close

Enter

Log in using OpenID

2015/17 - Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar

embedDownload
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2015/17
Tarih: 07.01.2015
Konu Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesine ilişkin sirkülerimiz
yayımlanmıştır.
Özet: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
tarafından Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinde belirtilen şartlar dahilinde yapılan bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar listesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
1. Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Yapılacak Bağış ve Yardımların
İndirilmesi
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
tarafından Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinde belirtilen şartlar dahilinde yapılan bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre;
“…..
c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan
bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5 'ine kadar olan kısmı.
…..”
Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum
kazancından indirilebilir.
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre;
“….
4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına
çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan
edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
….”
Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilir.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum
kazancından indirilebilmektedir.
Bu açıdan, mükellefler tarafından vakıflara yaptıkları bağış ve yardımların Gelir Vergisi Kanununun
89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar dahilinde
yapılması kaydıyla indirilebilmesi için vakfın, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar
arasında yer alması gerekmektedir.
Sirküler tarihimiz itibari ile güncel olan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesi
aşağıda yer almaktadır.
BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
VAKFIN ADI
MERKEZİ
500.Yıl Vakfı
Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Afyon Eğitim Vakfı
Ahmet Muhip-Münire Dıranas Eğitim Vakfı
Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı
Akdeniz Sağlık Vakfı
AKEV Asilsoy Kültür ve Eğitim Vakfı
Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı
Aköz Vakfı
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Albayrak Vakfı
ALEV Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
Ali Ekinci Vakfı
Ali Haydar Akın Vakfı
Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı
Altı Nokta Körler Vakfı
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV)
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı
Ankara Lösemili Cocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı
Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı
Asım KOCABIYIK Kültür ve Eğitim Vakfı
AYÇOV Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım
Vakfı
Aydın DOĞAN Vakfı
Ayhan ŞAHENK Vakfı
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı
Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş Vakfı
İSTANBUL
KAYSERİ
ANKARA
AFYON
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
B.K.K.’NIN
TARİHİ
SAYISI
27/03/1992 92/2901
28/01/2013 2013/4247
21/04/1981 Ağu-26
03/11/1991 91/2412
12/01/1998 98/10528
16/12/2011 2011/2601
29/11/1994 94/6398
ANTALYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
14/02/1986
11/04/1996
16/06/1995
16/7/2014
23/11/1990
11/06/2012
28/09/1989
03/04/1995
28/07/1986
09/09/2008
86/10354
96/8022
95/7038
2014/6648
90/1199
2012/3300
89/14601
95/6770
86/10837
2008/14129
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANTALYA
26/11/1971
21/10/1997
09/07/1981
28/03/1986
16/07/2012
17/05/2000
15/04/1983
12/08/1997
25/02/1999
29/07/1998
20/04/1998
Tem-92
97/10120
Ağu-41
86/10525
2012/3418
2000/719
83/20888
97/9812
99/12502
98/11619
98/11016
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
BALIKESİR
21/11/1997
23/07/1997
16/12/2011
18/03/1981
26/07/1983
97/10284
97/9760
2011/2614
Ağu-79
83/6900
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 2
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı
Bereket Vakfı
Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi
Kliniklerine Yardım Vakfı
Bilim Merkezi Vakfı
Bilim ve Sanat Vakfı
Birlik Vakfı
Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı
Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
Boğaziçi Vakfı
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı
Celal Bayar Vakfı
Cemiyeti Hayriye Vakfı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı
Cevdet İnci Eğitim Vakfı
Coşkunöz Eğitim Vakfı
Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı
Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı
Çaykara ve Dernek Pazarı Eğitim Vakfı
Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı
Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı
Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Güçlendirme Vakfı
Danıştay Hizmetlerini Güçlendirme Vakfı
Darülaceze Vakfı
Denizli Yetim Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (İstanbul
Akademisi) Vakfı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı
Ege Orman Vakfı
Elazığ İzzet Paşa Vakfı
Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı
Elginkan Vakfı
Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Ensar Vakfı
Erdoğan Mustafa Akdağ Eğitim ve Kültür Vakfı
Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yardım Araştırma
Geliştirme Vakfı
Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı
Eymir Kültür Vakfı
Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı
Fevziye Mektepleri Vakfı
Finans Vakfı
Florence Nightingal Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri
Vakfı
Fiziksel Engelliler Vakfı
Galatasaray Eğitim Vakfı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
Gaziantep Kolej Vakfı
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
10/02/2014
21/11/1990
01/02/1986
2014/5907
90/1182
86/10338
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
BURSA
KONYA
İSTANBUL
İZMİR
BURSA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
ANKARA
ADANA
ADANA
ANKARA
İSTANBUL
DENİZLİ
İSTANBUL
23/02/1998
09/07/2007
13/01/2014
27/10/1990
03/04/1986
12/08/1993
12/02/2014
21/11/2003
12/12/1977
26/10/1976
28/09/1989
23/06/2008
25/07/1997
27/05/1998
15/09/1991
05/01/1987
18/12/1991
15/01/1993
16/07/1978
14/06/1994
11/12/1998
07/09/1994
06/08/1992
08/05/1998
98/10700
2007/12385
2014/5833
90/1094
86/10555
93/4805
2014/6000
2003/6549
7/14410
7/13117
89/14601
2008/13848
97/9693
98/11209
91/2285
87/11437
91/2523
93/4115
7/16215
94/5768
98/12198
94/6080
92/3384
98/11124
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
ELAZIĞ
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
YOZGAT
ERZURUM
ERZURUM
10/08/2009
27/02/1978
21/05/2000
15/04/2010
20/04/1998
14/09/1977
25/01/1996
27/11/1989
02/05/1983
16/8/2012
27/01/1998
08/04/1980
16/12/2011
2009/15313
7/14917
2000/766
2010/351
98/11016
7/13945
96/7839
89/14816
83/6537
2012/3582
98/10601
81/646
2011/2622
ESKİŞEHİR
MALATYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
05/06/1970
10/12/2007
12/07/2005
21/09/1978
10/01/1975
29/11/1994
11/04/1970
7/764
2007/13107
2005/9172
7/16557
Tem-21
94/6398
7/475
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
GAZİANTEP
20/12/2010
08/11/1982
08/08/2011
21/06/1973
2010/1204
Ağu-85
2011/2118
Tem-57
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 3
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
Gedik Eğitim Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
Genç Hayat Vakfı
Geyre (Afrodisias Kazıları) Vakfı
Göz Nurunu Koruma Vakfı
GSD Eğitim Vakfı
Gürsoy Eğitim ve Kültür Vakfı
Haberal Eğitim Vakfı
Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı
Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı
Hacettepe Üniversitesi Vakfı
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Hacı Ömer Sabancı Vakfı
Hacı Sani Konukoğlu Vakfı
Halis Toprak Vakfı
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Hayra Hizmet Vakfı
Hisar Egitim Vakfı
Hızıroğlu Vakfı
Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı
Hz. İbrahim Halilullah Kültür ve Eğitim Vakfı
Isparta Hayırlar Eğitim Sağlık Kültür ve Yardım Vakfı
İbrahim Çeçen Vakfı
İbn’ül Emin-Mahmut Kemal İnal Vakfı
İhsan Doğramacı Vakfı
İktisadi Kalkınma Vakfı
İlim Yayma Vakfı
İnönü Üniversitesi Vakfı
İnönü Vakfı
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı
İpek Kültür ve Eğitim Vakfı
İslami İlimler Araştırma Vakfı
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
İstanbul Marmara Eğitim Vakfı
İstanbul Modern Sanat Vakfı
İstanbul Sanayi Odası Vakfı
İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı
İstanbul Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı
İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı
İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı
İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
İşitme Özürlü Çocuklar Eğitim ve Araştırma Vakfı
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
İzzet Baysal Vakfı
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Kaleseramik Eğitim Vakfı
Kartal Vakfı
Kamu Araştırmaları Vakfı
Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ADANA
GAZİANTEP
İSTANBUL
İSTANBUL
KONYA
İSTANBUL
ANKARA
ÇANAKKALE
ŞANLIURFA
ISPARTA
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
MALATYA
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
GAZİANTEP
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
İZMİR
İZMİR
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
ANKARA
KAYSERİ
17/11/1999
21/11/2003
30/01/2012
17/01/2008
31/05/1985
15/06/1998
30/12/1999
22/11/1989
28/05/1971
06/07/1968
03/11/1973
13/03/1998
17/07/1973
20/12/1995
25/02/1999
05/01/2006
27/08/1984
23/08/1973
12/12/1997
06/07/1981
02/05/1986
04/11/1990
04/01/2008
02/09/1980
13/10/1973
12/12/1986
31/12/1974
09/05/1996
20/09/1984
04/04/2011
23/07/2001
01/04/2013
31/03/2008
29/11/1989
09/11/1991
25/12/1984
10/11/1998
04/04/2011
01/09/1997
30/10/1986
08/05/1998
23/06/1992
13/11/2001
20/09/1984
12/01/1990
06/09/1990
01/09/1997
26/02/1987
10/08/1990
29/01/2001
08/05/1998
11/072000
02/01/2014
09/12/1974
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
99/13698
2003/6550
2012/2762
2008/13150
85/9544
98/11288
99/13882
89/14784
Tem-95
6/10326
Tem-10
98/10806
Tem-60
95/7663
99/12502
2006/9946
84/8489
Tem-31
97/10406
Ağu-92
86/10686
90/1112
2008/13259
8/1576
Tem-77
86/11339
Tem-68
96/8164
84/8521
2011/1799
2001/2871
2013/4587
2008/13493
89/14837
91/2454
84/8917
98/12014
2011/1690
97/9898
86/11134
98/11124
92/3221
2001/3702
84/8537
90/11
90/878
97/9911
87/11540
90/751
2001/2009
98/11124
2000/1051
2014/5773
Tem-67
Sayfa 4
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma
ve Geliştirme Vakfı
Kenan Evren Eğitim Kültür ve Doğayı Koruma Vakfı
Kocaeli Eğitim ve Gençlik Vakfı
Konya Ereğli Zihinsel ve Fiziksel Yetersiz Çocukları
Yetiştirme ve Koruma Vakfı
M.İhsan Arslan Vakfı
M.Rıfat Güzel ve Eşi Şerife Güzel Vakfı
Mahmut Esad Coşan Eğitim, Kültür, Dostluk ve
Yardımlaşma Vakfı
Malatya Eğitim Vakfı
Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı
Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı
Manisa Huzurevi Vakfı
Manisa Yüksek Tahsil Öğrenci Yurdu Vakfı
Marmara Eğitim ve Kültür Vakfı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı
Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı
Mehmet Zorlu Eğitim Sağlık Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme
Vakfı
Merve Eğitim ve Kültür Vakfı
MESS Eğitim Vakfı
Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Sağlık Eğitimi Merkezi
Vakfı
Milli Eğitim Vakfı
Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı
Muradiye Kültür Vakfı
Nuh Çimento Sanayii Vakfı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
Orhan Yavuz Teknik Eğitim Vakfı
Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı
Prof.Fahrettin Kerim Gökay Vakfı
Rahmi M. Koç Sanayi Müzeciliği ve Kültür Vakfı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı
Reisoğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı
Rize İli Hizmet Vakfı
Rüştü Akın Vakfı
Sağlık ve Eğitim Vakfı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
Saınt Joseph Lisesi Eğitim Vakfı
Sancaklar Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma
Vakfı
Selma ve Hacı Osman Vasıb Meti Ana ve Çocuk Sağlığı ve
Sağlık Yardım Vakfı
Sema Yazar Gençlik Vakfı
Semiha Şakir Sarıgöl Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım
Vakfı
Sevda Cenap And Müzik Vakfı
SİSATEV Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerini
Güçlendirme Vakfı
Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Sıtkı KOÇMAN Muğla Üniversitesini Geliştirme Vakfı
Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı
İZMİR
16/11/2000
2000/1862
MUĞLA
KOCAELİ
KONYA
29/12/1997
28/03/1995
14/06/2006
97/10481
95/6752
2006/10608
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
06/08/2014
08/02/1985
13/01/2014
2014/6720
85/9108
2014/5824
İSTANBUL
MALATYA
KOCAELİ
MANİSA
MANİSA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
20/12/1985
07/01/2002
25/03/2013
27/12/2005
06/09/1974
12/07/2005
03/11/1991
12/10/2009
12/07/2005
09/11/1988
85/10197
2002/3663
2013/4487
2005/9846
Tem-21
2005/9172
91/2412
2009/15502
2005/9172
88/13476
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
03/01/2011
23/12/1986
05/04/1993
2011/1405
86/11340
93/4271
ANKARA
İZMİR
ANKARA
KOCAELİ
SAMSUN
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
RİZE
ANTALYA
RİZE
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
12/12/1980
20/06/1975
06/12/2004
17/11/1999
20/12/1976
30/01/2012
02/05/1983
04/01/1976
12/12/1997
02/01/2014
14/06/1994
06/12/1991
20/01/1987
16/01/1990
30/04/1986
05/06/1995
03/01/2011
Ağu-96
7/10252
2004/8190
99/13655
7/12955
2012/2761
83/6542
7/11184
97/10396
2014/5766
94/5768
91/2515
87/11428
90/84
86/10652
95/6883
2011/1404
İSTANBUL
21/07/1976
7/12474
ANKARA
İSTANBUL
29/11/1994
30/03/2001
94/6398
2001/2275
ANKARA
ANKARA
30/11/1973
05/01/1991
Tem-41
91/1352
ANKARA
MUĞLA
İZMİR
ANKARA
08/04/2013
11/01/2002
12/08/1993
30/07/2012
2013/4603
2002/3669
93/4805
2012/3477
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 5
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
Suffa Vakfı
Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Süleymaniye Kültür Sanat Eğitim ve Sağlık Vakfı
Şevkat Vakfı
Şişli Terakki Vakfı
Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı
Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım
Araştırma Geliştirme Vakfı (TARGEV)
TEMA Türkiye Erezyonla Mücadele , Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
TOHUM Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı
Tokyo Camii Vakfı
Toplum Gönüllüleri Vakfı
TUGEV Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı
Tük Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı
TÜLOV Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik
Oluşum Vakfı
Türk Anadolu Vakfı
Türk Böbrek Vakfı
Türk Diyabet Vakfı
Türk Diabet ve Obezite Vakfı
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı
Türk Eğitim Derneği İstanbul Koleji Vakfı
Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı
Türk Eğitim Vakfı
Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı
Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri, Dul ve
Yetimleri Eğitim Yardım Vakfı
Türk Güreş Vakfı
Türk Japon Vakfı
Türk Kalp Vakfı
Türk Kardiyoloji Vakfı
Türk Onkoloji Vakfı
Türk Petrol Vakfı
Türk Polis Teşkilatını GüçlendirmeVakfı
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilatasyon ve Bakım
Merkezi Vakfı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türk Tanıtma Vakfı
Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve
Eğitim Vakfı
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı
Türkiye Engelliler Vakfı
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
20/12/2010
12/07/2005
22/07/2013
03/04/1992
10/12/1986
23/09/2004
2010/1277
2005/9172
2013/5196
92/2935
86/11284
2004/7915
İZMİR
21/07/1997
97/9611
İSTANBUL
15/12/1995
95/7677
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
18/07/2001
12/07/2005
05/01/2001
29/07/2004
05/07/1984
25/04/1986
27/12/2001
2001/2854
2005/9172
2001/1902
2004/8253
84/8257
86/10613
2001/3554
KONYA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
KOCAELİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
10/06/1974
22/11/1989
16/11/2000
06/12/2004
20/07/1980
17/05/1991
12/07/2005
12/07/2005
09/12/1968
23/02/1992
11/04/1984
Tem-66
89/14784
2000/1862
2004/8189
8/1307
91/1841
2005/9172
2005/9172
6/11056
92/2779
84/7929
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
ANKARA
11/02/1986
21/02/1995
25/12/1975
01/08/1986
07/09/1994
03/10/1969
25/01/1980
26/07/1982
17/02/1997
86/10349
95/6592
07/11/1959
86/10924
94/6080
6/12528
8/218
Ağu-23
97/9239
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
14/11/1974
27/02/1982
28/10/2004
Tem-75
Ağu-56
2004/8058
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
20/12/1977
27/09/1985
05/04/1993
09/10/1995
30/01/2012
19/01/1998
24/01/2007
24/10/2011
26/09/2011
10/09/1990
7/14433
85/9901
93/4271
95/7445
2012/2774
98/10648
2007/11604
2011/2366
2011/2292
90/874
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 6
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı
Türkiye Kalkınma Vakfı
Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Türkiye Milli Kültür Vakfı
Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas
Vakfı
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı
Vedat Ardahan Vakfı
Vehbi Koç Vakfı
Yardım ve İyilik Vakfı
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
Yıldız Üniversitesi Vakfı
Yıldız Yasemin Sonel Kalp Vakfı
Yirmibirinci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
Zeytinoğlu Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı
İSTANBUL
28/07/1986
86/11001
ANKARA
İZMİR
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
08/05/1972
04/11/2008
10/10/1976
07/12/1989
02/04/1969
29/01/1981
21/05/1984
07/09/1994
07/09/1994
14/05/1976
25/12/2006
30/09/2004
Tem-34
2008/14360
7/12755
89/14827
6/11572
Ağu-37
84/8121
94/6080
94/6080
76/11899
2006/11517
2004/8026
ANKARA
ANKARA
BURSA
BURSA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
MERSİN
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
ANKARA
ANKARA
17/11/2005
14/07/1997
17/11/2005
27/02/1978
12/10/2009
28/02/1978
28/12/1968
20/12/1973
23/02/1992
17/02/1986
06/04/1991
18/12/2000
18/05/1993
18/02/1987
05/07/1995
2005/9685
97/9669
2005/9686
7/14918
2009/15588
7/15068
6/11114
Tem-28
92/2780
86/10377
91/1715
2000/1866
93/4439
87/11519
95/7070
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=406 Erişim Tarihi:07.01.2014
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content