close

Вход

Log in using OpenID

1 2 - Zeka Küpü Yayınevi

embedDownload
HAYAT BİLGİSİ
3. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-17
B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM
1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?
A)
Hasan
B)
Efe
C)
2.
 İnsanların yuvaları evlerdir.
 Kendimizi en fazla evimizde rahat ve güvende hissederiz.
Bütün canlılar barınmaya ihtiyaç duyarlar.
 Şehrin gürültüsünden evimizde
biraz kurtulmuş oluruz.
Canlılar soğuktan sıcaktan ve tehlikelerden
korunmak için yuva edinirler.
Yukarıda evimizle ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
Evlerin büyüklüğü ve
yapısı aynı olmalıdır.
Zeka Küpü Yayınları 
İdil
3.
Evinizde hangi ihtiyaçları karşılıyorsunuz?
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusunu
doğru cevaplamıştır?
A) Deniz: Dış tehlikelerden korunma ihtiyacımızı karşılıyoruz.
B) Toprak: Beslenme ve barınma
ihtiyacımızı karşılıyoruz.
C) Sinan: Para kazanma ihtiyacımızı
karşılıyoruz.
4. Aşağıdakilerden hangisi en temel
ihtiyacımızdır?
A) Eğlence
B) Barınma
C) Dinlenme
5.
1
2
Yukarıda verilen 1 ve 2 numaralı
yuvaların hangi canlıya ait olduğu;
aşağıdaki şıkların hangisinde doğru
verilmiştir?
1
2
A) İnsanlar
Kuşlar
B) Kediler
Karıncalar
C) Köpekler
Yılanlar
TEST-17
HAYAT BİLGİSİ
8. Aşağıdakilerden hangisi evimizde
bulunabilcek bir canlı varlıktır?
6. Aşağıdaki bitkilerden hangisi evde yetiştirebiliriz?
A)
A)
B)
Menekşe
B)
Çam ağacı
C)
C)
Zeka Küpü Yayınları 
Zeytin ağacı
7.
9. 1. Evde beslediğimiz hayvanların
bakıma ihtiyacı vardır.
2. Evde her hayvanı besleyebiliriz.
Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?
A) Her ikisi de doğrudur.
B) Yalnız 1. doğrudur.
1
2
C) Yalnız 2. doğrudur.
3
10.
4
5
Beslediğimiz hayvanların
bakımını aksatmamalıyız.
6
Yukarıda verilen canlıların bitkiler
ve hayvanlar olarak doğru sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Bitkiler
Hayvanlar
A)
1, 5, 6
2, 3, 4
B)
1, 4, 6
2, 3, 5
B)
4, 3
1, 3, 5
Evde bakmını üstlendiğimiz bitkileri sık sık sulamalıyız.
Bitkiler havasız yaşayabilir.
Yukarıda verilen ifadelerden kaç
tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
HAYAT BİLGİSİ
3. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-18
B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM
1.
3.
Hayalimdeki ev
ormanın içinde
bulunmalı etrafında kuşlar uçmalı.
Efe
?
Efe'nin hayalini kurduğu ev, aşağı
dıkların hangisinde verilmiştir?
A)
Yukarıda "?" ile gösterilen ev hangi öğrenciye ait olabilir?
B)
A)
Benim evim
tek katlıdır.
Zeka Küpü Yayınları 
C)
Zeynep
B)
2.
*
*
Kışın soğukta kalan evsiz
biri sokakta donabilir.
İlk insanlar mağaralarda
yaşamışlardır.
Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?
Benim evim bir apartmanın
ikinci katındadır.
Eymen
C)
Benim evim
göl kenarındadır.
A) Yalnız ilk ifade doğrudur.
B) Yalnız ikinci ifade doğrudur.
C) Her ikiside doğrudur.
Elif
TEST-18
HAYAT BİLGİSİ
Okul
Mahalle adı
Ali'nin
evi
TAKSİ
Cihangir Mahallesi
TC numarası
Şanlı sk.
Kütüphane
Sokak adı
Ayşe'nin
evi
Kayısı sk.
Okul numarası
Cami
Yukarıdaki krokiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Adresimizi yazarken yukarıdakilerden hangilerinin bulunması gerekir?
A) Hastane, Kınalı Sokaktadır.
B) Mahalle adı ve TC numarası
C) Ali'nin evi Kayısı Sokaktadır.
Zeka Küpü Yayınları 
A) Okul numarası ve Sokak adı.
B) Kütüphane, Cihangir Mahallesinde bulunur.
C) Sokak adı ve Mahalle adı
5.
Hastane
Fıstık sk.
6.
Kınalı sk.
4.
7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisini
ifadesi yanlıştır?
arresi v
d
a
r
i
b
r evin
1. He
ek zo
m
l
i
b
dır.
izi
resim iliz.
d
A
.
2
sodeğ
runda ilgilerinde
res b
r.
3. Ad adı bulunu
kak
A)
Hüseyin
B)
Nuri
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
C)
Göksel
Her evin bir adresi vardır.
Mektupların üzerine adres yazılmaz.
Ailemize ait telefon
numaralarını bilmeliyiz.
HAYAT BİLGİSİ
3. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-19
B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM
1.
K
B
D
G
●
Güneş batıdan doğar.
●
Sırtımızı doğuya verirsek
önümüz batıdır.
Okul
Işık sokak
Ali'nin evi
Zeka Küpü Yayınları 
Güneşin doğuşunu izleyen Canan'ın
sağ kolu hangi yönü gösterir?
B) Kuzeyi
C) Batıyı
Kütüphane
4, 5 ve 6 soruyu bu krokiden yararlanarak çözünüz.
C) 3
2.
A) Güneyi
Ezgi'in
evi
TAKSİ
Nar sk.
B) 2
Elif'in
evi
İSKAT
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi
doğrudur?
A) 1
Çilek sk.
Güneş kuzeyden doğar.
Çilek sk.
●
4. Kütüphane, Ali'nin evinin ne tarafındadır?
A) Batısında
B) Doğusunda
C) Kuzeyinde
5. Ezgi, Elif'in evine gitmek için ne
tarafa gitmelidir?
A) Kuzeye
B) Güneye
C) Batıya
3.
Batı
Yukarıda dört ana yön verilmiştir.
Batı yönü belirtildiğine göre sembolü ile gösterilen yön hangisidir?
A) Kuzey
B) Güney
C) Doğu
6. Ali'nin evinin kuzeyinde ne vardır?
A) Kütüphane
B) Okul
C) Ezgi'nin evi
TEST-19
HAYAT BİLGİSİ
7. Fırtınalı bir günde, denizde en iyi
yön bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
1. Ağaçların uzun dallarına
bakmak
2. Güneşin doğuşuna bakmak
A) Pusula kullanmak
3. Karınca yuvalarına bakmak
B) Kutup yıldızına bakmak
Yukarıdaki ifadelerden hangisi bir
yön bulma yöntemi değildir?
C) Karınca yuvası bulmak
B) 2
C) 3
Zeka Küpü Yayınları 
A) 1
8.
K
B
10.
D
G
Pusula
Kutup yıldızı
İfadeler
D
Y
1. Güneş doğudan
doğar.
2. Ağacın kuzey tarafı yosun tutar.
3. Pusula bir yön bulma aracıdır.
Mantarlar
Karınca yuvası
Aşağıdakilerden hangileri yön bulma yöntem ve araçlarındandır?
Yukarıdaki tabloyu doğru, yada
yanlış olarak doldurduğunuzda kaç
tane doğru, kaç tane yanlış ifade
elde ederiz?
Doğru
Yanlış
A)
3
0
B)
2
1
C)
1
2
A) Pusula ve Mantarlar
B) Mantarlar ve Kutup yıldızı
C) Kutup yıldızı, Pusula ve Karınca
yuvası
3. SINIF
HAYAT BİLGİSİ
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-20
B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM
3.
1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?
B)
C)
Her insan doğar,
büyür ve yaşlanır.
Büyük dedemizinde
bir çocukluk dönemi olmuştur.
A) Anneleri olmadığı için
B) Daha üretilmedikleri için
C) Sevmedikleri için
Anneler çok fazla
yaşlanmazlar.
2. Herkesin bir çocukluk dönemi
vardır. O dönemde oynadığı
oyunlar, çeşitli arkadaşları olmuştur. Bugünkü aile büyüklerimiz eskiden oyuncakla oynayan
çocuklardı.
Yukarıda verilen metinde anlatılmak istenen hangi seçenekte doğru
verilmiştir? Yukarıdaki kutuda anlatılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Aile büyüklerimizde bir zamanlar çocuktu.
B) Herkesin çocukluğu aynı olmalıdır.
C) Bazı çocukların oyuncakları yoktur.
Zeka
Zeka Küpü
Küpü Yayınları
Yayınları 

A)
Neden eskiden büyüklerimizin pille
çalışan oyuncakları yoktu?
4. Ayşe, dedesine ait üç tane fotoğraf buluyor bunlar;
1
2
3
Buna göre dedesinin çocukluktan
bu güne fotoğraflarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 1 - 2
TEST-20
HAYAT BİLGİSİ
5. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
saç rengi bakımından diğer ikisinden farklıdır?
A)
B)
C)
8. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır?
A)
Çok benzeyen kişilerin
bile becerileri farklı olabilir.
Bediha
Farklı özelliklere sahip
kişilere hoşgörüyle yaklaşmalıyız.
B)
Hilmi
6.
Yukarıda verilen metnin hangi seçenekteki ifede ile tamamlanması
uygun olur?
A) Olamayız
C)
Zeka Küpü Yayınları 
Dünya üzerinde yaşayan insanların boy, ten rengi göz
rengi gibi birçok farklı özelliği olduğu gibi sevdikleri
ve sevmedikleri olaylarda
farklıdır. Bu nedenle herkese hoşgörülü .................................
Dünyadaki insanların dış
görünüşleri farklı olsada
sevdikleri şeyler aynıdır.
Semiha
9.
B) Olmalıyız
C) Davranmamalıyız
7.
Diğer insanların duygu
ve düşüncelerine karşı
saygılı davranmalıyız.
Vildan
Vildan adlı öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hoşgörülüdür
C) Kötümserdir
B) Bencildir
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
için "hoşgörülü" diyebiliriz?
A) Hüseyin, arkadaşının saklambaç oyununu sevmemesine saygı
gösteriyor.
B) Göksel, babasının sözlerini hiç
dinlemiyor.
C) Nuri, sınıf arkadaşlarının aldığı
karara itiraz ediyor.
HAYAT BİLGİSİ
3. SINIF
OKULA YARDIMCI
VE SINAVLARA HAZIRLIK
TEST-21
B TEMASI: BENİM EŞSİZ YUVAM
3.
1.
Kendinizi tanıtırken hangi özelliğimizden bahsetmemelisiniz?
Ömer
Osman
A) Kilo ve boyumuzdan
B) Saç ve göz rengimizden
Zeka
Zeka Küpü
Küpü Yayınları
Yayınları 

C) Bir günde ne kadar su içtiğimizden
2.
Bekir
Hangi öğrenci fiziksel bir özelliği
ile diğer ikisinden farklıdır?
A) Ömer
B) Osman
C) Bekir
Göz rengi
Kilo
Sevdiği renkler
Yetenekleri
4. Aşağıdakilerden hangisi büyüdükçe
değişen özelliğimizdir?
Boyu
Ten rengi
Yukarıdaki panoda verilenlerden
hangileri fiziksel özellik değildir?
A) Göz rengi - Boyu
B) Sevdiği renkler - Yetenekleri
C) Kilo - Ten rengi
A)
Saç
B)
rengimiz
C)
Göz
rengimiz
Kilomuz
TEST-21
HAYAT BİLGİSİ
5.
7.
İbn-i Sina tıpla ilgili eserler yazmıştır.
Çok büyük işler yapanlarda bir zamanlar çocuktu.
İbrahim Müteferika ilk kez
matbaayı kullanmıştır.
Grahem Bell
icat etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi büyük işler başarmış bir Türk
değildir?
B) Mimar Sinan
A) Yalnız
doğrudur
C) Keşanlı Rıza
B) Yalnız
doğrudur
Dünya'nın en büyük mimarlarındandır. Bir çok köprü medrese,
saray ve cami yaptırmıştır.
Yukarıdaki bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Mimar Sinan
Zeka Küpü Yayınları 
A) Fatih Sultan Mehmet
Yukarıda verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
C) Tüm ifadeler doğrudur
9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
Uzay bilimleri koA) nusunda çalışmalar yapmıştır.
Uluğ Bey
C) Mustafa Kemal ATATÜRK
7.
telefonu
Bir Türk ailenin çoçuğuydu. 18
yaşına kadar o dönemin bütün bilimlerini okuyup öğrendi. Özellikle tıp alanında çok
önemli eserler yazdı.
Yukarıda bahsedilen kişi kimdir?
A) İbn-i Sina
B) Uluğ Bey
C) Louis Pasteur
B)
Kuduz aşısını geliştirmiştir.
Louis Pasteur
Televizyonu icad
C) etmiştir.
Grahem Bell
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 875 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа