close

Enter

Log in using OpenID

21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Akdeniz Ülkeleri Kısa Film

embedDownload
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
21.ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ
AKDENİZ ÜLKELERİ KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
2014
21.Uluslararası Altın Koza Film Festivali Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması 15-21 Eylül
2014 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecektir.
1.AMAÇ VE KAPSAM
Adana Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışmasını aşağıda belirtilen
amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir;
 Türk Sinemasının ve Akdeniz Ülkeleri Sinemasının geleceğine olumlu ve destekleyici
katkılar sağlamak,
 Kültür değerlerimizin geliştirilmesine ve tanıtılmasına destek vermek,
 Festival sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada finale kalan yönetmenleri Adanalı
sinemaseverlerle buluşturmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek.
2. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 Yarışmaya 2013-2014 yıllarında çekilmiş, daha önce Uluslararası Altın Koza Film Festivali
yarışmalarına başvuru yapmamış filmler katılabilmektedir.
 Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel filmler
başvurabilir.
 Bir kişi en fazla 2 film ile başvurabilir.
 Filmlerin İngilizce alt yazılı olması gerekmektedir.
 Orijinal formatı ne olursa olsun filmler DVD’ye kaydedilmiş olarak MPEG2 ve MP4
formatında iki (2) ayrı kopya olarak gönderilir.
 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
Ön Değerlendirme
 Ön değerlendirme sonucunda her kategori için en az 5, en fazla 10 filmi aday
gösterilebilecektir.
 Ön değerlendirme, festival kısa film bölüm koordinatörlüğü tarafından yapılır.
 Festival Koordinatörlüğü gerekli gördüğü durumlarda, filmin yarışacağı kategoriyi, başvuru
formunda belirtilen konumdan farklı olarak yeniden belirleyebilir.
 Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur.
Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan bildirilir.
3. GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU ADRESİ
Başvuracak filmlerin gerekli belge ve dosyaları en geç 01 Ağustos 2014 tarihine kadar
aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır.
DVD/CD’ye kaydedilmiş olarak gönderilecek dosyalar şu bilgileri içermelidir.
 Filmin İngilizce alt yazılı iki (2) adet yüksek kalitede DVD kopyası
 Doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu
 Filmin Türkçe ve İngilizce özeti (en fazla 250 sözcük)
 Yönetmenin filmografisi, özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce) ve 1 adet fotoğrafı
 Filmden yüksek çözünürlükte fotoğraflar (2 adet)
ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ
AKDENİZ ÜLKELERİ KISA FİLM YARIŞMASI
Hüseyin Ağa Mahallesi, Hamalbaşı Caddesi,
Aydoğanlar Apt. No:4 Kat:5 34435 Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon: +90 212 252 57 00
1
4.ÖDÜLLER
En İyi Belgesel Film Ödülü
En İyi Canlandırma Film Ödülü
En İyi Deneysel Film Ödülü
En İyi Kurmaca Film Ödülü
Altın
Altın
Altın
Altın
Koza
Koza
Koza
Koza
Heykeli
Heykeli
Heykeli
Heykeli
ve
ve
ve
ve
10.000.TL.
10.000.TL.
10.000.TL.
10.000.TL.
Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında akçeli karşılığı olmayan özel ödül takdir edebilir.
Akçeli ödül kazanan filmlerin ödül ödemeleri , filmin yönetmenine, en geç 31.12.2014
tarihine kadar Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır.
5. Festival Komitesi şartnamede her türlü değişikliği yapma hakkını elinde tutar. Zorunlu
hallerde yarışmayı iptal edebilir.
6. Yarışmaya gönderilen filmlerin DVD kopyaları iade edilmez. Festival arşivinde saklanır ve
ticari amaç gözetilmeden festival etkinliklerinde kullanılabilir.
7 .YÜRÜRLÜK
1. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların
çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.
2.Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formuna imza koyarak, Yarışma Yönetmeliği ve
Başvuru Formu’nda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content