close

Enter

Log in using OpenID

Bahçenin Değeri 11.200 Bahçenin Çıplak Arazi Değeri 4.725 Tesis

embedDownload
ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI ORTALAMA KURU ĐNCĐR MALĐYETĐ
Bahçenin Değeri
Bahçenin Çıplak Arazi Değeri
Tesis Yılı
Bahçenin yaşı
Ağaç Sayısı
MASRAF UNSURLARI
Gübre Bedeli
Su Bedeli
Zir.Müc.Đlaç Bedeli
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
Çit Tamiri
Toprak Đşleme
Budama Đşçiliği
Gübreleme Đşçiliği
Sulama Đşçiliği
Mücadele Đşçiliği
Çapalama Đşçiliği
Đlekleme
Hasat -Sergi-Kurutma-Tasnif ve Çuvallama
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
Pazara Taşıma
NAKLĐYE
Đlek Bedeli
Çuval ve Đp
Naylon
DĐĞER GĐDERLER TOPLAMI
MASRAFLAR TOPLAMI
Yap.Mas.Nominal Faiz Karşılığı (%10)
Genel Đdare Giderleri (Top.Mas.% 3'ü)
Çıplak Arazi Kıy.%5'ten Nominal Faizi
Tesis Masrafları Amortisman Payı
MASRAFLAR GENEL TOPLAMI
Alınan Ürün Miktarı (kg/da)
1 kg Kuru Đncirin Maliyeti (Kr/kg)
1kg Kuru Đncirin Ort.Satış Fiyatı (Kr/kg)
(TL/Da)
11.200
4.725
1995
19
17
19,20
0,00
7,50
26,70
0,00
19,82
10,82
5,95
0,00
9,10
5,00
5,50
75,08
131,27
0,00
0,00
21,90
5,20
5,20
32,30
190,27
19,03
5,71
236,25
308,33
759,59
220
345
650
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
24 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content