close

Enter

Log in using OpenID

Bitki Çeşitleri Bülteni - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Republic of Turkey
Ministry of Food, Agriculture and Livestock
General Directorate of Plant Production
BİTKİ
ÇEŞİTLERİ
BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 2 / 19
Bu bülten, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair
Yönetmeliğin 13, 21, 23, 33, 34, 35, 37, 38 ve 40 ıncı maddesi hükümlerine göre
yayımlanması gereken bilgileri içerir.
Yayımlanan bu bülten Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire
Başkanlığının internet sayfasında yer almakta olup basılı olarak
yayımlanmamaktadır.
Bültende yer alan bilgiler ile ilgili itirazlar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne
yapılabilir.
İÇİNDEKİLER
I.
II.
III.
IV.
A.
B.
V.
A.
B.
VI.
A.
B.
VII.
VIII.
IX.
X.
A.
B.
C.
XI.
Sayfa No
BAŞVURULAN ÇEŞİTLER /Applications .............................................................................. 3
TESCİL EDİLEN ÇEŞİTLER/Grants of Protection............................................................. 9
BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLEN ÇEŞİTLER / Withdrawal of Applications ................... 13
TESCİLDEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER / Changes of Protected Varieties ............ 13
Hak Devirleri / Transfer of Rights......................................................................................... 13
Hak Sahibi Unvan Değişiklikleri / Changes of Holders’ Designation .............................. 13
HÜKÜMSÜZLÜKLER / Terminations .................................................................................. 14
Islahçı Hakkı Sona Erenler / Termination of Protection ................................................... 14
Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar / Revalidate ................................................... 14
SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANSLAR / Contractual Licenses ........................................ 14
Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler / Accepted Varieties ....................................................... 14
Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler / Granted Varieties .................................................... 14
İSİMLENDİRME / Denomination .......................................................................................... 15
ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ / Production Contracts ........................................................... 15
ADRESLER / ADDRESSES .................................................................................................... 16
ÜCRETLER / Fees ..................................................................................................................... 18
İşlem Ücretleri / Process Fees ................................................................................................ 18
Teknik İnceleme Ücretleri / Technical Examination Fees ................................................. 18
Yıllık Ücretler / Annual Fees .................................................................................................. 18
İLETİŞİM / Contact ................................................................................................................... 19
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 3 / 19
I. BAŞVURULAN ÇEŞİTLER /Applications
Başvuru No /
Tarihi
Application
No / Date
06.06.2014
2014/057
06.06.2014
2014/058
06.06.2014
2014/059
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination / Breeders’
reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Buğday
Triticum aestivum
L.
TEKİR
Buğday
Triticum aestivum
L.
OSCAR
Yulaf
Avena sativa L.
FİRUZBEY
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
TR5990-15/05-250-2
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
TR5992-NO:169/12
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
TR3905-NO:20/1265
06.06.2014
2014/060
Yulaf
Avena sativa L.
SIRMA
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
TR 3904-NO:25/1245
06.06.2014
2014/061
Arpa
Hordeum vulgare
L.
ALTINAY
TR 5324NO:125/12-25
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Başvuru No /
Tarihi
Application
No / Date
06.06.2014
2014/062
Çeşit ismi / geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination / Breeders’
reference
Holder of Right
Representative
Breeders
KRİSTAL
06.06.2014
2014/063
Arpa
Hordeum vulgare
L.
BARBAROS
06.06.2014
2014/064
Tritikale
xTriticosecale
Wittm. ex A.
Camus
TRUVA
Ayçiçeği
Helianthus annuus
L.
Ayçiçeği
Helianthus annuus
L.
Ayçiçeği
Helianthus annuus
L.
70O04
28.01.2014
2014/066
28.01.2014
2014/067
Sayfa/Pages: 4 / 19
Tür Adı
Arpa
Hordeum vulgare
L.
28.01.2014
2014/065
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
TR 5423NO:175/12-50
TR 5422NO:150/12-40
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
Trakya Tarım ve Vet. Tic.
Ltd.Şti.
TR 2204
70O04
38P50
38P50
45P60A
Caussade Tohumculuk Tarım
Ltd. Şti.
Caussade Semences
Caussade Tohumculuk Tarım
Ltd. Şti.
Caussade Semences
Caussade Tohumculuk Tarım
Ltd. Şti.
Caussade Semences
45P60A
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Başvuru No /
Tarihi
Application
No / Date
13.01.2014
2014/068
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 5 / 19
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination / Breeders’
reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Pamuk
Gossypium
hirsutum L
Pamuk
Gossypium
hirsutum L.
Patates
Solanum tuberosum
L
ST 498
Bayer Türk Kimya San. Ltd.
Şti.
Bayer Crop Science
CARLA
Bayer Türk Kimya San. Ltd.
Şti.
Bayer Crop Science
Sürde Tarım Gıda Üretim
Paz. Ltd. Şti.
Niederösterreichische
Saatbaugenossenschaft
Reg.Gen.M.B.H.
14.02.2014
2014/071
28.04.2014
2014/072
Çeltik
Oryza sativa L.
Çilek
Fragaria x
ananassa Duch
CRONO
Almo S.p.A.
Destek Patent A.Ş.
JOLY
C.I.V. Consorzio Italiano
Vivaisti - Societa Consortile
A.R.L.
Invokat Fikri Mülkiyet
Hizmetleri Ltd.
14.05.2014
2014/073
Kivi
Actinidia Lindl
SORELI
Universita Degli Studi Di
Udine
Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.
23.01.2014
2014/074
Domates
Solanum
lycopersicum L.
13.01.2014
2014/069
31.01.2014
2014/070
47
ALONSO
ALONSO
Z 6 T 2-3
Ac171.76
EGE PEMBESİ 50
EGE PEMBESİ 50
Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
Alessio MARTINELLI,
Michelangelo LEIS,
Gianfranco
CASTAGNOLI
Guidio Ciprani / Raffaele
Testolin
Sevgi Mutlu, Mehmet
Asım Haytaoğlu, Ayşe
Kahraman, Seyfullah
Binbir
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Başvuru No /
Tarihi
Application
No / Date
23.01.2014
2014/075
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 6 / 19
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination / Breeders’
reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Domates
Solanum
lycopersicum L.
MSC 50
20.02.2014
2014/076
Marul
Lactuca sativa L.
AMARICE
Vilmorin SA
Anadolu Tohum Üretim
Pazarlama A.Ş.
20.02.2014
2014/077
Marul
Lactuca sativa L.
ANTARTICA
Vilmorin SA
Anadolu Tohum Üretim
Pazarlama A.Ş.
20.02.2014
2014/078
Marul
Lactuca sativa L.
SHETLANDIA
Vilmorin SA
Anadolu Tohum Üretim
Pazarlama A.Ş.
20.02.2014
2014/079
Marul
Lactuca sativa L.
BELLAFIESTA
Vilmorin SA
Anadolu Tohum Üretim
Pazarlama A.Ş.
24.03.2014
2014/080
Domates
Solanum
lycopersicum L.
INTERLAND
Nunhems B.V.
Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.
Soğan
Allium cepa L.
OLOROSO
Nunhems B.V.
Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.
09.05.2014
2014/081
Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Sevgi Mutlu, Mehmet
Asım Haytaoğlu, Ayşe
Kahraman, Seyfullah
Binbir
MSC 50
Nun 04277 TOB
Nun 7202 ON
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Başvuru No /
Tarihi
Application
No / Date
09.05.2014
2014/082
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 7 / 19
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination / Breeders’
reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Hıyar
Cucumis sativus L.
TALISYA
Nunhems B.V.
Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.
Nun 32037 CUS
21.04.2014
2014/083
Hıyar
Cucumis sativus L.
21.04.2014
2014/084
21.04.2014
2014/085
Domates
Solanum
lycopersicum L.
Hıyar
Cucumis sativus L.
15.05.2014
2014/086
Hıyar
Cucumis sativus L.
23.05.2014
2014/087
Biber
Capsicum annuum
L.
Hıyar
Cucumis sativus L.
28.05.2014
2014/088
27.05.2014
2014/089
Domates
Solanum
lycopersicum L.
EFNA
EFNA
ŞAHSUVAR
ŞAHSUVAR
ARSU
ARSU
SELINUS
Petektar Tohum San. Tic.
Ltd. Şti.
Petektar Tohum San. Tic.
Ltd. Şti.
Petektar Tohum San. Tic.
Ltd. Şti.
Nunhems B.V.
Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.
NUN 57002 CUC
NEYZEN
Nunhems B.V.
NUN 33038 PPS
SKOR
Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.
Nunhems B.V.
NUN 32063 CUS
VITELLIO
Deriş Patent ve Marka
Acentalığı A.Ş.
Syngenta Seeds B.V.
Syngenta Tarım Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
295313
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Başvuru No /
Tarihi
Application
No / Date
27.05.2014
2014/090
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 8 / 19
Tür Adı
Çeşit ismi / geçici ismi
Hak Sahibi
Başvuru Vekili
Islahçı
Species
Denomination / Breeders’
reference
Holder of Right
Representative
Breeders
Domates
Solanum
lycopersicum L.
BAMBELO
Syngenta Seeds B.V.
Syngenta Tarım Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
309522
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 9 / 19
II. TESCİL EDİLEN ÇEŞİTLER / Grants of Protection
Aşağıda adı ve adresi belirtilen çeşitler; Bakanlığımıza yapılan başvurusu üzerine yapılan
inceleme sonucunda, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin
Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ait Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının
Korunmasına Dair Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere uygunluğu tespit edilerek tescil edilmiş
ve çeşitler, adı geçen mevzuat kapsamında koruma altına alınmıştır.
Çeşidin İsmi
Türü
Denomination
Species
FONSECA
Başvuru
Tarihi ve No
Application
Date / No
Tescil Tarihi
ve No
Granting Date
/ No
Hak Sahibi
Holder of Right
Marul
Lactuca sativa L.
16.10.2007 30.06.2014 Rijk Zwaan Zaadteelt en
2008/06
2014/026 Zaadhandel B.V.
CARTAGENAS Marul
Lactuca sativa L.
13.11.2007 30.06.2014 Rijk Zwaan Zaadteelt en
2008/04
2014/027 Zaadhandel B.V.
XSARA
Marul
Lactuca sativa L.
13.11.2007 30.06.2014 Rijk Zwaan Zaadteelt en
2008/05
2014/028 Zaadhandel B.V.
KING KONG
Domates
Solanum lycopersicum L.
14.01.2005 30.06.2014 Rijk Zwaan Zaadteelt en
2005/50
2014/029 Zaadhandel B.V.
COMPANA
Bezelye
Pisum sativum L.
14.05.2013 30.06.2014 Nunhems B.V.
2013/064 2014/030
BERONIA
Fasulye
Phaseolus vulgaris L.
27.10.2006 30.06.2014 Seminis Vegetable Seeds Inc.
2007/10
2014/031
PRO C 25
Şeftali
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/115 2014/032
PRO C 107
Şeftali
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/117 2014/033
PRO C 206
Şeftali
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/118 2014/034
PRO C 211
Şeftali
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/119 2014/035
PRO C 224
Şeftali
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/120 2014/036
PRO C 16
Nektarin
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/112 2014/037
var. nucipersica (Suckow)
C. K. Schneid.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Çeşidin İsmi
Türü
Denomination
Species
Başvuru
Tarihi ve No
Application
Date / No
Tescil Tarihi
ve No
Granting Date
/ No
Sayfa/Pages: 10 / 19
Hak Sahibi
Holder of Right
PRO C 139
Nektarin
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/113 2014/038
var. nucipersica (Suckow)
C. K. Schneid.
PRO C 140
Nektarin
20.06.2013 30.06.2014 Viveros Provedo S.A.
Prunus persica (L.) Batsch 2013/114 2014/039
var. nucipersica (Suckow)
C. K. Schneid.
CONCORDIA
Patates
Solanum tuberosum L.
18.12.2012 30.06.2014 Europlant Pflanzenzucht
2013/026 2014/040 GMBH
LADY ANNA
Patates
Solanum tuberosum L.
04.11.2013 30.06.2014 C. Meijer B.V.
2013/163 2014/041
GALATA
Patates
Solanum tuberosum L.
04.02.2013 30.06.2014 Sürde Tarım Gıda Üretim Paz.
2013/027 2014/042 Ltd. Şti.
BA 440
Pamuk
Gossypium hirsutum L.
21.12.2012 30.06.2014 Progen Tohum A.Ş.
2013/030 2014/043
ESCADRE
Arpa
Hordeum vulgare L.
05.08.2013 30.06.2014 SARL Adrien Moment et Fils
2013/156 2014/044
CLARICA
Arpa
Hordeum vulgare L.
05.08.2013 30.06.2014 SARL Adrien Moment et Fils
2013/157 2014/045
ARCANDA
Arpa
Hordeum vulgare L.
18.11.2011 30.06.2014 Progen Tohum A.Ş.
2011/090 2014/046
BAYRAK
Arpa
Hordeum vulgare L.
07.02.2013 30.06.2014 Ege Tarımsal Araştırma
2013/038 2014/047 Enstitüsü Müdürlüğü
SANCAK
Arpa
Hordeum vulgare L.
07.02.2013 30.06.2014 Ege Tarımsal Araştırma
2013/039 2014/048 Enstitüsü Müdürlüğü
GENESI
Buğday
Triticum aestivum L.
12.09.2012 30.06.2014 Societa Produttori Sementi
2012/091 2014/049 S.p.A.
MASACCIO
Buğday
Triticum aestivum L.
27.02.2013 30.06.2014 Progen Tohum A.Ş.
2013/020 2014/050
BORA
Buğday
Triticum aestivum L.
12.09.2012 30.06.2014 Societa Produttori Sementi
2012/090 2014/051 S.p.A.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Çeşidin İsmi
Türü
Denomination
Species
Başvuru
Tarihi ve No
Application
Date / No
Tescil Tarihi
ve No
Granting Date
/ No
Sayfa/Pages: 11 / 19
Hak Sahibi
Holder of Right
AKTAŞ
Karabuğday
Fagopyrum esculentum
Moench
03.10.2011 30.06.2014 Orta Anadolu Bahri Dağdaş
2011/083 2014/052 Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
GÜNEŞ
Karabuğday
Fagopyrum esculentum
Moench
03.10.2011 30.06.2014 Orta Anadolu Bahri Dağdaş
2011/084 2014/053 Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
V0064Z
Mısır
Zea mays L.
31.07.2013 30.06.2014 Monsanto Technology LLC
2013/149 2014/054
V2213Z
Mısır
Zea mays L.
31.07.2013 30.06.2014 Monsanto Technology LLC
2013/151 2014/055
T9574Z
Mısır
Zea mays L
31.07.2013 30.06.2014 Monsanto Technology LLC
2013/152 2014/056
V9327Z
Mısır
Zea mays L
31.07.2013 30.06.2014 Monsanto Technology LLC
2013/153 2014/057
BATEM TATLI Mısır
Zea mays L. var.
Saccharata
12.11.2013 30.06.2014 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
2013/164 2014/058 Enstitüsü Müdürlüğü
ANT 234 F 3 2
Mısır
Zea mays L. var.
Saccharata
12.11.2013 30.06.2014 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
2013/165 2014/059 Enstitüsü Müdürlüğü
ANT 224 E 1
Mısır
Zea mays L. var.
Saccharata
12.11.2013 30.06.2014 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
2013/166 2014/060 Enstitüsü Müdürlüğü
ARDA
Nohut
Cicer arietinum L
07.11.2013 30.06.2014 GAP Uluslararası Tarımsal
2013/154 2014/061 Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
TİGRİS
Mercimek
Lens culinaris Medik.
07.11.2013 30.06.2014 GAP Uluslararası Tarımsal
2013/155 2014/062 Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
KANSUR
Macar Fiği
Vicia pannonica Crantz
12.12.2013 30.06.2014 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma
2013/172 2014/063 Enstitüsü Müdürlüğü
MAY 5312
Soya
Glycine max (L.) Merr.
19.07.2011 30.06.2014 MayAgro Tohumculuk San. Tic.
2011/078 2014/064 A.Ş.
KIRKLAR
Yulaf
Avena sativa L.
18.10.2011 30.06.2014 Trakya Tarımsal Araştırma
2011/088 2014/065 Enstitüsü Müdürlüğü
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Başvuru
Tarihi ve No
Application
Date / No
Tescil Tarihi
ve No
Granting Date
/ No
Sayfa/Pages: 12 / 19
Çeşidin İsmi
Türü
Hak Sahibi
Denomination
Species
KAHRAMAN
Yulaf
Avena sativa L.
18.10.2011 30.06.2014 Trakya Tarımsal Araştırma
2011/089 2014/066 Enstitüsü Müdürlüğü
09 TRÇ 004
Ayçiçeği
Helianthus annuus L.
23.01.2013 30.06.2014 Trakya Tarımsal Araştırma
2013/043 2014/067 Enstitüsü Müdürlüğü
SARI
Yulaf
Avena sativa L.
07.02.2013 30.06.2014 Ege Tarımsal Araştırma
2013/041 2014/068 Enstitüsü Müdürlüğü
FETİH
Yulaf
Avena sativa L.
07.02.2013 30.06.2014 Ege Tarımsal Araştırma
2013/040 2014/069 Enstitüsü Müdürlüğü
11 TR 077
Ayçiçeği
Helianthus annuus L
23.01.2013 30.06.2014 Trakya Tarımsal Araştırma
2013/042 2014/070 Enstitüsü Müdürlüğü
Holder of Right
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 13 / 19
III. BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLEN ÇEŞİTLER / Withdrawal of Applications
Çeşit İsmi
Tür
Başvuru Tarihi /
No
Hak Sahibi
Denomination
Species
Application Date /
No
Holder of Rights
BOZKIR GÜLÜ
Kuşburnu
Rosa canina L.
VOLKER
Elma
BARTHSCHE
Malus domestica Borkh.
VOGTLANDPERLE
11.12.2012
2012/086
Şükrü Öztemiz
05.02.2014
2014/048
Volker Barth
Kayalıyokuş Mah. Set Kenarı
Sok. No: 58 Şarkışla – Sivas
Siedlung No:7, 08468
Reichenbach, OT Friesen ALMANYA
IV. TESCİLDEN SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLER / Changes of Protected Varieties
A. Hak Devirleri / Transfer of Rights
Çeşit İsmi
Türü
Denomination
Species
RODE
DOYENNE
VAN
DOORN
2013/001
28.03.2013
Tescil
Tarihi ve
No
Granting
Date / No
Armut
Pyrus
communis L.
Eski Hak Sahibi
Yeni Hak Sahibi
Old Holder of Right
New Holder of Right
Jacop Hendrik Van
Doorn
Vergstraat 12, 4158 EE
Deil, Geldermalsen –
HOLLANDA
Goeie Peer B.V.
Spoorwegemplacement 1, 2991
VT Barendrecht – HOLLANDA
B. Hak Sahibi Unvan Değişiklikleri / Changes of Holders’ Designation

31 Mart 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında hak sahibi unvan değişikliği
bulunmamaktadır.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 14 / 19
V. HÜKÜMSÜZLÜKLER / Terminations
A. Islahçı Hakkı Sona Erenler / Termination of Protection
Çeşit İsmi
Tür
Tescil Tarihi /
No
Hak Sahibi
Denomination
Species
Approved Date /
No
Holder of Rights
ROUTE
Marul
Lactuca sativa L.
10.12.2009
2009/031
Nunhems B.V.
Po Box 4005 6080 AA Haelen –
HOLLANDA
B. Islahçı Hakkı Yeniden Geçerlik Kazananlar / Revalidate

VI.
31 Mart 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında ıslahçı hakkı yeniden geçerlik kazanan
çeşit bulunmamaktadır.
SÖZLEŞMEYE DAYALI LİSANSLAR / Contractual Licenses
Hak sahipleri tarafından verilen lisanslar yönetmeliğin 36 ncı maddesi gereği aşağıda
listelenmiştir.
A. Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler / Accepted Varieties

31 Mart 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında başvurusu kabul edilen çeşitler için
sözleşmeye dayalı lisans bildirimi olmamıştır.
B. Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler / Granted Varieties

31 Mart 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında koruma altına alınan çeşitler için
sözleşmeye dayalı lisans bildirimi olmamıştır.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
VII.
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 15 / 19
İSİMLENDİRME / Denomination
Tescil / Başvuru
Tarihi / No
Granting /
Application
Date / No
16.10.2007
2008/03
Geçici İsmi
Çeşit İsmi
Hak Sahibi
Breeders’ Reference
Denomination
Holder of Right
10-704 RZ
ANAMUR
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel
B.V.
VIII. ÜRETİM SÖZLEŞMELERİ / Production Contracts

Koruma altında olan çeşitler için hak sahibi tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilen
üretim sözleşmesi yapılan kuruluşların listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde
güncel olarak ilan edilmektedir.
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
IX.
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 16 / 19
ADRESLER / ADDRESSES


Bu bölümde bu bültende başvuru sahibi, hak sahibi veya vekil olarak geçen gerçek veya
tüzel kişilerin iletişim bilgileri yer almaktadır.
You can find more contact details at this chapter those applicants, holder of rights and representatives at
this bulletin.
Kişi / Firma
Person / Company
Adres
Address
Ülke
Country
Alessio MARTINELLI
Via Ernesto Strozzi 12, Ferrara FE
İTALYA
Michelangelo LEIS
Via delle Erbe, 7, Ferrara FE
İTALYA
Gianfranco CASTAGNOLI
Via della Resistenza, 13, Quingentole MN
İTALYA
Almo S.p.A.
Via Biandrate, 24-28100 Novara
İTALYA
Anadolu Tohum Üretim Pazarlama A.Ş.
Güzelyalı Mahallesi Perçem Sok. No:9 Pendik
34903 İSTANBUL
TÜRKİYE
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Paşa Kavakları Cad. No: 13, Antalya
TÜRKİYE
Bayer Crop Science
3223 S. Loop 289, Suite 325, Lubbock Texas
79423 - ABD
ABD
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
34770 Ümraniye - İstanbul
TÜRKİYE
C. Meijer B.V.
Stationsweg 18a, PO Box 1, 4416 ZG,
Kruiningen
HOLLANDA
C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti - Societa
Consortile A.R.L.
Strada Statale Romea km 116 Localita Boattone
IT-44020 S.Guiseppe Di Comacchio
İTALYA
Caussade Semences
ZI de Meaux, BP 109, 82303, Caussade, Cedex
FRANSA
Caussade Tohumculuk Tarım Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. 10506 Sok. No:16 Karatay
– Konya
TÜRKİYE
Deriş Patent ve Marka Acentalığı A.Ş.
İnebolu Sokak, No:5, Deriş Patent Binası,
Kabataş/Setüstü 34427 İstanbul
TÜRKİYE
Destek Patent A.Ş.
Lefkoşe Cad. NM Ofis Park B Blok No: 36/5
16110 Beşevler Nilüfer - Bursa
TÜRKİYE
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
P.K.9 Menemen / İZMİR
TÜRKİYE
Europlant Pflanzenzucht GMBH
Wulf-Werum-Strasse 1D-21337 Lüneburg
ALMANYA
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Silvan Yolu 9 km PK:72 21110 Diyarbakır
TÜRKİYE
Guidio Ciprani
Via Case Cos 45, 33040, Faedis
İTALYA
Raffaele Testolin
Via Pradamano 6/9, 33100 Udine
İTALYA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Kişi / Firma
Person / Company
Sayfa/Pages: 17 / 19
Adres
Address
Ülke
Country
Invokat Fikri Mülkiyet Hizmetleri Ltd.
Ağaoğlu My Office 212 D: 241 Basın Ekspres
Yolu, Taşocağı Cd. No: 3 Bağcılar 34218,
İstanbul - Türkiye
TÜRKİYE
MayAgro Tohumculuk San. Tic. A.Ş.
Samanlı Mah. Yiğitler Cad. No:28 16280 Bursa
TÜRKİYE
Monsanto Technology LLC
800,North Lindbergh Blvd. St. Louis Missouri
63167
ABD
Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft Meires 25, 3841, Windigstigösterreich
Reg.Gen.M.B.H.
AVUSTURYA
Nunhems B.V.
Po Box 4005 6080 AA Haelen
HOLLANDA
Orta Anadolu Bahri Dağdaş Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ereğli Yolu Üzeri PK 125 42020 Karatay Konya
TÜRKİYE
Petektar Tohum San. Tic. Ltd. Şti.
Topallı Köyü Şelale Mevkii No:45 Aksu ANTALYA
TÜRKİYE
Progen Tohum A.Ş.
İskenderun Yolu 11. km Antakya - Hatay
TÜRKİYE
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Burg. Crezeelaan 40 NL 2678 De Lier
HOLLANDA
SARL Adrien Moment et Fils
7 Rue de Martinval 59246 Mons en Pevele
FRANSA
Seminis Vegetable Seeds Inc.
800 North Lindbergh Boulevard, St Louis,
Missouri 63167
ABD
Sevgi Mutlu, Mehmet Asım Haytaoğlu, Ayşe
Kahraman, Seyfullah Binbir
P.K.9 Menemen / İZMİR
TÜRKİYE
Societa Produttori Sementi S.p.A.
Galleria del Reno, 3 40122 Bologna
İTALYA
Sürde Tarım Gıda Üretim Paz. Ltd. Şti.
Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. Kızılırmak Apt.
No:44/5-6 Antalya
TÜRKİYE
Syngenta Seeds B.V.
Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen -
HOLLANDA
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81 Bayraklı
Tower Kat: 17 Bayraklı - İzmir
TÜRKİYE
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Şehit Cem Ersever Cad. No: 9 Yenimahalle ANKARA
TÜRKİYE
Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd.Şti.
Karadeniz Mah. Şehit Filiz Okandan Cad. No:9
Tekirdağ
TÜRKİYE
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
PK:16 Edirne
TÜRKİYE
Universita Degli Studi Di Udine
Via Palladio 8, 33100, Udine
İTALYA
Vilmorin SA
Route du Manoir, 49250, La Menitre
FRANSA
Viveros Provedo S.A.
Barrio Varea, s/n 26006 Logrono
İSPANYA
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
X.
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 18 / 19
ÜCRETLER / Fees
A. İşlem Ücretleri / Process Fees
HİZMET TÜRÜ
Başvuru Ücreti / Application
Rüçhan Haklı Başvuru Ücreti / Application with Priority
Ek Süre Talebi Ücreti / Extra Time
İsim İnceleme Ücreti / Examination of Denomination
Başvuru İtiraz Ücreti / Appeal for Application
Tescile İtiraz Ücreti / Appeal for Protection
Yenilik İnceleme Ücreti / Examination of Novelty
Islahçı Hakkı Tescil Ücreti / Grant of Protection
Zorunlu Lisans Talebi
Zorunlu Lisans Arabuluculuk
Teminat Gösterme
Lisans İşlemi Kayıt
Devir ve İntikal Kayıt Ücreti / Transfers of Rights
Teknik inceleme başka bir kuruma yaptırılırsa
Miras Devri Kayıt
Haciz ve Tedbir Kayıt
Belge Suret Ücreti (Sayfa Başına) / Certified Copy of Pages
Yayınlardan Alınan Ücretler / Publications
Tescil Belgesi Onaylı Suret Ücreti / New Protection Document
ÜCRET (TL)
562,00
988,00
135,00
56,00
125,00
125,00
504,00
437,00
125,00
125,00
260,00
135,00
130,00
562,00
47,00
47,00
2,60
6,00
42,00
Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinde başvuru ücretinin ½ oranında ücret alınır.
A başlığında yer alan ücretler Merkez Döner Sermaye Saymanlığı’nın aşağıdaki hesap numarasına yatırılacaktır:
MERKEZ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
HALKBANK ÜMİTKÖY ŞUBESİ MERKEZ
IBAN NO: TR 1000 0120 0941 6000 1600 0034
Fatura İçin: +90.312.2873360 Dah: 3153
B. Teknik İnceleme Ücretleri / Technical Examination Fees
1.YIL
1.800,00
1.600,00
2.100,00
1.600,00
Tarla Bitkileri / Agricultural Crops
Süs Bitkileri / Ornamentals
Sebze / Vegetables
Meyve, asma ve ağaçlar / Fruits
2.YIL
1.800,00
1.600,00
2.100,00
1.600,00
3.YIL
1.600,00
C. Yıllık Ücretler / Annual Fees
Tarla Bitkileri
Süs Bitkileri
Sebze
Meyve, asma ve ağaçlar
1.YIL
145,00
145,00
165,00
145,00
2.YIL
165,00
165,00
195,00
165,00
3.YIL
205,00
205,00
260,00
205,00
4.YIL
250,00
250,00
300,00
250,00
>5.YIL
300,00
300,00
365,00
300,00
330,00 TL Teknik İnceleme Raporu Ücreti (onaylı) ile B ve C Başlığında yer alan ücretler Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün hesabına yatırılacaktır.
TOHUMLUK TESCİL ve SERTİFİKASYON MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ZİRAAT BANKASI YENİMAHALLE ŞUBESİ
IBAN NO: TR 1000 0100 0599 0335 3609 5004
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BÜLTENİ
Plant Varieties Bulletin
Sayı/No: 2014-02
Yayın Tarihi/Publishing Date: 30.06.2014
Sayfa/Pages: 19 / 19
XI. İLETİŞİM / Contact
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Tohumculuk Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9 km Lodumlu / ANKARA - TÜRKİYE
Telefon/Telephone
: +90.312.287 33 60 Dah/Ext: 8429-8432-8438
Belgegeçer/Fax
: +90.312.258 82 51
e-Posta : [email protected]
e-Posta : [email protected]
+90.312.258 84 29
e-Posta : [email protected] +90.312.258 84 32
e-Posta : [email protected]
+90.312.258 84 38
İnternet: http://www.bugem.gov.tr
5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun”un Yayın Organıdır
Official Bulletin of “Law on Protection of Breeders’ Rights for New Plant Varieties” numbered 5042
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content