCİT11
13
TED12
17
GÖRSEL
18
14:00
MAT9
15
SOSET
3
CANLI Y.
26
EÇPR
16
S.BED12
24 S.COĞ-12
2
6
REH10
21
S.TED11
20
DNZBAL
23
EÇPR
16
S.BED12
24
17
5 Mehmet AK
6 Zeynep KÖZLEME
Pazartesi
3 Coşkun ERDEM
4 Gökşen DEMİR ERDEM
7 Binnur PEHLEVAN
7
TAR9
13
SOSET
4
8 İlkay YENİLMEZ
8
TAR9
13
SOSET
4
14:50
MAT9
15
MESGEL
26
15:40
REHBER
23
MESGEL
26
TED12
Günler
9/A
Zaman
Saatler
SINIFLAR / DERSLER
ANA BİNA
Pazartesi
No Adı Soyadı
Günler
ÖĞRETMENİN
Saatler
KARABURUN MORDOĞAN FATMA EMİN KARAAĞAÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
7
8
9 Gülşen BENLİ
10 Ali DEMİRGÖZ
1
MAT9
15
İNG9
25
COĞ-10
10 FELSEFE 22
S.MAT12
6
09:00
BİY-9
7
DİN9
29
AVARAÇ
26
TCİT11
13
TED12
17
REH.12
16
FİZİK9
21
11 Nefise Ceyda BALTACILAR
2
MAT9
15
İNG9
25
COĞ-10
10 FELSEFE 22
S.MAT12
6
09:50
BİY-9
7
DİLA9
20
AVARAÇ
26
TCİT11
13
DİN12
29
TED12
17
FİZİK9
21
12
3
BED9
24
MAT9
6
MAT10
15
İNG11
25 S.COĞ-12 10
10:40
SAĞ-9
7
TED9
27
TED11
20
ÖZEĞT
12
AVTEK
23
TED12
17
FİZİK10
21
3
13 Devrim KARABULUT
4
BED9
24
MAT9
6
MAT10
15
İNG11
25 S.COĞ-12 10
11:30
DİN9
29
TED9
27
TED11
20
ÖZEĞT
12
FİZİK10
21
4
14 Helinnur ÜNAL
5
BİY-9
7 ALMANCA 9
BED10
24
S.MAT11
6
ÇTDT12
13
13:10
MAT9
15
FİZİK9
21 FELSEFE 22 S.COĞ-11 10
15 İliz TARIKCI
6
BİY-9
7 ALMANCA 9
BED10
24
S.MAT11
6
ÇTDT12
13
14:00
MAT9
15
FİZİK9
21
DİN11
16 Aylin BUDAK
7
İNG9
25
BİY-9
7
S.A.ED.10
9
S.TAR11
13
14:50
FİZİK9
21
COĞ-9
10
DİLA11
17 Seher BAL
8
İNG9
25
BİY-9
7
S.TAR11
13
15:40
FİZİK9
21
COĞ-9
10
DİLA11
2
AVTEK
23
TRAFİK
7
REHBER
26
DİN12
29
29 S.COĞ-11 10
DİLA12
20
ANİM
16
6
17
DİN11
29
DİLA12
20
ANİM
16
7
17
OYUN
12
5
Salı
Salı
Ramiha Nuray COŞKUN
1
8
18 Barlas BAYINDIR
1
DİN9
29
SAĞ-9
7
27 S.DİLA11 17
İNG12
28
GÖRSEL
18
09:00
İNG9
25
MAT9
6
TCİT11
13
TED11
20
KİMYA9
11
COĞ-10
10
2
SAĞ-9
7
DİN9
29 S.DRAMA 27 S.DİLA11 17
İNG12
28
GÖRSEL
18
09:50
İNG9
25
MAT9
6
TCİT11
13
TED11
20
KİMYA9
11
COĞ-10
10
2
21 Serkan DEMİRTAŞ
3
TED9
27
MAT9
6
GÖRSEL
18
10:40
İNG9
25 S.DEMO9 13
TED11
20
ÖZEĞT
12
COĞ-9
10 KİMYA10
11
3
22 Aylin REYHAN
4
TED9
27
MAT9
COĞ-9
10 KİMYA10
11
5
İNG9
25
TED9
24 Volkan Onur DİNÇER
25
Neslihan Bakır ÇOBAN
26 Fatma Banu TÜRKER
S.DİKS
1
İNG10
28
DİN11
29
TED12
17
6
İNG10
28
S.TDB
29
S.TED12
17
11:30
SOSET
3
YUMUŞ
23
ÖZEĞT
12
27
TAR10
13
S.TDB
29 S.DİKSİYON 17
13:10
MÜZ9
8
BİY-9
7
DNZBAL
23
ÖZEĞT
12
DİN12
14:00
DİLA9
20
SAĞ-9
7
TATLISU
23
DRAMA
12
6
14:50
DİLA9
20
MÜZ9
8
TATLISU
23
DRAMA
12
7
6
İNG9
25
TED9
27
TAR10
13
S.MAT11
6
7
FİZİK9
21
İNG9
25
DİN10
29
S.MAT11
6
8
FİZİK9
21
İNG9
25
29
S.DEMO9 13
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
4
5
15:40
Çarşamba
23 Özlem ASKER
Çarşamba
19 Ahmet SUBAŞI
20 Yakın ARSLAN
8
27 Şeymanur İNCİ
SABAH
Perşembe
30 Berivan KARADAĞ
1
TED9
27
DİLA9
20
MAT10
15 S.COĞ-11 10
TRAFİK
7
09:00
MESGEL
23
İNG9
25
BED11
24
EÇPR
16
2
REH.9
7
DİLA9
20
MAT10
15 S.COĞ-11 10
REH12
11
09:50
MESGEL
23
İNG9
25
BED11
24
EÇPR
16
3
DİLA9
20
BİY-9
7
TED10
27 S.GEO11
6
S.COĞ-12 10
10:40
BED9
24
İNG9
25
YUMUŞ
23
EÇPR
16
4
DİLA9
20
TED9
27
BİY-10
7
S.GEO11
6
S.COĞ-12 10
11:30
BED9
24
İNG9
25 FELSEFE 22
EÇPR
16
5
İNG9
25
KİMYA9
11 S.A.ED.10
9
GÖRS.11 18 S.DİLA12 27
13:10
MAT9
15
MAT9
6
S.COĞ-11 10
İNG11
28
6
İNG9
25
KİMYA9
11 S.GÖR10 18
TED11
20 S.DİLA12 27
14:00
MAT9
15
MAT9
6
S.COĞ-11 10
İNG11
28
6
1
2
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
3
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
4
5
TPL.
08:50
1.
09:00 - 09:40
7
KİMYA9
11
İNG9
25 S.GÖR10 18
TED11
20
14:50
COĞ-9
10
BİY-9
7
İNG11
28 FELSEFE 22
7
2.
09:50 - 10:30
8
KİMYA9
11
İNG9
25
TED11
20
15:40
COĞ-9
10
BİY-9
7
İNG11
28 FELSEFE 22
8
3.
10:40 - 11:20
4.
11:30 - 12:10
1
MAT9
15
TAR9
13
BİY-10
7
DİLA11
17
S.MAT12
6
09:00
KİMYA9
11
İNG9
25 S.GÖR11 18
BED11
24
1
ÖĞLEDEN SONRA
2
MAT9
15
TAR9
13
BİY-10
7
DİLA11
17
S.MAT12
6
09:50
KİMYA9
11
İNG9
25 S.GÖR11 18
BED11
24
2
12:55
3
BİY-9
7
MAT9
6
DİLA10
17
S.SOS
22 S.GEO12 15
10:40
TED9
27
KİMYA9
11
REH. 11
18
S.ALM11
9
5.
13.00 - 13:40
4
SOSET
4
MAT9
6
DİLA10
17
S.SOS
22 S.GEO12 15
11:30
TED9
27
KİMYA9
11
AKVAR.
26
S.ALM11
9
6.
13:50 - 14:30
5
SOSET
4
MÜZ9
8
KİMYA10
11
REHBER
6
BED12
24
13:10
BİY-9
7
TED9
27
BAL.HA.
26
REH11
22
7.
14:40 - 15:20
6
MÜZ9
8
REH9
13 KİMYA10
11 S.GÖR11 18
BED12
24
14:00
İNG9
25
REHBER
27
AKVAR.
26
DİLA11
17
6
8.
15:30 - 16:10
8
14:50
İNG9
25
MAT9
6
AKVAR.
26
DİLA11
17
7
15:40
İNG9
25
MAT9
6
Cuma
TPL.
7 ALMANCA 9
BED9
24
8 ALMANCA 9
BED9
24
38
37
MÜZ10
S.GÖR11 18
35
37
Öğretmen
30
Sınıf
Öğretmen
Kulüp Adı
9/A
Binnur PEHLEVAN
Kültür Edebiyat Seher BAL, Neslihan Bakır ÇOBAN
9/B
Devrim KARABULUT
Kütüphane
9/C
Özlem ASKER
Sivil Savunma Ali DEMİRGÖZ
9/D
Şeymanur İNCİ
Spor
6
Gülşen BENLİ, Yakın ARSLAN
Volkan Onur DİNÇER
10/A
Serkan DEMİRTAŞ
Zeka Oyunları İliz TARIKCI
11/A
Zeynep KÖZLEME
Müzik
11/B
Barlas BAYINDIR
11/D
Aylin REYHAN
12/A
Nefise Ceyda BALTACILAR
12/B
Fatma Banu TÜRKER
12/D
Aylin BUDAK
İlkay YENİLMEZ, Ramiha Nuray COŞKUN
3
35
35
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
Perşembe
Eyüp TANER
3
İŞLETMEDE
BECERİ
EĞİTİMİ
4
5
Cuma
28 Aynur BAŞARAN
29
8
37
35
14
14
6
6
2014-2015 NÖBET LİSTESİ
GÜNLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Ek Bina
Ana Bina
Öğretmen
Ali DEMİRGÖZ
Volkan Onur DİNÇER
Seher BAL
Serkan DEMİRTAŞ
Nefise Ceyda
BALTACILAR
Barlas BAYINDIR
Devrim KARABULUT
İliz TARIKCI
Müdür Yardımcısı
Gökşen DEMİR ERDEM
Mehmet AK
Gökşen DEMİR ERDEM
Mehmet AK
Gökşen DEMİR ERDEM
Öğretmen
Aylin BUDAK
Özlem ASKER
Ramiha Nuray COŞKUN
Fatma Banu TÜRKER
Yakın ARSLAN
Aylin REYHAN
Şeymanur İNCİ
Müdür Yardımcısı
Coşkun ERDEM
Coşkun ERDEM
Coşkun ERDEM
Coşkun ERDEM
Coşkun ERDEM
09.02.2015
Murat Cumhur EZENGİN
Okul Müdürü
NOT : Okul kulüplerinin faaliyetleri ders saatleri dışında gerçekleştirilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content