close

Enter

Log in using OpenID

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu

embedDownload
1921 KOÇGİRİ - 1938 DERSİM SOYKIRIMIN SUÇ ORTAKLARI
SOVYET KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTE ÜYELERİ
V. İ. LENİN, Leo TROTZKİ, Josef STALİN ve G.V. ÇİCERİN'in
Teşkilat-ı Mahsusa ve İttiat-ı Terakki nin Kriminal Şefi
Mustaf Kemal, Talat ve Enver Paşalar'a
16 Mart 1918 Kars ve Moskova Antlaşmasıylan
BATI-ERMENİSTAN'I hediye etmeleri,
1921 Koçgiri ve 1938 Dersim Soykırımına karsı
TKP - Türkiye Komünist Partisi ile Komintern de
Mustafa Kemal den yana taraf olmaları,
Sabiha Gökçen'in Sovyet Rusya da özel Koktebel Askeri Planör okulunda
Dersim'in havadan imha edilmesi icin 1935 tarihinden itibaren egitilmesi
İsmailo DEMENIZ
10. Mayis 2014
www.mamekiye.de
www.petition1938dersim.wordpress.com
***
DERSİM-KOÇGİRİ ULUSLARASI SAVAŞ VE JENOSİD SUÇLULARI
YARGILAMA MAHKEMESİ
Şehid Aliyo Qız,
Alişer Efendi ve Zarife Hanım'ın Kişiliklerinde
Bütün Dersim-Koçgiri Savaşcılarına Adıyorum.
© By Dr Ali KILIÇ
Paris 10-11-2008
www.dralikilic.wordpress.com
http://dralikilic.wordpress.com/2014/05/09/dersim-kocgiri-uluslarasi-savas-vejenosid-suclulari-yargilama-mahkemesi/
http://dralikilic.files.wordpress.com/2014/05/dersim-koc3a7giri-uluslarasisavas-ve-jenosid-suc3a7lulari-yargilama-mahkemesi.pdf
10. Temmuz 1935 Tarihinde Sovyet Komünist Partisi Merkez Komite üyesi
G.V. Çiçerin'in özel Vapuru ile Rusya da özel Koktebel Askeri Planör
egitimine gönderilen Sabiha Gökçen.
16 Mart 1918 Kars-Moskova (Brest-Litowski) Antlasmasini SOVYET RUSYA
adina imzalayan Rusya Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Leo TROTZKİ.
(Resim oturan soldan): Lew Kamenew, Adolf Joffe, Anastassija Bizenko.
(Resin ayakta soldan): V. V. Lipskiy, Pēteris Stučka, Leo Trotzki, Lew Karachan
Sovyet Rusya Büyük Elçisi Semyon İvanoviç Aralov
Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları (1922-1923)
Ankara: Birey ve Toplum Yayınları 1985, S.86-87
Belge 1)
No. 1
V. İ. Lenin'in G.V. Çiçerin'e Yazılı Emri[1]
(20 Ağustos 1920'den önce değil) [2]
Gizli
Kişiye Özel[3] Çiçerin Yoldaş'a iletilecektir (iade edilmek kaydıyla)
Çiçerin Yoldaş. Görüyorsunuz işler yürüyor. Enver meselesini hızlandırın (zira Troçki yarın gidiyor):
Enver'e her şeyi vaat eden generali (Troçki[4] aracılığıyla; ben onunla konuştum) bulacağız; yeter ki
silah, kaput ve çizme alalım. [5]
Eğer olmuyor ise, Enver'in canı cehenneme.
Acil!
Lenin
______________________________
RTHİDNİ, Fon 2, Liste 2, Dosya 386.
El yazısı.
[1] Emir, Batı Cephesi Askeri Devrim Konseyi Üyesi İ.S. Unşliht'in Minsk'ten Cumhuriyet Askeri
Devrim Konseyi Başkanı L.D. Troçki'ye göndermiş olduğu 18 Ağustos 1920 tarihli telgrafın kopyası
üzerine yazılmıştır. Telgraf metni: "Türngen'den (Almanya) ticari acenta geldi ve Grayevo'ya hemen
50.000 Alman tüfeği, 15.000 Browning, 250 Parabeol tabancası, 10.000.000 tüfek mermisi ve diğer
askeri cephane getirmeyi Üstleniyor; bunun için 27.000.000 mark gerekmektedir. Paranın Kopp veya
Gukovski aracılığıyla ödenmesini ilke olarak uygun görüyorsanız... (metinde böyle yazılmıştır-R.K.)
Sizden acil cevap bekliyorum".
Telgraf metni üzerinde L.D. Troçki'nin bir notu vardır: "Krestinski, Leiava, Rıkov, Lenin Yoldaşlar.
Hemen yapılması gerekir".
[2] Tarih, telgraf metninin kopyası üzerinde gösterilmiş olan tarihe göre belirlenmiştir: "20/8 20".
[3] Burada ve aşağıda satırların altı V.İ. Lenin tarafından çizilmiştir.
[4] Troçki (Bronşteyn) Lev (Leyba) Davidoviç (1879-1940): RKP(b) MK Politbüro üyesi, Cumhuriyet
Askeri Devrim Konseyi Başkanı, Harbiye ve Bahriye Halk Komiseri, RSFSC Ulaştırma Halk Komiseri.
[5] Bundan bir hafta önce, 13 Ağustos 1920 tarihinde, RKP(b) MK Politbüro, L.D. Troçki'nin
Almanya'dan silah alımı konusunda önerisini görüştükten sonra şu karara varmıştı: "Dış Ticaret Halk
Komiserliği, Ulaştırma Halk Komiserliği ve diğer ilgili kurumlar, Almanya ile oradan silah
taşınabilmesi için demiryolu bağlantısı kurulması doğrultusunda çalışmalar yapacaktır".
Belge 2)
No. 2
G.V. Çiçerin'in RKP(b) MK'ye Mektubu[6]
22 Nisan 1921
Enver'in grubuna maddi yardım verilmesi, onun Moskova'da gazeteler yayımlaması konusunun
dışındadır. Yardımlar Kemalist[7] olmayan Türk milliyetçilerinin örgütünün varlığını sürdürebilmesi için
gereklidir. Eski Jön Türk yöneticiler grubunun kalıntısı olan bu unsurların tüm Merkezi Avrupa'da geniş
ilişkileri, yine Mısır, Cezayir, Fas vb. yerlerde etkin grupları ve ilişkileri vardır. Çeşitli ülkelerdeki
girişimci gruplarını ayakta tutmak ve adamlarını Mısır'a gönderebilmek vb. için onlara para lazım. Yıllık
toplam 15.000 Lira gerekiyor ki, büyük bir miktar değildir. Sanıyorum bunu yapabiliriz. Onların
Kemalistlerde görülmeyen ilişkileri ve faaliyet alanları bulunmaktadır. Ayrıca, Kemalistler dışında diğer
bir altematif Türk grubuyla da ilişkilerimizin olması yararlıdır.
Doğrudur, Enver'in kendisi daha emperyalist bir gruba mensuptur, fakat daha titiz bir politikacı olması
nedeniyle günümüz gerçekliğini Kemalistlerden daha iyi değerlendirmekte ve bizim rolümüzü daha iyi
anlamaktadır. Hiç kuşkusuz onun siyasal yardımına ve desteğine ileride de başvuracağız. Onunla
dostluğumuzu sürdürmemiz ve kendimize bağlamamız gerekir.
______________________________
RTHİDNİ, Fon 2, Liste 2, Dosya 612.
Asıl nüsha. Daktilo yazısı.
[6] Bu mektup ve 3 no'lu belge. 23 Nisan 1921 tarihli RKP(b) MK Politbüro kararı için esas olmuştur.
(Bkz. 4 no'lu belge).
[7] Kemalistler: Mustafa Kemal Paşa'nın (Atatürk) önderlik ettiği 1919-1920 Türk milli kurtuluş
harekâtının mensupları.
Belge 3)
No. 3
G.V. Çiçerin'in RKP(b) MK'ye Mektubu[8]
22 Nisan 1921
Dışişleri Bakanlığı Kurulu, İstanbul'a ilişkin olarak, E Yoldaş'ın[9] Önerisinin kesinlikle kabul
edilmesinden yanadır. Bu önerinin ciddiyetle önemsenmesi gerektiği kanısındadır. Fakat bu planın
uygulanması sırasında diplomatik düşünceler nedeniyle ihtiyatlı davranmak gerekecektir. E Yoldaş'ın
dediklerine göre; Vrangelciler, İtilaf devletleri aleyhine öylesine dolmuşlar ki, İstanbul'u memnuniyetle
alırlar. Sovyet Rusya'nın itibarı onların katında çok yüksektir, fakat tabi olmak için bize dilekçe ile başvurabilecekleri kadar da değildir. Onların İstanbul'u almalarından sonra, E'nin dediği gibi, onlara
yaklaşık şu anlamda bir başvuruda bulunmamız gerekecektir: "İtilaf devletleri sizi kandırmış ve Sovyet
Rusya'ya karşı kullanmıştır. Şimdi siz uyanmışsınız ve sanıyoruz ki, ileride Rusya emekçilerine zararlı
faaliyetlerde bulunmayacaksınız. Sovyet iktidarını tanımanızı öneriyoruz. Suçlarınız unutulacak ve
vatana geri dönmenize izin verilecektir." Gerektiğinde İstanbul'a yollayabileceğimiz siyasal bir aygıt
elimizin altında hazır bulundurulmalıdır. Ve bu işin, sanki siyasal kadrolar oraya tamamen kendi
inisiyatif ve istekleri ile gitmişler gibi gerçekleştirilmesi gerekir. Böylece İstanbul'daki duruma hakim
oluruz. Kimse bizi, bizim dışımızda cereyan eden olaylardan sorumlu tutamaz. Daha sonra ise
İstanbul'u, onun meşru sahipleri olan Türklere, fakat İstanbul'dan Boğazlar'la ayrılmış olan Ankaralı
Kemalistlere değil, daha solda olan İstanbul Kemalistlerine, en başta örgütleyeceğimiz ve
silahlandıracağımız İstanbul'un işçi kesimine teslim ederiz. Resmi açıdan, İstanbul'u Türk devletine
teslim etmiş olacağız. E Yoldaş, şöyle düşünüyor: Bizim Vrangelciler, Edirne ve Selanik'i fazla
zorlanmadan aldıkları anda bizim komiserler oraya gidecekler ve ayakta zor duran Balkan hükümetleri
devrilecektir. Bunun daha sonra Balkanlar'a yönelik muazzam siyasal etkisi olacaktır. Şimdi E Yoldaş'ı
hemen geri göndermemiz gerekir. Onun otuz bin liraya ihtiyacı var. Yirmi gün sonra döneceğini vaat
etmişti ve iki haftadır henüz buralal'da görülmedi. Onu hemen motorlu drezin (bir tür demiryolu aracıY.N.) ile göndermek gerekir. Sivastopol'de bir motor kendisini beklemektedir.
______________________________
RTHİDNİ, Fon 2, Liste 2. Dosya 612.
Asıl nüsha. Daktilo yazısı.
[8] Bkz. dipnot [6].
[9] E'nin kimliği saptanamadı. Ancak Bakû'de toplanan Doğu Halkları 1. Kongresi'nin seçtiği Doğu
Halkları Propaganda ve Hareket Konseyi Yetkilisi Eşba Yoldaş'ın 29 Ocak 1921 günü Mustafa Kemal
Paşa ile Ankara'da görüştüğü biliniyor. Çiçerin'in RKP(b) MK'ye yolladığı bu mektubun 22 Nisan 1921
tarihini taşıdığı dikkate alınırsa, sözü edilen "E Yoldaş"ın Eşba Yoldaş olması üzerinde durulmalıdır.
Eşba, Türkiye gezisinden döndükten sonra Çiçerin'e mektupta belirtilen önerileri yapmış olabilir. Eşba
Yoldaş'ın Mustafa Kemal'le Ankara'da yaptığı görüşmenin tutanağı, Aydınlık gazetesinde tam metin
olarak yayımlandı (Aydınlık , Sayı 642, 7 Kasım 1999). Üzerinde Rusça "gizli" damgası bulunan
belgenin aslı, Sovyetler Birliği Devlet Arşivi'nde bulunmaktadır (Kaynak Yayınları'nın notu).
Belge 4)
No. 4
RKP(b) MK Toplantısı 17 No'lu Tutanağından Alıntı
23 Nisan 1922
Hazır bulunanlar: Lenin, Stalin[10], Kamenev[11], Kalinin[12], Molotov[13], Radek[14], Solts[15].
KONU:
7. Enver grubunun finanse edilmesi ve E Yoldaş'la ilgili konu[16]
KARAR:
7. Enver grubuna ve yoldaş E’ye maddi yardım gönderilmesi konusunda Çiçerin Yoldaş'ın önerisi
onaylanmıştır. Ayrıntılar, Lenin ve Stalin ile görüşülecektir.[17]
KONU:
12. Enver’in Rusya’da Türkçe olarak iki gazete yayımlamak hususundaki ricası.
KARAR:
12. Stalin’in bir itirazı olmaz ise[18], bu rica yerine getirilecektir.[19]
[10] Stalin (Cugaşvili) İosif Vissarionoviç (1879-1953): RKP(b) MK Politbüro ve Cumhuriyet Devrimci
Askeri Komite Üyesi, Milletler Halk Komiseri, RSFSC RKİ Halk Komiseri.
[11] Kamenev (Rozenfeld) Lev Borisoviç (1883-1936): RKP(b) MK Politbüro Üyesi, Moskova Sovyeti
Başkanı, RSFSC Halk Komiserleri Sovyeti (zamanın Bakanlar Kurulu- Y.N.) ve RSFSC STO (Emek ve
Savunma Konseyi) Başkan Yardımcısı.
[12] Kalinin Mihail İvanoviç (1875-1946): RKP(b) MK Politbüro Yedek Üyesi, Bütün Rusya Merkezi
Yürütme Kurulu (VTİK) Başkanı.
[13] Molotov' (Skryabin) Vyaçeslav Mihayloviç (1890-1986): RKP(b) MK Politbüro Yedek Üyesi,
RKP(b) MK Sekreteri ve Teşkilat Bürosu üyesi.
[14] Radek (Sobelson) Karl (1885-1939): Komünist Enternasyonal İcra Komitesi Sekreteri. RKP(b) MK
Üyesi.
[15] Solts Aron Aleksandroviç (1872-1945): RKP(b) Merkez Denetleme Komitesi Divan Üyesi.
[16] Bkz. Belge 2, 3 ve 9 no'lu dipnot.
[17] Belge 2 ve 3'te gösterilen amaçlar için Enver'e ı'e E'ye para verilip verilmediğini bilmiyoruz.
30 Mart 1922 Tarihinde Mustafa Kemal Sovyet Elcisi Semyon İvanoviç Aralov ve
Azerbeyacan Elcisi İbrahim Abilov ile Afyon Çay kasabasinda trenle görüsmeye
giderken. (Mustafa Kemal x isaretli vagonda)
KARS ve MOSKOVA Antlasmasi 16 Mart 1918 (*)
Der KARS und MOSKAU Vertrag vom 16.03.1918 in Traktat-Brzeski
Die ersten zwei Seiten des Vertrages in den Amtssprachen der Signatarstaaten (von
links nach rechts) 1. Deutsch, 2. Ungarisch, 3. Bulgarisch, 4. Türkisch (in arabischer
Schrift), 5. Russisch
Der Kars - Moskova Vertrag
(Brest-Litowsk) (Resim von links) 1. General Hoffmann, 2. Ottokar Graf Czernin,
3. Talat Paşa, 4. Richard von Kühlmann)
1918 Deutsche Offiziere begrüßen die sowjetische Delegation mit Leo Trotzki auf
dem Bahnhof von Brest-Litowsk
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content