close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma
Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0004-P
Revizyon No: 012 Tarih: 25 Kasım 2014
Personel Belgelendirme Kuruluşu
AB-0004-P
Standard
Adresi : Çamlık Mah. Yahya Kemal Beyatlı
Cad. No:1
Kurtköy-Pendik 34906
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 216 646 01 87
Faks
: 0 216 646 18 62
E-Posta : [email protected]
Website : www.ugetam.com.tr
Akredite Edilen Kapsam
Açıklama
TS EN ISO 9606-1
TS EN 287-1
Kaynakçıların Belgelendirilmesi
Çelikler
API 1104
Kaynakçıların Belgelendirmesi
Boru hatları ve ilgili tesislerin
kaynağı
ASME Sec. IX
Kaynakçıların Belgelendirmesi
Kazanlar ve basınçlı kaplar
AWS D1.1
Kaynakçıların Belgelendirmesi
Yapısal kaynak - Çelik
AWS D17.1
Kaynakçıların Belgelendirmesi
Havacılık uygulamalarında
ergitme kaynağı
TS EN ISO 9712
Tahribatsız Muayene Personelinin
Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi:
-Radyografik Muayene (RT)
-Ultrasonik Muayene (UT)
-Manyetik Parçacık Muayene(MT)
-Penetrant Muayenesi (PT)
Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Seviye 1 ve 2
Endüstriyel Sektörler :
1 - Metal imalatı (c, f, w, t, wp birleşik)
2 - Cihaz, tesis ve yapının hizmet öncesi
ve sırasında muayenesi (c, f, w, t, wp ve
diğer parça sektörleri birleşik)
Açıklama;
c: Dökümler, f: Dövmeler, w: Kaynaklı
parçalar, t: Tüp ve borular, kaynaklı
boruların imalatı için yassı mamuller
dahil, wp: Biçimlendirilmiş parçalar
UGETAM METOT
NO:
PRG-PBS-06-04
Doğal Gaz Alt Yapı Yapım ve Kontrol
Personeli Belgelendirme
İşletme İçi Metot
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0004-P
Revizyon No: 012 Tarih: 25 Kasım 2014
AB-0004-P
Standard
Akredite Edilen Kapsam
Açıklama
TS EN 13067
Kaynakçıların Belgelendirilmesi
Plastik Kaynakçıları
TS EN 13067 Çizelge 1
Alt Grup: 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
UGETAM METOT
NO:
PRG-PBS-06-05
Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik
Belgelendirme
İşletme İçi Metot
UGETAM METOT
NO:
PRG-PBS-06-06
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
Mühendis Yeterlilik Belgelendirme
İşletme İçi Metot
MYK-09UY0001-3
Plastik Kaynakçısı - seviye 3
A1, A2, B14, B15, B16, B17,
B18
MYK-11UY0030-4
Doğal Gaz İşletme Bakıım Operatörü seviye 4
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
MYK-11UY0031-3
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım
Personeli - seviye 3
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
MYK-11UY0032-4
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz
Servis Personeli - seviye 4
A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3
MYK-11UY0010-3
Çelik kaynakçısı - seviye 3
A1, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,
B8, B9, B10
MYK-11UY0033-3
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı - seviye
3
MYK-11UY0010-3/A1, B1, B2,
B6, B8, B10
MYK-11UY0034-3
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı seviye 3
A1, A2, A3, A4, A5,
MYK-09UY0001-3/A2, B14,
B15, B16, B17, B18
MYK-11UY0034-4
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı seviye 4
MYK-11UY0034-3/A1, A2, A3,
A4
MYK-11UY0034-4/A5
MYK-09UY0001-3/A2, B14,
B15, B16, B17, B18
MYK-12UY0040-5
Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü seviye 5
A1, A2, A3, A4
MYK-12UY0041-4
Topoğraf - seviye 4
A1, A2, A3, A4
MYK-12UY0042-4
Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol
Personeli - seviye 4
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
UGETAM
İstanbul Uygulamalı Gaz Ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik
Sanayi Ve Ticaret A. Ş.
Akreditasyon No: AB-0004-P
Revizyon No: 012 Tarih: 25 Kasım 2014
AB-0004-P
Standard
Akredite Edilen Kapsam
Açıklama
MYK-10UY0003-3
Bacacı - seviye 3
A1, A2, A3, A4, A5, A6
MYK-10UY0003-4
Bacacı - seviye 4
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
KAPSAM SONU
H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content