close

Вход

Log in using OpenID

Ayrıntılar

embedDownload
Ortaöğretim Öğrencileri
Araştırma Projeleri
BÖLGE YARIŞMASI SERGİSİ
30 Mart - 02 Nisan 2015
BİLGİSAYAR - BİYOLOJİ - FİZİK - KİMYA - MATEMATİK - COĞRAFYA
PSİKOLOJİ - SOSYOLOJİ - TARİH - TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI
TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ BÖLGE YARIŞMASI
SERGİ PROGRAMI
YER: Mevlana Kültür Merkez Sultan Veled Salonu
30 MART 2015, Pazartes
13.00
Açılış Tören
15.00
Serg Salonu’nun Açılışı ve Gez lmes
15.45
Kokteyl
18.00
Karatay Ün vers tes Gez
19.00
Akşam Yemeğ
20.30
Otele Dönüş
31 MART 2015, Salı
09.00-13.00
Proje Serg ler n n Gez lmes ve Jür Değerlend r lmeler
13.00-14.00
Öğle Yemeğ
14.00-17.00
Proje Serg ler n n Gez lmes ve Jür Değerlend r lmeler
18.30-19.30
Akşam Yemeğ
20.00
Mesnev Ders (Hüsey n ALAGÖZ) ve Sema Göster s
01 NİSAN 2015, Çarşamba
09.00-13.00
Proje Serg ler n n Gez lmes ve Jür Değerlend r lmeler
13.00-14.00
Öğle Yemeğ
15.00
Şeh r Turu (N.E.Ü. Köyceğ z ve Meram Kampüs Gez s )
18.30-19.30
Akşam Yemeğ
20.30
Necmett n Erbakan Ün vers tes Rektörü
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER le Söyleş
02 NİSAN 2015, Perşembe
ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI
Saygı Duruşu ve İst klal Marşı
Açılış Konuşması
Protokol Konuşmaları
Dereceye g renlere ödüller n ver lmes
Kapanış
SAAT
YER
: 10.00
: KONYA BİLİM MERKEZİ
30 Mart- 02 N san 2015 tar hler arasında
TÜBİTAK Konya Bölge Koord natörlüğü tarafından düzenlenen
“46.Ortaöğret m Öğrenc ler Araştırma
Projeler Bölge Yarışması”na
katılımınız b zler onurlandıracaktır.
Doç. Dr. Ec r YILMAZ
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBİTAK Konya Bölge Koorn natörü
N.E.Ü. Rektörü
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 342 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа