close

Enter

Log in using OpenID

Aşağıda dökümü yapılan 28 ADET meskenin, 2886 sayılı D.İ.K.`nun

embedDownload
İLAN
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda dökümü yapılan 28 ADET meskenin, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile her mesken için ayrı ayrı satışı
yapılacaktır.
İHALE
SIRA
NO
1
İL
İLÇE
EDİRNE
MERKEZ
2
EDİRNE
MERKEZ
3
EDİRNE
MERKEZ
4
EDİRNE
MERKEZ
5
EDİRNE
MERKEZ
6
EDİRNE
MERKEZ
7
EDİRNE
MERKEZ
8
EDİRNE
MERKEZ
9
EDİRNE
MERKEZ
10
EDİRNE
MERKEZ
11
EDİRNE
MERKEZ
12
EDİRNE
MERKEZ
13
EDİRNE
MERKEZ
14
EDİRNE
MERKEZ
15
EDİRNE
MERKEZ
16
EDİRNE
MERKEZ
17
EDİRNE
MERKEZ
18
EDİRNE
MERKEZ
19
EDİRNE
MERKEZ
20
EDİRNE
MERKEZ
21
EDİRNE
MERKEZ
22
EDİRNE
MERKEZ
BELEDİYEMİZE AİT CY-B-2A, CY-B-2B, CY-B-4A, CY-B-4B BLOKLARDA BULUNAN TOPLAM 28 ADET MESKENİN SATIŞ LİSTESİ
TAHMİNİ
MAHALLE/
BLOK
DAİRE
ODA
SATIŞA
ADA
PARSEL
KAT NO
YÖN
SATIŞ BEDELİ
MEVKİİ
NO
NO
SAYISI
ESAS m²
(KDV HARİÇ)
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
ZEMİN
1
2+1
67.50 m²
GD
55.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
ZEMİN
2
2+1
67.50 m²
KB
55.000,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
ZEMİN
3
2+1
67.50 m²
KB
55.000,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
ZEMİN
4
2+1
67.50 m²
GD
55.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
2. KAT
12
2+1
67.50 m²
GD
59.250,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
3. KAT
13
2+1
67.50 m²
GD
57.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
3. KAT
14
2+1
67.50 m²
KB
56.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
3. KAT
15
2+1
67.50 m²
KB
56.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2A
3. KAT
16
2+1
67.50 m²
GD
57.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
ZEMİN
1
2+1
67.50 m²
GD
55.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
ZEMİN
2
2+1
67.50 m²
KB
55.000,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
ZEMİN
3
2+1
67.50 m²
KB
55.000,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
ZEMİN
4
2+1
67.50 m²
GD
55.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
1. KAT
8
2+1
67.50 m²
GD
57.250,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
2. KAT
9
2+1
67.50 m²
GD
59.250,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
2. KAT
10
2+1
67.50 m²
KB
58.250,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
2. KAT
11
2+1
67.50 m²
KB
58.250,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
2. KAT
12
2+1
67.50 m²
GD
59.250,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
3. KAT
13
2+1
67.50 m²
GD
57.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
3. KAT
14
2+1
67.50 m²
KB
56.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
3. KAT
15
2+1
67.50 m²
KB
56.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
1321
107
CY-B-2B
3. KAT
16
2+1
67.50 m²
GD
57.500,00 TL
FIRINLARSIRTI
GEÇİCİ
TEMİNAT
1.665,00 TL
1.650,00 TL
1.650,00 TL
1.665,00 TL
1.777,50 TL
1.725,00 TL
1.695,00 TL
1.695,00 TL
1.725,00 TL
1.665,00 TL
1.650,00 TL
1.650,00 TL
1.665,00 TL
1.717,50 TL
1.777,50 TL
1.747,50 TL
1.747,50 TL
1.777,50 TL
1.725,00 TL
1.695,00 TL
1.695,00 TL
1.725,00 TL
İHALE GÜN VE SAATİ
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.00
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.02
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.04
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.06
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.08
31 MART 2015 SALI
SAAT:14:10
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.12
31 MART 2015 SALI
SAAT:14:14
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.16
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.18
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.20
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.22
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.24
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.26
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.28
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.30
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.32
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.34
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.36
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.38
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.40
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.42
23
EDİRNE
MERKEZ
24
EDİRNE
MERKEZ
25
EDİRNE
MERKEZ
26
EDİRNE
MERKEZ
27
EDİRNE
MERKEZ
28
EDİRNE
MERKEZ
ARNAVUTKÖY
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
FIRINLARSIRTI
ARNAVUTKÖY
FIRINLARSIRTI
1321
107
CY-B-4A
2. KAT
14
2+1
67.50 m²
GD
60.000,00 TL
1.800,00 TL
1321
107
CY-B-4A
3. KAT
16
2+1
67.50 m²
KB
57.000,00 TL
1.710,00 TL
1321
107
CY-B-4A
3. KAT
17
2+1
67.50 m²
KB
57.000,00 TL
1.710,00 TL
1321
107
CY-B-4A
3. KAT
18
2+1
67.50 m²
GD
58.000,00 TL
1.740,00 TL
1321
107
CY-B-4B
3. KAT
16
2+1
67.50 m²
KB
57.000,00 TL
1.710,00 TL
1321
107
CY-B-4B
3. KAT
17
2+1
67.50 m²
KB
57.000,00 TL
1.710,00 TL
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.44
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.46
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.48
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.50
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.52
31 MART 2015 SALI
SAAT:14.54
İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
a-) Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan sureti.
b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2015 yılı vizeli)
c-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekaletname.
d-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2015 yılı onaylı)
e-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
f-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
g-) Talipli ihale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden ücretsiz temin edilebilir.
2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Şartname her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde görülebilir.
İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 31.03.2015 Salı günü Saat 14.00’te yukarıda belirtilen saatlerde Belediye Encümenine başvurmaları
ilan olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content