close

Enter

Log in using OpenID

bilanço okuma teknikleri ve makyajlanmış bilançoların tespiti eğitimi

embedDownload
FARKINDALIK EĞİTİMİ
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ
BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ PROGRAMI
İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI’NDAN
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ
BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Değerli Meslektaşlarım,
Bildiğiniz üzere ‘‘Bilanço’’ İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların
sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bir şirketin bilançosu şirketin mali
durumunu, gelir tablosu ise faaliyet sonuçlarını göstermektedir.
Bilanço oyunları ise diğer bir anlamda Bilanço’nun makyajlanmasıdır. Doğal olarak
şirketler yılsonunda çektirdikleri bu resmin güzel çıkmasını istemektedirler.
Mali verileri, makyajlanmış firmaların rating/skoring notları yüksek çıkmakta, bu
ise faiz oranı, teminatlandırma ve kredi türleri üzerinde çok önemli etkide
bulunmaktadır.
Diğer yandan; Mali Müşavirlik Kurmunun sadece muhasebe ve vergi konusunu
içermediği, firmanın devamlılığı ve sürekliliği için danışmanlığı da içerdiği ve bu yönde
firmalara yapılacak danışmanlığın firmalar için önemli olacağı gerçeği bizleri, sizlerin
bu konuda olabilecek donamıma sahip olmanız konusunda çalışmaya yöneltmiştir.
Bu nedenle Meslek Mensuplarımızın Bilanço Okumayı iyi kavrayabilmeleri ve
Makyajlanmış Olan Bilançoları iyi tespit edebilmeleri adına İSMMMO Akademi’de ‘‘
Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti ’’ Eğitim Programının
yapılmasına karar verilmiştir.
Eğitimlerin meslek mensuplarımıza, yararlı olmasını diler, şahsım ve İSMMMO
Akademi Yönetim Kurulu adına bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür
ederim.
Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
İSMMMO Akademi Başkanı
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ
BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI
Bilançoları okuma teknikleri eğitimi ile, bilançoların mali tabloları nasıl etkilediği, mali
tablolardaki önemli noktaları, bilançoları iyi okumayı ve bilançoda yapılmakta olan
makyajlarının nasıl tespit edileceği uygulamalı olarak anlatılacaktır.
EĞİTİMİN SUNDUĞU FIRSATLAR
• Mizandan Bilanço Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosunun
Oluşturulması sağlanacaktır,
• Uygulama ile Rating Notunun Belirlenmesi sağlanacaktır,
• Makyajlanmış Bilançonun Tespit Edilmesi ve Düzeltilmesi Sağlanacaktır,
• Makyajlanmış Bilançonun Analiz Edilmesi sağlanacaktır,
• Makyajlanmış Bilançonun Etkilerinin Tespiti sağlacanacaktır,
3
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ
BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ PROGRAMI
EĞİTİMİN SÜRESİ
l 12 SAAT / 2 GÜN
PERŞEMBE 10:00 - 17:00
CUMA 10:00 - 17:00
PROGRAM BEDELİ
400 TL + KDV (%18)
EĞİTMEN KADROSU
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ BİLANÇOLARIN TESPİTİ eğitimi bu
alanda uygulama tecrübesi bulunan uzman bankacılar tarafından verilecektir.
4
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ
BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ PROGRAMI
EĞİTİM KONULARI
Mali Tablolar Analizi
•Yatay Analiz
•Dikey Analiz
•Trend Analizi
•Oran/Rasyo Analizi
Likidite Rasyoları
Mali Yapı Rasyoları
Faaliyet(Aktivite)Rasyoları
Karlılık Rasyoları
•Mali Tablolar Neden Makyajlanır?
•Rating/Skoring Notu/Puanı Nedir?
➢ Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve İstihbarat Bilgileri
➢ Mali Tablolar
•Bilanço
•Gelir Tablosu
➢ Makyajlamanın Nakit Akım Tablosuna Etkileri
5
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ
BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Vaka Analizi 1-(Örnek Mizandan Bilanço Gelir Tablosu ve Nakit Akım
Tablosunun Oluşturulması, Mali Tablolar Analizi)
•Rating Notu/Puanının Oluşumu
•Rating Notunun Belirlenmesi
Vaka Analizi 2-(Örnek Uygulamada Rating Notunun Belirlenmesi)
Rating Notunun Değerlemesi
Faiz Oranı
Teminatlandırma
Kredi Türünün Belirlenmesi
Makyajlama
6
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ VE MAKYAJLANMIŞ
BİLANÇOLARIN TESPİTİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Bilanço Kalemlerinde Yapılan Makyajlamalar
•Aktif Kalemlerde Yapılan Makyajlamalar
•Dönen Varlıklar Kalemlerinde Yapılan Makyajlamalar
•Duran Varlıklar Kalemlerinde Yapılan Makyajlamalar
•Pasif Kalemlerde Yapılan Makyajlamalar
•Kısa Vadeli Kaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
•Uzun Vadeli Kaynaklarda Yapılan
•Özkaynaklarda Yapılan Makyajlamalar
•Gelir Tablosunda Yapılan Makyajlamalar
•Nakit Akım Tablosunda Yapılan Makyajlamalar.
Vaka Çalışması 3-(Makyajlanmış Bilançonun Tespiti ve Düzeltilmesi, Analiz
Edilmesi ve Makyajlamanın Etkilerinin Tespiti)
Farklı Sektörlerde Yapılan Makyajlama İşlemlerinin Tespiti
7
FARK YARATIR
Eğitimleriyle
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39
l www.ismmmoakademi.com.tr l [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
336 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content