close

Вход

Log in using OpenID

6. sınıf kitapçığı

embedDownload
A
A
A
A
A
A
A
A
TÜRKÇE TESTİ
1.
Bir ben var bir ayna…
İkimiz kaldık bu odada.
Sessiz, sedasız, kimsesiz
Yaşıyorum burada.
Bir ben, bir ayna…
5.
Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnızlık
C) Sitem
 kitap
 gözcü
 kolye
 anne
B) Pişmanlık
D) Özlem
Gözlükçülerimizden
Yukarıdaki sözcükle ilgili olarak aşağıda
verilen kök-ek ayrımlarından hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
A) Gözlük-çü-lerimiz-den
B) Göz-lük-çüler-(i)miz-den
C) Gözlük-çü-leri-miz-den
D) Göz-lük-çü-ler-(i)miz-den
6.
1. Yarın seni görmeye geleceklermiş.
2. Deniz gören bir evde oturuyoruz.
3. Onun gerçek yüzünü hepimiz gördük.
4. Geçen gün seni çarşıda gördüm.
C) 3
“Sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi
olduğundan daha çok ya da olduğundan daha az gösterme sanatıdır.”
Yukarıda tanımı verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşturma
C) Abartma
B) Benzetme
D) Kişileştirme
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600

1-2-4
2-3-6
1-4-5
4-5-6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız”
sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda
kullanılmıştır?
D) 4
7.
4.

3-5-6
1-4-5
2-3-6
1-2-3
A) Evde yalnız başına kalmaman lazım.
B) Yalnızlıktan sıkıldığı için söylendi.
C) Seni yalnız ben anlayabilirim.
D) Beni yalnız bırakmayın lütfen.
“Görmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
B) 2
Türemiş sözcük sepeti
Raflarda dizilen sözcükleri doğru sepetlere yerleştirmek istersek doğru sıralama
nasıl olmalıdır?
2.
A) 1
 çocukluk


Basit sözcük sepeti
3.
 sevgi
Aşağıdakilerden hangisi kıza çizgi (-)’nin
görevlerinden biri değildir?
A) Heceleri göstermek için kullanılır.
B) Cümle içinde ara sözleri göstermek için
kullanılır.
C) Satıra sığmayan sözcükleri bölmek için
kullanılır.
D) Yan yana yazılan dizeleri ayırmak için
kullanılır.
1
A
8.
A
A
A
Eğitim, bir milletin kaderidir. Her şeye
yön veren, biçimlendiren ve sonunu
belirleyen, eğitimdir. Manevî değerlerin eğitimi; saygılı ve sevgi dolu bireylerin yetiştirilmesi için, aydın bir milletin oluşması için tek çaredir.
A
A
A
A
12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı vardır?
A)
Yarın bana hırka alacaklar.
B)
Gözlerimden yaşlar akıyor.
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
C)
A) Milletin önemi
B) Eğitimin önemi
C) Eğitimin nasıl yapılacağı
D) Eğitimsizliğin sonuçları
Hayatımda her şey yolunda gidiyor.
D)
Yanağımda küçük bir leke var.
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı
bir tamlama vardır?
A) Yarın öğretmene iki proje teslim edeceğim.
B) Evimin önüne çöp bırakmayı sevmem.
C) Bana kitabının fotokopisini çeker misin?
D) Saksının rengini beğenemedim.
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşulsonuç cümlesidir?
A) Beni sınamak için bir sürü soru sordu.
B) Oyun oynarsak keyfimiz yerine gelir.
C) Ağlamaktan gözlerim şişti.
D) Terli terli su içtiğinden hastalanmış.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin
yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü
daralması vardır?
A) Gözler önünde yaşandı her şey.
B) Evinizin konumuda çok güzelmiş.
C) Sen de dışarı çık, nefes al.
D) Elbisen bizim evde kalmış.
A) Gelmenizi bekliyoruz hepimiz.
B) Bence seni çok seviyorlar.
C) Herkes gibi o da gerçeği biliyor.
D) Zaman daralıyor, harekete geçmeliyiz.
11. 1. Alnımızın akıyla çıktık bu işten de.
2. Balığa yem vermeyi unutma.
3. Çok hüzünlü bir gün yaşadık.
4. Çikolatanın hepsi bitti.
15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde sadece ince-düz ünlüler vardır?
Verilen cümlelerin hangisinde herhangi
bir ses olayı yoktur?
A)
A)
C)
B)
1
C)
2
D)
3
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
4
B)
Korku
Sevda
D)
Köpek
Kedi
2
A
16.
A
A
A
Sarı saçları, mavi gözleri vardı. Alnındaki ve göz kenarlarındaki kırışıklıklardan yaşının epeyce olduğunu anlamak mümkündü. Kalın dudakları,
sivri burnu ve küçük kulakları yüzünü
orantılı hale getiriyordu.
A
A
A
A
19. Aşağıdaki görsellerden hangisi yapısı
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
Gözlük
Parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden
hangisi kullanılmıştır?
C)
Kimsesiz
D)
B) Öyküleme
D) Açıklama
A) Betimleme
C) Tartışma
Bilgisayar
Çiçekçi
17. “Benimle konuşurken mimiklerine dikkat
etsen iyi olur.
20.
Verilen cümle, anlam özelliği bakımından
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesinlik cümlesi
B) Uyarı cümlesi
C) Olasılık cümlesi
D) Kararsızlık cümlesi
Eski zamanlarda fakir bir çiftçi varmış. Tarım ve hayvancılıkla uğraşırmış. Bir sabah
uyanmış, bakmış ki tavuğun altında altın bir
yumurta… Zengin olduğunu düşünmüş, sevinmiş. Düşünmüş, taşınmış. Tavuğun içinde daha çok altın var sanıp tavuğu kesmiş.
İçinde bir şey olmadığını görünce yıkılmış.
18.
… Yalnızlık korkusu ile ölüm korkusundan büsbütün kurtulmuş, toplum
içgüdüsünü yenmiş bir kişi bulunur da
o başkalarını severse ancak onun
sevgisi gerçek bir sevgi, yalın bir sevgi olabilir. Bizimki bir yalandır, asıl
yüzümüzü saklayan bir perdedir.
Nurullah ATAÇ
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açgözlü insanlar fazlasını istedikçe ellerindekinden de olurlar.
B) İnsanlar daima daha fazlasını istemelidir.
C) Yokluk içindeki insanlar hep fazlasını
ister.
D) Bir tavuk altın yumurtluyorsa onun kesilmemesi gerekir.
Yukarıda verilen metin hangi yazı türüne
aittir?
A)
B)
Hikâye
C)
Mektup
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
LÜTFEN DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
D)
Deneme
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
Makale
3
A
A
A
A
A
A
A
A
MATEMATİK TESTİ
1.
Bihter, 0532 ile başlayan telefon numarasının son dört hanesini unutuyor. Telefon numarasının son dört hanesi ile ilgili 6 ile bölünebildiğini, 10 ile bölünebildiğinde ise 6 kalanını verdiğini söylüyor.
5.
12ab+8ac-4 cebirsel ifadesinde;
I. Terim sayısı 3 tür.
II. Sabit terim 4 tür.
III. 12ab ile 8ac benzer terimdir.
IV. Katsayılar toplamı 20 dir.
Bihter’in telefon numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Yukarıdaki ifadelerin kaç tanesi doğrudur?
A) 0 532 89 16
B) 0 532 86 06
C) 0 532 90 26
D) 0 532 89 61
A)
B)
2
1
C)
D)
4
3
2.
8 2 2 1
 :  işleminin sonucu nedir?
5 5 3 2
A)
17
10
B)
18
13
C)
16
11
D)
12
17
6.
Yaş ortalaması 42 olan bir turist grubuna
yaş ortalaması 35 olan a kişi dâhil ediliyor.
Buna göre, bu turist grubunun yeni yaş
ortalaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3.
A) Artar.
B) Değişmez.
C) Azalır.
D) a bilinmeden yorum yapılamaz.
1 1 1
 
2 3 12 işleminin sonucu nedir?
1 1 1
 
2 3 6
A)
3
8
B)
5
8
C)
3
4
D)
5
6
7.
4.
Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı
2
tir.
5
2
7
B)
3
7
C
D
24,7 m
75 m
Bu sınıftaki erkeklerin sayısının sınıf
mevcuduna oranı kaçtır?
A)
A
B
12,36 m
C)
3
5
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
D)
5
7
Yukarıdaki şekilde |AD|=75 m, |AB|=12,36
m ve |CD|=24,7 m ise |BC| uzunluğu kaç
metredir?
A) 31,17
C) 35,82
B) 32,48
D) 37,94
4
A
8.
A
A
A
A 28
15
k
A
A
A
A
11. Alper 8, Burak 17 yaşında olup 52,5 parayı yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde
paylaşıyorlar.
Buna göre Alper kaç
alır?
A) 16,8
C) 28,5
B) 22,5
D) 35,7
A ve k birer doğal sayıdır.
Yukarıda verilen kalanlı bölme işleminde
A sayısının alabileceği en büyük değer
kaçtır?
A)
420
B)
421
12.
a  2,367
b  2,367
c  2, 367
C)
D)
447
Sayıları küçükten büyüğe sıralandığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
448
A) a<b<c
C) b<a<c
B) c<a<b
D) c<b<a
13.
D
9.
C
Aşağıda numaralandırılmış işlemlerden
hangisi yanlıştır?
E
18o
1
O
A
(27+13)x5=27x5+13x5
B
Şekilde A, O, B doğrusal noktalardır.
2
(88-30)x3=88x3-30x3
3
(13+12)x17=17x(12x13)
4
39x(20+23)=39x20+39x23
A) 1
B) 2
C) 3
o
o
s(AOC)=18 , s(COD)=90 ve [OE, DOB’nın
açıortayı olduğuna göre, s(EOB) kaç derecedir?
A) 28
B) 32
C) 36
D) 40
D) 4
14. Aşağıdaki kümelerden hangisi 8 ile 12
nin ortak katlarının kümesidir?
10.
3,4
60
işleminin sonucu nedir?

0,17 0,02  3,98
A) 350
B) 200
C) 70
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
D) 35
K={16, 32, 64, ….}
L={8, 12, 16, …...}
M={24, 48, 72, …}
N={2, 4, 8, 10, …}
A) K
B) L
C) M
D) N
5
A
15.
A
A
A
A
18.
A
A) 0,4
B
2
A
A
B) 0,6
C) 0,8
D) 0,9
C
2
3
5
Yukarıda verilen çarpan ağacına göre
A:(2B)+B:(2C) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
A
0,14 0,12
orantısında “x” kaçtır?

0,7
x
B) 2
C) 3
19.
D) 4
I. grup
II. grup
I. gruptaki kalemlere toplam 36 ödendiğine göre II. Gruptaki kalemlerin tümüne
kaç ödenir?
A) 25
16.
B) 27
C) 32
D) 35
Anne, benim yaşım senin yaşının üç eksiğinin
1
nin bir
10
fazlasıdır.
20.
2a-2b
3a-2b
Gizem
Annesinin yaşı cinsinden kendi yaşını
söyleyen Gizem’in yaşını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
x3
A)
1
10
x3
B)
1
10
C) (3x10)
D) (3x+1).10
3b-a
Yukarıdaki kapalı şeklin (yamuk) kenar
uzunlukları cebirsel ifade olarak verilmiştir.
Şeklin çevresinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3a-b
C) 4a+2b
17.
5
a=2 ,
35
0
2a-b
B) 6a-2b
D) 5a+b
4
b=1 , c=48 , d=3
olduğuna göre, bu sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
LÜTFEN DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
A) b<c<d<a
B) b<d<a<c
C) (b=c)<(a=d)
D) (c=b)<a<d
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
6
A
A
A
A
A
A
A
A
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.
4.
Kırmızı
Mavi
Tabloda K, L, M canlılarının üreme şekilleri
verilmiştir.
Enerji üretimi
yapar.
Protein üretimi
yapar.
Canlı
K
L
M
Sarı
Besin ve oksijen
üretimi yapar.
Buna göre K, L ve M seçeneklerden hangisi olabilir?
Yukarıdaki renkli bulutlarda bazı organellerin
görevleri belirtilmiştir.
A)
B)
C)
D)
Buna göre, bu organeller aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Mavi
Kırmızı
Sarı
Ribozom
Lizozom
Ribozom
Mitokondri
Kloroplast
Mitokondri
Mitokondri
Kloroplast
Mitokondri
Kloroplast
Kloroplast
Ribozom
Üreme Şekli
Vejetatif
Tomurcuklanma
Bölünerek
K
L
M
Çilek
Denizyıldızı
Patates
Kertenkele
Hidra
Solucan
Bakteri
Denizanası
Bakteri
Söğüt
Bira mayası
Öglena
2.
Bilgiler
1. Kemiği dıştan sarar, kemiğin enine büyümesinden sorumludur.
2. Sadece uzun kemiklerde
bulunur.
3. Gözenekli yapısı vardır.
Gözeneklerinde kırmızı
kemik iliği bulunur.
Kemik bölümleri
. Kemik zarı
. Süngerimsi
kemik doku
5.
A
. Kıkırdak
. Sarı kemik
iliği
D
B
Yukarıda verilen bilgiler sembollerle gösterilen kemik bölümleriyle eşleştirilecektir.
Hangi sembolle verilen bölüme ait bilgi
yoktur?
A) 
B) 
C) 
D) 
C
Buna göre, aracın sürat-zaman grafiği nasıl olmalıdır?
A) Sürat
B) Sürat
V
3.
V
Zaman
. Tohum oluşumu
. Tozlaşma
. Döllenme
. Çimlenme
Zaman
t
t
C) Sürat
Bitkinin hayat döngüsünde sembollerle
verilen olayların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
A) , , , 
C) , , , 
Dört eşit parçaya bölünen dairenin her
bölmesini A noktasından harekete başlayan araç, aynı sürede
alıyor.
B) , , , 
D) , , , 
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
D) Sürat
V
V
Zaman
t
Zaman
t
7
A
6.
A
A
A
A
Emre
A
A
Arda
A
C
B
50 m
100 m
Emre ve Arda, şekildeki konumlarından aynı
anda birbirilerine doğru koştuklarında 10 s
sonra B noktasında karşılaşıyorlar.
Merve Hanım, mutfakta kurabiye yapmak
için;
: Yumurta, un ve yağı yoğurup hamuru
hazırlıyor.
: Hamura belirli şekiller veriyor.
: Şekil verdiği hamurları fırına sürüp, pişiriyor.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Arda’nın sürati 100m/s’dir.
B) Emre’nin 5 saniyede aldığı yol 100 m’dir.
C) Emre’nin 2 saniyede aldığı yolu, Arda
1 saniyede alır.
D) Arda’nın sürati Emre’nin süratine eşittir.
7.
A
9.
Buna göre yukarıdaki ,  ve  olaylarında gerçekleşen değişimler sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A)
B)
C)
D)
K

Fiziksel
Kimyasal
Fiziksel
Kimyasal

Fiziksel
Fiziksel
Kimyasal
Fiziksel

Kimyasal
Kimyasal
Kimyasal
Fiziksel
L
M
Yukarıdaki K, L ve M cisimleri sıvı içerisinde
şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, cisimlerin yoğunlukları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) M>L>K
C) K=L=M
B) K>L>M
D) L=M>K
10.
Üreme hücreleri
Özellikleri
Dişi üreme
hücresi
Erkek üreme
hücresi
Büyüklük
Hareket durumu
Sitoplazma
I
Hareketsiz
III
Küçük
II
Az
Yukarıda dişi ve erkek üreme hücrelerine ait
bazı özellikler verilmiştir.
8.
Aşağıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi hatalıdır?
A) Akciğer atardamarı oksijen bakımından
fakir kan taşır.
B) Alyuvarlar hücrelere oksijen taşır.
C) Büyük kan dolaşımı kalp ile akciğerler
arasında gerçekleşir.
D) Kalbin karıncıkları kulakçıklara göre daha
güçlüdür.
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
Tablonun doğru tamamlanabilmesi için I,
II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
I
II
III
Büyük
Büyük
Küçük
Büyük
Hareketsiz
Hareketli
Hareketsiz
Hareketli
Az
Az
Çok
Çok
8
A
11.
A
A
A
Hareket yönü
F1
V=30 m/s
F2
K
A
A
120
A
Sürat (m/s)
Yol (m)
Şekilde sürtünmesiz yüzeydeki K cisminin sabit süratle hareket etmesi için;
K
18
10 Zaman (s)
L
10 Zaman (s)
Yukarıda K ve L araçlarına ait yol-zaman ve
sürat-zaman grafikleri verilmiştir.
I. F1 ve F2 kuvvetlerinin şiddetleri eşit olmalıdır.
II. F2 kuvvetinin şiddeti F1 kuvvetinin şiddetinden büyük olmalıdır.
III. Cisme etki eden bileşke kuvvet sıfır olmalıdır.
Buna göre;
I. 10 saniye sonunda araçların aldıkları yollar eşittir.
II. Araçların süratleri arasındaki ilişki L>K’
dir.
III. K ve L araçları sabit süratle hareket etmiştir.
verilenlerden hangileri yapılmalıdır?
A) I ve II
C) II ve III
A
13.
B) I ve III
D) I, II ve III
ifadelerinden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
A) Yalnız II
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
12.
Yukarıda resimleri verilen canlılarda görülen özelliklerle ilgili öğrencilerden;
14.
Köpek ile kuşta iç döllenme
görülür.
Sibel
Kuş ve kelebeklerde başkalaşım
görülür.
Eda
Yılan ve kuşlarda dış gelişme
görülür.
Hayvan Hücresi
1. Besin üretebilir.
2. Kloroplastı yoktur.
3. Hücre duvarı bulunur
4. Protein sentezler.
Bitki Hücresi
5. Besin üretebilir.
6. Kloroplastı vardır.
7. Hücre duvarı bulunmaz
8. Protein sentezler.
Ali, hayvan ve bitki hücreleriyle ilgili yukarıdaki tabloyu hazırlamıştır.
Tabloda bazı hatalar yaptığını fark eden
Ali, hangi numaralı ifadeleri düzeltmelidir?
Nil
hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur?
A) Sibel ve Nil
B) Sibel ve Eda
C) Eda ve Nil
D) Sibel, Eda ve Nil
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
A)
B)
C)
D)
Hayvan Hücresi
1, 4
4
1, 2
1, 3
Bitki Hücresi
5, 6
5, 8
6
7
9
A
A
A
A
15. Bir düzlem aynaya gelen ışın yansıma kanunlarına uygun olarak yansır.
A
A
18. Soluk alma sırasında;
olaylarından hangisi ya da hangileri
meydana gelir?
A) Yalnız I
C) II ve III
I
B) 50
B) I ve III
D) I, II ve III
19.
o
Madde
K
L
M
N
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda
şekildeki gibi yansıyan I ışınının gelme
açısı kaç derecedir?
A) 40
A
I. Diyaframın kasılması
II. Akciğerlerin küçülmesi
III. Göğüs kafesinin genişlemesi
Gelen ışın ile yüzey normali arasındaki açıya
“Gelme açısı”, yansıyan ışın ile yüzey
normali arasındaki açıya “Yansıma açısı”
denir. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine
eşittir.
40
A
C) 100
D) 140
3
Kütle (g)
80
20
40
10
Hacim (cm )
20
20
20
20
Tablodaki K, L, M ve N cisimlerinin kütle ve
hacimleri verilmiştir.
3
16.
Berke
Ayşe
Asya
Bu cisimler, yoğunluğu 2 g/cm olan sıvıya atıldıklarında hangi kaptaki denge durumu yanlış çizilmiştir?
Mert
A)
B)
N
K
C)
20N
40N
30N
D)
L
M
10N
Berke, Ayşe, Asya ve Mert halat çekme
oyununu oynamak istiyorlar.
Bu oyunda grupları nasıl kurarlarsa oyun
berabere biter?
A)
B)
C)
D)
17.
1. grup
Ayşe, Mert
Berke, Mert
Ayşe
Mert, Asya, Ayşe
2. grup
Berke, Asya
Asya, Ayşe
Berke, Mert, Asya
Berke
X
Y
Z
Merve, içlerinde katı, sıvı, gaz oldukları
bilinen X, Y ve Z kaplarına özdeş çalar saatleri yerleştiriyor.
 Y, maddenin en düzensiz halidir.
 X’in tanecikleri arasındaki uzaklık en azdır.
Verilen bu bilgilere göre, çalar saatlerden
çıkan seslerin yayılma hızları VX, VY, VZ
arasındaki ilişki nedir?
I. Kafatası kemikleri
II. Sırt omurları
III. Kuyruk omurları
IV. Bacak kemikleri
A) VX=VY=VZ
C) VX>VY>VZ
Yukarıdaki kemiklerden hangileri birbirine oynamaz eklemlerle bağlanmıştır?
A) I ve II
C) II ve III
20.
B) I ve III
D) II ve IV
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
B) VX>VZ>VY
D) VY>VX=VZ
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
LÜTFEN DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
10
A
A
A
A
A
A
A
A
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
Konunun tespit edilmesi
1
Kaynak araştırması
2
Hipotez ileri sürülmesi
3
Kaynakların sınıflandırılması
4
Raporun yazılması
5
Atlas
Okyanusu
3.
Bilimsel Araştırma
Basamakları
1.
Büyük
Okyanus
Büyük
Okyanus
Hint
Okyanusu
Yukarıdaki dünya haritası incelendiğinde
Büyük Okyanus’a hangi kıtanın kıyısı
yoktur?
Ela, sosyal bilgiler dersinde bilimsel araştırma basamakları ile ilgili yukarıdaki tabloyu
oluşturmuştur. Fakat daha sonra bir yanlışlık
yaptığını fark etmiştir.
A) Asya
C) Afrika
B) Amerika
D) Avusturya
Buna göre, tablonun doğru hazırlanabilmesi için kaç numaralı basamakların yerlerinin değiştirilmesi gerekir?
A) 1 ve 2
C) 1 ve 4
B) 2 ve 3
D) 3 ve 4
4.
Ela
Ada
800 m
Tan
700 m
Size de iyi günler
efendim. Gıdaları almadan önce kontrol
etmeliydiniz. Üzgünüm ama değiştiremem.
400 m
İyi günler…
Dün marketinizden süt
ve peynir aldım. Fakat
son kullanma tarihinin
geçtiğini fark ettim.
Bunları değiştirmemiz
mümkün değil mi?
500 m
2.
İnci
5
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Erol
Bey’in bu sorun karşısında başvurabileceği kurumlardan biri değildir?
A) Valilikler
B) Belediyeler
C) Tüketici Mahkemesi
D) Tüketici Hakları Derneği
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
Yukarıdaki dört ayrı balonda bulunan mühendisler verilen yüksekliklerde sabit kalıp,
aşağıdaki yerleşim merkezinin haritasını çizeceklerdir.
Buna göre hangi mühendisin yaptığı çizimde gösterilen alan az, ayrıntı fazladır?
A) Tan
C) Ada
B) Ela
D) İnci
11
A
5.
A
A
A
1. Başlangıç meridyeninin doğusunda 180,
batısında 180 olmak üzere toplam 360
meridyen vardır.
2. İki meridyen arasındaki mesafe her yerde
aynı değildir.
3. İki meridyen arasındaki yerel saat farkı
4 dakikadır.
4. İki meridyen arasındaki mesafe 111 km’
dir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi
meridyenlerin özellikleri arasında yer almaz?
A) 1
B) 2
6.
C) 3
A
A
8.
A
A
Merhaba, ben Endugu, Afrika kıtasında
yer alan Libya’nın güneyinde yaşıyorum.
Bizim ülkemizde hava gündüz çok sıcak,
gece ise soğuktur.
Endugu
Merhaba, ben James, Asya
kıtasının kuzeyinde yer alan
Sibirya’da yaşıyorum. Burada hava her zaman çok
soğuktur. Güneşin batmadığı
günlerde bile hava ısınmaz.
James
Buna göre, Endugu ve James’in yaşadıkları yerlerin iklimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
D) 4
A)
B)
C)
D)
o
0
Türkiye
Endugu
Ekvatoral iklim
Çöl iklimi
Akdeniz iklimi
Karasal iklim
James
Okyanusal iklim
Kutup iklimi
Muson iklimi
Karadeniz iklimi
o
0
9.
Yukarıda Türkiye’nin dünya üzerindeki konumu gösterilmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Buna göre, Türkiye’nin dünya üzerindeki
konumundan hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada
ülkesidir.
B) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundadır.
C) Ekvator’un kuzeyinde, Greenwich’in batısında yer alır.
D) Orta kuşakta yer alır.
7.
1. Tarımsal faaliyette bulundular.
2. Saray, tapınak gibi mimari eserler inşa
ettiler.
3. Sulama kanalları ve bentler yaptılar.
4. Töre adı verilen hukuk kurallarını kullandılar.
Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden
hangisi Uygurların yerleşik yaşam benimsediğinin kanıtı olamaz?
A) 1
B) 2
C) 3
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
D) 4
 En güçlü dönemi Mete Han dönemidir.
 İpek Yolu’na hâkim olmuştur.
 Orduda ilk kez onluk sistemi uygulamıştır.
A) Asya Hun
C) Uygur
B) Köktürk
D) Avrupa Hun
10.
Benim yaşadığım yerde hava gerçekten çok sıcaktır, bu yüzden ince
kıyafetler giyeriz. Her fırsatta denize girmeye çalışırız.
Ada
Buna göre Ada’nın anlattığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
12
A
A
A
A
11. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları incelendiğinde her birinin çevresindeki uygarlıklardan etkilendiğini görmekteyiz.
A
A
A
A
14.
Yalancı peygamberler ortadan
kaldırılmıştır.
Kuran’ı Kerim
kitap haline
gelmiştir.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi bu etkileşime örnek olarak gösterilebilir?
A) Hititlerin çivi yazısını kullanması
B) Sümerlilerin tekerleği bulması
C) Friglerin tarımı koruyan yasalar yapması
D) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
?
Arap Yarımadası
Zekât vermek istemeyen
kabilelere karşı savaşılmıştır.
12.
Sümerler

Tarihte bilinen ilk yazılı
antlaşmayı imzaladılar.
Asurlular
Anadolu’da “Karum” adı
verilen ticaret kolonilerini
kurdular.
Urartular
Yukarıda verilen gelişmelerin yaşandığı
dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Yazıyı icat ettiler.
A) Hz. Muhammed
B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Osman
Maden işçiliğinde
ileri gittiler.
Yukarıda Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıklar ve faaliyetleri eşleştirilmiştir.
 ile gösterine yere aşağıdakilerden
hangisi getirilebilir?
A) Lidyalılar
C) Frigler
B) Hititler
D) İyonyalılar
15.
13.
Zonguldak
…..I…..
Türk adı ilk
defa yazılı
olarak bir
metinde
geçmektedir.
Orhun
Kitabeleri
“Açların
doyurulması”
ve “çıplakların giydirilmesi” ifadeleri vardır.
Devlet adamlarının ve halkın birbirine
karşı olan görevlerinden bahsedilmiştir.
Bu bilgilere bakarak
hangisine ulaşılamaz?
aşağıdakilerden
A) Devlet adamları sınırsız yetkiye sahiptir.
B) Türk tarihi hakkında bilgi veren bir kaynaktır.
C) Devletin ve halkın karşılıklı hak ve sorumlulukları anlatılmaktadır.
D) Sosyal devlet anlayışı hâkimdir.
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
Kars
…..II…..
Adana
…..III…..
Yukarıdaki kutularda yer alan boşluklara
şehirlerin ekonomik faaliyetleri yazılacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
I
II
III
Turizm
Hayvancılık
Tarım
B)
Hayvancılık
Yeraltı
kaynakları
Tarım
C)
Hayvancılık
Turizm
Yeraltı
kaynakları
Yeraltı
kaynakları
Hayvancılık
Tarım
D)
13
A
16.
A
A
A
0
X
A
A
1
o
30
Z
A
A
19.
o
2
o
0
Y
o
50
Yoğun Nüfuslu
Yerlerin Ortak
Özellikleri
Yukarıdaki şekilde coğrafi koordinatları
verilen X, Y ve Z noktaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3
A) Y noktası kutup noktasına en yakın olan
merkezdir.
B) Z noktası Ekvator üzerindedir.
C) X noktası Y ve Z noktalarına göre daha
kuzeydedir.
D) X, Y ve Z aynı meridyen üzerindedirler.
4
Yukarıda yoğun nüfuslu yerlerin ortak özellikleri verilmiştir.
Buna göre, hangi yapraktaki bilgi yanlıştır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
17.
KAYNAKLAR
20.

Yenilenemez
Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
a. Linyit
. Rüzgâr
b. …….
. Su
c. Kömür
. …….
Doğal Faktörler
Ülkemizin kaynakları ile ilgili yukarıdaki
boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

b

A)
Yenilenebilir
Doğal gaz
Bor
B)
C)
D)
Yenilenemez
Yenilenebilir
Yenilenemez
Bakır
Petrol
Güneş
Petrol
Güneş
Doğal gaz
Beşeri Faktörler
. İklim
. Sanayi
. …….
. Turizm
. Yeryüzü şekilleri
. …….
Yukarıda boş bırakılan yerlere uygun olan
seçenek hangisidir?


A)
Yeraltı kaynakları
Ticaret
B)
C)
D)
Turistik değer
İş imkânı
Ulaşım
Su kaynakları
Verimli toprak
Bitki örtüsü
18.
Türkiye birçok ülkeye tarım ürünü ihraç
eder.
Buna göre, hangisi Türkiye’nin ihraç
ettiği ürünler arasında yer almaz?
Yukarıdaki sorunun doğru yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fındık
C) Tütün
SINAV BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
B) İncir
D) Kakao
Bursluluk Sınavı 2015-2016-600
14
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 425 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа