close

Enter

Log in using OpenID

as 240_250_TR.cdr - EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd.

embedDownload
GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ
AS 240/AS 250
HARÝCÝ SÝREN
Audio warning
expert
z
Vidasý
j
Monta
wle
Scre
ss
ion
allat
t
s
n
I
GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ
AS 240 / AS 250
HARÝCÝ SÝREN
AS 240/250 Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþ, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava þartlarýna ve darbeye
dayanýklý yüksek kaliteli güvenlik sistemlerinizde tüm ihtiyaçlarýnýzý karþýlayacak teknik donanýma sahip, estetik tasarýmlý sirenlerdir.
Dýþta plastik muhafaza ile korunan sirenlerde, istenirse iç metal koruma da kullanýlabilir.
Tüm alarm panelleriyle uyumlu AS 240/250 Serisi sirenlerde sabotaja ve þebeke arýzalarýna karþý dahili sabotaj anahtarý, bekleme anýnda yürüyen ýþýk
gösterge bulunmaktadýr.
Piezo buzzer kullanýmýyla yüksek ses gücü saðlayan AS 240/250 Serisi sirenlerimiz mikroiþlemci kontrollüdür.
AS 240/250 Serisi sirenler vidasýz montaj için tasarlanmýþtýr. Kapak vidasýz olarak monte edildiði için montajý son derece kolay ve pratiktir.
Özellikler
Teknik özellikler
SİPARİŞ KODU
AS-240
Model
AS-250
AS 240
AS 250
Resim
13.6VDC
38mA
450mA
102dB-108dB
2.8-4Khz
Seçenekli (5 dk.)
5dk ve 15 dk. Seçmeli
- ve +
Tek Piezo
Negatif/Pozitif seçenekli
Mevcut
Kýrmýzý/Mavi
Yürüyen ýþýk
Mevcut
Pil
Mevcut
Harici
Alarm Panelleri
ABS Plastik / Beyaz
210x320x80
920gr
-10°C ~ +50°C
Opsiyonel Aksesuarlar
Þarjlý Pil
Koruyucu iç kapak
Piezo
6V 280mAH NiCd
Galvaniz sac
2. Piezo
300-450mA
Negatif
Pil veya akü
• Teknik geliþmeleri takip açýsýndan, teknik özelliklerdei önceden haber vermeden deðiþiklik yapýlabilir.
EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti.
Meclis Mah. Teraziciler Cad. Kýlýç Sok. NO:4 34785 Sarýgazi/Ýstanbul Tel: +9 0216 528 45 00 Faks: +9 0216 314 17 80
www.eds.com.tr eds@eds.com.tr
Flaþör renkleri
c:/c/v/b/eds/t/as240
Besleme gerilimi
Sukunet akýmý
Alarm akýmý
Ses çýkýþý
Ses frekansý
Baþlangýç gecikmesi
Siren süresi
Siren izleme direnci seçimi
Buzzer
Tetikleme tipi
LED Flaþör
Flaþör tetikleme
Yürüyen Işık LED renkleri
Bekleme anýnda LED gösterge
Kapak sabotaj anahtarý
Pil/akü ile çalıþma
Dahili Pil
Çalýþma ortamý
Kullaným alaný
Gövde / Renk
Boyutlar
Aðýrlýk
Çalýþma sýcaklýðý
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
553 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content