close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi türk dili ve edebiyatı bölümü

embedDownload
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
Bölüm
Sınıf Ders KoduDers Adı
Tarih
Saat Yer1
Yer2
Yer3
Türk Dili ve Edb. 2 EDB216 13.-15.Y.Y. Eski Türk Edebiyatı Metinleri 30.03.2015 09:00 DRS-16
Türk Dili ve Edb. 2 ERA201 Türkçe III(B1)
30.03.2015 09:00 DRS-7
Türk Dili ve Edb. 1 TDE112 Sözlü Anlatım
30.03.2015 09:00 DRS-9
Türk Dili ve Edb. 1 TDE112 Sözlü Anlatım (B)
30.03.2015 09:00 DRS-17
Türk Dili ve Edb. 4 EDB424 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı II
30.03.2015 09:00 DRS-8
Türk Dili ve Edb. 1 TDE212 Türkiye Türkçesi Yapı Bilgisi
30.03.2015 11:00 DRS-18
DRS-19
Türk Dili ve Edb. 3 TDE308 Klasik Farscaya Giriş
30.03.2015 11:00 DRS-6
Türk Dili ve Edb. 4 TDE410 Söylem Çöz.Giriş
30.03.2015 11:00 DRS-5
Türk Dili ve Edb. 1 ERA189 Türkçe I(A1)
30.03.2015 13:00 DRS-2
Türk Dili ve Edb. 2 TDE224 Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi
30.03.2015 14:00 DRS-5
DRS-6
Türk Dili ve Edb. 4 EDB402 Türk Edebiyatında Nesir
30.03.2015 14:00 DRS-2
Türk Dili ve Edb. 3 EDB214 Dil ve Edb. Arş.Yönt.ve Tek.
30.03.2015 17:00 DRS-5
Türk Dili ve Edb. 2 TAR166 Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi II
30.03.2015 19:00 DRS-5
DRS-6
Türk Dili ve Edb. 2 TDE326 Osmanlı Türkçesi Okuma Yazma Çeviri II 31.03.2015 09:00 DRS-1
Türk Dili ve Edb. 3 EDB330 Batı Edebiyatında Akımlar II
31.03.2015 09:00 DRS-11
Türk Dili ve Edb. 1 EDB120 Türk Halk Edebiyatına Giriş
31.03.2015 12:00 DRS-16
DRS-17
Türk Dili ve Edb. 3 TDE320 Anadolu Ağızları
31.03.2015 12:00 DRS-9
Türk Dili ve Edb. 1 EDB118 Edebiyat Bilgileri
31.03.2015 14:00 DRS-16
DRS-17
Türk Dili ve Edb. 2 TDE228 Tanzimat Dönemi Metinleri
31.03.2015 14:00 DRS-7
Türk Dili ve Edb. 3 TDE324 Özbekçe
31.03.2015 14:00 SEM-4
Türk Dili ve Edb. 2 TDE222 Genel Dilbilim II
31.03.2015 16:00 DRS-18
DRS-19
Türk Dili ve Edb. 3 EDB332 Karşılaştırmalı Halk Türküleri
31.03.2015 16:00 DRS-10
Türk Dili ve Edb. 3 EDB336 Batı Edebiyatında Metinler II
01.04.2015 10:00 DRS-6
Türk Dili ve Edb. 1 TDE110 Osmanlı Türkçesi Grameri
01.04.2015 10:00 DRS-7
DRS-8
Türk Dili ve Edb. 1 TDE217 Türkolojiye Giriş
01.04.2015 13:00 DRS-5
Türk Dili ve Edb. 3 TDE301 Çağdaş Türk Lehçeleri
01.04.2015 13:00 DRS-6
Türk Dili ve Edb. 4 EDB403 Öykü Çözümlemeleri
01.04.2015 13:00 DRS-7
Türk Dili ve Edb. 2 TDE220 Eski Uygurca
01.04.2015 15:00 DRS-18
DRS-19
Türk Dili ve Edb. 4 EDB490 Cumhuriyet Dönemi Metinleri
01.04.2015 15:00 DRS-11
Türk Dili ve Edb. 3 TDE473 Türkmen Türkçesi Grameri
01.04.2015 17:00 DRS-19
Türk Dili ve Edb. 4 TDE408 18.-19.Y.Y. Eski Türk Edb. Metinleri
01.04.2015 17:00 DRS-18
Türk Dili ve Edb. 2 TDE226 Yabancılara Türkçe Öğretimi
01.04.2015 17:00 DRS-5
Türk Dili ve Edb. 2 EDB373 Türk Halk Bilimine Giriş
02.04.2015 09:00 DRS-7
Türk Dili ve Edb. 1 TDE127 Yazılı Anlatım(B)
02.04.2015 09:00 ZAKİNE ÇELİK KON.SAL.
Türk Dili ve Edb. 3 EDB328 17y.y. Eski Türk Edebiyatı
02.04.2015 12:00 DRS-16
DRS-17
Türk Dili ve Edb. 1 TDE127 Yazılı Anlatım(A)
02.04.2015 12:00 DRS-1
Türk Dili ve Edb. 1 TDE127 Yazılı Anlatım(C)
02.04.2015 12:00 DRS-2
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
1
3
4
3
2
2
4
3
4
1
ERA190
TDE304
EDB404
EDB326
İNG325
TİY152
EDB410
EDB324
EDB412
İNG178
Türkçe II(A2)
Harezm Türkçesi
Şiir Tahlilleri
İkinci Meşrutiyet Dön. Edebiyatı
Akademik İngilizce III
Tiyatro
Metin Şerhi
Türk Halk Masalları
Türkoloji Çalışmaları II (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)
İngilizce II
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
04.04.2015
12:00
12:00
12:00
15:00
15:00
09:00
09:00
11:00
16:00
11:00
TEKNİK RESİM ODASI
SEM-3
SEM-4
ZAKİNE ÇELİK KON.SAL.
DRS-5
DRS-6
ZAKİNE ÇELİK KON.SAL.
DRS-19
DRS-11
DRS-1
DRS-2
DRS-2
DRS-18
DRS-19
Yer4
A-209
A-309
A-305
A-310
A-309
A-313
B-311
A-207
A-211
B-212
A-309
A-310
A-314
A-313
A-313
A-209
A-207
B-212
B-212
B-212
A-310
B-212
B-212
B-311
B-314
B-212
A-310
C-113
B-311
A-313
B-311
B-311
B-209
B-212
A-310
B-212
B-212
B-311
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
368 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content