close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 SBE Güz İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçları İçin

embedDownload
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans BaĢvuruları Değerlendirme Sonuçları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Adı Soyadı
Ersen KĠREMĠTÇĠ
AyĢe ATEġ
Pınar ĠNCE
Kerim PALABIYIK
Meltem NAMLI
Alper KOÇ
Hakkı Serdar ÜNAL
Ahmet TÜLÜCE
Ertuğrul CEVAHĠR
Arif BĠNBOĞA
Utku AKDERE
Sema BOZ
Ġsmail Alper KAYBET
Sinan Dinçer AYYILDIZ
Zekeriye HARPUTLU
Hatice KUġ
Serkan ESNĠK
Hanifi KAPLAN
Oğuz SÜLÜK
BaĢak ÇAPAR
Ertuğrul KUġ
Murat AYDIN
Muhammet KAHVECĠ
Serdar BĠÇER
Mehmet Sefa MERGEN
Nihal BÜYÜKKÖġKER
Osman BOZKURT
Zeynep ARSLAN
Osman Nuri GÜZEL
Mustafa ÖZCAN
Mehmet Aydın
Nusret DOĞAN
Ahmet ASLAN
Mehmet Sercan SERT
Kerim ĠLHAN
Erkan DĠNÇ
Gamze TEL
Döne KOÇASLAN
Murat TOPÇU
Kubilay KARABAġ
Hakan GÜL
ġaziye TEKE
Mahmut ARSLAN
Huriye KARACA
Tufan KÖKSAL
Fatih NENNĠOĞLU
Emine YAKUT
Ömer GÜVEN
Fatih GÖK
DurmuĢ AKTÜRK
Mehmet Ali ÖZKAN
Muhammet Taha DEMİRBAŞ
Ali ÇAKAR
Ökkeş Burak UZUN
Ersin BAHAR
Merve KUYULU
Lisans Dipl.Notu
79,46
78,06
76,66
76,50
75,96
74,30
73,86
71,53
70,36
70,36
70,36
69,42
67,09
67,00
66,91
66,86
66,63
66,16
65,75
65,00
64,76
64,76
64,53
64,53
64,06
63,83
63,60
63,13
62,20
62,20
61,03
60,80
60,80
60,37
60,33
59,63
59,63
59,16
59,06
58,91
58,70
58,46
58,33
58,23
57,33
57,30
56,33
56,13
56,13
56,07
55,90
55,90
55,84
55,25
53,80
53,33
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında SBE İşletme Anabilim
Dalına Tezsiz Yüksek lisans yapabilmek amacıyla başvuruda bulunan adayların
değerlemesi yapılmış olup sonuç listesi yukarıya çıkartılmış sonuçlar tarafımızca
imza altına alınmıştır.
SONUÇ
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content