close

Enter

Log in using OpenID

18 mart şehitleri anma günü ve çanakkale zaferinin 100. yıldönümü

embedDownload
T
T..C
C..
İİV
VR
RİİN
ND
Dİİ K
KA
AY
YM
MA
AK
KA
AM
ML
LIIĞ
ĞII
İİllççee M
Miillllii E
Eğğiittiim
mM
Mü
üd
dü
ürrllü
üğğü
ü
18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
VE
ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100.
YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
1122 M
MA
AR
RTT 22001155
1
18
8M
MA
AR
RT
TŞ
ŞE
EH
HİİT
TL
LE
ER
Rİİ A
AN
NM
MA
AG
GÜ
ÜN
NÜ
Ü
V
VE
E
Ç
ÇA
AN
NA
AK
KK
KA
AL
LE
EZ
ZA
AF
FE
ER
RİİN
NİİN
N1
10
00
0.. Y
YIIL
LD
DÖ
ÖN
NÜ
ÜM
MÜ
ÜK
KU
UT
TL
LA
AM
MA
A
P
PR
RO
OG
GR
RA
AM
MII
Bu program, 5 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Ulusal
ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde
Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
İlçemizde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü
kutlamaları anlam ve önemine uygun olarak aşağıdaki programlar çerçevesinde kutlanacaktır.
11--Ç
ÇE
ELLE
EN
NK
K SSU
UN
NM
MA
AT
TÖ
ÖR
RE
EN
Nİİ::
Yer : Hükümet Konağı Önü
Tarih : 18 Mart 2015 Çarşamba
Saat : 09.00-09.05
22--K
KU
UT
TLLA
AM
MA
A PPR
RO
OG
GR
RA
AM
MII::
Yer : İvrindi Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
Tarih : 18 Mart 2015 Çarşamba
Saat : 09.30 – 11.00
33--ZZİİY
YA
AR
RE
ET
T PPR
RO
OG
GR
RA
AM
MII::
a- Mallıca Köyü Azman Mehmet Çavuşun Kabrinin Ziyareti
Yer : Mallıca Köyü Mezarlığı
Tarih : 18 Mart 2015 Çarşamba
Saat : 11.30- 12.00
b-Şehit Kabri Ziyareti (Çanakkale Gazisi Ali Çavuş)
Yer : İvrindi Şehir Mezarlığı
Tarih : 18 Mart 2015 Çarşamba
Saat : 13.30-13.45
44--İİV
VR
RİİN
ND
Dİİ İİH
HLL M
ME
EH
HT
TE
ER
RA
AN
NG
GÖ
ÖSST
TE
ER
RİİS
Sİİ::
Yer : Hükümet Konağı Önü
Tarih : 18 Mart 2015 Çarşamba
Saat : 14.00
1
1--Ç
ÇE
EL
LE
EN
NK
KS
SU
UN
NM
MA
AT
TÖ
ÖR
RE
EN
Nİİ
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 100. yıldönümü kutlamaları
Çelenk Sunma Töreni, 18 Mart 2015 Çarşamba günü Saat 09.00’ da İvrindi Hükümet Konağı
önünde İlçemiz Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Siyasi Parti Temsilcileri,
Tüm Kamu Kurum ve kuruluşlarının birinci derece temsilcileri, Örgün ve Yaygın Eğitim
Kurumlarının yöneticileri, Özel Kuruluş, dernek ve oda temsilcilerinin katılımı ile aşağıdaki
program çerçevesinde icra edilecektir.
1-Çelenkler Saat 08.55 de İvrindi Hükümet Konağı önünde hazır bulundurulacaktır.
2-Saat 09.00 da Çelenk sunma tören sunucusunun çağrısıyla İlçemiz Kaymakamı
tarafından Kaymakamlık Makamı Çelengi, Garnizon Komutanı tarafından Garnizon
Komutanlığı, Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkanlığı çelengi Atatürk Anıtına
sunulacaktır.
3-Çelenklerin Atatürk büstüne sunulmasından sonra tören komutanının vereceği
komutla ve Tİ işaretiyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.
4-Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşımız söylenecek, Şanlı Bayrağımız göndere
çekilecektir.
5-Tören Komutanı İvrindi İmam Hatip Lisesi Öğretmeni İsa DUYSAK’tır.
NOT: Çelenk sunma Töreninde Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ile Belediye
Başkanlığı Çelenkleri dışında çelenk sunulmayacaktır.
2
2-- Ş
ŞE
EH
HİİT
TM
ME
EZ
ZA
AR
RII Z
ZİİY
YA
AR
RE
ET
Tİİ
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü kutlamaları
çerçevesinde İvrindi Şehir Mezarlığında medfun bulunan Çanakkale Gazisi Ali Çavuş ve
Kahraman Şehitlerimizin kabirleri İlçemiz Kaymakamı, Garnizon Komutanı, Belediye
Başkanı, Şehit yakınları, Siyasi Parti Temsilcileri, Kamu Kurum ve kuruluşlarının birinci
derece temsilcileri, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının yöneticileri, Özel Kuruluş, dernek
ve oda temsilcileri ve halkımızın katılımı ile ziyaret edilecek, ziyarette İlçe Müftülüğümüzün
görevlendireceği bir din görevlisi tarafından Kur’an-ı Kerim okunup, dua ile ziyaret
sonlandırılacaktır. Bunun yanında Mallıca Köyü mezarlığında medfun bulunan Çanakkale
Gazimiz Azman Mehmet Çavuşun kabri, Okul Müdürlüklerimizin organizesiyle, öğrencilerin
gidip-gelmesi ile ilgili güvenlik önlemleri alınarak ve yönetici ve öğretmen görevlendirilmesi
yapılmak suretiyle (Sosyal Bilgiler veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni) temsili
öğrenci gruplarıyla ziyaret edilecektir.
3
3--1
18
8 M
MA
AR
RT
T Ş
ŞE
EH
HİİT
TL
LE
ER
Rİİ A
AN
NM
MA
A G
GÜ
ÜN
NÜ
Ü V
VE
E Ç
ÇA
AN
NA
AK
KK
KA
AL
LE
E
Z
ZA
AF
FE
ER
RİİN
NİİN
N1
10
00
0.. Y
YIIL
LD
DÖ
ÖN
NÜ
ÜM
MÜ
ÜK
KU
UT
TL
LA
AM
MA
AP
PR
RO
OG
GR
RA
AM
MII
1234567-
Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Günü Anlam ve Önemi İle İlgili Konuşma
Çanakkale Savaşı (Video Sunu)
“Bu Vatan Kimin” adlı şiirin okunması,
“Kınalı Ali” Bir Anı (Canlandırma)
“Çanakkale Destanı” adlı şiirin okunması,
Çanakkale Savaşı Görüntüleri (Azman Dede)
8- Okul Korosu
9- “Tüfeğini Vermeyen Şehit” adlı Tiyatro
10- “ Dur Yolcu’’ adlı şiirin okunması,
11- “Anzaklı Ömer” adlı Tiyatro
12- Çanakkale Savaşı Görüntüleri
13- Kapanış.
4
4-- G
GÖ
ÖR
RE
EV
VV
VE
ES
SO
OR
RU
UM
ML
LU
UL
LU
UK
KL
LA
AR
R
aa.. İİvvrriin
nddii İİllççee M
Miillllii E
Eğğiittiim
mM
Mü
üddüürrllüüğğü
ü
1- Programda İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri
görevlidir.
2- Tören Komutanı İvrindi İmam Hatip Lisesi Öğretmeni İsa DUYSAK’tır.
3- Okullarımız bünyesinde; İlkokullar Resim, Ortaokullar Şiir, Liseler
Kompozisyon yarışmaları düzenlenmesi
4- Çelenk Sunma ve Tören sunucuları: Şaban ORMAN, Elif KARADANA
5- Günün Anlam ve Önemiyle İlgili Konuşma: Sedef TABAN,
6- Video Slayt Gösterimleri: Hidayet ATILGAN
7- Tiyatro – Tüfeğini Vermeyen Şehit: Bilal KUZGUN, Hakkı ÇİÇEKLİ,
Muhammet CİN, İsmail EREN, Ali Rıza ÖZCAN, Ferhat EFE,
8- Tiyatro – Anzaklı Ömer: Halil BOZKURT, Mustafa YENAL,
9- Anı Canlandırma – Kınalı Ali: Fatma Cansu ESEN, Rüstem KAŞALLIOĞLU,
Burak KARA, Eşref ERCAN
10- Günün Anlam ve Önemiyle İlgili Şiirler:
a. Bu Vatan Kimin: Berkay ÖZENEL
b. Çanakkale Destanı: Sabriye AKÇAL
c. Dur Yolcu: Kadir YILDIZ
11- Mallıca Köyü mezarlığında medfun bulunan Çanakkale Gazimiz Azman Mehmet
Çavuş’un kabir ziyareti esnasında öğrenci gruplarını bilgilendirme İvrindi A.İ.H.L.
Tarih Öğretmeni Halit GÜLŞEN tarafından yapılacaktır.
bb.. İİvvrriin
nddii B
Beelleeddiiyyeessii
1. Çelenk Sunma Töreni Ses Düzeni
2. Belediye Konferans Salonunun Hazırlanması ve ses düzeninin kurulması: Ses
düzeni 17 Mart 2015 Salı günü saat 10.00’da Belediye Konferans Salonunda
yapılacak provada da çalışır vaziyette bulundurulacaktır.
3. İlçemizdeki Şehitlik Ziyaretine Gidiş-Geliş için Araç Tahsisi
4. Kahramanlık Türkülerinin Yayınlanması
cc.. İİvvrriin
nddii M
Müüffttüüllüüğğü
ü
1. Şehitlik Ziyareti esnasında Kuran Okunması ve Dua yapılması İvrindi
Müftülüğü tarafından yapılacaktır.
dd.. G
Gaarrn
niizzoon
nK
Koom
muuttaan
nllıığğıı vvee E
Em
mn
niiyyeett M
Mü
üddü
ürrllüüğğüü
1. Şehit Yakınlarının Törenlere İntikali ve Refakat: Şehit Polislerimizin
yakınlarının ilçemize intikali ve törenler esnasında kendilerine refakatçi
görevlendirilmesi İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, Şehit Askerlerimizin yakınlarının
ilçemize intikali ve törenler esnasında kendilerine refakatçi görevlendirilmesi
Garnizon Komutanlığımız tarafından yerine getirilecektir.
5
5-- 1
18
8 M
MA
AR
RT
T Ş
ŞE
EH
HİİT
TL
LE
ER
Rİİ A
AN
NM
MA
A G
GÜ
ÜN
NÜ
Ü V
VE
E Ç
ÇA
AN
NA
AK
KK
KA
AL
LE
E
Z
ZA
AF
FE
ER
RİİN
NİİN
N1
10
00
0.. Y
YIIL
LD
DÖ
ÖN
NÜ
ÜM
MÜ
ÜK
KU
UT
TL
LA
AM
MA
AP
PR
RO
OG
GR
RA
AM
MII İİL
LE
E
İİL
LG
GİİL
Lİİ D
DİİĞ
ĞE
ER
RH
HU
US
SU
US
SL
LA
AR
R
1. 18 Mart 2015 Çarşamba günü her okul kendi bünyesinde törenler düzenleyecektir.
Aynı gün Tüm Okul-Kurum Müdürlüklerimiz ile Kamu kurum ve kuruluşlarımız
Bayraklarla donatılacaktır.
2. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 100. yıldönümü kutlamaları
Tören provası tüm görevlilerin katılımı ile 17 Mart 2015 Salı günü saat 10.00 da
Belediye Konferans Salonunda yapılacaktır.
3. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü Çelenk
Sunma Törenine İlçemiz Merkez Okullarının Bayrak ve Flamaları, 20’şer kişilik
öğrenci grupları, Okul yöneticileri ve gruba nezaretle görevli öğretmenlerle birlikte
katılacaklardır.
4. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü Kutlama
Programına katılacak görevli öğrenciler dışında Merkez okullarımız seyirci olarak
15 öğrenci getirebilecek, görevli öğretmen ve idarecileri ile birlikte Belediye
Konferans Salonundaki yerlerini alacaklardır. Salondaki öğrencilerin sükûnet ve
kontrolünü görevli öğretmenler sağlayacaktır.
5. İvrindi Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Salonundaki 18 Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Zaferinin 100. yıl dönümü kutlamaları programdan sonra Şehit
ve Gazi yakınlarına Kaymakamlık tarafından yemek verilecektir.
NOT: BU PROGRAM İLGİLİLERE EMİR, HALKIMIZA DAVETİYE HÜKMÜNDEDİR .
12.03.2015
İLÇE KUTLAMA KOMİTESİ
Başkan
Üye
Bekir ÇELİK
Kaymakam
Üye
Tevfik DOĞAN
Garnizon Komutanı
Üye
İbrahim KESGİN
İlçe Emniyet Amiri
Mehmet ASLAN
Belediye Başkanı V.
Üye
Salim KARABOĞA
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
595 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content