close

Enter

Log in using OpenID

bakış akademi: aile ve çift danışmanlığı eğitimi sertifika programı

embedDownload
BAKIŞ AKADEMİ: AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ
SERTİFİKA PROGRAMI
UZUN
YILLARA
DAYANAN
DENEYİM
MEB
ONAYLI
SERTİFİKA
KİMLER
İÇİN
BİLGİ VE
KAYIT
BAŞVURU
ADRESİ
MEB
ONAYLI
SERTİFİKA
SAATLERİ
Değerli Meslekdaşımız, 2000 yılından beri yürüttüğümüz aile ve çift terapisi eğitimlerimiz “Bakış Akademi: Aile ve Çift
Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı’ adı altında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın 04.09.2012
tarihli yönetmeliğine uygun olarak MEB nın yaşam boyu eğitim programında yer alan saatleri ve
konuları kapsayacak şekilde ve aynı zamanda alanda uzmanlaşmaya devam etmek isteyen
meslekdaşlar için Avrupa Aile Terapisi Derneği (EFTA) nIn belirlediği standartlarda yeniden
düzenlenerek 15-16 kasım 2014 tarihinde başlayacaktır.
Aile Danışma Merkezi açmak veya bu merkezlerde çalışma yetkisi elde etmek için "aile danışmanı"
olmak isteyen, Psikoterapistler, Psikiatristler, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet
Uzmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Tıp, Hemşirelik bölümlerden mezun olanlar katılabilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan, çalışmaya katılmak isteyenlerin en kısa zamanda ön başvuru
isteklerini aşağıdaki mail adresine iletmeleri gerekmektedir.
[email protected]
AİLE VE ÇİFT
DANIŞMANLIĞI
12ay
1. BölümAile ve sosyal
politikalar bakanlığı MEB
onaylı sertifika programı
SAATLERİ
KAZANÇLAR
SÜRE
Ayda bir
cumartesi
,pazar
16-20 ay
2. Bölüm
Efta-TIC
Standartları
(4 yılda tamamlanmasını
öngörmektedir.)
6ay
200
sa
EFTA
EĞİTİM
6ay
100
sa
80
Süpervizyon
30 sa
10sa aynalı oda
10 sa bireysel
10 sa grup
supervizyonu
3.yıl
4.yıl
Katılımcının
yapacağı
uygulama
-
-
150 sa
160
sa
160
Eğitim saatlerinin
dısında 5
seansda 1 sa
süpervizyon
yapılacak şekilde
düzenlenir.
Toplam
330 eğitim
ve
süpervizyon
+
150 sa
deneyim
700 sa
eğitim ve
süpervizyon
+
Deneyim
1. Bölümü tamamlamak ne kazandirir ?
Herşeyden önce mesleki yetkinlik anlamında Temel Aile Danışmanlığı/Terapisi alanında
yaklaşımları ve temel becerileri öğrenmiş ve uygulamalarda yoğun deneyim kazanmış olursunuz. İkinci
olarak da aile danışmanlığı merkezi açma yetkisi veya bu merkezlerde çalışma yetkisi kazanma fırsatı
oluşur.
2. Bölüme devam etmek ne kazandırır?
1ve 2. Bölümlerin tamamlanmasi ile Avrupa Aile Terapisi Derneği’nin (EFTA) eğitim enstitisü bölümü
(EFTA-TIC ) standartlarına ulaşılmış olur. EFTA ya bu verilerle bireysel olarak müracaat ederek gerekli
belgeleri ve çalişmalari ilettiğinizde BAKIŞ EFTA-TIC üyesi olduğu EFTA aile terapisi listesinde yer
alarak Avrupa standartlarinda aile terapisi eğitimini almış olduğunuz kanıtlanır.
H EPSİN DE N Ö NE MLİSİ BU A LA ND A KE ND İ Ç ALI ŞMA LA RIN I ZDA YETKİN LİĞİN İZİ
A RTTIR MA NI Z SİZİN V E DO LA YLI O LAR AK D A D AN I ŞA NLA RI N IZ İÇ İN D E ĞER LİD İR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 638 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content