close

Enter

Log in using OpenID

afyon kocatepe üniversitesi 2015 - 2016 mevlana değişim programı

embedDownload
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
2015 - 2016 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Başvuru Şartları:
Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans, yüksek
lisans veya doktora öğrencisi olması,
Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki
buçuk) olması,
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört)
üzerinden en az 3 (üç) olması.
Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve
bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime
başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
Değişim için başvurular 20 Nisan - 27 Nisan 2015 tarihleri arasında alınacaktır. İlgili
başvuru takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular, şahsen Uluslararası İlişkiler Merkez
Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru esnasında teslim edilecek belgeler şunlardır:
-
Öğrenci Başvuru Formu
-
Transkript (Güncel tarihli güz dönemi dâhil transkript olması gerekmektedir.)
-
Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli belge gereklidir.)
-
Yabancı Dil Belgesi
Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.
- Ağırlıklı ders ortalaması: % 50 - Yabancı dil bilgisi: % 50
Yabancı dil sınavı puanı olarak üniversitemizde 11 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan
Erasmus yazılı ve 18 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Erasmus sözlü sınavlarından
elde ettikleri puan ortalamasını veya varsa YDS, IELTS, TOEFL gibi uluslararası
geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuçlarını merkezimize ulaştırmak suretiyle
kullanabilirler. Ayrıca bir dil sınavı yapılmayacaktır.
1
Eğitim dili Türkçe olan üniversitelere (Ör. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
başvuru yapan öğrenciler için yabancı dil zorunlu olmamakla birlikte öğrenci seçiminde
yabancı dil bilgisi genel başarı notuna etki edecektir.
Eğitim dili İngilizce olan Epoka Üniversitesi, Uluslararası Burç Üniversitesi,
Uluslararası Balkan Üniversitesi başvuru esnasında öğrencinin yabancı dil bilgisini
gösteren IELTS, TOEFL gibi belgeler istemektedir. Öğrencilerin bu üniversitelere
başvuru yaparken bu kriteri göz önüne almaları rica olunur.
Başvuru takvimi aşağıda verilmiştir:
Değişim İlanlarının Duyurulması
Değişim İçin Başvuruların Alınması
Başvuruların Değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması
30 Mart 2015 – 17 Nisan 2015
20 Nisan 2015 – 27 Nisan 2015
28 Nisan 2015 – 04 Mayıs 2015
08 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
Yüksek Öğretim Kurulu’nun üniversitemize ayırdığı kontenjan giden öğrenciler için 12
(on iki) kişidir. Bu kontenjan aşağıdaki şekilde fakültelere dağıtılmıştır. Ayrılan
kontenjanların dolmaması durumunda fazla talep olan birimlere öğrenci sayıları ile orantılı
olarak kontenjanlar aktarılacaktır.
Birim
Fakülte Toplamı
Eğitim Fakültesi
İİBF
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Yüksekokullar Toplamı
Afyon Sağlık Yüksekokulu
Enstitü Toplamı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kontenjan
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Giden öğrencilere verilecek burs miktarları aşağıdaki linkte verilmiştir. Toplam bursun
yüzde 70’lik kısmı aylıklar halinde 4 ay üzerinden öğrenciye ödenecektir. Kalan yüzde
30’luk kısım ise öğrenci tarafımıza transkriptini ibraz ettikten sonra ödenecektir. Ayrıntılı
bilgi için linke tıklayınız.
2
http://www.uim.aku.edu.tr/ogrenciburskarar.pdf
Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesi aşağıdaki linkten kontrol edilebilir.
Ayrıntılı bilgi için linke tıklayınız.
http://www.uim.aku.edu.tr/1Partner%20%C3%BCniversiteler%C3%B6%C4%9Frenci.pdf
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content