close

Вход

Log in using OpenID

29 Ekim - 1 Kasım 2014 - 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi

embedDownload
ULUSAL ÇOCUK
Nefroloji
Kongresi
29 Ekim - 1 Kasım 2014
Cornelia Diamond Otel Kongre Merkezi - Antalya
2. DUYURU
www.cocuknefroloji.org
8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ
29 EKİM 2014
SALON A
13:00-17:30
DİYALİZ KURSU
13:00-13:30
Diyaliz Giriş Yolları
13:30-14:20
Infant Dialysis: Challenges and Triumphs
Bradley A Warady
Adapted/ Alternate APD: Impact on Solute and Fluid Removal
Michel Fishbach
14:20-15:10
15:10-15:30
Kahve Arası
15:30-17:30
Diyaliz Yeterliliği
Peritonit Tanı ve Tedavisi
PD’de Nonenfeksiyöz Komplikasyonlar
HD’de Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar ve Yönetimi
8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ
30 EKİM 2014
SALON A
07:45-08:30
Uzmanına Danışalım
Hematüri : İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine
SALON B
07:45-08:30
Uzmanına Danışalım
Antenatal Hidronefroz: Hangi Tetkik, Ne Zaman, Ne Sıklıkta?
SALON A
08:30-10:00
Nefrotik Sendromda Yenilikler
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
Soluble Factors in NS
Stefanie Weber
Nefrotik Sendromda Regülatör T Hücreleri
Nefrotik Sendrom Genetiği
10:00-10:30
Kahve Arası
10:30-11:15
CONFERENCE
Modifiable and Unmodifiable Risk Factors for IgA Nephropathy
Rosanna Coppo
11:15-12:30
Çocuklarda Periton Diyalizi
11:15-11:55
CONFERENCE
Anemia Management in Dialysis Patients
Bradley A Warady
11:55-12:30
PANEL
Türkiye’de Periton Diyalizinin Gelişimi
Hasta Gözüyle PD (Video Röportaj)
PD’de Endüstri Katkısı
12:30-13:30
Öğle Yemeği
8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ
30 EKİM 2014
SALON A
13:30-15:00
PANEL: Transplantasyon
Transplantasyona Hazırlık
Posttransplant İlk Hafta, Zor Hafta
Kronik İzlemde Enfeksiyöz Komplikasyonlar
SALON B
13:30-15:00
PANEL: Böbreğin Nadir Kalıtsal Hastalıkları
Sistinozis
Fabry Hastalığı
Primer Hiperoksalüri
15:00-15:30
Kahve Arası
SALON A
15:30-16:30
PANEL : KBH
KBH’da Su ve Tuz: Dost mu? Düşman mı?
KBH’da Vitamin D’nin Kemik Dışı Etkileri
SALON B
15:30-16:30
PANEL : İYE
Tanı ve Görüntülemede Kılavuzlar ve Sorunlar
Tedavi ve Proflakside Yeni Görüşler
SALON A
16:30-17:30
Sözlü Bildiriler
SALON B
16:30-17:30
POSTER SALONU
17:30-18:30
Poster Tartışması
Sözlü Bildiriler
8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ
31 EKİM 2014
SALON A
07:45-08:30
Uzmanına Danışalım
Enüretik Çocuğa Yaklaşım
SALON B
07:45-08:30
Uzmanına Danışalım
Üriner Sistem Taş Hastalığı
SALON A
08:30-09:30
PANEL : AKI’da Devamlı Böbrek Yerine Koyma Tedavisi
Temel Prensipler ve Koagülasyon
Olgularla Sürekli Böbrek Yerine Koyma Tedavisi
SALON B
8:30-09:30
PANEL: Renal Vaskülitler
ANCA İlişkili Renal Vaskülitler
Lupus Nefriti
SALON A
09:30-10:15
CONFERENCE
High Efficiency Hemodiafiltration in Children:
Technical Aspects, Advantages and Disadvantages
SALON
A
Michel Fishbach
10:15-10:45
Kahve Arası
10:45-12:15
PANEL : New Insights in Nephrology
C3 Glomerulopathies
Christoph Licht
Proteasome Inhibitors in Progressive Renal Disease
Rosanna Coppo
Genetics of CAKUT
Stefanie Weber
8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ
31 EKİM 2014
12:15-13:30
Öğle Yemeği
13:30-14:30
PANEL: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS)
aHÜS: From Diagnosis to Treatment
Christoph Licht
Türkiye’de aHÜS
14:30-15:30
PANEL: Hipertansiyon
Patogenez ve Tanıda Neler Değişti?
Obesite ve Hipertansiyon
Tedavide Güncel Yaklaşımlar
SALON B
14:30-15:30
PANEL: Tübüler Hastalıklar
Alkaloz ile Seyreden Tübülopatiler
Renal Tübüler Asidoza Tanısal Yaklaşım
Magnezyum İlişkili Tübülopatiler
15:30-16:00
Kahve Arası
SALON A
16:00-17:00
Sözlü Bildiriler
SALON B
16:00-17:00
POSTER SALONU
17:00-18:00
Poster Tartışması
Sözlü Bildiriler
8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ
1 KASIM 2014
SALON A
08:30-10:00
Sunum Teknikleri
Uzmanlık Öğrencileri Tartışıyor
Olgu Sunumları
10:00-10:30
Kahve Arası
10:30-12:00
ÇND Kurullarının Faaliyetleri
Yeterlilik Kurulu
Bilimsel Çalışmalar Kurulu
Kayıt Kurulu
12:00
KAPANIŞ
Dilek ve Temenniler
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 134 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа