close

Enter

Log in using OpenID

bilgisayar donanımlarının bakım onarım hizmeti yaptırılacaktır

embedDownload
İHALE İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İhale Kayıt No
1) İdarenin
a) Adı
Adresi
Telefon ve Faks
Elektronik Posta Adresi
2) İhale Konusu Hizmetin;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 2015/41494
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara
: Tel:(0312)540 10 00 Faks:(0312)540 16 60
: [email protected]
: Dodurga Kontrol Müdürlüğünün şehir içi ve şehirlerarası
dış görevleri, bünyesinde bulunan rödövanslı sahaların
kontrol, denetleme işleri, 3 vardiya çalışan yevmiyeli
elemanların vardiyalarının değişimi ve diğer işlerinde
kullanılmak üzere iki adet binek araç kiralanması işi.
b) Yapılacağı Yer
: Dodurga Kontrol Müdürlüğü Dodurga/ÇORUM
c) İşin Süresi
: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2 (iki) takvim
günü içinde işe başlanır. İşin süresi 730 gündür.
3) İhalenin Yapılacağı Yer
: T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:12
Yenimahalle/ ANKARA
4) İhale Tarih ve Saati
: 07/05/2015 14:00
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :
a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat:11 Oda No: 1108
Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve temin
edilebilir.
b) İhale dokümanı 30,00 TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv
Şefliği zemin kat oda no: DZ-25 Hipodrom Cad. No:12 06330 Yenimahalle/Ankara adresine
verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik
tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az
olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60
takvim günü olmalıdır.
9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734
ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği
zorunludur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content