close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK SAGE
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0085-K
Revizyon No: 01 Tarih: 02-Temmuz-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0085-K
Adresi : Gökçeyurt Mahallesi TÜBİTAK SAGE
Kümeevleri No:1
Mamak
ANKARA / TÜRKİYE
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
İVMEÖLÇER
Tel
: 0 312 590 90 00
Faks
: 0 312 590 91 48
E-Posta : [email protected]
Website : www.sage.tubitak.gov.tr
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
10 Hz-100 Hz
% 1,15
101 Hz-920 Hz
% 1,00
921 Hz-5000 Hz
% 1,35
5001 Hz-10000 Hz
% 1,85
10 Hz-100 Hz
% 1,15
101 Hz-920 Hz
% 1,00
921 Hz-5000 Hz
% 1,35
5001 Hz-10000 Hz
% 1,85
Yük Hassasiyeti
Gerilim
Hassasiyeti
SICAKLIK
-80 °C – 70 °C
0 °C
>70°C - 300°C
>300 °C - 420 °C
Alkol Banyosu
Buz Noktası
Yağ Banyosu
Tuz Banyosu
0,035°C
0,015°C
0,041°C
0,050°C
Platin Direnç
Termometresi
-90°C - 125°C
>100°C - 420°C
Kuru Blok Kalibratör
0,15°C
0,20°C
Açıklamalar
ISO 16063-21
standardına
uygun hazırlanan
kalibrasyon
prosedürü
uyarınca;
referans ivme
ölçer ile
karşılaştırma
yöntemiyle
ISO 16063-21
standardına
uygun hazırlanan
kalibrasyon
prosedürü
uyarınca;
referans ivme
ölçer ile
karşılaştırma
yöntemiyle
EN
60751 Karşılaştır
ma Metodu ile
PRT kullanarak
Direnç
Termometresi
Kalibrasyonu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK SAGE
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0085-K
Revizyon No: 01 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0085-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Isılçift
Tüm tipler
-80 °C – 70 °C
(B tipi hariç)
0°C
>70°C – 300 °C
>300°C – 420 °C
-90°C - 125°C
(B tipi hariç)
>100°C - 650°C
>650°C - 1100°C
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Alkol Banyosu
0,40°C
Buz Noktası
Yağ Banyosu
Tuz Banyosu
0,015°C
0,40°C
0,45°C
0,40°C
Kuru Blok Kalibratör
0,50°C
1,6°C
>250°C - 1100°C
Kuru Havalı Yatay Fırın
1,9°C
Sıvılı Cam
Termometre
-80°C - 70°C
0°C
>70°C – 300 °C
>300°C – 420 °C
Alkol Banyosu
Buz Noktası
Yağ Banyosu
Tuz Banyosu
0,040°C
0,015°C
0,070°C
0,080°C
Göstergeli
Sıcaklık Ölçer
-80 °C – 70 °C
0 °C
>70°C - 300°C
>300 °C - 420 °C
Alkol Banyosu
Buz Noktası
Yağ Banyosu
Tuz Banyosu
0,040 °C
0,015 °C
0,040 °C
0,050 °C
-90°C - 125°C
>100°C - 650°C
650°C - 1100°C
Kuru Blok Kalibratör
0,15 °C
0,20 °C
1,6 °C
250°C - 1100°C
Kuru Havalı Yatay Fırın
1,9 °C
Direnç, Isılçift,
PTC, NTC
sensörlüler
Sayısal ve Analog
Göstergeliler
Açıklamalar
EN
60584 Karşılaştır
ma Metodu ile
Standart Platin
Direnç
Termometresi,
Platin Direnç
Termometresi ve
S Tipi Referans
Isılçift
kullanılarak
kalibrasyon
Karşılaştırma
Metodu ile
Standart Platin
Direnç
Termometresi
kullanılarak
kalibrasyon
(Bölüntüsü 0,01
°C üstü olan
termometreler)
Karşılaştırma
Metodu ile
Standart Platin
Direnç
Termometresi,
Platin Direnç
Termometresi ve
S Tipi Referans
Isılçift
kullanılarak
kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK SAGE
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0085-K
Revizyon No: 01 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0085-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Sıcaklık Kontrollü
Hacimlerde
Sıcaklık
Dağılımının
Tespiti
-60 ºC - 200 ºC
Hacim içerisinde
sıcaklık dağılımı
0,7 °C
Çok kanallı Veri
Toplama Sistemi
kullanılarak
DKD R-5-7 ve
60068-3-5,
60068-3-11
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
Sıcaklık ve Nem
Kontrollü
Hacimlerde Nem
Dağılımının
Tespiti
23°C’ de %20RH %50RH
23°C’ de %50RH - %
80RH
23°C’ de %80RH - %
95RH
30°C - %95RH
60°C - %95RH
Hacim içerisinde nem
dağılımı
2,0% RH
EN 60608-3-6 ,
60068-3-11
standardına
uygun hazırlanan
kalibrasyon
talimatı uyarınca
Veri Toplama
Sistemi
kullanılarak
Kül Fırını
250ºC - 1000ºC
1000 ºC - 1350 ºC
Yerinde Kalibrasyon
1,5 °C
2,6 °C
Mobil
Kalibrasyon
Sistemi
Kullanılarak
MALZEME TEST
MAKİNELERİ
(Kuvvet)
0,5 kN-10 kN
10 kN-100 kN
DIN EN ISO 7500-1
Bölüm-1
% 0,16
% 0,16
0,5 sınıfı yük
hücresi
kullanılarak
çekme- basma
yöntemiyle
Malzeme Test
Makinelerinin
Kuvvet Ölçüm
Sistemlerinin
Kalibrasyonu
100 kN-1000 kN
2,2% RH
2,8% RH
2,8% RH
2,8% RH
% 0,16
0,5 Sınıfı yük
hücresi
kullanılarak
basma
yöntemiyle
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK SAGE
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0085-K
Revizyon No: 01 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0085-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
TERAZİ
0-20 kg
E2 sınıfı kütleler ile
2x10⁻⁶
Tek Kefeli
Elektronik
Teraziler
0-50 kg
F1 sınıfı kütleler ile
1x10⁻⁵
0-100 kg
F2 sınıfı kütleler ile
2,5x10⁻⁵
BOYUT
Dış çap
Bölüntü Değeri
L=m
Mikrometre
300-500 mm
0,01 mm
(5,7+3,1.L) µm
0-300 mm
0,001 mm
(0,4+9,4.L) µm
İç, Dış ve Derinlik
Ölçümleri
Bölüntü Değeri
L=m
0,01 mm
(5+10.L) µm
0,02 mm
(11+7.L) µm
0,05 mm
(28,4+3,2.L) µm
Bölüntü Değeri
6 µm
Kumpas
1000 mm'ye kadar
Komparatör
Saati
25 mm'ye kadar
0,01 mm
Açıklamalar
Euramet cg
18/v.03
dokümanına
göre hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü ile
mobil
kalibrasyon
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 10.1 ve
DIN 863-1
dokümanlarına
uygun olarak
hazırlanmış
Kalibrasyon
Talimatı
VDI/VDE/DGQ
2618
Bölüm 9.1-9.2 ve
DIN 862'ye
uygun olarak
hazırlanmış
Kalibrasyon
Talimatı
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 11.1
ve DIN 878
dokümanlarına
uygun olarak
hazırlanmış
Kalibrasyon
Talimatı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
TÜBİTAK SAGE
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0085-K
Revizyon No: 01 Tarih: 02-Temmuz-2014
AB-0085-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Mihengir
1000 mm'ye kadar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Bölüntü Değeri
L=m
0,01 mm
(5+10.L) µm
0,02 mm
(11+7.L) µm
0,05 mm
(28,4+3,2.L) µm
Açıklamalar
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 9.3
ve
DIN 862
dokümanlarına
uygun olarak
hazırlanmış
Kalibrasyon
Talimatı
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
138 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content