close

Вход

Log in using OpenID

Asıl başlık stili için tıklatın - Ulusal Metroloji Enstitüsü

embedDownload
Asıl başlık stili için tıklatın
Avrupa Metroloji Araştırma Programları
(EMRP/EMPIR)
Araştırmacıların Dolaşımı (Mobility)
Doç. Dr. Tanfer YANDAYAN
EMRP SIB58 Angles Proje Koordinatörü
Nisan 2014
Asıl başlık
stili için
tıklatın Programları
Avrupa
Metroloji
Araştırma
• Kısa Genel Bilgiler
• Avrupa Metroloji Araştırma Programları
• Projelerin yapısı
• Araştırmacıların dolaşımı
• Araştırmacılar için 2014 çağrıları
2
Asıl
başlık stili
için tıklatın
Metroloji
: Ticaret
ve ekonomik gelişim
Ulusal Metroloji Enstitüleri ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda uygun
standartları geliştirir, korur ve dağıtır.
Ulusal Ölçme standartları
aşağıdaki alanlar için temel
oluşturur :
Kalibrasyon,
Ticaret için metroloji
Uygunluk değerlendirme,
Akreditasyon
3
Asıl başlık
için tıklatın Yerimiz
Kalitestili
Altyapısında
METROLOJİ
BİLİMSEL
AKREDİTASYON
STANDARDİZASYON
UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME
YASAL
Dünya
BIPM/CGPM
OIML
ILAC
ISO
WTO
Bölgesel
Seviye
EURAMET
WELMEC
EA
CEN/CENELEC
Avrupa Birliği
TÜBİTAK
Ulusal Metroloji
Enstitüsü
Bilim, Sanayi
ve
Teknoloji Bakanlığı
Ulusal
Akreditasyon
Kuruluşu
Türk Standardlar
Enstitüsü
Ekonomi
Bakanlığı
UME
MSGM
TÜRKAK
TSE
ÜGDGM
Ulusal
Seviye
ENDÜSTRİYEL
Akredite Kalibrasyon Lab.
Akredite Test Lab.
Yetkilendirilmiş
Kuruluşlar
Sanayi, İthalatçılar, Cihaz Kullanıcıları
4
Asıl
başlıkMetroloji:
stili içinBölgesel
tıklatın Metroloji Org. (RMOs)
Bilimsel
5
Asıl
başlık
stili için tıklatın
NMIs
ve DIs
National Metrology Institute (NMI) – Ulusal Metroloji Enstitüsü
Designated Institute (DI) - Atanmış/Belirlenmiş Enstitüler
6
Asıl
başlık
stili için tıklatın
NMIs
ve DIs
National Metrology Institute (NMI) – Ulusal Metroloji Enstitüsü
Designated Institute (DI) - Atanmış/Belirlenmiş Enstitüler
7
Asıl
başlık
stili için tıklatın
NMIs
ve DIs
National Metrology Institute (NMI) – Ulusal Metroloji Enstitüsü
Designated Institute (DI) - Atanmış/Belirlenmiş Enstitüler
8
Asıl başlık stili için tıklatın
Avrupa Metroloji Araştırmaları
Programları
(Fp7 EMRP & H2020 EMPIR)
Ve
DESTEKLER
9
Asıl başlık
stili
için deki
tıklatın
EMRP
nin
Fp7
yeri
Techology Platforms
(MANUFUTURE)
10
Asıl başlık stili için tıklatın
EMRP
The European Metrology Research Programme - EMRP
Yol haritalarına, aşağıdan ulaşılabilir
www.euramet.org
11
Asıl başlık stili için tıklatın
EMRP
Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP)
Yapılanması
Büyük zorluklar (Grand Challenges)
Sağlık
Enerji
Çevre
Nano bilimler ve güvenlik için yeni
teknolojiler
Temel ve uygulamalı metroloji için Ar-Ge
Temel metroloji
Belirli alanlara odaklanmış
uygulamalı metroloji
Bioteknoloji,
Malzeme, Kapasite oluşturma vs.
www.euramet.org
12
Asıl başlık stili için tıklatın
EMRP
Büyük zorluklar için Metroloji
(The Grand Challenges in Metrology)
13
Sağlık
•
•
•
•
Sanal insan (biyolojik sistem modelleme)
Referans ölçümler ve malzemeler (JCTLM)
Nicel tanı, teşhis (görüntüleme, microskoplama vs.)
Teşhis and tedavi enstrümanları (Radyasyon esaslı olmayan
görüntüleme (NMR), ultrasound, vs.)
Enerji
• Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları
• Konvansiyonel enerji sistemleri
• Akıllı enerji ağları
Çevre
•
•
•
•
Yeni Teknolojiler
• nanoteknoloji
• Güvenlik konuları için metroloji
İklim değişim tespit ve izleme
Akışkanlar, içerikleri ve düzenlemeler
Karbon dioksit ayrımı ve salınımı
Çevresel gürültüler
Asıl
başlık
stili için tıklatın
Short
information
on Metrology and EMRP
Metrology, the science of measurement, plays a role in virtually all areas of human life:
from consumer protection, trade, industrial production to areas such as energy,
environment, health, security, communications & transport.
Metrology is a key enabling tool for fundamental research & innovation in other areas !
EMRP, European Metrology Research Programme, implemented by EURAMET, European
Association of National Metrology Institutes (NMIs) (under Article185), enables NMIs,
industrial organisations and academia to collaborate on joint metrology research projects.
EMRP → Calls in (2009 – 2013)
14
Still possible to use mobility grants (up to 2017)
Asıl
başlık
stili için tıklatın
Short
information
on EMPIR
EMPIR, European Metrology Programme for Innovation and Research : successor of
EMRP that will be implemented by EURAMET on the basis of Article 185
EMPIR will continue to enable European metrology institutes, industrial organisations
and academia to collaborate on joint research projects within specified fields.
Scientific Disciplines
Industrial Sectors
Main Target Audience
•
•
•
•
•
• Protecting Man &
Environment
• Physical & Exact Sciences
• Biological Sciences
• Measurements & Standards
• Electronics, IT &
Telecommunications
• Energy
•
•
•
•
Exact & Natural Sciences
Interdisciplinary Sciences
Public Health
Life Sciences
Technical & Applied
Sciences
Universities / UAS
Research institutes
Industry / SMEs
Public administrations
EMPIR will
• address Grand Challenges mostly in the areas of energy, environment & health
• open up collaborative research with other research organisations, industry, and
metrology Institutes inside and outside Europe.
15
EMPIR → Calls in (2014 – 2020)
Asıl başlık stili için tıklatın
final budget still open;
tripartite negociations starting with
275M€ EU contribution
Indicative budget breakdown
Activity Type
EMPIR activities
Of which participation
NMIs/DIs
Of which participation of non
NMIs/DIs
Administrative Costs
Total
Union
EUR 300 million
Participating States
EUR 300 million
Total
EUR 600 million
%
EUR
million
%
EUR million %
100 %
70 %
300
210
90 %
90 %
270
270
30 %
90
100 %
300
10 %
100 %
30
300
EUR million
95 %
80%
570
480
15%
90
5%
100 %
30
600
The indicative funding breakdown results in a nominal funding rate for NMIs and
DIs at the overall project level of 43,75% (EUR 210 million / EUR 480 million)
Asıl başlık
stili için tıklatın
EMPIR
Modules
Fundamental scientific metrology
Module 1:
48%
Science
Grand challenges Energy,
Environment, Health
TP FUN
TP ENG, ENV, HEA
Industry-driven joint research
Module 2:
22%
Innovation
Technology-transfer projects
TP IND
Module 4:
R&D for measurement capabilities
Capacity
15%
Capacity building projects
building
TP SI
Extensions
or own project type (under discussion)
Module 3:
Extensions
10% Metrology R&D for standardization
TP PNORM (new type of TP)
Prenorm.
Programme management and administration 5%
TP RPot (new type of TP)
MSU plus central support in
secretariat for CB and Innovation
Asıl başlık
için tıklatın
EMPIR stili
Instruments
on the Value Creation Chain
Fundamental Research
and Capacity Building
Advances in
the Science of
Measurement
Improving and
Building
Measurement
Capacities in
NMI and DI
Research and
Development
Dissemination
and
Exploitation
Challenge-driven Metrology R&D
extension
Innovation driven Metrology R&D
extension
Pre-normative Metrology R&D
Enhancement of Metrology in relation to SI
extension
Outputs:
Scientific
publications,
Technology
Transfer,
Standards, ...
Take-up by
Policy,
Society,
Market,
...
Outcomes:
Better science,
Better
Regulation,
Standardisation,
New Products,
Efficiency gains,
...
Asıl başlık stili için tıklatın
EMRP
EMRP projelerinin temel özelikleri
• Mükemmeliyet kriterlerine uygun olarak, bağımsız
uzmanlar tarafından seçilmiş
• Gereksiz duplikasyonları engellemek için koordineli
araştırmalar
• Bir tek organizasyonun kabiliyetlerini aşan, önemli etkisi
olan projeler
• Mükemmelliyet merkezi oluşumuna katkıda bulunacak ve
organizasyonların yükünü dağıtacak projeler
19
Asıl başlık
stili için tıklatın
EMRP
destekler
EMRP destekleri (mevcut Durum)
Proje destekleri (%50) fonlama
Sadece NMI ve DI’lar için. (Türkiye’de UME ve TAEK, MAM Su altı
akustik)
Araştırmacı destekleri
• REG (Researcher Excellence Grant)
“UME, TAEK, MAM Su Altı Akustik” harici bir kurum
(Üniversiteler, KOBI, Ar-Ge kurumları)
• RMG (Researcher Mobility Grants) (TÜM Kurumlar)
20
• ESRMG (Early Stage Mobility Grants)
(Sadece “UME, TAEK, MAM Su Altı Akustik” )
Asıl
başlık stili için tıklatın
JRP-management
21
JRP-management
Asıl
başlık stili için tıklatın
22
JRP-management
Asıl
başlık stili için tıklatın
23
Asıl
başlık stili için tıklatın
EMRP
EMRP projelerinin İşleyişi
Stage 1
Potansiyel Başlıklar için ÇAĞRI
Potential Research Topics (PRT)
Seçim: Selection of Research Topics (SRT)
Stage 2
Ortak Proje Sunumu için ÇAĞRI
& üst düzey araştırmacı destekleri
Joint Research Projects(JRP) & REGs
Onaylananlar: Funded PRTs
(Hakemler ve Komite)
24
Stage 3
Araştırmacılar için ÇAĞRI
REGs & RMGs & sonra ESRMG
www.euramet.org
Asıl başlık
stili için tıklatın
EMRP
destekler
REG (Researcher Excellence Grant)
Üniversiteler, Firma (KOBI), Ar-Ge kurumları
Individual REG (Full veya Part time)
• Amaç metroloji çalışmaları yapan kurum sayısını artırmak
• Kişilere destek verilir. Min. 4 yıl tecrübe veya Doktora
• JRP’de bir konuyu REG’in kendi iş yerinde çalışması (1-3 yıl)
• Ücret (4500-6800)€/ay + Araş. ve Eğt. Konf. 800€/ay.
• Kişi toplam zamanın %30 na kadarını JRP’de bulunan başka bir
ülkede çalışarak geçirebilir. Ülke dışı çalışma için + 1800€/ay ve Aile
için 300€/ay, YOL için 500€ + 300€/3 ay destek.
25
• REG’in çalıştığı kuruma 700€/ay destek (overhead)
Asıl
başlık
stili için tıklatın
EMRP
destekler
REG (Researcher Excellence Grant)
Üniversiteler, Firma (KOBI), Ar-Ge kurumları
Organisation REG (yeni)
• Amaç metroloji çalışmaları yapan kurum sayısını artırmak
JRP’ye katkısı olabilecek Kurumlar başvurabilir.
• Bir yada birkaç araştırmacı görevi kurumda yapmak üzere üstlenir.
• Ücret 6025€/ay (tüm masraflar) kuruma ödenir. Dağıtımı kurum yapar.
KÂR olarak kullanamaz. (direkt gider, kişi ücreti, overhead vs)
• Başka bir ülkede çalışma söz konusu değildir.
• 12 aylık bir işi, (birden fazla araştırmacıyla) kurum 6 ayda bitirebilir.
26
Asıl
başlık
stili için tıklatın
EMRP
destekler
RMG (Researcher Mobility Grant)
UME, Üniversiteler, Firma (KOBI), Ar-Ge kurumları
• Amaç kişilerin metroloji alanında kabiliyetini artırmak
• Kariyerinin herhangi bir döneminde araştırmacılar (Doktora
Öğrencisi dahil) başvurabilir. Bir kurumda çalışıyor olması gerekir.
• JRP’de başka bir ÜLKEDE görev alarak çalışır (1-18 Ay).
• Ücretler 1800€/ay ve Aile için 300€/ay, YOL için 500€ + 300€/3 ay,
Eğt. Konf. 1500€/6ay destek.
• Çalışılan kuruma 200€/ay destek
27
Asıl başlık
stili için tıklatın
EMRP
destekler
ESRMG (Early Stage Researcher Mobility Grant)
UME çalışanları
• Amaç yeni nesil metroloji araştırmacıları yetiştirmek (Başvuru
Sürekli, 2017’ye kadar açık)
• Kariyerinin Başlangıç ( ilk 4 yıl) döneminde araştırmacılar (Doktorası
olmayan) başvurabilir. (UME/TAEK/MAM SUL ALTI AKUSTİK) da
çalışıyor olması gerekir.
• JRP’de olan bir kurumda fakat başka bir ülkede görev alarak çalışır.
(3-12 Ay).
• Ücretler 1800€/ay ve Aile için 300€/ay, YOL için 500€ + 300€/3 ay,
Eğt. Konf. 1500€/6ay destek.
28
• Çalışılan kuruma 200€/ay destek
Asıl başlık
stili için
tıklatın
EMRP
MOBILITY
destekler
(2014 çağrıları)
http://www.emrponline.eu/adverts/index.html
29
Asıl başlık stili için tıklatın
Adverbs - İlanlar
http://www.emrponline.eu/ad
verts/index.html
30
Asıl başlık stili için tıklatın
Teşekkür ederim
ÖLÇÜMİÇİN
DOĞRUMERKEZ
www.ume.tubitak.gov.tr
T: 0 262 679 50 00
F: 0 262 679 50 01
[email protected]
16
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 973 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа