close

Enter

Log in using OpenID

2010 kayıtlı öğrencilerden itibaren - Hitit Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi

embedDownload
HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS DERSLERİ
HAZIRLIK SINIFLI YENİ LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI (2010 KAYITLI ÖĞRENCİLERDEN İTİBAREN)
T
: Teorik ders saati
U
: Uygulamalı ders saati
K
: Dersin Kredisi AKTS
: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
HAZIRLIK I.YARIYIL/GÜZ
KODU
DERSİN ADI
II.YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
AKTS
Saati
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
AKTS
Saati
ARAPÇA NAHİV
6
ARAPÇA NAHİV
6
ARAPÇA SARF
4
ARAPÇA SARF
4
ARAPÇA METİN
6
ARAPÇA METİN
6
ARAPÇA MUHADESE
6
ARAPÇA MUHADESE
6
ARAPÇA İNŞA
2
ARAPÇA İNŞA
2
Toplam Saati
24
Toplam Saati
24
1. SINIF
I.YARIYIL/GÜZ
KODU
DERSİN ADI
II.YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
40001150 KUR'AN OKUMA VE TECVİD I
4
-
4
4
40001140 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II
2
-
2
3
40001410 İSLAM İNANÇ ESASLARI
2
-
2
3
40001160 İSLAM İBADET ESASLARI
2
-
2
3
40001290 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
4
-
4
5
40001180 TEFSİR I
4
-
4
5
40001310 HADİS TARİHİ VE USULÜ
4
-
4
5
40001200 HADİS I
4
-
4
5
40001330 SİYER
2
-
2
2
40001320 MANTIK
2
-
2
2
40001350 OSMANLI TÜRKÇESİ
2
-
2
2
40001340 İSLAM TARİHİ I
4
-
4
3
40001370 TÜRK DİN MUSİKİSİ (NAZARİYATI)
2
-
2
2
40001360 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ
2
-
2
2
40001230 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I
2
-
2
2
40001240 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II
2
-
2
2
40001210 TÜRK DİLİ I
2
-
2
2
40001220 TÜRK DİLİ II
2
-
2
2
40001390 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
2
-
2
3
40001380 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)
2
-
2
3
#
30
#
30
Toplam Kredi
Toplam Kredi
2. SINIF
III.YARIYIL/GÜZ
KODU
DERSİN ADI
IV.YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
40002370 KUR'AN OKUMA VE TECVİD III
2
-
2
4
40002380 KUR'AN OKUMA VE TECVİD IV
2
-
2
4
40002250 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I
2
-
2
3
40002260 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II
2
-
2
3
40002270 TEFSİR II
4
-
4
4
40002280 İSLAM HUKUK USULÜ
3
-
3
4
40002290 HADİS II
4
-
4
4
40002300 KELAM TARİHİ
3
-
3
4
40002310 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ
2
-
2
3
40002240 DİN PSİKOLOJİSİ II
2
-
2
3
40002330 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ
2
-
2
3
40002360 DİN SOSYOLOJİSİ II
2
-
2
3
40002230 DİN PSİKOLOJİSİ I
2
-
2
3
40002320 DİN EĞİTİMİ
2
-
2
3
40002350 DİN SOSYOLJİSİ I
2
-
2
3
40002340 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
2
-
2
3
40002090 İSLAM TARİHİ II
2
-
2
3
40002400 TÜRK İSLAM EDEBİYATI
2
-
2
3
#
30
#
30
Toplam Kredi
Toplam Kredi
3. SINIF
V.YARIYIL/GÜZ
KODU
DERSİN ADI
VI.YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
40003590 KUR'AN OKUMA VE TECVİD V
2
-
2
3
40003600 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VI
2
-
2
3
40003610 İSLAM HUKUKU I
4
-
4
5
40003620 İSLAM HUKUKU II
4
-
4
5
40003630 SİSTEMATİK KELAM I
4
-
4
5
40003640 SİSTEMATİK KELAM II
2
-
2
3
40003650 TASAVVUF I
2
-
2
3
40003660 TASAVVUF II
2
-
2
3
40003670 FELSEFE TARİHİ I
2
-
2
3
40003680 FELSEFE TARİHİ II
2
-
2
3
40003130 DİNLER TARİHİ I
2
-
2
3
40003120 DİNLER TARİHİ II
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
2
40003100 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I
2
-
2
2
SEÇMELİ
2
-
2
2
SEÇMELİ
2
-
2
2
SEÇMELİ
2
-
2
2
SEÇMELİ
2
-
2
2
SEÇMELİ
2
-
2
2
SEÇMELİ
2
-
2
2
SEÇMELİ
2
-
2
2
#
30
Toplam Kredi
#
Toplam Kredi
30
24
3. SINIF SEÇMELİ DERSLER
V. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER
KODU
DERSİN ADI
VI. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
40003210 GÜZEL KUR'AN OKUMA-I 2
-
2
2
40003200 GÜZEL KUR'AN OKUMA-II
2
-
2
2
40003230 KUR'AN METNİ ANALİZİ 2
-
2
2
40003220 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ
2
-
2
2
40003250 HADİS TENKİDİ
2
-
2
2
40003240 KLASİK KELAM METİNLERİ
2
-
2
2
40003270 KELAM YÖNTEMİ VE KAVRAMLARI
2
-
2
2
40003260 TÜRK KELAMCILARI
2
-
2
2
40003290 İSLAM HUKUK TARİHİ
2
-
2
2
40003300 İSLAM HUKUK USULÜ METİNLERİ
2
-
2
2
40003330 İSLAM MEZHEPLERİNDE ZİHNİYET TAHLİLLERİ
2
-
2
2
40003320 ARAPÇA MODERN METİNLER II
2
-
2
2
40003350 ARAPÇA MODERN METİNLER - I
2
-
2
2
40003340 RUH SAĞLIĞI VE DİN
2
-
2
2
40003370 SOSYAL BİLİMLERDE METODOLOJİ
2
-
2
2
40003360 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ
2
-
2
2
40003390 GELİŞİM DÖNEMLERİ VE DİN
2
-
2
2
40003380 BİLGİ SOSYOLOJİSİ
2
-
2
2
40003430 GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI
2
-
2
2
40003400 İSLAM EĞİTİM TARİHİ
2
-
2
2
40003450 TARİH USULÜ VE TENKİDİ 2
-
2
2
40003420 TARİH FELSEFESİ
2
-
2
2
40003470 OSMANLI TÜRKÇESİ - I
2
-
2
2
40003440 İSLAM SANATLARI VE ESTETİĞİ
2
-
2
2
40003490 TÜRK DİN MUSİKİSİ-I
2
-
2
2
40003460 FARSÇA-II
2
-
2
2
40003510 FARSÇA-I
2
-
2
2
40003480 OSMANLI TÜRKÇESİ II
2
-
2
2
40003770 YENİ DİNLER VE KÜLTLER -I
2
-
2
2
40003500 TÜRK DİN MUSİKİSİ-II
2
-
2
2
40003690 SOSYAL PSİKOLOJİ
2
-
2
2
40003580 TOPLUMSAL HOŞGÖRÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA K.
2
-
2
2
40003710 ASTRONOMİ VE DİN
2
-
2
2
40003780 YENİ DİNLER VE KÜLTLER II
2
-
2
2
40003730 ALEVİLİK BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI
2
-
2
2
40003700 BEN ÖTESİ PSİKOLOJİ
2
-
2
2
40003750 DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER
2
-
2
2
40003720 DİN FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
2
-
2
2
40003790 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DİN 2
-
2
2
40003740 YAYGIN DİN EĞİTİMİ
2
-
2
2
40003810 İSLAM AHLAK FELSEFESİ PROBLEMLERİ - I
2
-
2
2
40003800 DİN SOSYOLOJİSİNİN PROBLEMLERİ
2
-
2
2
40003850 DİNLER TARİHİ'NİN TEMEL PROBLEMLERİ - I
2
-
2
2
40003820 İSLAM AHLAK FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ - II
2
-
2
2
40003830 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI
1
2
2
2
40003840 TÜRK İSLAM FİLOZOFLARI 2
-
2
2
40003870 ARAP MEDYA DİLİ
2
-
2
2
40003860 DİNLER TARİHİ'NİN TEMEL PROBLEMLERİ - II
2
-
2
2
40003910 MİSTİSİZM VE TASAVVUF
2
-
2
2
40003880 MANTIK'TA YENİ YAKLAŞIMLAR
2
-
2
2
40003900 ARAP EDEBİYATINDA NESİR
2
-
2
2
40003920 ARAP EDEBİYATINDA ŞİİR
2
-
2
2
40003940 TASAVVUF PROBLEMLERİ
2
-
2
2
4. SINIF
VII. YARIYIL/GÜZ
KODU
DERSİN ADI
VIII. YARIYIL/BAHAR
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
40004850 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VII
2
-
2
3
40004860 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VIII
2
-
2
4
40004050 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II
2
-
2
3
40004800 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II
2
-
2
4
40004790 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I
2
-
2
3
40004060 DİN FELSEFESİ II
2
-
2
4
40004090 DİN FELSEFESİ I
2
-
2
3
40004660 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA
2
-
2
4
40004810 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM
2
-
2
3
40004840 BİTİRME ÖDEVİ
2
-
2
2
40004830 BİTİRME ÖDEVİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
SEÇMELİ
2
-
2
3
Toplam Kredi
#
Toplam Kredi
30
#
30
4. SINIF SEÇMELİ DERSLER
VII. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER
KODU
DERSİN ADI
VIII. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
KODU
DERSİN ADI
Haf.Ders
Saati
AKTS
T U K
40004150 SEÇME HADİS METİNLERİ
2
-
2
3
40004160 TEFSİR METİNLERİ
2
-
2
3
40004170 HADİS VE SÜNNETTE ÇAĞ. YORUMLAR
2
-
2
3
40004180 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ
2
-
2
3
40004190 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
2
-
2
3
40004200 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ
2
-
2
3
40004210 KUR'AN'IN ANA KONULARI
2
-
2
3
40004220 İSLAM HUKUKU METİNLERİ
2
-
2
3
40004230 KARŞILAŞTIRMALI TEOLOJİ
2
-
2
3
40004240 ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUKU PROBLEMLERİ
2
-
2
3
40004250 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU
2
-
2
3
40004260 KUR'AN HÜKÜM. VE MODERN HUKUK
2
-
2
3
40004270 ARAP DİLİ VE BELAĞATI I
2
-
2
3
40004280 MODERN ÇAĞDA TASAVVUF
2
-
2
3
40004290 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI
2
-
2
3
40004300 ARAP DİLİ VE BELAĞATI II
2
-
2
3
40004310 OSMANLIDA TASAVVUF
2
-
2
3
40004320 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ
2
-
2
3
40004330 DİN HİZMETLERİ MESLEĞİNE GİRİŞ
2
-
2
3
40004340 İSLAM DİNİ VE ÇEVRE
2
-
2
3
40004350 BİLİM FELSEFESİ
2
-
2
3
40004360 TÜRKİYEDE DİNİ AKIMLAR
2
-
2
3
40004370 KÜRESELLEŞME VE DİN
2
-
2
3
40004400 AHLAK FELSEFESİ
2
-
2
3
40004390 MUKAYESELİ HALK İNANÇLARI
2
-
2
3
40004420 ORTAÇAĞ FELSEFESİ
2
-
2
3
40004410 HALKLA İLİŞKİLER
2
-
2
3
40004440 DİNLER ARASI DİYALOG
2
-
2
3
40004430 DİL FELSEFESİ
2
-
2
3
40004460 MUKAYESELİ İSLAM VE BATI DÜŞÜN.
2
-
2
3
40004450 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI
2
-
2
3
40004480 SOSYAL KURUMLARDA DİN HİZMETLERİ
2
-
2
3
40004470 OSMANLI SÜSLEME VE EL SANATLARI
2
-
2
3
40004500 OSMANLI KURUMLARI
2
-
2
3
40004490 KLASİK TARİH METİNLERİ
2
-
2
3
40004520 KLASİK DÖNEM İSLAM KURUMLARI 2
-
2
3
40004510 İSLAM ŞEHİRCİLİĞİ
2
-
2
3
40004540 İSLAM ÜLKELERİ TARİH VE COĞRAFYASI
2
-
2
3
40004530 PALEOGRAFİ-EPİGRAFİ 2
-
2
3
40004620 YABANCI DİLDE DİNİ METİNLER II
2
-
2
3
40004730 YABANCI DİLDE DİNİ METİNLER I
2
-
2
3
40004700 İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİNDE ANA METİNLER
2
-
2
3
40004750 DİNE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
2
-
2
3
40004720 PALYATİF BAKIM VE MANEVİ DESTEK
2
-
2
3
40004870 DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ
2
-
2
3
40005000 DİNE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
2
-
2
3
40004890 İSLAM BİLİM TARİHİ
2
-
2
3
40004980 YAYGIN DİN EĞİTİM UYGULAMALARI
2
-
2
3
40004930 KLASİK İSLAM FELSEFESİ PROBLEMLERİ - I
2
-
2
3
40004960 DİN FELSEFESİNDE GÜNCEL KONULAR 2
-
2
3
40004910 GNOSTİK TEOLOJİ - I
2
-
2
3
40004940 FELSEFE DİN İLİŞKİSİ
2
-
2
3
40004950 DİNİ DÜŞÜNCEDE YENİLENME SORUNU
2
-
2
3
40004920 KLASİK İSLAM FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ II
2
-
2
3
40004900 GNOSTİK TEOLOJİ - II
2
-
2
3
2
-
2
3
40004880
DİN VE MİTOLOJİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content