close

Enter

Log in using OpenID

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi

embedDownload
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
30 Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
30 Haziran 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi
3
Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
4
Genel Müdürün Mesajı
6
Başlıca Finansal Göstergeler
8
Sermaye ve Ortaklık yapısı
8
Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler
9
Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Yapılan Görev Dağılımı Sonrası
Oluşturulan Komite ve Komite Üyeleri
10
2014 Yılı İkinci Çeyrek Faaliyetleri
11
Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme
13
Ek Bilgiler
13
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 2 / 13
Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi
Türkiye’de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan
Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılının
başından itibaren faaliyete geçmiştir. Albaraka Türk faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortadoğu’nun ileri gelen gruplarından Albaraka
Bankacılık Grubu (ABG), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım
yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüğünde kurulan Albaraka
Türk’ün ortaklık yapısının içinde, yabancı ortakların payı %66,10 yerli ortakların payı
%10,48 halka açık kısım ise %23,42’dir. Albaraka Türk´ün ortaklık yapısı, sahip
olduğumuz itibarın ve güvenin garantisidir.
Cari hesaplar ve katılım hesapları aracılığıyla fon toplayan ve topladığı fonları, bireysel
finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr-zarar ortaklığı
gibi ürünlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık
uygulamasıyla çok çeşitli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir. Ana
ortağı ABG’nin faaliyet gösterdiği Körfez, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında
finansal ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel banka olma vizyonu ile yola çıkan
Albaraka Türk, Singapur’dan İngiltere’ye, Güney Afrika’dan Fas’a, Avustralya’dan
Kazakistan’a kadar kurduğu geniş muhabirlik ağı sayesinde müşterilerine hızlı, kaliteli
ve emniyetli dış ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetlerini vermektedir.
Bireysel Bankacılık alanında da iddialı olan Albaraka Türk, müşterilerine, ortaklarına,
çalışanlarına ve Türkiye’ye değer katma misyonunu benimsemiş uluslararası bir Katılım
Bankası olarak, 30 Haziran 2014 itibariyle ülke geneline yayılmış yurtiçinde 175 şube,
yurtdışında bir şube olmak üzere toplam 176 şube ve 3.212 personel ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 3 / 13
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
2014 yılının ilk yarısını geride bırakırken dünya ekonomisi hala
merkez bankalarının kararlarına odaklanmış durumda. Avrupa
Merkez
Bankası’nın
bir
türlü
toparlanamayan
Euro
Bölgesi’ndeki ekonomik aktiviteyi artırmaya yönelik adımları
dikkat çekmektedir. Mevduat faizlerini eksiye çekmesi ve yeni
parasal
genişleme
programlarının
uygulanacağına
yönelik
açıklamaları gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını olumlu
etkilemektedir. Bununla birlikte FED’in, ABD ekonomisinin toparlanma göstermesi ile
birlikte faiz artırımlarına gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceği ihtimali, gelişmekte
olan ülkeler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yılın geri kalan döneminde FED’in atacağı
adımlar ve piyasalara vereceği mesajlar yakından takip edilecektir.
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde olarak geçen yılın ilk
çeyreğine göre %4,3 artış gösterdi. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış GSYH değeri %1,7 yükseldi. Dış ticaretin yüzdesel büyümeye
yaptığı %2,7’lik katkı dikkat çekmektedir. Yılsonunda Orta Vadeli Plan’daki %4’lük büyüme
hedefinin başarılacağı görülmektedir.
Faizsiz bankacılık alanında öncü konumda olan Albaraka Türk, en büyük ortağı olan
Albaraka Bankacılık Grubu’nun (ABG) amiral gemisidir. Faizsiz bankacılık ilkelerine göre
hareket eden ABG; Ürdün, Lübnan, Mısır, Tunus, Cezayir, Sudan, Güney Afrika, Suriye,
Pakistan, Bahreyn, Endonezya, Libya ve Türkiye’de bulunan 300 den fazla şubesi ve
temsilcilikleriyle kurumsal, ticari, bireysel ve yatırım bankacılığı alanlarında faaliyet
göstermektedir.
2014 yılı ilk çeyrek itibarıyla Albaraka Bankacılık Grubu’nun toplam aktif büyüklüğü 21
milyar dolar, toplanan fonları 17 milyar dolar ve özkaynak büyüklüğü ise 2 milyar dolar
seviyesine ulaşmıştır.
Albaraka Türk olarak 2014 yılının ilk yarısında toplam aktiflerimizdeki büyüme hız
kazanarak 2013 yılsonuna göre %11,13 toplanan fonlarımız %9,14 ve kredi portföyümüz
%5,62 oranında artış göstermiştir. Bankamızın en önemli önceliklerinden biri olan ve bu
noktada sektörümüzün en başarıları arasında gösterilen takipteki krediler rasyosu ikinci
çeyrekte %2,29 olmuştur.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 4 / 13
Her geçen gün gücüne güç katarak faizsiz bankacılık prensiplerinden taviz vermeden “daha
iyi hizmet” anlayışını gerçekleştirme gayreti içerisinde olan Bankamız, kuruluşundan beri
belirlediği sağlam mali yapı ve istikrarlı büyüme politikasıyla karlılığı ve yatırımları
hedeflediği ölçüde gerçekleştirebilecek bir banka olmaya devam edecektir.
Saygılarımla,
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Yönetim Kurulu Başkanı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 5 / 13
Genel Müdür’ün Mesajı
2014
yılının
ilk
yarısını
geride
bıraktık.
Gelişmiş
ülke
ekonomileri arasında büyüme performansı açısından farklılıklar
dikkat çekmekte. ABD ekonomisi bir miktar toparlanırken, Euro
Bölgesi
ülkeleri
gösterememektedir.
bir
türlü
istenilen
performansı
Bunun yanında, gelişmekte olan ülke
ekonomileri kurlar üzerinden yaşanan baskıların olumsuz
etkilerini atlatmış gözükmektedir. İlerleyen dönemlerde, ABD
ekonomisinin toparlanması ve işsizlik oranlarının hedeflenen seviyelere gelmiş olması faiz
artışlarını kaçınılmaz kılacaktır. Yılın geri kalan döneminde dünya ekonomisi açısından
FED’in olası faiz artırımının zamanı en önemli gündem maddelerinden biri olacaktır.
Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yurtiçindeki siyasi belirsizlikler ve yüksek faiz
artışı nedeniyle düşük bir performans gösterdiği beklenmekteydi. Açıklanan %4,3’lük GSYH
büyüme rakamları yaşanan bu negatif gelişmelere rağmen ekonominin beklediği kadar
olumsuz etkilenmediğini ortaya koymaktadır. İç talep büyümeye %2,8’lik katkı yaparken,
dış talebin etkisi %2,7 olmuştur. Dış talebin büyümeye olan katkısının yılın geri kalanında da
devam etmesi beklenirken, yakın komşularımızdaki istikrarsızlıklar bu etkinin biraz
azalmasına neden olabilecektir.
Türkiye ekonomisi açısından en önemli risklerin başında bozulan fiyat istikrarı gelmektedir.
TCMB’nin hedeflerinin üzerinde gelen enflasyon rakamları, faiz indirimlerinin gidebileceği
yer konusunda tartışmaların yaşanmasına neden olmaktadır. Temmuz ayında yıllık
enflasyonun
%9,32’ye
yükselmesi,
faizleri
aşağı
yönlü
hareket
etmesinin
önüne
geçmektedir.
Yurtiçinde ve yurtdışında bu önemli gelişmeler meydana gelirken faizsiz bankacılık alanında
öncü olan Albaraka Türk, reel sektöre verdiği destek ile Türkiye ekonomisinin sağlam
duruşunda önemli bir role sahiptir. 2014 yılının ikinci çeyreği Banka’mız açısından
bilançomuzun ana kalemlerinin büyümesinin ivme kazandığı ve karlılığımızın devam ettiği
bir dönem olarak geçilmiştir.
2014 yılının ilk yarısında, Bankamızın toplam aktifleri 2013 yılsonuna göre %11,13 artarak
19 milyar 134 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde toplam kredi portföyümüz yüzde
%5,62 artarak 12 milyar 738 milyon TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde kâr ve zarara katılım
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 6 / 13
hesapları ile özel cari hesaplar aracılığıyla toplanan fonlar %9,14 artarak 13 milyar 672
milyon TL’ye yükselmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle geçen senenin aynı dönemine göre karpayı gelirlerimiz
%28,0, net ücret ve komisyon gelirlerimiz %12,3 ve vergi sonrası net kârımız %17,8
artmıştır. Şubeleşme alanındaki artan ivmemiz bu dönemde de devam etmiş ve şube
sayımız 176’ya yükselmiştir. Türkiye istihdamına yaptığımız katkı artarak devam ederken
toplam personel sayımız ikinci çeyrek sonunda 3.212 olmuştur.
2014 yılının ikinci çeyreğinde takipteki kredi oranımız %2,29 olarak sektör ortalamasının
altında gerçekleşmiştir. Takipteki kredilere karşılık ayırma oranımız ise ikinci çeyrek
itibariyle %92,1 olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde, Bankamız açısından gerçekleşen önemli gelişmelerden biri de uluslararası
piyasalarda başarılı bir şekilde ihraç ettiğimiz 5 yıl vadeli 350 milyon dolarlık kira
sertifikasıdır. Sağlanan bu fon kaynağı ile yılın geri kalan döneminde reel ekonomiye
verdiğimiz destek artarak devam edecektir.
Albaraka Türk, kârlılık ile büyüme arasında tesis edilen sağlıklı ve sürdürülebilir denge
politikası doğrultusunda ilerleyen dönemlerde de gelişimini sürdürecektir.
Saygılarımla,
Fahrettin YAHŞİ
Genel Müdür
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 7 / 13
Başlıca Finansal Göstergeler
Başlıca Finansal Göstergeler
(Bin TL)
30.06.2014
31.12.2013
Değişim
Toplam Aktifler
19.133.616
17.216.553
11,13%
Toplanan Fonlar
13.671.628
12.526.212
9,14%
Krediler (Finansal kiralama dahil)
12.737.606
12.059.901
5,62%
1.599.583
1.497.268
6,83%
30.06.2014
30.06.2013
Değişim
Kar Payı Gelirleri
694.418
542.701
27,96%
Kar Payı Giderleri
365.644
245.436
48,98%
61.656
54.901
12,30%
117.869
100.090
17,76%
30.06.2014
31.12.2013
Krediler / Toplam Aktifler
66,57%
70,05%
Toplanan Fonlar / Toplam Aktifler
71,45%
72,76%
2,29%
2,32%
14,87%
14,86%
30.6.2014
31.12.2013
Değişim
176
167
5,39%
3.212
3.057
5,07%
Özkaynaklar
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Net Kâr
Başlıca Finansal Oranlar
Takipteki Kredi Oranı
Sermaye Yeterlilik Oranı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
30.06.2014 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı
Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı (TL)
Oranı
594.902.934,31
66,10%
486.523.265,68
54,06%
İslam Kalkınma Bankası
70.573.778,85
7,84%
Alharthy Ailesi
31.106.364,35
3,46%
6.699.525,43
0,74%
94.330.109,05
10,48%
Halka Açık
210.766.956,64
23,42%
Toplam
900.000.000,00
100,00%
Yabancı Ortaklık
Albaraka Bankacılık Grubu
Diğer
Yerli Ortaklar
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 8 / 13
Banka Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimine İlişkin Bilgiler
Görevi
Adı - Soyadı
Öğrenim
Durumu
Göreve
Başlangıç Tarih
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Yüksek Lisans
2005
Yönetim Kurulu II.Başkanı
Yalçın ÖNER
Yüksek Lisans
1985
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman AKYÜZ
Lisans
1996
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Lisans
2005
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem PAKDEMİRLİ
Doktora
2007
Yönetim Kurulu Üyesi
Mitat AKTAŞ
Yüksek Lisans
2008
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamad Abdulla A. EQAB
Lisans
2008
Yönetim Kurulu Üyesi
Fahad Abdullah A. ALRAJHI
Lisans
2008
Yönetim Kurulu Üyesi
Hood Hashem Ahmed HASHEM
Yüksek Lisans
2011
Yönetim Kurulu Üyesi
Khalifa Taha HAMOOD
Lisans
2011
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Varol
Doktora
2013
Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin YAHŞİ
Yüksek Lisans
2009
Genel Müdür
Fahrettin YAHŞİ
Yüksek Lisans
2009
Genel Müdür Başyardımcısı
Mehmet Ali VERÇİN
Lisans
2005
Genel Müdür Yardımcısı
Nihat BOZ
Lisans
2009
Genel Müdür Yardımcısı
Temel HAZIROĞLU
Lisans
2003
Genel Müdür Yardımcısı
Bülent TABAN
Yüksek Lisans
2003
Genel Müdür Yardımcısı
Turgut SİMİTÇİOĞLU
Yüksek Lisans
2009
Genel Müdür Yardımcısı
Melikşah UTKU
Yüksek Lisans
2009
Genel Müdür Yardımcısı
Mahmut Esfa EMEK
Lisans
2011
Genel Müdür Yardımcısı
Ayhan KESER
Lisans
2011
ÜST YÖNETİM
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 9 / 13
Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Yapılan Görev Dağılımı Sonrası
Oluşturulan Komite ve Komite Üyeleri
DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Hamad Abdulla A.EQAB
Üye
: Hood Hashem Ahmed HASHEM
Üye
: Mitat AKTAŞ
Gözlemci : Yalçın ÖNER, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Fahrettin YAHŞİ
KREDİ KOMİTESİNİN ASİL VE YEDEK ÜYELERİ:
Başkan
: Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Üye
: Osman AKYÜZ
Üye
: Kemal VAROL
Üye
: Fahrettin YAHŞİ
Yedek Üye: Yalçın ÖNER, Ekrem PAKDEMİRLİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Üye
: Fahad Abdullah A. ALRAJHI
Gözlemci : Osman AKYÜZ, Fahrettin YAHŞİ
ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Üye
: Osman AKYÜZ
Üye
: Fahrettin YAHŞİ
SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ ÜYELERİ:
Başkan
: Ekrem PAKDEMİRLİ
Üye
: Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Üye
: Fahrettin YAHŞİ
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 10 / 13
2014 Yılı İkinci Çeyrek Faaliyetleri

2014 yılının ikinci çeyreğinde 2013 yılsonuna göre toplam aktiflerimiz %11,13 artarak 19
milyar 133 milyon 616 bin TL’ye yükselmiştir.

Bankamız 2014 yılının ikinci çeyreğinde “Özel Cari Hesaplar” ve “Kâr ve Zarara Katılma
Hesapları” yoluyla topladığı fonlarda %9,14’lük bir artış gerçekleşmiştir. Bankamızın
toplanan fonları 30 Haziran 2014 itibariyle 13 milyar 671 milyon 628 bin TL’ye
yükselmiştir. Bu fonların yaklaşık %42,27’si döviz cinsi fonlardan oluşmaktadır. Katılma
hesapları 2014 yılının ikinci çeyreğinde %13,6’lık bir artışla 11 milyar 313 milyon 678
bin TL’ye yükselmiştir.
Bankamızın Fon Toplama Faaliyetleri; 176 şubemiz, Akbank’ın yurt genelinde şubeleri ve
yurtdışındaki muhabir bankalar aracılığıyla yürütülmektedir.
30 Haziran 2014
Bin TL ve Bin USD
karşılığı
Türk Lirası Fonlar
Cari Hesaplar
Katılma Hesapları
Yabancı Para Fonlar
Cari Hesaplar
Katılma Hesapları
TOPLAM
TL
Karşılığı
USD
Karşılığı
7.893.121 3.758.629
31 Aralık 2013
TL
Karşılığı
Değişim
USD
Karşılığı
7.518.851 3.513.482
TL
USD
5,0%
7,0%
1.200.536
571.684
1.442.219
673.934
-16,8%
-15,2%
6.692.585
3.186.945
6.076.632
2.839.548
10,1%
12,2%
5.007.361 2.339.888
15,4%
17,6%
5.778.507 2.751.670
1.157.414
551.150
1.125.844
526.095
2,8%
4,8%
4.621.093
2.200.520
3.881.517
1.813.793
19,1%
21,3%
13.671.628 6.510.299 12.526.212 5.853.370
9,1%
11,2%
1 USD: 2,10 TL (30/06/2014)
1 USD: 2,14 TL (31/12/2013)
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 11 / 13

Haziran 2014 itibariyle kredilerimiz %5,7 artışla 12 milyar 714 milyon 628 bin Türk
Lirası’na ulaşmıştır. Takipteki alacaklar oranımız %2,29 takipteki alacaklara karşılık
ayırma oranımız ise %92,13 olmuştur.
30 Haziran 2014
Bin TL ve Bin USD
Karşılığı
31 Aralık 2013
TL
Karşılığı
USD
Karşılığı
12.714.628
6.054.585
12.033.661
5.623.206
5,7%
7,7%
Takipteki Krediler
291.984
139.040
279.668
130.686
4,4%
6,4%
Karşılıklar
269.006
128.098
253.428
118.424
6,1%
8,2%
12.737.606 6.065.527 12.059.901 5.635.468
5,6%
7,6%
Krediler *
TOPLAM
TL
Karşılığı
Değişim
USD
Karşılığı
TL
USD
* Finansal kiralama dahil.
1 USD: 2,10 TL (30/06/2014)
1 USD: 2,14 TL (31/12/2013)

Bankamız 2014 yılının ikinci çeyreğinde müşterilerine kambiyo işlemlerinde nitelikli
aracılık hizmetleri sunmaya devam etmiştir.
Bankamızın 2014 yılının ikinci çeyreğinde dış işlemlerine ilişkin faaliyetleri aşağıdaki
tabloda özet olarak sunulmuştur:
(Bin USD)
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Değişim
İhracat
163.547
192.936
-15,23%
İthalat
176.082
302.045
-41,70%
1.668.097
815.170
104,63%
Görünmeyen Kalemler
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 12 / 13
Mali Durum Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme

Net Faaliyet Gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre %10,9 artarak 485 milyon 481
bin TL’ye yükselmiştir. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri %12,3 artarak 61 milyon 656 bin
TL’ye, Net Kar payı gelirlerimiz %10,6 artarak 328 milyon 774 bin TL’ye ve Kambiyo
Gelirleri %101,3 artarak 27 milyon 052 bin TL’ye yükselmiştir.

Personel Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %31,9 artarak 144 milyon 057 bin TL,
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılıkları %29,9 azalarak 87 milyon 250 bin TL
olmuştur.

Vergi öncesi karımız geçen senenin aynı dönemine göre %19,9 artarak 152 milyon 895
bin TL olarak gerçekleşmiştir.

30 Haziran 2014 itibariyle sermaye yeterlilik oranımız yasal yükümlülük seviyesinin
üzerinde %14,87 olarak gerçekleşmiştir.
EK BİLGİLER

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından KAP’ta yayınlanan özel durum açıklamalarına
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=boqd4PKv%2b2WValt7LHPA7A%3d%3d&ContentId=oj26lDRpvSoNRcLIrzRFXA%3d%3d

Albaraka Türk Katılım Bankası 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait
Konsolide Olmayan Mali Tablolar ile daha önceki dönemlere ilişkin mali tablolara
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=QVxCUJX%2bUpz6ls5nuqkKvg%3d%3d&ContentId=B1Eg2p1TxzMmplcwFKUfeg%3d%3d

Albaraka Türk Katılım Bankası faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için 2013
yılı ve daha önceki yıllara ait Yıllık Raporlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.albarakaturk.com.tr/yatirimci_iliskileri/detay.aspx?SectionID=%2fyj5OJY70d8nzFWvI7c2BQ%3d%3d&ContentId=cViDxh25WpvTfPW8h8ReUA%3d%3d

Raporla ilgili daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden
irtibata geçebilirsiniz.
[email protected]
Tel : 0216 666 03 03
Faks : 0216 666 16 20
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Haziran 2014 Dönemi Faaliyet Raporu
Sayfa: 13 / 13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 336 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content